Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1007. Skaarup og til 1842 Tved,

Sunds Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

J. M. 212; M. S. 2-a/51; B. M. 146; L. S. v. W.; Lkm. 2/888; St. M.; Kbg. 1669.
Anm. Det er meget vanskeligt, at finde Rede i de mange Forandringer, som dette Pastorat har været undergivet; men det synes rimeligt, at Tved har været Annex 11/6 1558–1680 (med enkelte Afbrydelser); 1696–1737; 1812–42.
———————————

1. 15 . . Rasmus . . .

2. 16/10 1536. Hans Pedersen.

DKR s. 22; (Om Jens Gregersen: se Tved nedenfor).

3. 1568** [? Guldbjerg-S. . .] Laurits Hansen, f. Magaard, Skaarup S., c. 38; 1 ~ . . . , „en gamble Præste-Quinde“, maaskee E. e. J. Knudsen i Guldbjerg-S.; 2 ~ F. D. Marine Jensdtr.; 2 D.; [bestyrede fra 1591 Tved; † Svendborg 1603; „vir doctus; bene docet; vox bona(1); stammer lidet oc repeter i Enden“ (J. M. l. c.)].

4. 1591**. Jon Olufsen Graa af S. Høirup-G.; St. 89; Pr. 22; ~ F. D. . . . Lauritsdtr.; see Etm.; [† c. 1626].

FS nr. 496 (»Jonas Olai«).

5. o. 18/4 1626 [Rtr. Svendbg. 21/10 19] F. S. Jens Jonsen Graa, f. c. 95; St. 17; ~ . . . . . ; see Etm.; [† 12/6 el. 12/7 1670].

KUM I, s. 30 (»Ian. Ionæ Skorrup. Fion.«); KS 3:5 (1884-86), s. 139 (»Joannes Jonæ«, 25 år gl.), s. 121 (»Joannes Jonæ«, 31 år gl.).

6. 1670 [p. Cap.*, o. 28/3 el. 22/3 54] Peder Jensen Helsingborg el. Skaaning, f. c. 20; F. Smed; St. Od. 42; ~ F. D. Maren Jensdtr., f. c. 34; 3 D.; 2 ~ 7/4 86 Poul Christensen, Rdmd. i Svendbg., og † 21/8 05; see Etm.; J. P. Skaarup, r. Cap. t. Od. Frue K.; [† 16/7 1680].

KUM I, s. 171 (»Petrus Ionæ Helsingburgensis, Schanus«).

7. 17/8 1680, o. 10/11, Knud Hansen Trochmann*, tillige Tved 26/9 96, af Tanderup, f. c. 57; St. Nybg. 77; ~ 26/9 81 F. D. Ellen Pedersdtr. Helsingborg, f. c. 61, † 23/10 31; 7 S., 4 D.; see Etm.; Henning K. T. i Odden; (P. Z. O. i Rafn Sønderho); [† 27/1 1732; T. 330; Eptph.].

KUM II, s. 77 (»Canutus Iohannis Trochmand«); DanKir bd. 10, s. 1808-09 (se nedenfor).

8. 7/5 1728**, o. 12/5, F. S. Peder Knudsen Trochmann, f. 16/8 86; St. Od. 06, Bacc. 07; C. 26/8 15, h.; ~ Margrethe Kabbus, f. 90; 1 D.; 2 ~ Etm.; [b. 22/11 1737].

KUM II, s. 316, 319 (»Petrus Can. Trochmannus«, 20 år gl.).

9. 14/2 1738, o. 14/3, Johan Reimer, f. Maribo 25/10 06; St. Helsing. 28; C. 12/7 30, h.; ~ F. E., b. 18/1 65; u. B.; [† 13/7 1764].

KUM II, s. 498 (»Iohannes Reimer«, 22 år gl.).

