Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 296. Førslev (Øde-) og Sneslev,

Ringsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

H. 9/20; M. S. 1-a/231; L. S.*; K. M. 125; Lkm. 1/427; M. 88; Kbg. Førslev 1720, Sneslev 1630.
———————————

1. 1523. Herman Mikkelsen; Pr. (45); ~ Marie Johansdtr.; see 2 Etm.; [† 5/4 1555; Lgst.].

DanKir bd. 5, s. 538 (se nedenfor).

2. 1555. F. S. Mikkel Hermansen; [† 10/11 1561; Lgst.].

DanKir bd. 5, s. 538 (se nedenfor).

3. 1561. F. Bdr. Niels Hermansen, f. c. 30; ~ c. 69 Maren Nielsdtr., f. c. 51, † Kbh. Frue S. 1/3 26; 6 S., 4 D., hvoriblandt den store Orientalist, Prof. Herman Nielsen; [† 16/11 1603; Lgst.; Hustrus Lgst. i Kbh. Frue K.].

KS 2:4 (1867-68), s. 405; DanKir bd. 5, s. 538-39 (se nedenfor), bd. 1-1, s. 88 (Kbh. Vor Frue Kirke).

4. 1603 [Hør. Roesk.] Laurits Madsen Roeskilde; ~ Sophie Knudsdtr.; 2 ~ Etm.; see C. Pedersen i Gunderslev; [† 13/7 1630].

KS 2:5 (1869-71), s. 149; 3:1 (1874-77), s. 281.

5. k. 8/8 1630, o. 25/8 [Rtr. Slangerup (27)] Mag. Peder Sørensen Sverborg af Sverborg, f. 00; St. Hlh. 20; Mag. Kbh. 1/5 27; Pr. . . ; 1 ~ F. E., † 17/10 43; 1 S.; see Søren Pedersen i Bringstrup-S.; 2 ~ (45) Else Jørgensdtr., † 13/9 52; F. J. Foch i Svendbg.; M. Maren . . . . ; 1 S., 3 D.; 3 ~ Anna Davidsdtr.; u. B.; 2 ~ Etm.; [† 1659; Eptph. over hans 3 Hustruer, 2 Sønner og 3 Døtre; Lgst.].

KUM I, s. 40, 85 (»Petrus Severini Sverborg«); PT 8:6 (1927) s. 191; KS 6:2 (1936-38) s. 470 (Rettertinget); Kopskatten 1645, opsl. 21; E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 189; DanKir bd. 5, s. 538, 539 (se nedenfor).

6. 1659, o. Od. 9/10, Jens Andersen Hals af Slag. St. Petri K., f. c. 34; St. Slag. 51; Pr.; 1 ~ F. E., † 13/4 64; 1 D.; 2 ~ 64 Beate Ingeborg Poulsdtr.Moth; F. P. M., Livmedicus; M. Ida Burennæus; 2 ~ Cclrd. Fred. v. Mechlenburg, Stempelpapirs-Commissair; 3 ~ Etrd. Parsbjerg t. Eskjær, Landsdommer; [b. 8/11 1675, som kaldet til Biskop i Viborg].

KUM I, s. 235 (»Ianus Andreæ Halsij«); KS 5:3 (1905-07), s. 728; Kopskatten 1645, opsl. 82.
(12/11 1675. Niels Bendtsen; ikke hos H.)

7. 1676. Peder Clausen Nelde, maaskee af Boddum-Y.; f. 46; vist St. Aalbg. 66; ~ 10/1 77 Abigael Rasmusdtr. Hammer af Hammer-L., E. e. C. Terkilsen i Kallehave, som overlevede ham; 9 B. el. u. B.; [† 29/6 1718; var praktiskt dygtig; paasaae Kaldets Bedste; gav (15/11 18) 100 Rdlr. til Kirkens Prydelse; Lgst.].

KUM I, s. 337 (»Petrus Claudij Buddomius«); DanKir bd. 5, s. 540 (se nedenfor).
(29/6 1709*. Christ. Neumann).

8. 7/9 1714**. Jens Jacobsen Bruun af Herslev-G., d. 30/4 88; St. Roesk. 06, Bacc. 07; Alumnus p. Borchs Coll. 11/8 08 – 11/12 11; C. 16/7 14, l.; ~ Elisabeth Jensdtr. Lassen fra Næsbyholm, † 19/4 47; F. J. Henriksen L.; M. Gjertrud Jensdtr.; [† 6/9 1734; Lgst.].

KUM II, s. 311, 319 (»Ianus Iacobæus Bruun«, 22 år gl.); KS 3:5 (1884-86), s. 538 (Kornerup og Svogerslev); Borchs K. nr. 87; DanKir bd. 5, s. 539 (se nedenfor).

