Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1126. Sverborg,

Hammer Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/110; K. M. 46; Lkm. 1/656; M. 66; Kbg. 1739.
———————————

1. 15 . . Jacob . . .

2. 1556. Peder Nielsen Svane (Svan, Svanius), f. c. 36; ~ c. 79 Cathrine Sørensdtr.; f. c. 61; 4 B.; 2 ~ Etm.; [† 1/2 1586; Lgst.].

KS 2:4 (1867-68), s. 404; DanKir bd. 6, s. 831 (se nedenfor).

3. 1586. Peder Lauritsen, f. c. 60; ~ F. E.; 1 S., 1 D.; 3 ~ S. Jørgensen her; [† 1/4 1591; Lgst.; „violentia mortis circumventus“ (død under voldsomme omstændigheder)].

DanKir bd. 6, s. 831 (se nedenfor).

4. 1591 [Rtr. Nestved . . .] Jacob Waltersen (Gualteri), f. c. 66; F. vist Walter Jacobsen i Nestved; M. Lycke Nielsdtr.; [† 28/6 1591; synes ikke at være bleven indsat; Eptph. i Nestved St. Peters K.].

DanKir bd. 6, s. 118-119 (Næstved S. Peders kirke).

5. 1591. Søren Jørgensen Horsens, f. c. 61; Pr. (08. 10); ~ Cathrine Sørensdtr., E. e. Nr. 3, † 28/3 24; 6 B.; see P. S. Sverborg i Førslev-S.; [† 29/10 1619; hans Navn paa Altertavlen 1601; Lgst.].

KS 2:5 (1869-71), s. 147; DanKir bd. 6, s. 828, 831 (se nedenfor).

6. o. 22/12 1619. Poul Pedersen Ubye; St. 12; 1 ~ c. 20 Elisabeth Sørensdtr., f. c. 98, † 27/7 44; 1 S., 4 D.; 2 ~ Anne . . . , E. e. J. M. Faxe i Rønnebæk, og b. Rønnebæk 7/4 69; see S. T. Horsens i Alleslev; E. P. Gad i Terslev-Ø.; [† 10/12 1655; Eptph.].

KUM I, s. 5 (»Pavl. Petri Ubius Selandus«); PT 8:6 (1927) s. 186 (»Poul Pedersen Ubye«); DanKir bd. 6, s. 831-32 (se nedenfor); Kopskatten 1645, opsl. 111 (enkemand).

7. k. 1655, o. 1/2 56 Hans Clausen; vist St. Kjøge 46; ~ Nestved St. Peters K. 7/6 57 Maren Davidsdtr., † 74; [† 1673; gik under Krigen til Vdbg. og bønfaldt den svenske Konge om Naade for Byen, som truedes med Brand, fordi den ikke kunde udrede den fordrede Contribution; men forgjæves; hans Navn paa Prædikestolen 1667; Eptph.].

KUM I, s. 198 (»Iohannes Claudij«); DanKir bd. 6, s. 830, 831 (se nedenfor); FWDP 1126,07.

8. 14/4 1673 [Rtr. Vdbg. 71] Mag. Albert Foch el. Fochsen With; St. Aarh. 57; Pr. . .; [4/3 1684 Kbh. Trin. K.; see der].

KUM I, s. 273 (»Albertus Focharti With«).

9. 16/2 (!) 1684 [Gadbjerg-L. 9/1 80, E. f. B. 19/2] Mag. Frederik Andersen Søbøtker; St. Kbh. 71; Mag. 84; ~ 83 (Bev. 24/7) Anna Barbara Blome, F. Oberstlieut. Didrik B. p. Refstrup, Gadbjerg S.; M. Dorthe Frandsdtr. Kaas; [† 1689; hans hustru var udelukket fra arv, da hun havde giftet sig imod sin fars vilje og i øvrigt nægtede at kalde sig Didriksdatter, men efter højesteretsdom arver hun alligevel, fordi det kun stod i et brev, der ikke var tinglæst].

KUM II, s. 26 (»Fridericus Andreæ Søbøtkerus«); E. Brejls skifteuddr.: Koldinghus amt nr. 1405; PT 1:3 (1882), s. 69; Nygaards sedler: P. i Gadbjerg.

10. 9/8 1689. Christen Mikkelsen Storm, f. Salten, Nordland, c. 55; F. M. Olufsen S., Foged i Salten; M. Sophia Christensdtr. Bloch; St. Bergen 76; ~ Stege 21/5 90 Maren Hansdtr. Gemzøe af Stege; [† 1708].

KUM II, s. 66 (»Christiernus Sturmius/Stormius«); KH-STD, s. 70.

11. 1/6 1708. Mag. Thøger Pedersen Rosenstand, f. Aalbg. 15/4 80; F. Ritmstr. P. Thøgersen R., Eier af Hessel; M. Karen Mathiasdtr. Foss af kgl. Confess.; St. Sorø 98, Bacc. 99; C. 5/7 00, h.; (Hør. Sorø 04); Mag. Kbh. 28/5 10; ~ Kbh. 24/7 09 Anna Marie Tietgen, f. c. 95, levede endnu 18; F. Herman Christoffer T., Kbmd. i Kbh.; M. Maria Hooglandt; 2 S.; [b. 12/8 1713; han var Pleiesøn af Sorø Skoles Forstander Laurits Foss].

KUM II, s. 239, 245, 347 (»Theocarus Rosenstand«, 19 år gl.); SB s. 220.

