Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

Kjøbenhavn.

No 612. Sognepræster til Trinitatis Kirke.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

M. S. 1-a/4; A. K. H.; 349; K.; Kbg. 1660.
Anm. Kirken (med det populære Rundetårn) blev indviet Trin. Søndag (1/6) 1656 til en Kirke for Universitetet. Professorerne fik 6/7 1658 jus patronatus(1). Den blev Sognekirke 1683.
———————————

1. 1656 [Pr. p. Klosteret(2) og P. p. Regentsen, o. 4/6 40] Mag. Jens Justesen Berg, f. Østerbjerg, Aalbg. St., 28/4 10; (Bdr. t. Hans J. B. i Kjetterup-G.); F. J. Christensen, Bonde; M. Anna Christensdtr.; St. Slag. 33, Bacc. 34; Mag. Kbh. 15/5 43; O.; [† 11/2 1684. Var yderst tarvelig og simpel i sin Levemaade; alvorlig, streng og djærv i sit Embede, en sand Almuelærer. „Totus pietate ardebat, eandemque in animis omnium excitare studuit oporose.“(3) „Maximus pietatis magister, optimus virtutis divinæ interpres, acerrimus morum censor, et summus justitiæ præco“(4) (Lkm. efter Programmet). Fik Ulrik Christ. Gyldenløve(5) omvendt. Gav 1000 Krondaler til Kirken. En Dag, som han stod paa Prædikestolen i Regentskirken, lod en ond og ugudelig Student en Steen falde ned paa hans Hoved, af hvilket Slag han ofte havde Mindelse. Da han engang, paa Kongens Bud, havde aabenbaret Skriftestolens Hemmelighed og af Sorg ikke vilde tjene længere, blev et nyt Kaldsbrev til ham udstædt (Lkm.)].

KUM I, s. 115, 124, 180 (»Ianus Iustini Montanus«); KS 2:1 (1857-59), s. 503 (»[Jens] Justesen Montanus«, 28 år gl.).

2. 4/3 1684 [Sverborg 14/4 73] Mag. Albert Fochsen With, f. Hors. 29/1 el. 27/1 40; (Bdr. t. Kirstine F. W. ~ J. S. Ørsted i Hornslet og t. Mette F. ~ P. J. Kane i Fausing-A.); F. F. Albertsen W., Kbmd. og Rdmd. i Hors., nedstammede fra den berømte hollandske Familie de Witt; M. Lene Clemensdtr.; St. Aarh. 57; udenlands 64–67; Rtr. Vdbg. 71; Mag. s. A.; V.-Pr. i Hammer Herred . . . ; ~ 6/7 74 Barbara Henriksdtr. Mule af Skamby; 7 B.; see Foch A. W. til Slag. St. Peters K.; L. L. Thura t. Aarh. Dk.; C. S. Lemvig, kgl. Confessionarius; [† 29/3 1715. „Cleri decus, priscæ fidei, avitæ pietatis, antiqui moris exemplum. Senex capitis, cordisque candore notabilis, gravitate muneris, laborum, patientiæ, ingenii doctrinæqve sanctioris gloria et dotibus cumulatissimus“(6) (Lkm. efter Programmet); W. 2/606].

KUM I, s. 273 (»Albertus Focharti With«); E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 956, 637.

3. 15/12 1703**. Mag. Christen Sørensen Lemvig; [23/3 1715 kgl. Confessionarius; see der].

4. 1/4 1715 [dansk og tydsk P. t. Christiansborg Slotsk. 11/11 12] Mag. Frederik Christian Carlsen Rodriquetz (Rodrigues), f. Kbh. 68; F. C. R., f. i Madrid, Prof. i Fransk, Spansk og Italiensk, samt Auctionsdirctr.; M. Magd. Sybille Pedersdtr.; St. Kbh. 88, Bacc. 89; C. 90; Mag. Kbh. 1/6 98; (Kjerteminde-D. 12/3 98); Nakskov-B. s. A.; (Reisepræst for Prinds Vilhelm(7), som døde); Pr. 06; 1 ~ Kbh. Frue K. 12/10 99 Ida Sophie Hansdtr. Hofmann, f. Nakskov 10/10 83, † 9/12 22, b. Kbh. Frue K. 18/12 s. A.; F. Jstrd., Overkrigscomm. i Norge, H. Hieronymus H.; M. Lutemelle Marg. Pedersdtr.; 3 S., 7 D.; 2 ~ Lovise Johansdtr. Buchwald, d. Kbh. 11/2 99; F. Dr. med., Etrd. J. B., Livchir.; M. Anna Marg. Buchwald; 1 S.; hun 2 ~ 27 Cfrrd. Mathias Hieronymus de Basballe og † 56; see Johan H. F. R., r. Cap. Holstebro-M.; (F. C. L. Hammer i Hviding; F. C. Claudi i Aastrup, Hadersl. A.; A. G. Becher p. Fæmø); [† 25/4 1726. Lærd og vel øvet i adskilllige fremmede Sprog; ved Hoffet ei vel lidt, fordi hans Præd. ikke vare „angenemme(8); nærig og rig; W. 2/272; N. 499; DBL].

