Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1024. Skjelby og Gunderslev,

Tybjerg Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/115; K. M. 220; Lkm. 1/862; L. S. v. W; Kbg. Skjelby 1646, Gunderslev 1645.
Anm. Skjelby, tidligere Annex til Bavelse, blev 1649 forenet med Gunderslev, hvor dog vistnok Præsterne vedbleve at boe entidlang. Jeg har fundet (hvor kan ei opgives), at Niels Jacobsen, som maaskee havde været i Brøndshøi, 1654 fik Skjelby alene; i saa Tilfælde have Præsterne til Skjelby og Bavelse maaskee boet paa førstnævnte Sted, hvilket stemmer med L. S. v. W. og med Localiteterne, og da er den endelige Forening med Bolig i Skjelby først foregaaen ved N. Jacobsens Død 1672. (Lgst. i Gunderslev K.).
———————————

1. 1649 [Gunderslev 35] Christen Pedersen, f. Ribe; St. Slag. 30; p. Cap. Gunderslev 32; ~ Ida Lauritsdtr., der overlevede ham; [† 1654].

KUM I, s. 99 (»Christiernus Petri f. Ripensis«).

2. o. 1/10 1652**. Mag. Elias Clausen Plum; St. Kbh. 42; ~ Kbh. Frue K. 31/7 53 Karen Johansdtr. Burchard (Borch) af Kbh. Frue K.; 2 ~ Etm.; [† 1655 (levede 18/6 55); Eptph. i Skjelby K.; var maaskee i Gunderslev alene].

KUM I, s. 169 (»Elias Claudii Plumius«); KS 6:2 (1936-38) s. 472; Kbg. Kbh. Frue (1631-1656), s. 24, opsl. 48; DanKir, bd. 6, s. 657 (se nedenfor).

3. o. 6/10 1654. Peder Enevoldsen Brochmann, f. Kjøge 25; (Bdr. t. Hans E. B. t. Kbh. Nic. K. og t. Iver E. B. i Borup-K.); F. E. Rasmussen B., Bgmstr. i Kjøge; M. Margrethe Rasmusdtr.; St. Hlh. 46; ~ 54 F. E.; B. „en hel Hob fattige, uopdragne Børn“; 3 ~ H. H. Goische t. Helsing. St. Olai K.; [† 1656; Eptph. i Skjelby K., ligeledes maaskee alene i Gunderslev].

KUM I, s. 197 (»Petrus Enevaldi Brochmanus«); KS 6:2 (1936-38) s. 472; PT 2009, s. 148, 151-52; DanKir, bd. 6, s. 657 (se nedenfor).

4. o. 1/2 1656 (maaskee til Gunderslev alene og 1665 tillige succederende Præst til Skjelby). Mikkel Pedersen Faaborg, f. 22; St. Slag. 44; Pr. 76; ~ Karen Nielsdtr. Hjort, f. 16, † 17/2 79; [† 1678; Eptph. og Lgst. i Gunderslev K.].

KUM I, s. 184 (»Michaël Petri Foburgius«); DanKir, bd. 5, s. 1023-24, 1026 (se nedenfor).

5. •/3 1678 [r. Cap. Nestved St. Peters K. 18/3 76 (el. 66)] Ole Tønnesen Tilemann; maaskee St. Kbh. 59; Degn i Gunderslev og Skjelby 62 el. 72; ~ Kirstine Pedersdtr., E. e. Niels Jacobsen, Degn i Gunderslev, og † Faabg. 28/3 96; [† Christi Himmelfartsdag (3/5) 1694; Lgst. i Gunderslev K.].

KUM I, s. 276 (»Olaus Antonij Nestadiensis«); E. Brejls skifteuddr.: Fåborg byfoged nr. 58; DanKir, bd. 5, s. 1026 (se nedenfor).

