Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 359. Gunderup og Nøvling,

Fleskum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; L. S.*; L. P. B. 425; M. S. III.; Lkm. 3/217; Kbg. 1648.
Anm. Kaldet blev 9/2 1675 henlagt til Viborg Dk.; 21/7 1680 til Viborg Bispestol. Bisperne holdt res. Capellaner el. Vicepastorer. Ved Rescr. 15/6 1832 blev det bestemt, at det i Eet og Alt skulde behandles som et særskilt Sognekald.
———————————

0. (1545) Peder . . .

KS 7:3 (1957-59), s. 19.

1. (1547. 68). Kjeld Jensen Thrane; Pr. (68); ~ . . . ; 1 S., 3 D.; see 2 Etm.; J. C. Ruus i Laastrup-S.; (P. Andersen i Astrup-R.-A.; H. L. Fussing i Nimtofte-K.); [† før 1580].

KS 3:5 (1884-86), s. 514; 2:6 (1872-73), s. 620; 3:4 (1882-84), s. 516-517; E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 675.
1b. (1553) Palle . . . ; maaskee den Palle Thomsen n. under Nr. 2. Hr. Palle i Gunderups lovhævd på (Viborg bisps) gods i Fleskum herred af dato 31/1 1553.
            LAV: Viborg Bisp, Breve C2-127, 19/1 1553.

1c. (1580) Niels Gundersen; vist St. i Kbh. 78.

F-P s. 86 (»Nicolaus Gunderus«); LAV: Viborg Bisp, Breve C2-112, 5/8 1580.

2. (1584). Mag. Peder Olsen Schytte af Vibg. Graabr. K.-A.-T.; St. i Rostock 77; Mag. i Wittenberg 16/4 79; Pr. . . . ; ~ F. D. Maren Kjeldsdtr.; [Suspectus calvinismi. Kaldes i L. S. Palle Thomsen].

Helk I, s. 372; KS 3:4 (1882-84), s. 516.

3. (1602). Thøger Kjeldsen Thrane, f. her; ~ Anne Nielsdtr. Schytte af Kobberup-F.; 3 S.; see K. T. Gunderup i Birket; O. T. Schytte i Tingsted; A. T. Gunderup i Radsted; [† 16 . . ].

PT 11:2 (1941), s. 132; KS 3:4 (1882-84), s. 516-517.

4. 16 . . Jens Lundumb (Lundum).

4b. 16 . . Jacob . . . ; [† c. 1618; Arvingerne fragik Arv og Gjæld].

KS 3:5 (1884-86), s. 106.

5. c. 1618. Kjeld Christensen Schive; St. 17; ~ (40) Mette Jensdtr., b. 1/4 48; (mindst) 2 S., 2 D.; see Etm.; A. Kjeldsen, r. Cap. i Hjørring-H. O.; [† 23/10 1644; Under kejserkrigen blev sognet saa udplyndret, at det ikke kunde yde tiende. Præsten og hans hustru og børn blev forjaget i tre uger, og imedens blev hans ejendom røvet eller ødelagt. Da han kom hjem, krævede officererne 7 rdl. af ham, og da han ikke kunde yde dem, sat han fængslet i 14–16 uger. 1634 beskyldtes han for at ligge i et ondt levned med to piger, men alle vidner udtalte sig til hans gunst, hvorimod det oplystes, at hans søn Christen var udlagt til barnefader af den ene pige].

KUM I, s. 30 (»Chilian. Christierni Skiiffu«); KS 3:5 (1884-86), s. 106; PT 11:2 (1941), s. 132-133; Nygaards sedler: Enkens begr..

6. 1644. [Cap.* (39)] Mag. Mourits Jensen Borchhorst, f. Sæby; F. J. Hiulskov, Bgr.; M. Else Johansdtr. Borchhorst; St. Slag. 32; Hør. Aalbg. 35; Mag. 47; ~ F. D. Anna Kjeldsdtr., f. 14/6 20, † 21/5 77; 6 S., 4 D.; see Kjeld M. B. i Tornby-V.; Johannes M. B. i Flade-G.; Etm.; Jacob M. B. i Broust-S.; A. K. Nors i Nors-T.; J. A. Steenberg i Tornby-V.; (Mourits M. Høyer i Veile-H.; Offe M. Høyer i Uldum-L.; Judith C. M. Høyer ~ C. C. Carstens i Førslev; J. J. Mandix i Hveisel-G.); [† 6/9 1687].