KUM II, s. 159, 166, 234 (»Fridericus Car. Rodriguez«); Strøm 1, s. 17-18; PT 1981, s. 37; Kbg. Kbh. Vor Frue k. (1704-26 D) opsl. 206 (1. hustrus begr.).

5. 3/5 1726 [Taarnby 23/2 20] Prof. Mag. Mathias Anchersen af Kold. (F. blev Biskop i Ribe), f. 16/3 82; St. Ribe 98, Bacc. 99; Rtr. Fred. 01-06; Mag. 05; udenlands 06–09; Prof. i Mathm. 09; 1 ~ 29/5 11 Theodora Sørensdtr. Bygballe, f. Trondh., † P. 10 Uger eft. Brylluppet, b. Kbh. Frue K. 12/8 11; F. Cclrd. S. B., Assessor; M. Cathrine Rosmeyer; u. B.; 2 ~ 16/11 12 Marie Elisabeth Johansdtr. Mechen; F. Dr. Joh. Joachim M., Prinds Georgs(9) Hofpræd. i London; M. Cathr. Margrethe Drøge; 13 B.; see A. R. Fog i Skjærbæk; A. L. Thura i Leirskov-J.; Sønnen Ancher A., Rtr. i Nakskov; [Prof. theol. ord. 1731; Biskop over Ribe Stift 15/6 s. A.; † 26/2 41. Havde som Biskop adskjellige Ubehageligheder, især ved sin fortrykte oeconomiske Stilling, som havde til Følge, at det i hans sidste Aar forbødes ham, at oppebære de offentlige Penge. Var tilbøjelig til stærke Drikke. Enken med 7 Børn maatte gaae fra Arv og Gjæld; Portrait i Ribe Dk.; Eptph. i Kolding K.; W. 1/25; N. 15].

KUM II, s. 236, 245 (»Mathias Ansgarides Ripensis«); Kbg. Kbh. Vor Frue k. (1704-26 D) opsl. 88 (1. hustrus begr.) 204 (1. hustrus og 4 børns nye begr. 1722); NST 24 (1974) s. 50 (1. hustrus forældre); DanKir bd. 19, s. 488, 493 (Ribe Domk.), bd. 17, Kolding Skt. Nikolaj kirke, s. 743-48.

6. 22/6 1731 [Skuldelev-S. 22/6 09] Mag. Hans Hansen Mossin; [28/4 1736 Kbh. Nic. K.; see Kjøge-Ø.].

7. 28/4 1736 [Sandefjord, Aggershuus St., 32] Prof. Christen Langemach Hansen Leth af St. Hedinge, f. 20/8 01; St. Fdbg. 19; Prof. chatecheseos & theologiæ extraord. . . . ; 1 ~ 33 Dorothea Sophie Mørk, f. c. 1/8 11, † 15/4 39; F. Alexander M.; M. Anna Sophie Böckmann; 4 D.; 2 ~ 42 Charlotte Margrethe Hübsch, † 52; 3 S., 3 D.; 3 ~ 53 Christine Estenbjerg fra Sverrig; 7 B.; see M. G. Krejdal i Engom; C. B. Normann t. Frederiks Hosp.; [† 18/8 1764. Ivrig Pietist; W. 1/600 og 3/463; N. 343; hans og 1. Hustrus Kisteplade i K.].

KUM II, s. 426 (»Christianus Langemach Leth«, 17 år gl.); DanKir bd. 1-2, s. 345, 346 (se nedenfor).

8. 29/3 1765 [Birkerød 21/4 31, o. 4/5] Gerhard Hermansen Treschow, f. Trondhj. 4/7 04; (Bdr. t. Herman H. T. i Søllerød); F. H. T., tidligere Jernværkseier, dengang Toldforv. i Trondhj.; M. Mette Marg. Krenckel; St. pr. 20; Alumnus p. Borchs Coll. 13/4 23 – 4/4 28; C. 30; 1 ~ 7/10 34 Marie Johansdtr. Dorscheus af Kbh. Frue K., f. Kbh. 3/6 03, † 4/12 35; 1 D.; 2 ~ Kbh. Trin. K. 20/5 40 Marie Berg, f. c. 23, † Farum 99; F. Hans Hansen B., Viinhandler i Kbh.; M. Johanne Nielsdtr.; 5 D.; [† 20/11 1765. Meget æret og elsket af Menigheden, men noget polemisk. Forfatter af „Danske Jubel-Lærere“. W. 2/513 og 3/812; N. 623; Kisteplade i Trin. K.; 1. Hustrus Kisteplade i Birkerød K.].

