Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1239. Uldum og Langskov,

Nørvangs Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

M. S. III.; L. P. B. 167; K. 4/126; Lkm. 6/237; Kbg. 1746.
———————————

1a. (1584). Christen Andersen; see N. Christensen i Sald-T.; [† Nykirke 17/12 1601].

KS 3:2 (1877-1880), s. 212; Hegelund I s. 375, II s. 219.

1b. (1608). [r. Cap. Skanderborg-S.-S. c. 98] Bertel Sørensen Krog; St. i Kbh. (94); ~ Birgitte el. Anne Sørensdtr., af Glud-H. (F. S. Jørgensen); vist 2 ~ A. N. Bøgvad her; [† 1632; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. c. 1598; Eptph. som Kalkmaleri].

F-P s. 140 (»Bartolomæus Severini Krog«); KS 3:2 (1877-80), s. 742 (»Bartolus Krog, sacellanus Skanderburg.«); 5:2 (1903-05), s. 558; 2:6 (1872-73), s. 549; VejAar 1947, s. 103 (se nedenfor); DanKir bd. 17, s. 2194, 2209 (se nedenfor).

1 (c). 1632 [r. Cap. Skanderborg-S.-S. 29] Peder Bay; vist ~ Birgitte el. Anne Sørensdtr. Glud af Glud-H.; 2 ~ Etm.; see Bertel P. B. i Tønning-T.; [† 1637].

Sixhøj nr. 411.

1d. 1637. Anders Nielsen Bøgvad, fmtl. af Ullerup-V.; (Bdr. t. Peder N. B. t. Fred. Trin. K., t. Anna N. B. ~ P. Christiansen, r. Cap. til Ringkjøb.-R. og t. Jacob A. B., Bgmstr. i Vbg.); St. Roesk. 32, Bacc. 34; ~ F. E.; see P. A. Bøgvad i Gjedsted-F.; [fmtl. † c. 1659].

KUM I, s. 113, 123 (»Andreas Nicolai Pugedal/Pugdalinus«); Sixhøj nr. 411; KS 3:3 (1881-82), s. 341; PT 1986, s. 43 (Jacob Sørensen Glud); Wiberg: Voldum-R.; VejAar 1947, s. 104-111 (se nedenfor)

2. o. 18/9 1659. Jens Christensen Wandel, f. c. 35; F. Christen Jacobsen, Kbmd. og Rdmd. i Vibg.; M. Susanne Jensdtr. Vandel af Magstrup-J.; St. Vibg. 55; ~ 75 Karen Terkilsdtr. af Ølsted-T., f. 31, E. e. 1) A. N. Hasle i Rye-S., 2) E. S. Lind ss., og † 29/3 06; u. B.; [afsat 1688, vistnok formedelst Lejermaalforseelse, men fik Pension af Etm.; levede endnu i Uldum 1703, fmtl. † 1706; deltog i Kbhs. Forsvar 1658; 2. Hustrus Lgst.].

KUM I, s. 257 (»Ioannes Christierni Vandalinus«); Sixhøj nr. 297; VejAar 1947, s. 111-114 (se nedenfor); PT 1995, s. 48 og 60; DanKir bd. 17, s. 2209-10 (se nedenfor).

3. 10/7 1688 [Cap. Hvirring-H.-T., o. 9/11 77] Niels Sørensen Torup; St. Aarh. 52; [† c. 1696].

KUM I, s. 237 (»Nicolaus Severini Torup«); P-Aarh. f. 54a, opsl. 57 (»Nicolaus Severini Torrupius«).

