Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1007. Skaarup og til 1842 Tved,

Sunds Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

J. M. 212; M. S. 2-a/51; B. M. 146; L. S. v. W.; Lkm. 2/888; St. M.; Kbg. 1669.
Anm. Det er meget vanskeligt, at finde Rede i de mange Forandringer, som dette Pastorat har været undergivet; men det synes rimeligt, at Tved har været Annex 11/6 1558–1680 (med enkelte Afbrydelser); 1696–1737; 1812–42.
———————————

1. 15 . . Rasmus . . .

2. 16/10 1536. Hans Pedersen.

DKR s. 22; (Om Jens Gregersen: se Tved nedenfor).

3. 1568** [? Guldbjerg-S. . .] Laurits Hansen, f. Magaard, Skaarup S., c. 38; 1 ~ . . . , „en gamble Præste-Quinde“, maaskee E. e. J. Knudsen i Guldbjerg-S.; 2 ~ F. D. Marine Jensdtr.; 2 D.; [bestyrede fra 1591 Tved; † Svendborg 1603; „vir doctus; bene docet; vox bona(1); stammer lidet oc repeter i Enden“ (J. M. l. c.)].

4. 1591**. Jon Olufsen Graa af S. Høirup-G.; Pr. 22; ~ F. D. . . . Lauritsdtr.; see Etm.; [† c. 1626].

5. o. 18/4 1626 [Rtr. Svendbg. 21/10 19] F. S. Jens Jonsen Graa, f. c. 95; St. 17; ~ . . . . . ; see Etm.; [† 12/6 el. 12/7 1670].

KUM I, s. 30 (»Ian. Ionæ Skorrup. Fion.«); KS 3:5 (1884-86), s. 139 (»Joannes Jonæ«, 25 år gl.), s. 121 (»Joannes Jonæ«, 31 år gl.).

6. 1670 [p. Cap.*, o. 28/3 el. 22/3 54] Peder Jensen Helsingborg el. Skaaning, f. c. 20; F. Smed; St. Helsing.? (Helsingoranus); ~ F. D. Maren Jensdtr., f. c. 34; 3 D.; 2 ~ 7/4 86 Poul Christensen, Rdmd. i Svendbg., og † 21/8 05; see Etm.; J. P. Skaarup, r. Cap. t. Od. Frue K.; [† 16/7 1680].

7. 17/8 1680, o. 10/11, Knud Hansen Trochmann* af Tanderup, f. c. 57; tillige Tved 26/9 96; ~ 26/9 81 F. D. Ellen Pedersdtr. Helsingborg, f. c. 61, † 23/10 30; 6 S., 4 D.; see Etm.; Henning K. T. i Odden; (P. Z. O. i Rafn Sønderho); [† 27/1 1732; T. 330; Eptph.].

8. 7/5 1728**, o. 12/5, F. S. Peder Knudsen Trochmann, f. 16/8 86; St. pr. 06; C. 26/8 15, h.; ~ Margrethe Kabbus, f. 90; 1 D.; 2 ~ Etm.; [b. 22/11 1737].

9. 14/2 1738, o. 14/3, Johan Reimer, f. Maribo 25/10 06; St. Helsing. 28; C. 12/7 30, h.; ~ F. E., b. 18/1 65; u. B.; [† 13/7 1764].

10. 7/9 1764, o. 12/10, Christian Andersen Spleth, f. Naarup, Verninge S., 4/12 31; F. A. Rasmussen, Bde.; M. Marg. Spleth; St. Od. 53; C. 18/7 58, l.; ~ Mette Graa; 3 S., 3 D.; [† 23/1 1794].

11. 14/3 1794 [Allesø-B. 14/3 94, o. 18/4] Dr. phil. Peter August Wedel*, f. Kbh. 26/1 68; F. Søren Henrik Pedersen W., Bogholder ved Kbhs. Brandforsikkring; M. Marie Berthelsen; St. pr. 83; Cand. philol. 11/4 86, l.; Cand. th. 5/5 89, l.; D. p. C. 89; Dr. phil. og Mag. 90; Alumnus p. Borchs Coll. 90 – 11/3 92; Forst. for Skaarup Sem. 3/6 03; Apr. 18/12 07; R.* 28/6 09; tillige P. til Tved 17/1 12; # Sem. Forst. og Rang med Biskopper 9/6 35; D.-M. 18/10 36; # Pr. i Gudme og Vinding HH. 22/8 37 og i Sunds og Salling HH. 25/11 s. A.; ~ Kbh. 19/3 92 Marie Sophie Vett, d. Kbh. 16/4 69, † Taarnemark 13/2 44; F. Etrd. Jørgen Diderik V., Dirctr. ved det østersøisk-guineiske Handelsselskab og General-Revisor ved Tallotteriet; 3 S., 7 D.; see A. J. Nielsen i Gloslunde-G.; (Frants S. C. W. i Søllerød); [† 23/5 1842; kraftig og virksom; nærede en uslukket Kjærlighed til Videnskaberne; som Menneske agtet og afholdt; B. D. G. 1/148; N. 644; E. 3/465 og S. 3/555].