KUM II, s. 434 (»Gerhardus Hermanni Treschow, Nidros.«, 18 år gl.); Borchs K. nr. 153.; DanKir bd. 1-2, s. 355-56 (se nedenfor); bd. 2, s. 964-65 (Birkerød kirke).

9. 28/2 1766 [Aarh. Dk. 29/11 65] Dr. th. Christian Michael Christiansen Rottbøll, f. p. Hørbygd. 12/4 29; (Halvbdr. t. M. O. Faxøe p. Aggersø-O.); F. C. M. R., Forv.; M. Margrethe Cathr. Friis (2 ~ Ole Nielsen); St. Roesk. 45; C. 12/6 47, h.; Hør. Nybg. 52; D. p. C. 55; Alumnus p. Borchs Coll. 11/8 55 – 27/2 60; Sp. Sorø og Prof. th. honorarius 9/11 59, o. 22/2 60; Pr. 59; Aarh. Frue K. 23/9 60; tillige Aaby 23/11 64; Dr. th. 67; ~ 25/10 60 Kirstine Hedvig Marcusdtr. v. Brix, f. 30, † 5/7 92; F. M. v. B., Commandeur i Nybg.; M. Marie (Mariane) Elisab. Tirtz; 6 B.; [Biskop over Viborg Stift 14/12 1770, o. Trin. S. 26/5 71; † 8/12 80. „En overmaade behagelig Mand; et klart og lyst Hoved; havde megen Anstand paa Prædikestolen, og besad et skjønt Foredrag og herlige Naturgaver“ (Suhms Dom); see Hist Aarbgr. 3/172. „Hans Sprog populairt, hans Veltalenhed hjertelig“ (D. Mskrift. 1863/1 118); W. 2/297; N. 510].

Borchs K. nr. 287; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, V. Flakkebjerg hrd. nr. 61.

10. 16/4 1771 [P. t. Christiansborg Slotsk. 1/12 69] Johan Christian Schønheyder; [9/10 1782 Kbh. Frue K.; see der].

11. 1782 [r. Cap. Roesk. Dk. 23/1 61, o. 6/3] Christian Holst, f., Trondhj. 14/11 31 el. 30; F. Pet. H., Krigscomm.; St. Trondhj. 47; C. 17/10 50, l.; ~ Kbh. Frue K. 31/10 65 Inger Marie Jacobsdtr. Hersleb, f. Stod, Trondhj. St., 3/10 33, † 28/8 95; F. J. H., Pr. og Sp.; M. Inger Marie Frost; 3 S., 4 D.; see Jacob H. H. i Nakskov-B.; Peter H. i Kallundborg; G. C. Krog i Stege; [† 3/10 1807. Var en særdeles værdig Religionslærer, der altid havde talrige Tilhørere. Aaben og frimodig i sin Færd kaldte han enhver Ting med sit rette Navn og hyklede for Ingen. Hans Menighed agtede ham høit. Mange Trængende maatte savne ham ved hans Bortgang (Hundrup: Roesk. Dk. S. 59); W. 3/357; N. 265].

Kbg. Kbh. Frue K. (1722-74 V) opsl. 169 (vielse).

12. 8/1 1808 [Kbh. Frue K. 1 r. Cap. 22/11 97] Lorents Nicolai Fallesen, f. S. Bjært i Sl. (nu i Ribe Stift), 20/4 57; F. Niels F., Gdeier?; M. Anna Sophie Lauritsdtr.; St. Haderslev 77; C. 19/4 84, h.; r. Cap. Tikjøb-H.-H. 19/11 84; P. i Citadellet Frederikshavn 8/1 90; Søborg-G. 23/8 93; Kbh. Frue K., 2 r. Cap. 17/11 97; 1 ~ Kbh. Frelsers K. 1/12 84 Lovise Poulsen, d. Draaby 7/6 44, † Kbh. 16/11 03; F. Jørgen Fred. P., Gartner p. Jægerspriis; M. Barbara Cathrine Gynder (Gynther); u. B.; 2 ~ 1/12 04 Sara Hammer af Helsinge-V., f. 12/10 76, † Kbh. 27/3 55; 1 S., 2 D.; see C. H. Visby i St. Hedinge; [# 20/3 1824; † 11/7 s. A.; Bekjendt som frugtbar theol. Skribent, navnligt som Udgiver af „Magazin for Religionslærere”; „Nyt Do. for Do.”; „Theol. Maanedsskrift for Do.”; „Theol. Qvartalsskrift for Do.”; N. 161; E. 1/413 og S. 1/449; Lgst.].