6. 5/9 1694 [p. Cap.* (86)] Peder Jensen Fersløw af Ferslev-V.; St. pr. 84; Pr. 21; ~ Ellen Henriksdtr., f. c. 66, b. Nestved St. Pet. K. 15/5 50; F. H. Didriksen, kgl. Bygmstr. p. Kronborg; see Jens P. F. i Nebbelunde-S.; Bartholomæus P. F. i Skjævinge-G.; J. K. P. Høiberg t. Nestved St. Pet. K.; [† 28/10 1730].

KUM II, s. 134 (»Petrus Svendius Iani Ferslev«); Borchs K. nr. 73; E. Brejls skifteuddr.: Stubbekøbing byfoged nr. 48.

7. 12/1 1731 [Sørbymagle-K. 11/9 17] Mag. Hans Jensen Hansen, f. Thisted 24/10 82; F. J. H., Amtsforv.; M. Karen Christensdtr.; St. Kbh. 03; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 11/10 05 – 11/10 10; C. 23/1 10, l.; Mag. Kbh. 28/5 10; Skp., o. 20/5 11; Præst for den fangne General Steenboch(1) i Citadellet 30/11 14; Pr. 48–56; 1 ~ Kbh. 13/7 18 Ellen Christensdtr. Mule, f. 10/9 90, † 17/8 22 i Barselseng; F. C. Hansen M., Assr. i Høiesteret og Secr. i d. kgl. d. Canc.; M. Marg. Dysseldorph; 1 S.; 2 ~ Kbh. 6/10 23 Magdalene Henningsdtr. Hjort; † 17/3 52; (Sstr. t. Bodil E. H. ~ E. C. P. Kaasbøll t. Kbh. Hel. G. K.); F. H. H., Brygger og Bgr. i Kbh.; 3 S.; see Etm.; [† 20/5 1758; W. 3/937].

KUM II, s. 284, 347 (»Iohannes Hanson«, 21 år gl.; »Iohannes Iani Hansen, collegii Medicei inspector«); PT 1:3 (1882) s. 305, 307, 310 (se nedenfor); Borchs K. nr. 73.

8. 23/6 1758 [p. Cap.* 20/9 el. 26/9 54, o. 30/10] F. S. Henning Hansen, f. Sørbymagle 5/1 25; St. Kbh. 46, Bacc. 47; C. 9/12 48, h.; Vice-Pr. 23/12 87, Pr. 90-94; ~ Kbh. 11/10 58 Dorthe Maria Anchersdtr. Borch af Vordingbg.-K., f. Fanefjord, f. c. 40, † 2/7 05; 3 S., 2 D.; see Ancher B. H. i Alleslev; J. Colding i Vesterbølle-Ø.; [# 1798; † i Enkesædet, som han havde opført, 15/4 1811].

KUM III, s. 64, 71 (»Henningius Iohannis Hansen«, 21 år gl.); PT 1:3 (1882) s. 305-333 (se nedenfor); Kbg. Skelby (1803-31) opsl. 49 (hustrus begr.).
(7/4 1774*. C. Hansen).

9. 16/11 1798 [r. Cap. Fodby 14/8 95, o. 12/8] Niels Hee af Borup-H., d. 8/8 66; St. Vibg. 86; C. 13/7 92, h.; ~ Juliane Marie Balle af Vemmelev-H., f. Tjæreby 71, † 9/12 40; B.; [† 23/12 1824; begavet Taler, god Musicus og bekjendt for sine ofte bidende Vittigheder; fik ved Resolution 13/4 11 Toftelængen i Pgden. oprettet til et Enkesæde, hvortil lagdes en lille Have og 8 Tdr. Land].

KUM III, s. 416 (»Nicolaus Hee«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1448.

