Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (3)

No 287. Frørup og indtil 25/1 1553 Øxendrup,

Vinding Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

J. M. 84; M. S. 2-a/38; L. S.; L. P. B. 239; Lkm. 2/208; St. M.; Kbg. 1671.
———————————

1. 1537. Peder Bjørnskov; havde været Munk; see Etm.; [levede endnu 25/1 1553, da Øxendrup blev Annex til Langaa; hans Kiste i K.].

KB bd. 1 (1551-1555) s. 212; Frørup Sogns historie, s. 95, 111 (se nedenfor).

2. c. 1554. F. S. Balthasar Pedersen Bjørnskov*, f. Nybg. c. 22; St. 48; 1 ~ Anne Christensdtr.; 1 S., 3 D.; 2 ~ 85 Margrethe . . . , f. Od.; 1 S.; [levede endnu 1604; „mediocrem vocem (habet); non singulariter doctus; bene et simpliciter docet“(1); (J. M. l. c.); hans Navn p. Kirkeklokken i Kverndrup 89, der var støbt til Frørup K.; hans Kiste i K.].

FS nr. 182 (»Balthasar Petri, dictus Biørnescov«); Frørup Sogns historie, s. 95, 111 (se nedenfor); DanKir bd. 10, s. 2294 (Kværndrup kirke).

3. 14/5 1600** [Hør. Nybg. . .] Niels Juul; St. 94.

FS nr. 610 (»Nicolaus Jul 1594, an. 1600 Past. Frørupens. in Fionia«).

4. o. 18/4 1626 [Rtr. Svendbg. 12/7 25] Henrik Christensen Achthon af Jordløse-H., f. c. 00; St. Od. 20; 1 ~ Else Olufsdtr., vistnok af Lumby; 1 S.; see Christen H. A. p. Dreiø; 2 ~ Anna Jensdtr. Zeuthen af Od. St. Knuds K.; see Jens H. A. her; 2 ~ Etm.; [† 10/12 1670].

KUM I, s. 41 (»Henricus Christierni Fionus«); KS 3:5 (1884-86), s. 140 (»Henricus Christierni«, 25 år gl.), s. 121 (»Henricus Christierni«, 26 år gl.).

5. 2/10 1669*, o. 15/1 71, Cort Arnoldsen Malensted af Snoldelev-T.; St. pr. 61; ~ F. E., b. 22/2 01; [† 5/4 1695; han opbyggede 93 nogle af Udlængerne til Præstegaarden].

KUM I, s. 299 (»Conradus Arnoldi Mallenstedius«); Frørup Sogns historie, s. 111 (se nedenfor).

6. 9/4 1695. F. Sts. Jens Henriksen Achthon; St. Hlh. 82; ~ 5/10 02 Karen (Cathrine) Pedersdtr. Friis af Vindinge, f. 10/11 78; 2 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see P. C. Langsted og C. P. Reenberg i V. Aaby-Aa.; H. Fabricius i Rudkjøbing-S.; O. F. Støedt i Gudbjerg; [† 30/1 1711; han fuldførte det Byggearbejde ved Præstegaarden, som hans Stedfader paabegyndte, og tillige indrettede han 97 den gamle Kirkelade til Skole].

KUM II, s. 117 (»Ianus Henrici Achtonius«); Frørup Sogns historie, s. 95, 112 (se nedenfor).

7. 10/4 1711. Laurits Henriksen Schurmann af Brahetrolleborg-K., f. 10/12 82; St. Od. 99, Bacc. 00; C. 16/5 02, h.; Cons.-Ass. 4/12 44; ~ 6/4 13 F. E., † 24/10 54; 1 S., 1 D.; see Etm.; H. L. Bager i Faaborg-D.; [† 14/10 1745].

KUM II, s. 247, 253 (»Laurentius Schurmannus«, 17 år gl.); Frørup Sogns historie, s. 95, 112 (se nedenfor).

8. 17/1 1746, o. 11/3, F. S. Jens Lauritsen Schurmann*, f. 3/1 20; St. pr. 36, Bacc. 37; C. 41; Cons.-Ass.; ~ 13/11 50 Birgitte Cathrine Gødesdtr. af Lindelse, f. 6/3 21, b. 18/3 00; 5 S., 4 D.; see Laurits S. i Lindelse; J. D. B. Brandt i Humble; Etm.; Jens C. S. i Skaarup; [# 23/12 1795; † 23/3 96].