DanKir bd. 1-2, s. 370 (se nedenfor).

13. 28/5 1824 [Asminderød-G.-F. 5/11 11] Nicolai Esmark Øllgaard, f. p. Sneumgd. 11/10 75; F. Niels Rasmussen Ø., Propr.; M. Margrethe Hedvig Fabricius af Varde; St. pr. 92; C. 26/4 96, l.; udenlands 99–00; P. t. Frederiks Hosp. og Fødselsstiftelsen 13/11 01, o. s. D.; P. og Pr. ved Tropperne i Holsteen 05–07; overtog atter sit Embede, hvormed forenedes Bestillingen som Feltprovst; tillige P. t. Citadellet Frederikshavn 24/6 08; Meddirctr. og Lærer v. Pastoralsem. 13/1 09; Apr. 5/11 11; R.* 1/11 28; ~ Hørsholm 12/8 11 Juliane Marie Charlotte Louise Frederikke Bie, E. e. Christopher Hansen af Kbh. Hel. G. K., Medlem af det kgl. Raad i Frederiksnagore; f. Kbh. 19/2 73, † 16/2 58; F. Jac. Christ. B.; M. Mette Marie . . . ; 1 S., 2 D.; see Niels R. Ø. i St. Bjergby-M.; [Biskop over Viborg Stift 11/8 1830; D.-M. 24/1 35; C.* 28/10 36; R. (2 Kl. Nr. 10) 13/11 51; deeltog eft. Kgl. Befaling 23/3 32 i den Forsamling af oplyste Mænd, som bleve sammenkaldte i Kbh., for at tage nogle Gjenstande, angaaende Danmarks Provindcialstænder, under Overveielse; geistligt Medlem af Nørre-Jydlands Provindcialstænder-Forsamling 34; # som Jubellærer 4/8 54; † Vibg. 4/3 63; Hist. Aarbgr. 3/175; E. 3/671 og S. 3/734].

14. 13/10 1830 [r. Cap.* 1/11 22] Dr. th. Valdemar Henrik Rothe, f. p. Urup v. Hors. 6/3 77; F. Etrd. Caspar Peter R., Landsdommer i Jydland, Eier af Urup og Moldrupkrog; M. Edle Cathrine Severine Soelberg; St. Aarh. 94; C. 17/1 00, l. egr.; Alumnus p. Borchs Coll. 00 – 11/6 02; udenlands 01–07; Sp. Helsinge-V. 18/8 09; Kbh. Vartov K. 11/12 18; Medlem af Directionen for Døvstumme-Institutet 22/1 23–29/4 56; R. m. Kbhs. Sp. 1/8 29; Dr. th. 23/10 36; R.* 28/6 40; ~ 6/6 10 Elise Cathrine Francisca Weidemann, f. Kbh. 2/1 92; † sst. 19/3 63; F. Conrad W., Søkrigsprocureur; M. Erasmine Karine Lampe; 6 S., 2 D.; see Peter C. R. t. Kbh. Frue K.; A. F. Guldbrandsen i V. Ulslev; [† 20/2 1857; N. 509; E. 2/705 og S. 2/856].

Borchs K. nr. 469.
Anm. Ved Rescr. 29/6 1858 blev Sognet deelt i 2 Sogne eller Menigheder, nemlig Trinitatis Søndresogn og Trinitatis Nordresogn, som skulle benytte Kirken i Forening; see der.
———————————

 

 

Kjøbenhavn.

No 613. Øverste (fra 1767 til 1841 Ene-) Capellaner ved Trinitatis Kirke.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

Lkm. Kbh. 189.
———————————

1. 16/10 1660 [P. t. Kirken udenfor Kbhs. Nørreport 20/8 54, o. 30/8] Bent Olufsen Halland, tillige Sp. t. Hvidovre, see der; [† 1665].

2. o. 7/6 1665. Poul Andersen Holm; St. Aarh. 60, Bacc. 64; ~ Anna Mogensdtr.; 3 S., 2 D.; see F. P. Danchel t. Kbh. Hel. G. K.; Jacob P. H. i Skibsted-L.; [† 1697].

KUM I, s. 282, 322 (»Paulus Andreæ Holmius«).

3. 23/1 1697 Folkmar Poulsen Danchel; [30/10 1706 Kbh. Frue K. 1 r. Cap.; see Kbh. Hel. G. K.].