4. 12/5 1696. Offe Mouritsen Høyer, f. Kjærbygd.; (Bdr. t. Mourits M. H. i Veile-H., t. Judith C. M. H. ~ C. C. Carstens i Førslev, t. Sophie Amalie M. H. ~ M. Henningsen i Kvislemark-F. og Morbdr. t. J. J. Mandix i Hveisel-G.); F. M. Hansen H., senere Eier af Rask; M. Gjertrud Mouritsdtr. Borchard af Gunderup-N.; t. Aarh. 90; ~ (05) Anne Ottesdtr., E. e. Jørgen Nielsen, Byfgd. i Nestved, levede 43 i Horsens; F. O. Knudsen, Herredsfgd. i Nørvang H.; M. Elisabeth Frederiksdtr.; 8 S., 1 D.; see Etm.; Otto O. H. i Hee; M. Wolder i Føvling-H.; L. Wacher i Sønderhaa-H.; [† 1729; Skifte 27/6 s. A.].

KUM II, s. 175 (»Uffo/Offo Mauritii Høyer«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Nørvang hrd. nr. 9 og 16, i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 40; Horsens byfoged nr. 1676; Næstved byfoged, nr. 375; Koldinghus amt nr. 1476; Nygaards sedler: Søskende, steddatter, ægteskab, hustrus forældre, efterkommere; HimF s. 251.

5.15/8 1729. F. S. Mourits Offesen Høyer, f. 27/6 96; St. Hors. 17, Bacc. 18; C. 15/2 20, l.; 1 ~ Anna Ottosdtr.; mindst 1 D.; 2 ~ 31 (Bev. 10/8) Eva Marie Clausdtr. Castan af Førslev, f. c. 13, b. Hors. 3/6 82; 2 S., 2 D.; see Claus C. M. H. p. Fæmø; [b. 14/5 1760].

KUM II, s. 410, 414 (»Maurit. Høyer«, 20 år gl.); Nygaards sedler: Ægteskabsbev. (de var søskendebarn), hustrus opphav; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Nim hrd. nr. 30; Havreballegård og Stjernholm amter nr. 31.

6. 15/8 1760, o. 12/11, Severin (Søren) Frantsen Bornemann, f. Sandelsodde v. Hadsund 26/5 24; F. F. B., Brændehandler, siden Byskrvr. i Kjerteminde; M. Georgia Lachmann; St. Slag. 43; C. 19/11 46, n.; 1 ~ Borum 30/6 61 Inger Marie Andersdtr. Winding af Storring-S.-G., f. c. 22, † 8/2 65; u. B.; 2 ~ Veile 16/7 66 Johanne Frederikke Linnemann, f. c. 44, † 8/6 70; 3 ~ Almind 17/3 76 Anna Kirstine Dreyer; u. B.; [† 14/6 1780].

Nygaards sedler: Vielse 1, Vielse 2, Vielse 3.

7. 9/8 1780 [r. Cap. Borbjerg-R. 9/6 75] Christian Plesner; Pr. 88; [18/2 1791 Glud-H.; see der. Vaaningshuset og Laden faldt ned i det andet Aar efter hans Ankomst ].

8. 20/4 1791. Mag. og Dr. ph. Rasmus Møller; [5/2 1796 Jelling-H.; see Kjøbelev-V.].

9. 29/4 1796, o. 9/8, Hans Resen Steenstrup; [18/3 1803 Karleby-H.-Ø.; see der].

10. 30/9 1803, o. 26/10, Marcus Plesner; [22/4 1818 Dalbyneder-R.-S.; see Ørsted i J.].

11. 26/5 1818 [p. Cap. Volstrup-H. 21/5 13, o. 25/6] Herman Dominicus Bechmann Rehling; [12/8 1818 Jydstrup-V.; see der].

12. 24/2 1819 [p. Cap. Borris-F. og Lærer v. Sem ss. 7/5 13] Rasmus Ussing, f. Ribe 28/7 78; F. Niels U., Hospforst.; M. Johanne Lovise Bruun; St. Ribe 00, C. 11/10 08, h.; p. Cap. Resen-H. 9/3 10, o. 23/4; ~ 19 Pouline Regitze Bruun af Taarnby, d. Kbh. 9/7 90, † 20/3 38; 4 S., 1 D.; [# 16/2 1859; † Kold. 13/5 61; N. 635; E. 3/442 og S. 8/518; Monument p. Kolding Kgd.].

