Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 713. Langaa og fra 25/1 1553 Øxendrup,

Gudme Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

J. M. 189; M. S. 2-a/72; L. S.*; B. M. 93; L. P. B. 240; Lkm. 2/760; St. M.; Kbg. 1682.
Anm. Øxendrup tidligere til Frørup, see KB bd. 1 (1551-55) s. 212. Langaa hørte ikke til Hesselager før 1553.
———————————

1a. (1542). Peder Mule; [vist † c. 1550].

KRD II, s. 561; DD II, s. 44, 46.

1b. c. 1550. Anders Jacobsen; var her 1554; [† 1564].

DD II, s. 46.

1 (c). 1564. Hans Hansen; maaskee St. 58; ~ Maren Ibsdtr., f. Kold.; 1 S.; 2 ~ Etm.; [b. 3/7 1585; Eptph.].

FS nr. 434 (»Johannes Johannis Nyborgensis«).

2. 1585 [r. Cap. Nybg. c. 84] Jørgen Madsen, f. Od. c. 53; St. Od. 76; ~ F. E.; u. B.; [† 1619; „parvæ staturæ; bonus concionator, movens et docens“(1) (J. M. l. c.)].

FS nr. 327 (»Georgius Matthiæ«).

3. o. 12/12 1619 i Ringe K., Thomas Nielsen Kirkebye af Kirkeby-L., f. 93; St. 17; [† c. 1626].

KUM I, s. 30 (»Thomas Nicol. Kolderup/Kirkeby«); KS 3:5 (1884-86), s. 116 (»Thomas Nicolai Kirchebye«, 26 år gl.).

4. c. 1626 [p. Cap. Gislev, o. 2/2 25] Laurits Nielsen, f. 98; St. Od. 20; Pr. 21/6 38; see N. L. Langaae t. Slag. St. Mikkels K.; [† 18/3 1657].

KUM I, s. 42 (»Laurentius Nicolai Otthoniana«); KS 3:5 (1884-86), s. 120 (»Laurentius Nicolai«, 27 år gl.); BHMD, s. 157.

5. o. 24/4 1657. Thyge Lauritsen (Middelfart), f. c. 31; F. L. Thygesen, Rdmd. i Middelfart; M. Kirsten Pedersdtr.; St. pr. 52; O.; [† 1696; medicus, botanicus et chymicus].

KUM I, s. 238 (»Tycho Laurentij Middelfardensis«); KS 5:3 (1905-07), s. 718; E. Brejls skifteuddr.: Middelfart byfoged nr. 172, 125.

6. 5/9 1696, o. 14/10, Peder Rasmussen Haar, f. Roesk.; St. Roesk. 86; ~ Kbh. 19/2 97 Maren Povelsdtr. Ebstrup (Esdrup), b. 10/2 37; 1 S., 1 D.; see Etm.; [b. 20/1 29; brav og retsindig; han aabenbarede sin Hustru efter Brylluppet, at han kuns eiede 20 Sldlr.(2); hun ham, at hun kuns eiede 10 do.; de lovede hinanden, ikke at ville kjøbe Bohavet, førend de kunde betale samme; Pg. br. 1/12 18 af et gudsforgaaent Menneske, som 6 Uger før havde forsøgt det med Tørvehuset, men da brændte kuns en Stolpe; Geheimeraad L. v. Plessen, som netop opholdt sig paa Glorup, sendte Haar 50 Ducater(3)].

KUM II, s. 147 (»Petrus Erasmi Haar«); Kbg. Langaa-Ø. (1682-1781), opsl. 140 (begr.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 55; PT 9:2 (1889), s. 56, 60 (Bircherods Dgbg.).

7. 22/5 1723**. F. S. Edvard Pedersen Haar, f. 16/5 98; St. Sorø 18, Bacc. 19; C. 1/8 20, h.; ~ Longelse 9/11 24 Maren (Maria) Engberg, f. c. 03; F. J. Olufsen Piil; Hrdsskrvr. i Longelse; M. Elisabeth Hansdtr.; 2 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; see Niels E. H. i Himmelev-R.; P. C. Borgen her; [† 2/10 1736].

KUM II, s. 417, 423 (»Eduardus Haar«, 20 år gl.); SB s. 237; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 55.

8. 16/11 1736, o. 30/1 37, Augustinus Marcussen Tack; [17/6 1763 Himmelev-R.; see der].

(29/7 1763. Laurits Schurmann Bagger af Faaborg-D.).