4. 25/1 1707. Mag. Didrik Jensen Blicher af Bælum-S., f. 16/8 77; St. Aalbg. 93, Bacc. 97; C. 97; D. p. C. 98; Mag. 06; ~ 14/2 08 Marie Sybille Høpner (Høfner); (Sstr. t. Magdalene C. H. ~ O. S. D. Friis i Sandby); F. Nicolai H., Bgmstr. i Nakskov; M. Maren Lundt; 4 S., 2 D.; 2 ~ P. L. Hunderup t. Kbh. Nic. K.; see P. P. Clementin t. Aalbg. Bud. K. r. Cap.; [† 24/11 el. 29/11 1719. Bekjendt for Lærdom, gode Gaver og Skikkelighed].

KUM II, s. 196, 225 (»Dietericus Iani Blicherus«); E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 1157.

5. 19/1 1720 [Pr. p. Regentsen(10) 14] Mag. Peder Lauritsen Hunderup; [2/9 1726 Kbh. d. Garn.; see Kbh. Nic. K.].

6. 14/10 1726. Mag. Christian Johansen Dorscheus af Kbh. Frue K., f. 98; St. Hlh. 16, Bacc. 17; C. 1/8 20, l.; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 16/9 17 – 16/9 22; Mag. Kbh. 30/7 22; ~ Drude Margrethe Hermansdtr. Høyer; F. H. H., Rdmd. i Kbh.; 1 S.; 2 ~ A. C. Borch i Vordingborg-K.; [† 1730].

KUM II, s. 398, 406, 449 (»Christianus Dorschæus«, 18 år gl.; »Christianus Do[r]schæus«, colleg. Medicei inspector«); Borchs K. nr. 131.

7. 21/10 1730, o. 20/12, Peder Nicolai Hansen Holst, f. Kbh. 21/1 99; F. H. Pedersen H., Grynmaaler p. den kgl. Proviantgd.; M. Anna Cathrine Sylve ? (2 ~ Prof. H. Gram); St. Fdbg. 17, Bacc. 18; C. 14/6 23; [5/2 1735 dømt fra Kaldet. Havde et meget stort Tilløb, men henfaldt til separatistiske(11) Griller, saa at han sagde sig af med Skriftestolen; blev pardonneret 13/10 33, mod at holde en Capellan til. Blev forviist; kom siden til Ribe; † 11/9 74. Der gik det Rygte, at han hemmeligt skulde være kommen til en vis Præst i Sjælld. og være død i hans Huus, efter at han først havde erkjendt og fortrudt sin Vildfarelse (Lkm. 190); W. 1/465 og 3/359].

KUM II, s. 408, 414 (»Petrus Nicol. Holst«, 20 år gl.).

8. 1735 [2 r. Cap.* 28/12 33] Mag. Jens Pedersen Olrog, f. Kbh. 28/4 98; F. P. Clausen O., Brygger og en af de 32 Mænd(12); M. Anna Seyersdtr. Hald; St. pr. 17, Bacc. 21; Alumn. p. Valkendorfs Coll. (21); C. 19/2 20, l.; Mag. Kbh. 19/6 26; Sp. Thorslunde-I. 21/1 29, o. 28/2; ~ Anna Svendsdtr. el. Thomasdtr. Behr, f. 16; F. Eier af Skafføgd.; M. Anna Hornemann; 4 S., 6 D.; see J. H. Melchior i Grenaa; Peder J. O. i St. Magleby; C. Tikjøb i Lundum-H.; Seyer O. i Ousted-A.-L.; N. Rygaard i Fausing-A.; [† 4/9 1766; gav 7/7 29 Oblatæske til Thorslunde K.; W. 2/146; N. 441].

KUM II, s. 408, 435, 478 (»Ianus Petri Olrog«, 21 år gl.); DanKir bd. 3, s. 521 (Torslunde kirke).

9. 31/10 1766. Hans Hansen Myhre, f. Molde 24/8 34; F. H. M., Tolder i Molde; M. Anna Marg. Munthe; St. Kbh. 54, Bacc. 55; C. 18/7 57, l.; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 30/7 58 – 30/7 63; ~ Kbh. Frue K. 24/8 67 Mette Kølichen, maaskee af Torup; 1 D.; [† 28/4 1781; Kisteplade i K.].

KUM III, s. 137, 146 (»Iohan. Myhre«, 20 år gl.); Borchs K. nr. 295; DanKir bd. 1-2, s. 347 (se nedenfor).

10. 4/7 1781, o. 9/11, Andreas Lorentsen Drejer; [10/6 1785 Faxe; see der].

11. 26/8 1785 [Boddum-Y. 24/9 84] Lambert Daniel Bruun; [24/6 1791 Taarnby; see der].