Borchs K. nr. 428.

12. 17/8 1842 [c. Forst. ss. 8/12 35; virkelig Forst. 21/10 41] Diderik August Holberg; [10/12 1850 N. Aaby-I.; see der].

13. 25/3 1851 [r. Cap. Aalbg. Frue K. o.s.v. 18/12 46, o. 17/2 47] Dr. theol. Jens Christopher Schurmann, f. Sollerup, Sandholts Lyndelse Sogn, 16/6 12; F. Johannes Nicolaus S. af Frørup, Forp., senere Eier af Rynkebygd.; M. Jacobine Caroline Hasner; St. Nybg. 30; C. 21/10 35, l. egr.; Alumnus p. Borchs Coll. 12/7 36 – •/7 1838; Manuducteur 35–46; Pro-Notar v. det theol. Facultet 37; Medl. af det lat. Disputere-Selsk. „Lyceum“; Rigsdagsmand for Aalbg. Amts 2det Valgdistr. 5/10 48; tit. Prof. 1/1 59; R.* 6/10 62; Medl. af Kirkekommiss. 18/6 68; D.-M. 28/7 69; Dr. theol. 5/6 79; ~ 28/4 47 (sit Sødskendebarn) Cathrine Marie Jensen af K. Saaby-K., f. Tornby 2/9 19, † 23/2 89; 2 S., 3 D.; [# 31/8 1891; † 10/12 s. A.; 25 Aars Jub. 25/3 76; Sølvpokal af Eleverne paa Sem. 28/5 s. A.; i samme Anledning af ældre Elever en Johannesgruppe paa Fod samt Petrus og Paulus (15 Figurer af Biskvit); see D. T. 76/148; E. S. 3/117].

Borchs K. nr. 574; Elvius s. 440-441; G-HF II, s. 95-98.
———————————

 

 

No 1008. Residerende Capellaner til Skaarup og Tved.

[Sunds Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift]

———————————

1. 17/1 1812 [p. Cap. og Sem.-Lærer ss. 13/4 08, o. 20/7] Herman Peter Gudme; [29/8 1823 Allesø-B.; see Rerslev-Ve.].

2. 17/3 1824, o. 12/5, Carl Emil Suhr; [17/8 1842 Tved; see der].

Nedlagt.

———————————

Noter:

(1) »venit postquam eum expectassem duas horas et finieram meam orationem, postquam ascenderam currum« = Efter at jeg havde ventet paa ham i to Timer og endt min Prædiken, kom han, da jeg var steget til Vogns.
(2) »vir doctus; bene docet; vox bona« = En lærd Mand, prædiker godt, god Stemme.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1213. Tved,

Sunds Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/52; L. P. B. 94; Kbg. 1738.
Anm. Tved bestyredes af en Cap. fra Frue K. i Svendbg. til 1554; lagt under Svendbg. Frue K. 1554–58; Annex til Skaarup 11/6 1558; et Pastorat for sig 1591–1603; atter til Skaarup 1603–80; igjen for sig 1680–96; paa ny forenet med Skaarup 1696–1738; paa ny et Pastorat for sig 1738–1812; igjen forenet med Skaarup 1812–42; nu gjen for sig.
———————————

0. (1550). Peder Svansjø; »Hr. Peder Suansiø, Sognepræst i Tvedt, fik 27/11 50 Brev ad gratiam paa Kronens Part af Tienden af Tvedt Sogn«, Brevet udstedt i Nyborg; [maaskee † c. •/3 1559, da »Hr. Seuren Lauritzen« (uvist hvor) den 17/3 1559 fik »Brev ad gratiam paa Kronens Part af Tienden af Thuedz Sogn«; Er han den samme som i Bregninge?].

DKR s. 462; KB bd. 2 (1556-60) s. 258.