KUM II, s. 570, 580 (»Ianus Schurmann«, 16 år gl.).

9. 8/1 1796 [p. Cap.* 27/9 93, o. 1/11] F. S. Gøde Jensen Schurmann, f. 14/10 55; St. Od. 74; Hør. Nybg. c. 80; O.; [† 26/2 1796].

KUM III, s. 329 (»Godo Schurmann«, 18 år gl.); Danske Kancelli: Kaldsbrev som Kap., Kaldsbrev som sognepræst.

10. 20/6 1796, o. 27/5 [Hør. Od. 88] Rasmus Høyberg, f. Amtrup, Aarh. St., 8/1 59; F. Laurits Sørensen, Ldmd.; M. Barbara Christensdtr.; var Pleiesøn af Peder Høyberg paa Bubelgaard, Indslev S. i Fyen; St. Od. 81; C. 4/10 85, h.; ~ Flintholm, Hundstrup S., 24/6 97 Sophie Frederikke Nøragger af V. Hæsinge-L., f. 28/5 75, † Nybg. 7/1 51; 1 S., 1 D.; see Lars J. N. H. i Sneum-T.; C. Nyholm i Nybg.; [† 6/9 1801].

PT 14:2 (1960), s. 13-14.

11. 27/11 1801, o. 9/4 02 [Overlærer Kbh. 26/4 99] Hjeronymus Laub*, f. Od. 10/1 71; F. Kgrd. Vilh. Fred. L., Tolder, siden Pakhuusforv. v. Kbhs. Toldbod; M. Sophie Elisabeth Kisbye; St. Kbh. 88; C. 27/10 94, l.; Adj. Kbh. 97; ~ Kbh. 10/5 02 Lovise Frederikke Zinck, f. 79, † Sludegd. 4/7 59; F. Prof. Hardenack Otto Conrad Z. i Kbh.; M. Susanne Elisabeth Pontet; 5 S., 4 D.; see Hardenack O. C. L. i Brahetrolleborg-K.; Hans J. F. L. i Langaa-Ø.; F. L. B. Zeuthen til Fred. Mich. K.-E.; [† 20/8 1848; en dygtig og fortræffelig Mand, hvis Levnet i Selmers Necrol. Saml. 2/1 34 ff. fortjener at læses; „var ikke en energisk Charakteer, men et reent og følelsesfuldt Menneske, fordomsfri og aaben for alt Skjønt og Godt“. See Mynsters Meddelelser S. 29; N. 338; E. 2/115 og S. 2/168].

12. 7/10 1848 [Jelling-H. 25/4 37; tillige Sem.-Forst. ss. 2/4 41] Peter Frederik Nielsen, f. Kbh. 29/2 00; F. Joh. Henrik N., senest Skllrr. i Særslev; M. Joh. Severine Ager; St. Od. 20; C. 21/7 26, l.; Cat. Slagelse 18/8, o. 13/10; ~ 13/10 37 Lucie Nicoline Fuglsang af Slag. St. Mik. K.-H., f. Slag. 12/5 07; 4 D.; see L. O. G. Blædel, r. Cap. i Humble; [† 20/9 1876. „Den afdøde var sjeldent tro i sine Gjerninger og anvendte sine Gaver og Evner saa godt, han formaaede. I de forskjellige Kredse og Stillinger, hvori han virkede, erhvervede han sig derfor almindelig Agtelse, og de, som traadte i Forhold til ham, ville mindes ham med Hengivenhed og Tak“. See Fyens Stiftstid. 76/282].

13. 8/1 1877 [Gunderup-N. 9/3 1872] Lars Christian Christopher Nyholm; see Lime-H.

———————————

Noter:

(1) »mediocrem vocem (habet); non singulariter doctus; bene et simpliciter docet« = Hans Stemme er nogenlunde; ikke særlig lærd, prædiker godt og jævnt.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rasmussen, Hans: Frørup Sogns Historie, Nyborg 1945. (Præsterne: s. 111-114).