12. 15/7 1791 [r. Cap. Taarnby 26/9 88, o. 3/9] Johan Lønborg Paludan af Thorslunde-I., f. 11/9 57; St. Roesk. 76; C. 17/1 82, l.; R. m. Kbhs. Sp. 8/1 08; ~ 22/9 88 Anna Paludan af Kallundbg., f. 24/9 60, † Kbh. 2/5 27; 4 S., 4 D.; see Jens A. P. i Raarup; [# 19/7 1822; † 28/9 40; E. 2/533 og S. 2/619].

13. 1/11 1822 [Kbh. Vartov K. 11/12 18] Valdemar Henrik Rothe; [13/10 1830 Sp.*; see der].

14. 26/2 1831 [Kbh. Frue K. 2 r. Cap. 27/8 28] Dr. th. Peter Christian Stenersen Gad af Roesk. Dk. r. Cap., f. Pedersker 27/4 97; St. Fdbg. 13; C. 19/7 17, l.; Adj. Fdbg. 23/6 21; r. Cap. Aalbg. Frue K. og Sp. S. Tranders 12/1 25, o. 11/3; Dr. th. 25/6 40; Formand for Selskabet til Trykkefrihedens rette Brug i 3 Aar og for Samfundet til den danske Literaturs Fremme 43–45; ~ 4/9 22 Sophie Georgia Clausen af Kbh. Frue K., f. 24/6 99, † Kbh. 20/5 75; 7 S., 1 D.; see Christian S. G. i Hirschholm; Henrik G. C. G. i Løsning-K.; [2/9 1845 Biskop over Lollands-Falsters Stift; R.* 29/12 s. A.; Biskop over Fyens Stift 29/12 48; † 12/10 51. Meget dygtig og anseet; Portrait i Od. St. Knuds K.; E. 1/476 og S. 1/476].

RhoFriis I, s. 347-348; DBL; DanKir bd. 9, s. 613, 691 (Od. S. Knuds kirke).

15. 8/12 1845 [Ø. Starup-N. 23/4 39, o. 26/6; # 14/12 43] Dr. ph. Peter Frederik Adolph Hammerich, f. Kbh. 9/8 09; F. Agent Johannes H., Gross.; M. Mette Magdalene Adolph; St. Bgdsk. p. Chrhvn. 25; C. 28/4 30, l.; Mag. 16/1 34; (d.v.s. Dr. ph. 10/5 54); udenlands 34–35; Lærer v. Bgdsk. p. Chrhvn. og v. v. W. 36–39; som Sp. i Starup Permission paa eet Aar paa Grund af Svagelighed; Medbestyrer af dansk Missionsselskab 47; Medstifter og Medbestyrer af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie 48; c. Fp. 26/7 48–50; tillige c. Fpr. 16/7 – 16/11 50; R.* 8/10 50; Guldmedaille af Kongen af Sverrig og Norge 27/12 51; Medlem af Bestyrelsen af Samfundet for den danske Literaturs Fremme 29/3 52; Medbestyrer af „Den danske Forening” 21/12 54; Folkethingsmd. (Veile A. 3) 17/7 54, 1/12 s. A. og 14/6 55; ~ 16/12 36 Julie Augusta Scheuermann, f. Kbh. 30/11 06; F. Georg Fred. Vilh. S., Gross.; M. Charl. Louise Zinn; mindst 1 S., 1 D.; Sønnen, Simon Asgeir, Componist; [# 29/8 1858; Prof. th. 19/5 59; Ridder af den svenske Nordstjerne-Orden 11/2 61; † 9/2 77. „En af vore meest ansete Videnskabsmænd. Han har beriget vor Literatur med mange saavel theologiske som navnligt historiske Værker af Betydning. Han var en varmtfølende Fædrelandsven og har ogsaa i vort politiske Liv indtaget en fremragende Plads“. See Berl. Tid. 77/35; E. 1/561 og S. 1/956].

———————————

 

 

Kjøbenhavn.

No 614. Nederste Capellaner ved Trinitatis Kirke.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

Anm. De Ældre vare tillige Catecheter.
———————————

1. 28/12 1733 [Thorslunde-I. 21/1 29] Mag. Jens Pedersen Olrog; [1735 1 r. Cap.*; see der].

2. 15/4 1735, o. 20/4, Mag. Laurits Jensen Brøndlund; [3/9 1744 Od. Frue K.; see der].

