Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1151. Sørbymagle og Kirkerup,

V. Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/133; K. M. 218; Lkm. 1/822; M. 60; Kbg. Sørbymagle 1645 (÷ 1692-1715), Kirkerup 1717.
———————————

1. (1560). Peder Mortensen.

2. 15 . . Jacob Marcussen (Marquardus); [† 1570].

3. ca. 1570. Jens Christensen; see N. J. Sørbye i Haarslev-J.; [† 1606; hans Navn paa Prædikestolen i Kirkerup 1593].

KS 2:4 (1867-68), s. 403; DanKir bd. 5, s. 841 (se nedenfor).

4. 1606. Niels Madsen Landsgrav; ~ Maren Sørensdtr. af K. Stillinge, † 30/1 81; [# 1644; levede endnu 45].

KS 2:5 (1869-71), s. 147; Kopskatten 1645, opsl. 33.

5. E. f. B. 11/7 1644 [p. Cap.* , o. 17/12 43] Simon Christensen Thorslev af Torslev-L., f. c. 12; St. Hlh. 30; ~ c. 45 F. D. Else Nielsdtr. Landgrav, f. 6/3 13, E. e. Hans Nielsen i Sønderup, Skovfoged; 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 4/11 1645].

KUM I, s. 100 (»Simon Christierni Torsløv«); KS 2:1 (1857-59), s. 509, (»Simon Christensen Thorslev«, 31 år gl.), s. 510, 31 år gl.; KlitVen s. 311-312.

6. k. 16/6 1645 [Hør. Slag. 38] Mads Jensen Prom*; St. Slag. 38; 1 ~ 9/5 47 F. E., † 5/2 1648; 2 ~ c. 50 Anna Albrechtsdtr. Schrøder af Snesere, † 23/10 93; 5 S.; see Etm.; Jacob M. P. i Krummerup-F.; Albret M. P. til Nestved St. Mortens K.; [† 1688; sagtmodig, stille og god; antiquarius; efterlod Manuscripter; T. 320; hans Navn paa Alterkalken 1647].

KUM I, s. 143 (»Matthias Iani Promus«); DanKir bd. 5, s. 829-30 (se nedenfor).

7. 30/1 1674**. Iver Pedersen Munch, fmtl. af Egtved-Ø.; St. Fdbg. 69; ~ 28/6 76 F. D. Else Cathrine Gerharda Prom, f. 28/3 58, † før ham; [† 1694].

KUM II, s. 14 (»Ivarus Petri Munchius«).

8. 27/4 1694 [Hør. Fdbg. 93] Claus Bertramsen Buchwald af Østofte; St. pr. 84, Bacc. 85; 1 ~ Margrethe Arentsdtr. Berger, E. e. Mag. J. L. Nygaard i Skjelskør, Skifte 6/4 05; 2 ~ Præstø 9/3 07 Marie Magdalene Mikkelsdtr.; F. M. Thomsen, Kbmd.; M. Kirsten Melchiorsdtr. ; [† 1709].

KUM II, s. 135, 612 (»Claudius Bertrami Buchwald/Buchvalt«).

9. 26/6 1709. Mag. Jes Hannibalsen Jessen, f. Skeen 10/5 74; F. H. J., Sp. ss.; M. Elisabeth Jochumsdtr. Lobes; St. Roesk. 95, Bacc. 97; C. 16/6 98, l.; Mag. Kbh. 28/5 10; [† 1717].

KUM II, s. 211, 225, 346 (»Iessenius Iessen.«); NTG 2 (1920), s. 334.

10. 11/9 1717 [Skp. 11] Mag. Hans Hansen; [12/1 1731 Skjelby-Gu.; see der].

11. 10/2 1731 [Gadstrup-S. 3/7 16] Jens Maltesen Radier* af Ølstykke, f. Bjergby 21/7 88; St. Fdbg. 08, Bacc. 09; C. 18/2 12, h.; 1 ~ 16 Anna Berntsdtr. Øgler af Hesselager, f. c. 80, † 4/9 28; Eptph. i Gadstrup K.; u. B.; 2 ~ 15/2 29 Ingeborg Andersdtr. Wind af Ousted-A., f. Borup 11/4 92, † 8/5 49; u. B.; 3 ~ Ingeborg Hansdtr. Lemvig af Ørsted-D., E. e. Lorents Hansen i Kbh., f. 06, † 80; u. B; [† 22/5 1768].

KUM II, s. 333, 338 (»Ianus Malthesii fil. Radier«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Voldborg hrd. nr. 24; DanKir bd. III.2, s. 1134 (Gadstrup Kirke).

12. 14/8 1750**, o. 28/10, Malte Radier Nielsen Bech af Ølstykke, f. Slangerup 3/12 20; St. Fdbg. 38; C. 46; O.; [† 22/12 1779].

KUM II, s. 594 (»Malthesius Beck«, 18 år gl.).

13. 15/3 1780 [Odden 18/9 76] Jochum Frederik Jørgensen Horster; [30/1 1789 Strø; see der].

14. 27/2 1789, o. 27/3 [Adj. Hlh. 86] Mag. Søren Lemvigh Fog; [10/6 1791 Herlufsholm; see Idestrup].

15. 19/8 1791 [Miss. i Grld. 22/5 80, o. 16/6] Caspar Greve, f. Nysted 8/1 55; F. Axel G., Kbmd.; M. Helene Marie Ferslev (2 ~ Niels Joh. Hoff, Kbmd. ss.); St. Nykjøb. 75; C. 1/3 80, n.; 1 ~ 26/7 80 Else Kirstine Werløs af V. Ulslev, f. 19/9 55, † Claushavn, Grld., 21/9 82; 2 ~ Claushavn 14/12 85 Bolette Jensdtr. Mørk, f. Claushavn c. 61, † Grld. eft. 96; F. J. Pedersen M., dansk Cat.; M. Magdalene . . . . (grønlænderinde); her 2 S., 1 D.; [† 23/9 1816].

16. 9/4 1817, o. 14/5, Søren Bagge Helms; [19/11 1830 Esbønderup-N.; see der].

17. 19/11 1830, o. 8/4, Carl Nielsen; [6/9 1833 Kallehave, see der].

18. 8/1 1834 [Andsager 25/11 25] Christen Thorkilsen; [2/5 1848 Egeslevmagle; see der].

19. 10/7 1848 [Mov 30/10 35] Christian Abraham Mølmark; [11/1 1858 Ørslev-B.; see der].

20. 20/3 1858 [Miss. og Semforst. ved Holsteinborg i Grld. 28/2 44, o. 22/3] Carl Emil Janssen, f. Kbh. 21/12 13; F. Kmrd. Poul Ernst J., Renteskriver; M. Karen Børresen; St. Kbhs. Bgdsk. 33; C. 27/10 40, h.; ~ Lovise Sophie Frederikke Luplau af Dalby-T., f. p. Vallø 8/5 27; [27/11 1872 Værslev-J.; E. S. 1/930].

21. 22/2 1873. Frants Vilhelm Laurits Oehlenschläger; see Ring-F.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1938. Sørbymagle Kirke, s. 825-834, Kirkerup Kirke, s. 835-843.