9. 9/12 1763, o. 16/12, Peder Clausen Borgen af Dalum-S., f. 26/5 19; St. Od. 38; C. 6/4 43, h.; ~ 26/3 64 F. Stdtr. Birgitte Sophie Edvardsdtr. Haar, f. her 5/6 26; 1 S., 1 D.; (see F. J. Briand i N. Søby-H.); [† 26/2 1781].

KUM II, s. 590 (»Petrus Borgen«, 20 år gl.).

10. 4/4 1781, o. 1/6, Johan Peter Conradt, f. Kbh. 1/4 50; (Halvbdr. t. Anna Margrethe C. ~ J. J. Lind, r. Cap. t. Kbh. Frelsers K.); F. Jørgen C., Kobbersmed; M. Marie Kommelau; St. Kbh. 72; C. 26/10 79, n.; Pr. 99; ~ Kbh. 82 Mariane Rosted, † 20/5 23; [† 21/4 1810].

KUM III, s. 312 (»Iohannes Petrus Conradt«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 666.

11. 29/6 1810, o. 5/9, Henrik Anton Brolund; [25/6 1817 Svindinge; see der].

12. 26/11 1817, o. 6/3 18, Gebhard Helm af Svindinge, f. 7/11 92; St. Od. 11; C. 13/1 17, l.; ~ 26/6 18 Elisabeth (Elise) Marie Lovise Colding af Gislev-E., d. 7/2 98; 1 S., 2 D.; 2 ~ 22/11 33 Jens Wedege, Forv., siden Fæster af Slæbækgd., og † 11/9 66; [† 20/3 1825].

13. 3/6 1825, o. 30/8, Johan Riber Esbensen; [28/5 1845 Flemløse; see der].

14. 18/7 1845, o. 24/9, Frederik Ferdinand Biering; [21/4 1848 Svindinge; see der].

15. 27/6 1848, o. 28/7 [Archivar ved det archæologisk-topographiske Archiv 27/12 47] Julius Benjamin Sorterup, f. p. Hjortespring, Herlev S., 8/2 15; F. Gdeier; i en Alder af 2 Aar antagen som eget Barn af Fru Petra Schansgaard; St. v. W. 32; C. 28/4 38, l.; Lærer v. Hel. G. Kirkes Aftensk. 38 – 1/9 42; udenlands 42–43; Adj. Kbh. 29/11 44 – 1/5 48; ~ 10/5 45 Anna Jeannette Caroline Nathalie Petersen, f. 3/10 26, † Kbh. 16/1 56; F. Jac. Vilh. P., Skibsbygmstr. i Søetaten; M. Sophie Kirstine Petersen; 1 S., 1 D.; [† 17/2 1849; „blid, sentimental; havde et barnligt Gemyt; var et hjerteligt Følelsesmenneske, godgjørende og hjelpsom“ (Selm. necrol. Saml. 2/75); E. 3/203 og S. 3/216].

16. 17/4 1849 [p. Cap. Frørup 24/1 46, o. 15/2] Hans Jørgen Trojel Laub af Frørup, f. 1/6 17; St. Hors. 38; C. 25/10 44, l.; ~ 19/10 50 Ernestine Deichmann Linnemann, f. Veile 13/2 27; F. Kmrd. Thomas L.; M. Caroline Math. Schjøtt; 1 S.,4 D.; [† 12/1 1863; en herlig Mand].

17. 16/4 1863, o. 24/7, Carl Ludvig Friis Lakjer af Sverborg, f. 26/8 22; St. Vdbg. 40; C. 23/4 47, l.; ~ 22/11 68 Vilhelmine Charlotte Mourier, f. 8/5 45; F. Dr. med. Fred. Ferd. M., Districtslæge p. Vemmetofte; M. Sophie Overweg; [8/7 1882 Alsted-F.].

———————————

Noter:

(1) »parvæ staturæ; bonus concionator, movens et docens« = lille af Vækst; god Prædikant, opbyggeligt og belærende.
(2) Sldlr. = sletdaler, (1. led slet i bet. 'jævn, almindelig, normal'). Sletdaleren, der jævnligt benyttes i regnskaber i 1600-tallet, svarede til fire mark i småmønt = 2/3 rigsdaler.
(3) Ducat = navn på en guldmønt af meget fint guld, der i Danmark møntedes indtil 1827 og opr. havde 2 rigsdalers værdi.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991, s. 70-71, 157.