3. 20/10 1744. Anders Christian Horsens, f. Quinnesdal, Christiansand St., 30/8 16; F. Mads Andersen H., Sp. ss.; M. Elisabeth Christiansdtr. Godtzen; St. Christiansand 35, Bacc. 36; C. 21/11 40, l.; ~ Kbh. Hel. G. K. 10/11 45 Ester Johanne Pedersdtr. „Gjorde sig selv ulykkelig ved det, at han giftede sig med en Kvinde, som stod hans Huus for, der havde ellers sin egen Ægtemand, som var Rytter, hvilket Ingen vidste, siden han var fraværendes. Omsider kom han og forlangede sin Hustru igjen, men, efterdi Hr. H. havde hende saa kjær, at han kunde ei afstaa hende, blev sligt angivet for Øvrigheden, der dømte ham fra Embede og præstelig Dragt, hvorpaa han offentligt i Vor Frue Kirke blev afført sine præstelige Klæder i Biskoppens og Andres Nærværelse, og han blev bragt i Spindehuset”(13) (Lkm. Kbh. 190). Blev siden benaadet; [† 17/8 1770 som Klokker t. Helsingør St. Olai K.]

KUM II, s. 564, 569 (»Andreas Christianus Horsens«, 20 år gl.); NST 20 (1966), s. 328; HEB, s. 203.

4. 4/9 1750 [Lærer ved Waisenhuset 45] Frederik Boye, f. Kbh. 13/12 15; F. Christian Severin B., Guldsmed i Kbh., siden i Nysted; M. Else Marie Jensdtr. Stuhr el. Stund (2 ~ P. J. Brücker i Nysted); St. Nykjøb. p. F. 36; C. 41; Privatlærer i Kbh.; ~ Kbh. Nic. K. 9/12 50 m. sit Søskendebarn Anna Lucie Marcusdtr. Pahl, f. 18, b. 24/8 70; F. Justitsrd. M. P.; 2 ~ 10/4 64 Jens Pedersen Høisgaard, Klokker v. Kbh. Trin. K.; [b. 1/5 1759; Salmedigter].

KUM II, s. 573 (»Fridericus Boye«, 21 år gl.); EM I, s. 541-542; bd. IV, s. 238-239; Kbg. Kbh. Trin. K. (1757-1813), s. 36, opsl. 21 (begr.); s. 141, opsl. 73 (enkens begr.); E. Brejls skifteuddr.: Nykøbing Falster byfoged, nr. 497; DBL, 2. udg. (1932-44), bd. 3.

5. 26/10 1759, o. 2/11, Jens Pedersen Juul; [7/6 1765 Bredstrup; see der].

6. 16/8 1765 [r. Cap. Aunslev-B. 12/3 51, o. 2/4] Hans Hansen Berthelin, f. Od. 30/8 21; Halvbdr. t. Vilhelmine B. ~ H. H. Schytte, r. Cap. i Vigerslev-V.; F. H. Pedersen Errebo, Skoleholder i Hunderup, Od. St. Knuds Landsogn; M. Vilhelmine Berthelin; St. Kjøge 42; C. 47; 1 ~ Lunde 21/12 51 Anna Kirstine Pauli; 2 ~ c. 57 Anne Marie Holgersdtr. Fanøe, d. Bogense 29/4 28, † 63; F. H. Jørgensen F. i Bogense; M. Karen Vilhelmsdtr. (2 ~ Henrik Jørgensen Melhop); 1 S., 1 D.; [† 4/3 1767].

KUM III, s. 24 (»Iohannes Berthelin«, 22 år gl.); Kbg. Bogense (1646-1736) opsl. 75 (2. hustrus dåb); E. Brejls skifteuddr.: Bogense byfoged nr. 285, 147, 247; FynDegn s. 127.

Ingen.

7. 8/12 1845 [Cat. v. Kbh. Hel. G. K. 20/4 37; tillige Præd. v. Harboes Fruekloster(14) 23/5 35] Christian Vilhelm Nielsen; [29/8 1858 Kbh. Trin. Søndresogn; see der].

———————————

 

 

Kjøbenhavn.

No 615. Ordinerede Catecheter ved Trinitatis Kirke.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 8/2 1800 [Skp. 3/5 99] Carsten Nicolai Meldal; forrettede Tjeneste som Cap. v. K.; tillige P. v. Tugt- o.s.v. Huset p. Chrhavn. 31/12 06; [23/9 1808 Kallehave; see der].

2. 6/1 1809, o. 4/10, Niels Henrik Gude, tillige P. v. Alm. Hosp. o. s. v. 29/4 12; tillige v. Tugt- o.s.v. Huset p. Chrhavn. 25/3 18 – 31/12 28; [11/8 1826 r. Cap. t. Kbh. Frelsers K.; see Fred. Mich. K.-E.].

3. 1/11 1826, o. 20/12, Herman Andreas Timm; [28/10 1835 St. Magleby; see der].

4. 9/12 1835, o. 30/12, Vilhelm Øllgaard; [28/12 1847 Linaa-D.; see der].

5. 11/3 1848, o. 24/3, Jens Nielsen; [29/8 1858 Kbh. Trin. Nordresogn; see der].

———————————

 

 

Kjøbenhavn.