10. 7/9 1764, o. 12/10, Christian Andersen Spleth, f. Naarup, Verninge S., 4/12 31; F. A. Rasmussen, Bde.; M. Margrethe Spleth; St. Od. 53; C. 18/7 58, l.; ~ Mette Graa; 3 S., 3 D.; [† 23/1 1794; »Om ham siges, at han både kunne mane, vise igen og være to steder på en gang m.m. Bl.a. manede han ved et uheld sin søn i jorden. Sønnen havde for at skræmme sin far taget et lagen omkring sig og opsøgt ham på kirkegården om natten. Da faderen tiltalte ham, svarede han ikke, og faderen begyndte at mane. Da sønnen endelig gav sig til kende, var det for sent, og faderen manede ham helt i jorden og drev en pæl igennem ham«].

DanKir bd. 10, s. 1744 (se nedenfor).

11. 14/3 1794 [Allesø-B. 14/3 94, o. 18/4] Dr. phil. Peter August Wedel*, f. Kbh. 26/1 68; F. Søren Henrik Pedersen W., Bogholder ved Kbhs. Brandforsikkring; M. Marie Berthelsen; St. pr. 83; Cand. philol. 11/4 86, l.; Cand. th. 5/5 89, l.; D. p. C. 89; Dr. phil. og Mag. 90; Alumnus p. Borchs Coll. 90 – 11/3 92; Forst. for Skaarup Sem. 3/6 03; Apr. 18/12 07; R.* 28/6 09; tillige P. til Tved 17/1 12; # Sem. Forst. og Rang med Biskopper 9/6 35; D.-M. 18/10 36; # Pr. i Gudme og Vinding HH. 22/8 37 og i Sunds og Salling HH. 25/11 s. A.; ~ Kbh. 19/3 92 Marie Sophie Vett, d. Kbh. 16/4 69, † Tornemark, Fyrendal S., 13/2 44; F. Etrd. Jørgen Diderik V., Dirctr. ved det østersøisk-guineiske Handelsselskab og General-Revisor ved Tallotteriet; M. Dorthe Margrethe Sachmann (Sekmann) i Nyborg; 3 S., 7 D.; see A. J. Nielsen i Gloslunde-G.; (Frants S. C. W. i Søllerød); [† 23/5 1842; kraftig og virksom; nærede en uslukket Kjærlighed til Videnskaberne; som Menneske agtet og afholdt; B. D. G. 1/148; N. 644; E. 3/465 og S. 3/555].

Borchs K. nr. 428; E. Brejls skifteuddr.: Nyborg byfoged nr. 1341; Kbg. Fyrendal (1814-50) opsl. 36 (enkens død).

12. 17/8 1842 [c. Forst. ss. 8/12 35; virkelig Forst. 21/10 41] Diderik August Holberg; [10/12 1850 N. Aaby-I.; see der].

13. 25/3 1851 [r. Cap. Aalbg. Frue K. o.s.v. 18/12 46, o. 17/2 47] Dr. theol. Jens Christopher Schurmann, f. Sollerup, Sandholts Lyndelse Sogn, 16/6 12; F. Johannes Nicolaus S. af Frørup, Forp., senere Eier af Rynkebygd.; M. Jacobine Caroline Hasner; St. Nybg. 30; C. 21/10 35, l. egr.; Alumnus p. Borchs Coll. 12/7 36 – •/7 1838; Manuducteur 35–46; Pro-Notar v. det theol. Facultet 37; Medl. af det lat. Disputere-Selsk. „Lyceum“; Rigsdagsmand for Aalbg. Amts 2det Valgdistr. 5/10 48; tit. Prof. 1/1 59; R.* 6/10 62; Medl. af Kirkekommiss. 18/6 68; D.-M. 28/7 69; Dr. theol. 5/6 79; ~ 28/4 47 (sit Sødskendebarn) Cathrine Marie Jensen af K. Saaby-K., f. Tornby 2/9 19, † 23/2 89; 2 S., 3 D.; [# 31/8 1891; † 10/12 s. A.; 25 Aars Jub. 25/3 76; Sølvpokal af Eleverne paa Sem. 28/5 s. A.; i samme Anledning af ældre Elever en Johannesgruppe paa Fod samt Petrus og Paulus (15 Figurer af Biskvit); see D. T. 76/148; E. S. 3/117; Mindeskjold og Mindekrans i K.; Monument p. Kgd.].