1b. c. 1560. Jens Gregersen*, f. Holmdrup c. 95; F. Bde. (rusticus holmdrupensis); ~ Margrethe . . . fra Svendborg, E. e. Hans . . . i Malmø (hendes Søn: R. Hansen i Bjerreby); see Etm.; [synes, fra 1568 at have bestyret Tved og at have boet i Svendborg; † 91; „venit postquam eum expectassem duas horas et finieram meam orationem, postquam ascenderam currum“(2) (J. M., S. 214; S. 212 siges han, 1589 at have været 100 Aar); T. (298) lader ham blive Præst 1515 og døe 68].

Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604, s. 203, 204, 216 (se nedenfor).

1 (c). 1591 [Skaarup-T. 68**] Laurits Hansen; til 1603, da han døde; see Skaarup-T.

———————————

2. 21/12 1680, o. 16/1 81 [Rtr. Rudkjøb. 63] Henrik Thomsen Barsmark „filius præfecti aulici holsatiæ“(1), F. Th. Henriksen; St. Hlh. 56; Rtr. Ærøskjøb. . . ; ~ Cathrine . . . , E. e. J. Kaiberg, r. Cap. Rudkjøb.-S.; [† 18/8 1696].

———————————

3. 14/3 1738, o. 10/4, Isak Abrahamsen Sidenius; [5/3 1751 N. Vedby-A.; see der].

4. 30/4 1751, o. 11/6, Christian Philipsen Ambus, f. Kbh. 19; (Halvbdr. t. Kirsten R. Hofmann ~ H. C. Achthon, r. Cap. i Bogense-S.); F. P. A., Proc. ved Underretten („minoris subcellii causidicus“); M. Sidsel Kirstine . . . ; St. Kbh. 41; C. 28/9 48, h.; ~ Kirstine Pedersdtr. Møller, f. c. 21; 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 24/12 1757; havde 51 ingen Huusværelse, da Annexgaardens Huse laae plat øde].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Skovby hrd. nr. 4.

5. 5/5 1758, o. 26/5, Niels Rasmussen Dreyer, f. p. Taasinge 31; F. R. D., Degn; M. Maria Friis; St. Od. 50; C. 12/4 53, n.; 1 ~ 59 F. E.; 2 ~ F. D.? Kirstine Christensdtr., † 1/1 05; 1 D.; [† 1783].

6. 17/12 1783, o. 2/4 84, Mathias Musmann; [13/8 1788** Landet; see der].

7. 10/10 1788 [r. Cap. Rudkjøb.-S. 9/6 86, o. 6/9] Tarald Ross Olsen Høyer, f. Sparboen, Trondhj. St., 7/9 57; F. O. H., Sp. ss.; M. Marg. Kempe; St. Trondhj. 76; C. 14/9 79, n.; 1 ~ Ingeborg Christiane Danielsdtr. Plum af Baarse-B., f. 63, † 4/4 93; 1 D.; 2 ~ Abigael Ungermann, f. 68, † pa Lolld. som Jubelenke 53; F. Degn i Hvalsølille; u. B.; [† 10/2 1795].

8. 10/4 1795 [Skp. 11/7 94] Christian Bech, f. Svendbg. 66; F. Niels B., Kbmd.; M. Elisabeth Sophie Bondo; St. pr. 86; C. 19/7 92, n.; ~ . . . Madsen, † 37 el. 38; F. Valentin M., Sukkerraffinadeur; u. B.; [# 9/8 1811; † Kbh. 32].

———————————

9. 7/8 1842 [r. Cap. Skaarup-T. 17/3 24, o. 12/5] Carl Emil Suhr*, f. Kbh. 15/10 95; F. Ole Bernt S., Grossr.; M. Dorothea Beckmann; St. pr. 14; C. 21/4 20, h.; R.* ved sit 50 Aars Jub. 17/3 74; ~ 6/5 25 Mette Andrea Rasmine Kirketerp, f. Kbh. 23/2 95, † 26/12 81; F. Hans K., Grossr.; M. Mette Colstrup; u. B.; [† 15/6 1879; Guldbr. 6/5 75; stiftede et Legat paa 4000 Kr. Halvdelen af Renten skal hver Juleaften uddeles til Trængende i Sognet, den anden Halvdeel anvendes til fattige Børn. See D. T. 75/121].

———————————

Noter:

(1) »filius præfecti aulici holsatiæ« = søn af en slotsfoged(?) i Holsten.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.