Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 882. Ousted, fra 27/1 1585 Alleslev og fra 1747 Ledreborg Capel,

Voldborg Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

Kbg. 1684.
Anm. Ledreborg Capel blev indviet 15/6 1747.
1584 nævnes Hans Nielsen som Sp. i Alleslev, som døde Aaret efter (KB bd. 8 (1584-88), s. 233).
———————————

1. 15 . . Hans . . . ; [† Ørsted 1568].

2. 1568. Mads Navnesen; [† 25/1 1588; hans Navn paa Alterkalken 1584; Lgst.].

KS 2:4 (1867-68), s. 406; DanKir bd. 3, s. 793, 798 (se nedenfor).

3. c. 1588. Hans Knudsen Torp, i 30 Aar, f. c. 57; ~ Johanne Hansdtr., f. c. 54, † 19/9 19; B.; [† 28/8 1619; Arvingene gav 1619 Kalk og Disk til K.; Lgst.].

KS 2:5 (1869-71), s. 152; DanKir bd. 3, s. 794, 799 (se nedenfor).

3b. c. 1619. Mads Hansen Hedding, f. c. 79; ~ c. 06 Kristine Ambrosiidtr., E. e. Niels Knudsen Torp (fmtl. F. Bdr., født i Torp, Horns Hrd. c. 50, † •/11 05, de havde 1 S., Niels, f. i Kbh. 05, † her 25); 3 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 26/4 1622; Lgst.].

PT 14:3 (1961) s. 109; DanKir bd. 3, s. 795, 799 (se nedenfor).

4. o. 5/6 1622. Mads Hansen Osted, maaskee en Søn af Nr. 3, f. c. 87; St. Roesk. 20; 1 ~ F. E., † efter 34; 2 ~ Maren . . . ; [vist † 1664, var her endnu 27/4 42; hans Navn paa Alterbordet 1632; Lgst., som han i levende live lod gjøre 1634 for sig og Hustru]

KUM I, s. 39 (»Matthias Iohannis Oustad.«); PT 8:6 (1927) s. 187; KS 6:3 (1939-41), s. 164; DanKir bd. 3, s. 791, 800 (se nedenfor).

5. k. 17/1 1641 [p. Cap. Udby, k. 31/8 31] Niels Pedersen Slagelse, f. Jydld.; St. Helsing. 25; [fmtl. † c. 1661, tidligt paa Aaret, eftersom der var ingen herfra ved Kongehyldingen i Januar dette Aar].

KUM I, s. 72 (»Nicolaus Petri Slaglosiensis«); Kh 1661, s. 130.
(Udgår her. Beror fmtl. på en misforståelse. 6. c. 1659. Niels Hansen Heddinge; i 2 ½ Aar; Pr. (61).

7. o. 26/7 1661 [Aman. i Kbh.] Peder Andersen Norbag, f. Opslo c. 16/11 31; St. Kbh. 50; ~ 62 Mette Hansdtr. Drøstrup; (Sstr. t. Maren H. D. ~ M. H. Griff i Ø. Hæsinge-H. og t. Margrethe H. D. ~ P. A. Tversted i Aggersborg); F. H. Pedersen i V. Drøstrup, Gjøttrup S., V. Han Hrd.; M. Mette Nielsdtr.; 2 S.; 2 ~ Etm.; see H. P. Svane i Dalby-T.; [† 20/1 1669; Lgst.].

KUM I, s. 223 (»Petrus Andreæ Norvegus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 28; DanKir bd. 3, s. 800 (se nedenfor); KlitVen, s. 32.

8. 28/1 1669, o. 24/2, Hans Rasmussen Lund; f. Lund i Skaane 45; (Bdr. t. Jacob R. L. i S. Jernløse-S. og t. Søren R. L. i Aversi-T.); F. R. Sørensen Treschow, kgl. Majestæts Commissarie-Skriver, Canonicus og Vicarius i Lunde Capitel; M. Dorothea Andersdtr.; St. Kbh. 66; ~ F. E., † før 1710; [† 21/11 1692; Eptph.].

KUM I, s. 333 (»Iohannes Erasmi Lundensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 28; PT 2:5 (1890), s. 87-88; DanKir bd. 3, s. 798 (se nedenfor).

9. 17/12 1692 [Rorup-G. 8/2 90] Anders Jensen Wind; St. Roesk. 75, Bacc. 76; ~ Drude Margrethe Huulegaard, f. c. 68; 2 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see J. M. Radier i Sørbymagle-K.; [† 1697].