12. 13/9 1713 [Hør. Slag. 05] Hans Christensen Schade af Sæby-H., f. 14/1 83 el. 85; St. Slag. 03; C. 5/9 05, n.; ~ Slag. 3/5 13 Maren Nielsdtr.; 2 ~ P. A. Eeg i Ø. Egesborg; F. N. Jespersen, Bgmstr. i Slag.; 1 S., 2 D.; [† 11/2 1729].

KUM II, s. 287 (»Iohannes Schade«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 85.

13. k. 16/4 1729. Jacob Christiansen Møller, f. Nykjøb. p. F. 19/2 88; F. C. Jacobsen M.; M. Cathr. Frantsdtr.; St. Nykjøb. 08; C. 16/3 11, h.; ~ Rønnebæk 4/10 30 Mette Geertsdtr. Krag af Ferslev-V.; 1 D.; 2 ~ 58 C. P. D. Runge i Udby-Ø.; [† 29/1 1758; Lgst.].

KUM II, s. 332 (»Iacobus Christiani Muller«, 20 år gl.); Kbg. Rønnebæk (1645-1815) opsl. 170 (vielse); DanKir bd. 6, s. 831 (se nedenfor).
(24/5 1754*. Johannes Adslev.)

14. 24/2 1758, o. 8/3, Jens Eriksen Westengaard, f. 21/9 24; F. E. Jensen W., Rgmtkvarteermstr. og Proviantforv. i Citadellet Frdhvn.; M. Else Marie Christiansdtr. Fyhn; St. pr. 42; C. 2/8 45, l.; Pr. 88; 1 ~ Kbh. Holmens K. 1/9 58 Johanne Marie Jacobsdtr. Fosie, f. 27/3 26, † 23/8 64; F. J. F., Org. ved Holmens K. og Tegnemstr. ved Søcadet-Acad. og Holmen; M. Anna Dorthea Ilsøe; 1 S., 2 D.; 2 ~ 65 Johanne Dorothea Staal, d. Vibg. 8/1 43, † 17/8 12; F. Peder Pedersen S., Kbmd.; M. Dorothea Cathr. Ditlevsdtr. Flindt; 4 S., 2 D.; see J. Bech i Vallekilde-H.; Otto W. i Kundby; Etm.; [† 23/8 1794].

Carlsen, Franziska: Noget om og fra Rønnebæk Sogn. Kbh. 1861. s. 177 (pdf).
(24/11 1786*. Hans Jacob Schmidt.)

15. 12/9 1794, o. 24/10, F. S. Frederik Ludvig Westengaard, f. 24/9 70; St. Vdbg. 86; Cand. philol. 28/5 88, l.; Cand. th. 12/5 91, l.; 1 ~ 15/5 95 Charlotte Sophie Hersom af Veilø-E., f. 20/11 71, † 7/4 08; 2 S., 2 D.; 2 ~ Christiane Marie Windekilde; levede som Jubelenke 68 i Kbh.; mindst 1 S., 1 D.; [† 18/12 1817; E. 3/516 og S. 3/590].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 1253.

16. 18/6 1818 [Tømmerup 24/9 13, o. 6/10] Poul Johan Lakjer, f. Trankebar 13/7 79; F. Christ. L., Factor i det asiat. Compagnies Tjeneste; M. Birgitte Andrea Randers (Schifter); St. Vdbg. 98; C. 30/4 05, h.*; ~ 7/11 07 Johanne Frederikke Cathrine Widberg, f. 24/11 83; † Vdbg. 3/4 56; F. Hans Christ. W., Svensk af Fødsel, Uhrmager i Kbh.; M. Marie Møller; 10 S.; see Christian C. L. L. i Guldager; Ludvig C. L. i Kastrup; Carl L. F. L. i Langaa-Ø.; [† 7/3 1854].

17. 14/6 1854, o. 21/7 [Lærer ved Landcadet-Acad. 33] Peter Christian Berg, f. p. Refstrup ved Veile 26/8 08; F. Peter Christ. B., senere Kbmd. og Forligelsescomm. i Kold.; M. Marie Christine Karberg; St. Kold. 27; C. 9/7 32, l.; Alumn. p. Elers Coll. 30-34; Bestyrer af en Realsk. i Kbh. c. 34; udenlands 37–38; ~ 34 Thea Buhl, f. 14, † Kbh. 21/7 53 af Kolera; 1 S., 2 D.; [† 15/11 1858 af Gigtfeber; stor Mathematiker; E. 1/109 og S. 1/122].

KUM III, s. 348 (»Berg, Petrus Christianus«, 19 år gl.); KoldStud s. 44-45.

18. 8/2 1829 [Kbh. Garn. K. 6/10 53] Carl Bruun, f. Aalbg. 19/2 05; F. Oberstlieut. Johan Jacob v. B., Toldkass.; M. Christine Marg. v. Bülow; St. Aalbg. 23; C. 7/7 29, h.; p. Cap. Grevinge 19/5 30, o. 29/5; Hjelpep. i Taarnby 26/2 32; p. Cap. ss. 25/3 37; r. Cap. til Aalbg. Frue K. o.s.v. 23/4 39; r. Cap. til Kbh. Garn. K. 23/9 46; R.* 2/5 52; Pr. 18/1 60; ~ 1/8 32 Julie Augusta Bruun, f. 10/2 09; F. Commandeur Eusebius B.; M. Marie Christiane Gether; 5 B., hvoraf 1 S., 2 D.; [I Kbh. meget yndet som taler. E. 1/220 og S. 1/254].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Sværdborg Kirke, s. 819-832.