Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 701. Kundby,

Tusse Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

H. 9/59; M. S. 1-a/174; K. M. 185; L. P. B. 236; Lkm. 1/11007; M. 80; Kbg. 1665.
Anm. Nogle af de Førstanførte tilhøre formodentligt den cath. Tid.
———————————

1. 15 . . Niels . . .

2. 15 . . Jens Madsen.

3. 15 . . Niels Iversen.

4. 15 . . Jeppe Lauritsen.

5. 15 . . Rasmus Olufsen; Pr.

6. 1558. Jens Nielsen; see Etm.

7. 15 . . F. S.? Niels Jensen; [† 1581].

8. 1581. Svend Hansen, f., maaskee i Jylland, c. 50; maaskee St. i Kbh. (77); ~ Birgitte Jensdtr., † 94; (mindst) 1 S., 3 D.; see H. S. Kundbye i Hjembæk-S.; [† 15/9 1599; Eptph.; Lgst.].

F-P s. 81 (»Sveno Johannis Cimber«); KS 2:4 (1867-68), s. 406; DanKir bd. 4, s. 651-52, 654 (se nedenfor).

9. 1600 [Hør. Roesk.] Thyge Mouritsen (Laulandius); St. i Kbh. (92); Pr. (22); [† c. 1632; hans Initialer paa Altertavlen 1612].

F-P s. 124 (»Tycho Mauritii Laulandius«); KS 2:5 (1869-71), s. 151; 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1622); DanKir bd. 4, s. 638 (se nedenfor).

10. o. 18/7 1632 [Rtr. Holbæk 30] Niels Hansen Lund (Holtendorph) fra Odense; St. Sorø 23; 1 ~ Kbh. Frue K. 16/6 33 Ingeborg Villadsdtr., levede endnu 45; B.; 2 ~ Mette Nielsdtr., b. 28/6 79; see Etm.; T. N. Lyngbye i Hørby; [† c. 1654].

KUM I, s. 59 (»Nicolaus Iohannis Lund«); SB s. 143; Kopskatten 1645, opsl. 13; PT 8:6 (1927), s. 192; FAaW, s. 16; Kbg. Kbh. Frue K. (1631-56), opsl. 241 (1. vielse).

11. k. 21/3 1654. Holger Andersen Bruun (Boeg) af Haarlev-H.; St. Hlh. 48; ~ F. D.? Mette Nielsdtr., b. 28/8 78; see Niels H. B. i Rørby; J. N. Skrogsberg i Spjellerup-S.; [b. 11/11 1681; lod opføre en stor Bygning til Begravelse for sig og sin Familie; Pg. br. 65].

KUM I, s. 211 (»Oligerus Andreæ«); Hlh. s. 45.

12. 10/11 1681. Mag. Jens Nielsen How; [27/11 1683 Lynge-U.; see der].

13. 27/11 1683. Jens Lorentsen; fmtl. St. Kbh. 78, Bacc. 81; ~ Sophie Jørgensdtr. f. c. 29/11 69; 5 S., 6 D. (hvoraf flere tog Stedfaderens Navn Sinding); 2 ~ Etm.; see C. F. Reenberg i St. Bjergby-M.; N. F. Hammer, r. Cap. i Ringsted-B.; [† 18/7 1707].

KUM II, s. 82, 106 (»Ianus Laurentii«); Achelis I, nr. 2789, men er næppe korrekt identificeret; Danske Kancelli: Kaldsbrev; Kbg. Kundby (1689-1720) opsl. 91 (død), børn: opsl. 4 (datter 89), 8 (datter 90), 11 (søn 92), 14 (datter 93), 18 (sønn 96), 21 (datter 97), 25 (søn 98) 32 (datter 01), 36 (søn 02), 43 (søn 04), 50 (datter 06); opsl. 98 (hustrus begr.).

14. 22/8 1707. Niels Pedersen Sinding af Vorde-F.-R., f. 73; St. Vibg. 95, Bacc. 98; ~ Kundby 27/6 08 F. E., b. Kundby 20/6 18; 1 S., 1 D.; [† 10/9 1728; ansøgte 04 om at blive Fp.].

KUM II, s. 211, 234 (»Nicolaus Sindingius«); Sixhøj nr. 708; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 8; Sorø amt, Alsted hrd. nr. 31, Ringsted hrd. nr. 33; Kbg. Kundby (1689-1720) opsl. 118 (vielse), børn: 58 (søn 09), 62 (datter 10); opsl. 98 (hustrus begr.), (1720-69) opsl. 159 (begr.).