KUM II, s. 57, 72 (»Andreas Iani/Andreas Iani Vindius«).

10. 4/1 1698. Jacob Nielsen Krag* af Ourø, f. c. 72; St. pr. 86; 1 ~ 11/10 98 F. E., b. 15/8 10; 2 ~ 23/11 12 Birgitte Jensdtr. Thomsen, E. e. H. S. Lemvig i Ørsted-D., f. c. 89, b. Sørbymagle 8/9 62; med begge 3 S., 6 D.; see A. H. Trojel t. Kbh. Frelsers K. r. Cap.; D. O. Høffding i Marvede-H.; J. C. Haar t. Vibg. Graabr. K.; [† 10/1 1749; T. 309].

KUM II, s. 149 (»Iacobus Nicolaj Cragius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Voldborg hrd. nr. 24.

11. 14/2 1749 [Rorup-G. 29/3 48] Albert Hansen Trojel; [10/10 1760 Kbh. Frelsers K. r. Cap.; see der].

12. 6/12 1760 [Kornerup-S. 26/5 47, o. 19/7] Andreas Mølleschou, f. Helsing. 21; St. Helsing. 41; Skoleholder i Høiby, Rorup S.; C. 20/7 44, h.; Skoleholder og uord. Cabpræd. ved Ledreborg 44–47; Pr. . . ; 1 ~ 24/11 47 Anna Lindam af Dalby-T., d. 31/5 34, b. 21/6 94; 2 ~ 6/3 95 Mette Cathrine Lindam, en Slægtning af Fs. Sstr.; [b. 31/3 1797; N. 420].

KS 3:5 (1884-86), s. 556-562 (Kornerup og Svogerslev).

13. 10/5 1797 [Kornerup-S. 8/9 69, o. 3/11] Cornelius Corneliussen Müller, f. Trondhj. 4/5 34; F. C. M., Bgr. fra Slesvig; M. Ingeborg Ross; St. Trondhj. 52; C. 17/9 55, n.; Hør. Trondhj. . . ; Aman. i Trondhj. . . ; c. Crtr. Trondhj. 60; gav priv. Undervisn. i Kbh i 8 Aar; ~ Anna Elisabeth Pedersdtr. Ostenfeldt, f. Kbh. 7/6 46, † Kornerup 19/11 89; F. P. Jensen O., kgl. Mundkok; M. Dorthea Kirstine Tausan; 2 S., 3 D.; see J. H. Holst i Nakskov-B.; [b. 22/4 1799; han var en ivrig Oldsagsamler].

KS 3:5 (1884-86), s. 564-567 (Kornerup og Svogerslev).

14. 7/6 1799 [Rorup-G. 7/12 87, o. 30/11] Seier Olrog af Kbh. Trin. K. 1 r. Cap., f. 29/4 48; St. pr. 65; C. 31/1 74, l.; udenlands . . . ; O.; [† 19/11 1805; N. 441].

15. 20/12 1805 [p. Cap. Halsted-A. 5/4 05] Gustav Ludvig Schiern af Halsted-A., f. 79; St. Nakskov 96; C. 26/10 04, h.; ~ 9/5 06 Sophie Magdalene Rohleder, f. Kbh. 79, † under et Besøg i Kbh. 22/2 13; F. Skræder; 1 S., 3 D.; [† 27/6 1832].

16. 19/9 1832 [Rorup-G. 18/11 31] Poul Moth Thestrup Nørgaard; [22/7 1846 K. Saaby-K.; see der].

17. 21/9 1847 [Rorup-G. 19/3 39] Jens Christian Jensen af Soderup-E., f. 12/7 06; St. Roesk. 24; C. 23/4 29, l.; Lærer v. Søetatens Dgsk. 1/1 31; Overlærer ss. 1/11 32; Sp. Kornerup-S. 27/3 33, o. 24/4; ~ Soderup 21/10 33 Olave Marie Christine Hansen, f. p. Basnæs, Tjæreby S., 22/3 08; F. Niels H., Forp. ss.; M. Sophie Elisabeth Ortved; 2 S., 4 D.; see Henning J. i Pedersker; [# 13/11 1879; Pg. br. 23/6 s. A.; Bekjendt for sit Skrift: „Anviisning til et velindrettet Landbrug for Bondestanden“; E. S. 1/938].

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1946. Osted Kirke, s. 786-801, Allerslev Kirke, s. 802-816, Ledreborg Slotskapel, s. 817-824.