10. 27/4 1825 [Krummerup-F. 22/4 12, o. 7/5] Georg Frederik Weinschenk, f. p. Jægerspriis, d. 11/12 72; F. Fred. Wilh. W., Skovrider, siden Livtjener hos Kong Fred. VI.; M. Anna Marg. Wemmenhøy; St. Hlh. 91; Cand. philol. 2/3 95; Hør. Kbh. s. A.; Adj. ss. 97; Cand. th. 12/1 07, h.; 1 ~ 13/1 02 Karen Bierum, † 15/7 07; mindst 1 S.; 2 ~ 07 Anna Margrethe Linnet, f. Gjellerup, Hammerum H., 7/5 81, † Nestved 11/3 57; F. Hans Ditlevsen L., Herredsfoged; M. Caroline Christiane Kjærsgaard; mindst 1 S., 1 D.; [† 9/5 1830; fik 18 Landhuusholdningsselskabets 3die Guldmedaille for en Afhandling om Markfred; N. 647; E. 3/479 og S. 3/570].

11. 18/8 1830 [Trige-Ø. 10/12 24] Johan Ernst Plesner* af Fruering-V., f. Voer 22/7 71; St. Aarh. 90; C. 16/10 94, l.; Sp. Fjellerup-G. 3/11 97, o. 20/12; ~ 8/6 05 Ida Sophie Petersen, f. Dotmark ved Cappel 17/3 83, † 11/3 55; F. Frants Christopher P., Meierieforp.; M. Cathrine Gude Danielsen; 1 S., 8 D.; see H. P. Frandsen i Haraldsted-A.; H. P. Plesner, Cat. i Maribo; [† 26/12 1846; besad mange theol. og philol. Kundskaber; dygtig Catechet, men ubegavet Taler; samvittighedsfuld og nidkjær; særdeles værdig og skikkelig; B. D. G. 1/202].

12. 22/3 1847 [Glumsø-B. 17/2 30] Poul Bendtsen, f. Hillerød 26/11 93; F. Prof. Bendt B., Rtr.; M. Anna Henriette Dorth. Groos; St. Fdbg. 12; c. Adj. ss. 16; C. 8/10 17, l.; Reise i Norge . . . ; Adj. Fdbg. 26/10 19; Sp. Fæmø 26/3 24; ~ 16/7 24 Johanne Eleonore Sølling af Frederiksborg-H.-H., f. Hjørlunde 14/3 02, levede 68; 3 S., 3 D.; see G. C. F. Høeg i Kregome-V.; J. P. Bekker i Hammer-H.; [† 2/12 1849; „det ædleste, bedste Hjerte“ (Selmers Necrol. 2/454); E. 1/100 og S. 1/106].

13. 20/2 1850 [Tranderup 9/6 35] Peter Laurentius Husum; [27/8 58 Tranebjerg; see der].

(7/11 – 27/11 1858. V. J. A. Ramsing; see V. Skjerninge-U.).

14. 26/11 1858 [Græse-S. 5/12 39] Hans Berlin Kaarsberg, f. Aalbg. 2/3 05; F. Hans K., Kbmd.; M. Sophie Christine Berlin; St. Aalbg. 22; C. 12/1 29, h.; Sp. Norderø, Fær., 3/10 33, o. 9/10; 1 ~ Holtegd. 18/10 33 Regine Isabella Barbara Jung, f. 28/8 12, † 15/6 36; F. Propr. Johannes J. til Holtegd.; M. Lovise Augusta Rundberg; 1 D.; 2 ~ Frederiksberg 2/10 43 Emma Elise Charlotte Hilda Reumert, f. Kbh. 5/9 24; F. Alexander Balthasar R., Forv. ved det kgl. Klædeoplag(2); M. Sophie Christine Rosenbeck; 6 S., 5 D.; [† 11/7 1884].