15. 4/10 1728. Eccard (Eggert) Christopher Nielsen Bentzen af Slangerup-U., f. 3/1 98; St. Kbh. 17, Bacc. 21; C. 1/5 24, h.; Pr. 54; ~ Maren Vognsdtr. Hvass, f. c. 93, † Kundby 8/12 73; F. V. Thomsen i Tebbestrup; M. Anna Eriksdtr.; 1 D.; see Etm.; [† 19/1 1771; stiftede 15/8 60 et Hosp. til 8 Lemmer].

KUM II, s. 408, 435 (»Eccardus Christoph. Benzonius«, 19 år gl.).

16. 24/5 1771 [Hagested-G. 8/11 48*, o. 10/12 53** (virkelig Sp. 13/1 54)] Iver Iversen Brinch af Kbh. Nic. K., f. 22; St. Od. 42, Bacc. 43; C. 22/3 45, h.; Kundby 15/10 56*; 1 ~ F. D. Charlotte Amalie Eccardsdtr. Bentzen, f. 12/1 35, † 58; 2 S.; 2 ~ 20/9 58 Maren Christiansdtr. Ostenfeldt af Spjellerup-S.; 3 S., 3 D.; (see J. Begtrup i Paarup; H. P. Gudme i Rerslev-Ve.); [† 9/2 1779; han og Hustru gav 67 Sygekalk til Odden Kirke, som han Eiede].

KUM III, s. 19, 46 (»Ivarus Ivari Brinck«, 21 år gl.); DanKir bd. 4, s. 2087, 2103 (Odden kirke).

17. 1779 [Hagested-G. 71] Jacob Jacobsen Bagger af Hvirring-T.-H., f. •/5 18; St. Kallundbg. 35, Bacc. 36; C. 15/8 37, l.; udenlands 41–43; D. p. C. . . ; Skamstrup-F. 18/4 44* og 4/9 44**, o. 30/9; Hagested-G. 6/11 56*; Kundby 24/5 71*; 1 ~ Kbh. Pet. K. 16/6 45 Cathrine Hedvig von Aspern, f. 21, † 10/12 49; F. Mathias Wilhelm v. A., kgl. Livmedicus; M. Sophia Elisabeth Hacqvart; 1 S., 1 D.; 2 ~ 51 Vibekke Clausdtr. Buch; F. C. B. t. Gislingegd.; 8 S., 4 D.; see Hans V. B. i Ballum; Jacob B. i Krummerup-F.; J. C. Møller i Karrebæk; (Erhard C. B. i Førslev-S.); [b. 18/5 1789; W. 1/54 og 3/37; N. 29; 1. Hustrus Lgst. i Skamstrup].

KUM II, s. 563, 568 (»Iacobus Baggerus«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Holbæk byfoged nr. 1080, Gejstl. sk. i Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 86, Merløse hrd. nr. 99; PT 2:4 (1889), s. 28 (tavle); DanKir bd. 4, s. 842-43 (Skamstrup kirke).

18. 3/7 1789 [Skamstrup-F. 22/8 88, o. 8/8] Otto Westengaard af Sverborg, f. 17/8 63; St. Vdbg. 80; C. 84; R. m. Apr. 4/12 22; 1 ~ 88 Edel Birgitte Sørensdtr. Heiberg af Faxe, f. Skamstrup 11/4 73, † 5/2 92; 2 S.; 2 ~ 28/12 92 Anna Kirstine Lange, d. Nybg. 31/3 73, † 13/9 34; F. Cclrd. Laurits L. t. Ørbæklunde; M. Mette Kirstine Knudsen; 1 S., 3 D.; see Laurits C. D. W. t. Od. St. Hans K.; Jens W. i Ørslev-B.; [† 2/6 1835; Kirkegaardsmonument].

DanKir bd. 4, s. 665 (se nedenfor).

19. 29/7 1835 [Skamstrup-F. 24/8 31] Jacob Christian Formann af Vaalse, f. 18/7 98; St. Hlh. 18; C. 17/7 26, h.; r. Cap. Thisted-T. og Sp. t. Skinnerup 12/5 30, o. 8/7; Pr. 8/10 55; R.* 26/5 67; ~ 12/8 30 Frederikke v. Deurs, f. Porsgrund i N. 4/7 02, † 6/8 67; F. Commandeurcpt. Conrad Christopher v. Deurs, Indrulleringschef i Norge; M. Birg. Elisabeth Didrichsen; 3 S., 2 D.; [# 1/12 1875; levede 78 i Holbæk, † 9/2 1879].

HiThi 1944, ca. s. 87.

20. 28/2 1876. Jacob Frederik Ingerslev; see Vestervig-A.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1979. Kundby Kirke, s. 619-669.