KUM I, s. 110 (»Mauritius Iani Sæbuanus, Cimber«); PT 11:2 (1941), s. 133; Nygaards sedler: Børn, datters vielse, hustrus død.
(31/7 1667*. Mag. Frederik Resen.)
(9/2 1675*. Mag. Peder Clausen [Reenberg?]; see Aalbg. Bud. K.)

7. 10/2 1675**. F. S. Mads Mouritsen Borchhorst, f. 14/6 40; St. Aalbg. 60; ~ Gunderup 1/4 77 Cathrine Mortensdtr., f. c. 57; (Halvsstr. t. M. C. Weschefeldt, r. Cap i Skanderborg-S.-S.); F. M. Simonsen, Knivsmed i Aalbg.; M. Else Mikkelsdtr.; 1 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 1/7 1680].

KUM I, s. 282 (»Matthias Mauritij Borchostius«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 1065, 1288; Københavns borgret nr. 154; Nygaards sedler: Dåb, vielse, børn, død; F. Aa. Winther (se nedenfor).

8. 1681** [r. Cap. Vraa-E.-S. 19/1 75, afsat 77 formedelst Leiermaal] Jens Pedersen Husbond el. Hosbond af Vraa-E.-S., f. 1/7 48; St. Slangerup 71; C. 73, mediocr.; afsat 77 af den sædvanlige Grund (Konens fortidlige Nedkomst); Tilgivelse 22/6 78; ~ 31/8 81 F. E., der endnu levede 1711; 4 S., 5 D.; see Etm.; (J. M. C. Winther i Haverslev-B.); [† 4/7 1698].

KUM II, s. 28 (»Ianus Petri Hosbond«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg amt, Fleskum hrd. nr. 1, 13, 14; Københavns borgret nr. 154; Nygaards sedler: oprejsning, børn i Gunderup; FWDP 359,8; KlitVen s. 368; F. Aa. Winther (se nedenfor).

9. k. 19/8 1698 [Hør. Vibg.] Peder Jensen Bering af Hjarup-V. (F. J. P. Welling), f. 74; St. Kold. 92; C. 17/1 95, n.; ~ Gunderup 18/7 02 F. D. Anne Lene (Helene) Jensdtr. Husbond, d. 26/1 86, b. Ferslev 19/10 39; 3 D.; see H. A. J. Irgens i Skibsted-L.; Etm.; [† 19/5 1728].

KUM II, s. 191 (»Petrus Iani Bering«); Nygaards sedler: Vielse, børn, enkens begr.; F. Aa. Winther (se nedenfor).

10. 27/9 1728, o. 7/7 (!), Thomas Mogensen Gjørup, f. Lykkesholm 28/1 98 el. 99; (Bdr. t. Mette M. G. ~ N. G. Rostrup i Ørslevkloster); F. M. Jensen G., forp. p. Lykkesholm i Lyngby S., siden Rugd. i Rosmus S.; M. Anne Thomasdtr. Lyngbye af Hørby; St. Vibg. 17; C. 24/8 22; ~ 6/10 29 F. D. Dorothea Kirstine Pedersdtr. Bering, f. 2/2 05; 2 S.; 2 ~ Etm.; see Peder B. T. G. i V. Ulslev; Mogens T. G. i Mariæ-Magdalene-K.; [† 24/3 1732].

KUM II, s. 408 (»Thom. Giørup«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 876; FAaW s. 30; PT 8:3 (1924), s. 79.

11. 18/4 1732, o. 14/5 [Hør. Aalbg. 28] Ole Nielsen Hvidberg, d. Aalbg. 11/4 97; F. N. O. Svin (!); M. Maren Jensdtr.; St. Aalbg. 20; C. 2/9 24, h.; 1 ~ 22/4 33 F. E., † 29/1 41; 3 S., 1 D.; 2 ~ 12/4 42 Cathrine Marie Bollesdtr. Mørch af Gjerding-B., f. 19; 2 S., 4 D.; see Bolle N. H. i Bælum-S.; [† 19/4 1754].

KUM II, s. 431 (»Olaus Huitberg«, 21 år gl.).

12. 14/6 1754, o. 27/11, Jacob Andreas el. Andresen Wøldike af Kbh. Holmens K. (F. blev Biskop over Vibg. St.), f. Helsing. 22/6 28; St. Vibg. 46, Bacc. 47; C. 50; O.; [† 12/5 1786; en alvorlig Præst af hernhutisk Retning].

KUM III, s. 63, 71 (»Iacobus Wøldike«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 1118.