———————————

Noter:

(1) Magnus Stenbock (1665-1717) var svensk greve, officer og embedsmand. Under den store nordiske krig blev han i 1713 omringet sammen med det svenske ekspeditionskorps i Tønning i Sønderjylland og måtte kapitulere. Stenbock blev taget til fange og 1714 sat i fæstningsarrest i Citadellet.
(2) Det kgl. Klædeoplag = klædefabrik, drevet af staten. For at støtte klædehandelen overtog staten i årene 1801-10 manufakturvirksomhederne ved Usserød i Nordsjælland. De blev i begyndelsen drevet af Administrationen af den Danske Manufakturhandel under Kommercekollegiet, men blev ved kgl. res. af 24.11.1811 forenet med Den Militære Uldmanufaktur, som bl.a. leverede klæde til uniformer.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Skelby Kirke, s. 648-658; Bd. 5 Sorø amt, 1938. Gunderslev Kirke, s. 1011-1029.
Krarup, Fr.: Provst Henning Hansen i Skjelby, hans selvfortalte Levnedsløb. Personalhistorisk Tidsskrift 1:3 (1882), s. 305-333.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1)

No 358. Gunderslev,

Ø. Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. 65; Kbg. 1645.
———————————

1. 15 . . Jacob . . . , f. Ribe c. 00; [afsat ved Landemødet 1570, fordi han havde besovet sin Tjenestepige].

2. (1584). Jens Jacobsen.

KS 2:4 (1867-68), s. 403.

3. 15 . . Knud Jørgensen; en Søn er fmtl. den Jørgen Knudsen Gunderslev, der var Sp. til Holt i Christiansands St. 1623 og Sp. i Skien i Aggershus St. 1629-59; [† 1599; Lgst.].

DanKir, bd. 5, s. 1026 (se nedenfor).

4. 1599 [Rtr. Varde 26/2 96] Thomas Jensen Warde; F. Jens Christensen, Bgr. i Varde; M. . . . . Thomasdtr.; St. 86; Hør. Varde 87; C. c. 98; ~ Anna Jørgensdtr.; 1 D.; 2 ~ Etm.; [† c. 1601].

F-P s. 106 (»Thomas Johannis Vardensis«); Hegelund I s. 280, II s. 175; Viborg Landstings Dombog C, 20/1 1616 (f. 3).

5. (1602). Mikkel Christensen Thyboe, f. 68; St. i Kbh. (97); ~ (02) F. E.; B.; [† 1635; Lgst.; solgte 31/7 1602 nogle Enge i Varde på F.’s datters vegne (fmtl. hans Steddtr.)].

F-P s. 149 (»Michel Christierni Tybo«); KS 2:5 (1869-71), s. 147; Viborg Landstings Dombog C, 20/1 1616 (f. 3); DanKir, bd. 5, s. 1025-26 (se nedenfor).

6. 1635 [p. Cap.*, o. 18/1 32] Christen Pedersen Riber, f. Ribe c. 09; St. Slag. 30; ~ (45) Ida Lauritsdtr. af Førslev-S.; 2 ~ Christian Gabrielsen, Rdmd. i Nestved, og † 73 (Skifte 5/5); 12 B.; see P. C. Gunderslev i Terslev-Ø.; P. J. Bramming i Vrou-R.; P. Svendsen i Marvede-H.; N. L. Langaae t. Slag. St. Mikkels K.; C. H. Thurau i Sorterup-O.; [† 1654; fik 1649 tillige Skjelby (i. 12/8); Lgst. i Gunderslev K.].

KUM I, s. 99 (»Christiernus Petri f. Ripensis«); PT 8:6 (1927) s. 191; E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 189; Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 4 og 15; Kopskatten 1645, opsl. 77; DanKir, bd. 5, s. 1025 (se nedenfor).

7. o. 1/10 1652**. Mag. Elias Clausen Plum; [† c. 1654; see Skjelby-Gu.].

8. o. 6/10 1654. Peder Enevoldsen Brochmann; [† 1656; see Skjelby-Gu.].

9. o. 1/2 1656. Mikkel Pedersen Faaborg; [1665 Skjelby-Gu.; see der].

Siden Annex til Skjelby.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1938. Gunderslev Kirke, s. 1011-1029.