DanKir bd. 17, s. 879 (Kolding kirkegd.).

13. 5/5 1859 [Cat. Hors. 8/4 54, o. 5/7] Jens Ludvig Frederik Bagger, f. Kbh. 29/3 13; (Bdr. t. Johanne L. B. B. ~ C. M. Schou t. Aalbg. Frue K.); F. Andreas Ludvig B., Chocolade- og Lakfabr., Urtekræmmer; M. Engel Frederikke With; St. v. W. 30; C. 12/7 38, h.; Institutbest. i Kallundbg. 39; ~ 10/4 41 Caroline Marie Frederikke Bernsèe, f. 7/3 09, levede i Hors. 68; F. Carl Fred. B., Læge i Kbh.; M. Marie Jensen; 5 D.; [† 29/10 1860; Monument på Kgd.].

Elvius, s. 25; DanKir bd. 17, s. 2211, 2212 (se nedenfor).

14. 3/1 1861 [p. Cap. Rerslev-Vi. 26/5 52, o. 9/7; Cap. p. l. i Hyllested-V.-H., i. 17/7 53] Carl Emil Kirketerp, f. Kbh. 29/12 21; (Bdr. t. Rasmus K. i Raarup og Halvbdr. t. Mette A. R. K. ~ C. E. Suhr i Tved); F. Hans K., Kbmd. og Gross.; M. Marie Christine Sundorph; St. Kbhs. Bgdsk. 39; C. 3/11 46, *l.; Lærer v. Melchiors Bgsk. i Kbh. 46; ~ Nyborg 11/9 61 Hedevig Antoinette Vilhelmine d’Origny, f. Kbh. 10/5 22, † Greve 22/3 94; F. Kmhre., Oberst Fred. Julius d’O., Chef for 1. Jyske Inf.-Reg., fung. Kommandant i Kbh.; M. Ane Hedevig Schultz, 1 D.; [1/5 1877 Greve-K.; # 31/1 98; † Bramminge 1/10 1902, ramt af et Slagtilfælde].

Elvius s. 157-158; G-HF I, s. 283-284.

15. 26/7 1877 [Cap. p. p. Jelling-H. 27/6 73, o. 27/8] Anders Andersen, f. Plovsgd., Nysogn p. Holmsld., 18/1 46; F. A. Jensen, Gdeier.; M. Ellen Jensen; St. pr. 65; C. 15/6 69, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 6/11 69 – 26/7 73; Manuduct. og Lærer v. Schneekloths Sk. til 73; ~ Marvede 29/7 74 Louise Paludan-Müller af Marvede-H. (F. nu i Snesere), f. Aalbg. 2/3 50; (77) 1 D.; [9/4 1887 Søborg-G.; Helsingør St. Olai K. 27/9 1902; Pr. Lynge-Kronborg H. 29/10 02; R.* 14/12 05; Kbh. Vartov K. 25/4 07].

Borchs K. nr. 739; Elvius s. 549; G-HF I, s. 606.
———————————

Afskrift ved Villy M. Sorensen, München.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 17 Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2015. Uldum Kirke, s. 2187-2214, Langskov Kirke, s. 2215-2240.
Larsen, Ejnar C.: Nogle familier med rod i 1500-tallets Ribe. III. Slægten Vandel. Personalhistorisk tidsskrift, 1995, s. 60. Bl. a. om Jens Christensen Vandel, afsat 1687 for handel i skriftestolen.
Hansen, Marius: Bidrag til Uldum og Langskov Sognes ældste Præstehistorie. Vejle Amts Aarbog 1947, s. 102-114.
Hansen, Marius: Uldum gamle Kirke. Vejle Amts Aarbog 1927, s. 161-202.