13. 9/6 1786 [P. t. Vibg. Tugt- o.s.v. Huus 7/1 85, o. 27/9] Gerhard Tetens af Ribe Dk. (F. blev Biskop over Vibg. Stift), f. Hors. 4/8 60; St. Ribe 77; C. 26/4 84, h.; Pr. 92; R. m. Hofp. 27/1 04; A.-Pr. 10/7 12; R.* 28/10 17; 1 ~ Linaa 3/11 86 Birgitte Cathrine Hoff, d. Silkeborg 14/7 62, † 2/9 87; F. Hans Nicolai H., Ritmstr.; M. Maren de Muhle; 2 S., 3 D.; 2 ~ 16/5 98 Elisabeth Cathrine Andkjær, d. 15/4 79, † 23/1 02; F. Jstrd. Nis A., Insp. p. Lindenborg; M. Elisabeth Cathrine Ramløse; 2 S.; 3 ~ Kbh. Frue K. 20/10 03 Ursula Rottbøll, d. Kbh. 5/11 79, † ss. 17/2 61; F. Cfrrd., Dr. og Prof. med. Christ. Friis R.; M. Cathrine Helvig Wohlert; u. B.; see Peter T. i Horsens; Henrik W. T. i Romdrup-K.-V.; L. Ottesen i Bregninge-S.; A. G. Jungersen i S. og N. Kongerslev-K.; [† 17/2 1832].

14. 7/9 1832 [Øland 23/10 12, o. 2/12] Hans Jørgen Naschou Thomsen, f. Aalbg. 12/10 79; F. Lorentz T., Postmstr.; M. Karen Naschou; St. Aalbg. 96; C. 28/7 00, h.; Hør. Aalbg. 02; ~ 14/11 13 Pederine Rosenstand, f. 95 † 18/1 24; F. Jstrd. Niels Jac. R. af Rødding-K., Revisor ved den grønlandske Handel; M. Martha Marie Schreiber; 1 S., 4 D.; [# 20/2 1850; † Nibe 3/12 62; rig].

E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 3260; Nygaards sedler: Forældre.

15. 4/5 1850 [Korup-U. 21/4 48] Peter Deichmann Aagaard af Aardestrup-B.-G., f. 3/3 00; St. Aalbg. 19; C. 8/1 24, l.; c. Adj. Aalbg. 24; Adj. ss. 27/11 s. A.; Galtrup-J. 9/3 27; Skive-R. 4/6 34; ~ 5/10 27 Erasmine Larsine Johanne Hornsyld, f. 3/5 07, † 23/11 49; F. Etrd. David H., Bgmstr. i Aalbg.; M. Charlotte Amalie Jelstrup; 7 S., 1 D.; see Jens H. Aa., cd. th. 71/2; Frederik Schønning Aa. i Gjedsted-F.; [† 23/9 1852].

16. 22/12 1852 [Levring-H. 7/2 46] Henrik Wulff, f. Rendsborg 2/1 95, d. 20/3 22; (Bdr. t. Salomon W. i Rorup-G.); F. Wulff Jonas W., af den mosaiske Troesbekjendelse, Kbmd.; M. Fred. Hertz; St. Od. 15; Lærer v. Fred. lærde Institut 1/1 26; C. 16/1 32, l.*; Farstrup-L. 26/9 37, o. 29/11; Amtsraadsmedlem i Aalbg. 42–46; Pr. for Lysgd., Hids og Houlbj. HH. 4/4 46; ~ Fodslette 22/9 26 Susanne Jacobine Høfding, f. Skien i N. 14/12 00, † Norge 25/2 84; F. Jstrd. Dr. med. Daniel H. af Marvede-H., Stiftsphys. i Ribe; M. Søster Clausine Brandt; 3 S., 1 D.; [# 12/12 1871; boer i Aalbg.; Guldbr. 76].

Elvius s. 167.

17. 9/3 1872. Lars Christian Christopher Nyholm; [8/1 1877 Frørup; see Lime-H.].

18. 13/3 1877 [Guldager 8/6 72] Gjerlev Christian Krog Schiøler, f. Steenmagle 20/1 34; F. Thomas Larsen S., Møller; M. Inger Mar. Hansen; St. Sorø 54; C. 20/6 60, h1.; Cap. p. p. Haudrup-S. 12/9 64, o. 28/9; ~ 16/8 60 Elise Sophie Lehn af Mesinge, f. Stubshoved 14/1 33; 4 S., 6 D.; [10/3 1884 Hersted Ø. og V.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Winther, Flemming Aagaard: Knivsmedens datter – en vanskelig ane. Slægten nr. 44, 2011, s. 63-71 (Om præst nr. 7, 8 og 9).