9. 10/12 1734 [r. Cap. Byrum-V.-H. 26] Jochum Hermansen Dreves, f. Aalbg. 00; St. Aalbg. 20; 1 ~ Anna Sabine Holgersdtr. Schandorff af Snedsted, f. 00, † 31/8 47; 3 S., 5 D.; 2 ~ Dorothea Garg, † 55; 3 ~ Marie Elisabeth Tramen el. Tramer, f. c. 97, † 2/3 61; u. B.; [† 16/6 1762].

KUM II, s. 431 (»Ioachimus Drevesius«, 21 år gl.).

10. 18/8 1763 [p. Cap.* 8/3 43, o. 17/4, – 62; Fp. 62] Jacob Brodersen Brorson* af Ballum, f. 18; St. Ribe t. Jena 38, i Rostock 39, i Kbh. 41; C. 42; (Ballum 1/9 58*); O.; [# 1795; † Præstø 24/7 1812; Pg. br. . .].

KUM III, s. 16 (»Iacobus Brodersen, Balyumensis Holsatus«); Achelis I nr. 5544; E. Brejls skifteuddr.: Præstø byfoged, nr. 290.

11. 30/10 1795 [p. Cap. Lynge-U. 2/3 88, o. 14/3; Skp. 89; Interimsp. i Herlufmagle-T. 93–95] Christian Garde af Vig-A., f. 10/1 62; St. Roesk. 81; C. 21/6 86, n.; ~ 28/2 94 Cathrine Birgitte Ursin; F. Admiral Svend Martin U.; M. Friderica Maria Axelsdtr. Ursin af Kyndby-K.; 1 S., 3 D.; see Jacob N. G. i Veggerby-B.; S. G. Garde i Horslunde-N.; [† 18/4 1830; en stille Mand, der bekymrede sig lidet om verdslige Ting, dem han overlod til sin Kone].

12. 2/6 1830 [Nordrup-F. 28/11 23] Anders Ammentorp Sørensen; [19/8 1853 Terslev-Ø.; see der].

13. 29/10 1853 [Vetterslev-H. 21/8 43] Hans Buhl Steenberg af Gauerslund-V., f. 24/12 97; St. Hors. 17; C. 22/4 24, h.; Aastrup-S. 29/9 24, o. 24/11; Resen-H. 9/9 34; ~ 20/4 25 Sophie Amalie Friis, f. 30/12 91; F. Gabriel Michael F., Herredsfoged, Eier af Endrup Mølle, V. Nykirke S.; M. Frederikke Tranberg; 1 S., 1 D.; [† 29/9 1857].

14. 25/12 1857 [Ø. og V. Assels 19/5 43] Erhard Christian Bagger, f. Lemvig 26/11 07; F. Eggert Christ. B. af Kundby, Districtschir.; M. Claudine Margrethe Borgen af Lyngaa-S.; St. Chrhvns. Bgdsk. 24; C. 14/4 29, l.; Rær-H.-V. 8/1 34, o. Vibg. 18/4; Rigsdagsmd. (Thisted A. 4.) 5/10 48; 1 ~ 1/8 34 Henriette Amalie Jacobsen af St. Bjergby-M., f. 11/1 10, † 19/10 53; 2 S., 2 D.; 2 ~ 26/9 59 Erica Amalie Christiane Gøtzsche af Finderup, f. 17/9 19; 1 S., 2 D.; [# 30/11 (28/11) 1877; Taffeluhr og Lænestol; see Nat. Tid. 661].

E. Brejls skifteuddr.: Holbæk byfoged nr. 1080.

15. 1/3 1878 [Horne-A. 23/10 71] Johan Philip Jeansson, f. Roesk. 8/7 35; F. J. P. F. J., Insp. v. Roesk. Amts Syge-, Daare- og Arbeidsanst.; M. Hanne Lov. Rauchmaul.; St. pr. Hlh. 54; C. 29/6 63, l.; Cap. p. p. Græsted-M. 5/3 64, o. 27/4; ansat i den indre Missions Tjeneste med Bolig i Od. 68; ~ 22/6 64 Frederikke Conradine Sommer, f. Kbh. 26/11 33; F. Christ. Poul S., Bagermstr.; M. Dorthea Bruun; u. B.; [† 13/11 1878; en af de fortrinligste og nidkjæreste af Landets yngre Geistlige; see Nat. Tid. 918].

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5 Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1936. Øde-Førslev Kirke, s. 533-540; Sneslev Kirke, s. 541-549.