Borchs K. nr. 574; Elvius s. 440-441; G-HF II, s. 95-98; DanKir bd. 10, s. 1814-15, 1818 (se nedenfor).
———————————

 

 

No 1008. Residerende Capellaner til Skaarup og Tved.

[Sunds Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift]

———————————

1. 17/1 1812 [p. Cap. og Sem.-Lærer ss. 13/4 08, o. 20/7] Herman Peter Gudme; [29/8 1823 Allesø-B.; see Rerslev-Ve.].

2. 17/3 1824, o. 12/5, Carl Emil Suhr; [17/8 1842 Tved; see der].

Nedlagt.

———————————

Noter:

(1) »venit postquam eum expectassem duas horas et finieram meam orationem, postquam ascenderam currum« = Efter at jeg havde ventet paa ham i to Timer og endt min Prædiken, kom han, da jeg var steget til Vogns.
(2) »vir doctus; bene docet; vox bona« = En lærd Mand, prædiker godt, god Stemme.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 10, Svendborg amt, udg. af Nationalmuseet 2018. Skårup Kirke, s. 1743-1830, Tved Kirke, s. 1831-1904.
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1213. Tved,

Sunds Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/52; L. P. B. 94; Kbg. 1738.
Anm. Tved bestyredes af en Cap. fra Frue K. i Svendbg. til 1554; lagt under Svendbg. Frue K. 1554–58; Annex til Skaarup 11/6 1558; et Pastorat for sig 1591–1603; atter til Skaarup 1603–80; igjen for sig 1680–96; paa ny forenet med Skaarup 1696–1738; paa ny et Pastorat for sig 1738–1812; igjen forenet med Skaarup 1812–42; nu gjen for sig.
———————————

0. (1550). Peder Svansjø; »Hr. Peder Suansiø, Sognepræst i Tvedt, fik 27/11 50 Brev ad gratiam paa Kronens Part af Tienden af Tvedt Sogn«, Brevet udstedt i Nyborg; [maaskee † c. •/3 1559, da »Hr. Seuren Lauritzen« (uvist hvor) den 17/3 1559 fik »Brev ad gratiam paa Kronens Part af Tienden af Thuedz Sogn«].

DKR s. 462; KB bd. 2 (1556-60) s. 258.

1b. c. 1560. Jens Gregersen*, f. Holmdrup c. 95; F. Bde. (rusticus holmdrupensis); ~ Margrethe . . . fra Svendborg, E. e. Hans . . . i Malmø (hendes Søn: R. Hansen i Bjerreby); see Etm.; [synes, fra 1568 at have bestyret Tved og at have boet i Svendborg; † 1591; „venit postquam eum expectassem duas horas et finieram meam orationem, postquam ascenderam currum“(2) (J. M., S. 214; S. 212 siges han, 1589 at have været 100 Aar); T. (298) lader ham blive Præst 1515 og døe 68].

Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604, s. 203, 204, 216 (se nedenfor).

1 (c). 1591 [Skaarup-T. 68**] Laurits Hansen; til 1603, da han døde; see Skaarup-T.

———————————

2. 21/12 1680, o. 16/1 81 [Rtr. Rudkjøb. 63] Henrik Thomsen Barsmark „filius præfecti aulici holsatiæ“(1), F. Th. Henriksen; St. Hlh. 56; Rtr. Ærøskjøb. . . ; ~ Cathrine . . . , E. e. J. Kaiberg, r. Cap. Rudkjøb.-S.; [† 18/8 1696].

KUM II, s. 265 (»Henricus Thomæ Barsmarchus«).
———————————

3. 14/3 1738, o. 10/4, Isak Abrahamsen Sidenius; [5/3 1751 N. Vedby-A.; see der].

4. 30/4 1751, o. 11/6, Christian Philipsen Ambus, f. Kbh. 19; (Halvbdr. t. Kirsten R. Hofmann ~ H. C. Achthon, r. Cap. i Bogense-S.); F. P. A., Proc. ved Underretten („minoris subcellii causidicus“); M. Sidsel Kirstine . . . ; St. Kbh. 41; C. 28/9 48, h.; ~ Kirstine Pedersdtr. Møller, f. c. 21; 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 24/12 1757; havde 51 ingen Huusværelse, da Annexgaardens Huse laae plat øde].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Skovby hrd. nr. 4.

5. 5/5 1758, o. 26/5, Niels Rasmussen Dreyer, f. p. Taasinge 31; F. R. D., Degn; M. Maria Friis; St. Od. 50; C. 12/4 53, n.; 1 ~ 59 F. E.; 2 ~ F. D.? Kirstine Christensdtr., † 1/1 05; 1 D.; [† 1783].

6. 17/12 1783, o. 2/4 84, Mathias Musmann; [13/8 1788** Landet; see der].

7. 10/10 1788 [r. Cap. Rudkjøb.-S. 9/6 86, o. 6/9] Tarald Ross Olsen Høyer, f. Sparboen, Trondhj. St., 7/9 57; F. O. H., Sp. ss.; M. Marg. Kempe; St. Trondhj. 76; C. 14/9 79, n.; 1 ~ Ingeborg Christiane Danielsdtr. Plum af Baarse-B., f. 63, † 4/4 93; 1 D.; 2 ~ Abigael Ungermann, f. 68, † pa Lolld. som Jubelenke 53; F. Degn i Hvalsølille; u. B.; [† 10/2 1795].

8. 10/4 1795 [Skp. 11/7 94] Christian Bech, f. Svendbg. 66; F. Niels B., Kbmd.; M. Elisabeth Sophie Bondo; St. pr. 86; C. 19/7 92, n.; ~ . . . Madsen, † 37 el. 38; F. Valentin M., Sukkerraffinadeur; u. B.; [# 9/8 1811; † Kbh. 32].

———————————

9. 7/8 1842 [r. Cap. Skaarup-T. 17/3 24, o. 12/5] Carl Emil Suhr*, f. Kbh. 15/10 95; F. Ole Bernt S., Grossr.; M. Dorothea Beckmann; St. pr. 14; C. 21/4 20, h.; R.* ved sit 50 Aars Jub. 17/3 74; ~ 6/5 25 Mette Andrea Rasmine Kirketerp, f. Kbh. Nic. S. 23/2 05, † 26/12 81; (Halvsstr. t. Rasmus K. i Raarup og t. Carl E. K. i Uldum-L.); F. Hans K., Grossr.; M. Mette Colstrup; u. B.; [† 15/6 1879; Guldbr. 6/5 75; stiftede et Legat paa 4000 Kr. Halvdelen af Renten skal hver Juleaften uddeles til Trængende i Sognet, den anden Halvdeel anvendes til fattige Børn; oprettede v. Testamente et Legat paa 12000 Kr. for trængende Præstedøtre, særlig i Sunds H., kgl. conf. 15/10 83. See D. T. 75/121; gav 69 Kirkeskib til K.; Monument p. Kgd.].

Elvius s. 537; Kbg. Kbh. Nikolai k. (1795-1805) opsl. 258 (hustrus dåb); DanKir bd. 10, s. 1860, 1877, 1897 (se nedenfor).
———————————

Noter:

(1) »filius præfecti aulici holsatiæ« = søn af en slotsfoged(?) i Holsten.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 10, Svendborg amt, udg. af Nationalmuseet 2018. Tved Kirke, s. 1831-1904.
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.