No 616. Sognepræster til Trinitatis Søndresogn, nu Trin. K.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 29/8 1858 [2 r. Cap for det samlede Trinitatis Sogn 8/12 45] Christian Vilhelm Nielsen, f. Kbh. 18/9 08; F. Hans Vilh. N., Secr. i Høiesteret; M. Sophie Seegers; St. Bgdsk. p. Chrhvn. 28; C. 22/10 33, h.; Præd v. Harboes Fruekloster(14) 23/5 35; tillige Cat. Kbh. Hel. G. K. 20/4 37, o. 3/5; ~ 4/11 37 Augusta Vilhelmine Schack af Kbh. Frelsers K., f. Sengeløse 12; 1 S.; [† 30/3 1878. „Agtet og afholdt i sin store Menighed og havde ved sin elskværdige Personlighed og sit aabne Hjerte vundet sig mange Venner“. See Berl. Tid. 78/72. „Han var i sin Tid en af Hovedstadens Modepræster, specielt „Damepræster“, da hans Hjertelighed og Veltalenhed særligt tiltalte det blide Kjøn. N. havde mange Tilhørere og Tilhængere, men det synes ogsaa, at han havde mange Uvenner eller Misundere, at dømme efter de mange Rygter, som kolporteredes om hans private Liv; det vil saaledes være i frisk Minde, at Berl. Tid. i 72 officielt maatte imødegaae et Rygte om, at han havde stukket 20 Rdlr. i sin egen Lomme, istedetfor efter Kronprindsens Bestemmelse at give en fattig Enke dem“. See Faabg. Av. 78/79].

2. 14/6 1878 [r. Cap.* 27/10 73] Georg Sophus Frederik Schepelern, f. Kbh. 26/2 39; F. Jstrd. Fred. Anton Adolph S., dengang Lærer v. Landcad. Acad., siden Toldforv. i Nykjøb. i S.; M. Julie Fred. Christ. Elisab. Heilmann; St. v. W. 59; C. 25/1 64, l.; Cap. p. p. K. Helsinge-D. 15/7 64, o. Vibg. 3/8; paany Cap. ss. 28/4 66; r. Cap. Trin Nordesogn i Kbh. 20/7 69; ~ 28/6 67 Louise Magdalene Laub af Brahetrolleborg-K. (F. blev Biskop i Vibg.), f. Ryslinge 15/8 42; (78) 3 S., 2 D.

———————————

 

 

Kjøbenhavn.

No 617. Residerende Capellaner til Trinitatis Søndresogn, nu Trin. K.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 29/8 1858 [P. v. Frederiks Hosp. samt v. Fødsels- og Pleiestiftelsen i Kbh. 27/1 49, o. 16/2] Carsten Levinsen, f. Holbæk, Aarh. St., 5/4 12; (Bdr. t. Lorents J. L. i Sæby-H. og t. Madsine S. L. ~ J. Hansen, r. Cap i Randers); F. Henrik L., Skllrr. og Sognedegn ss.; M. Ane Kirstine Sørensen; Bogtrykkerlærling i Rand. 27, Svend 32; St. Rand 36; C. 6/5 42, *l.; Lærer i Kbh.; ~ Kbh. 1/5 47 sit Sødskendebarn Elise Hansine Levinsen, f. Ringkjøbg. 15/1 18, † 19/7 53; (Sstr. t. Charlotte D. F. G. L. ~ M. M. Hansen i Vonsild-D.); F. Jstrd. Levin L., Amtsforv. i Ringkjøb.; M. Inger Dorothea Tvede; 2 S., 1 D.; see Henrik Immanuel L., o. Cat. i Ribe; Theod. Lev. L., o. Cat. her; [† 9/8 1873; „En Mand med ikke ringe theologisk Lærdom og iøvrigt i sit hele Liv og Færden en ivrig og nidkjær Sjælesørger. Han har udgivet adskillige Skrifter, af hvilke Concordants vel er det meest bekjendte“. See D. T. 23/211; vandt 13/12 47 den af „Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug“ i Aaret 1841 udsatte Præmie for „en populair Fremstilling af den christelige Kirkes Historie“; E. S. 2/202].

Elvius s. 274.

2. 27/10 1873 [r. Cap. Trin. Nordresogn 20/7 69] Georg Sophus Frederik Schepelern; [14/6 1878 Sp.*; see der].

3. 26/8 1878 [o. Cat. St. Johs. K. v. Kbh. 24/11 73, o. Od. 26/11] Lorens Ferdinand Jensen, f. Kbh. 16/11 45; F. Jens Ferd. Ancher J., Urtekrmr.; M. Christine Petrine Jensen (!); St. Chrhvns. Bgdsk. 61; C. 21/6 70, l.; (78) O.

———————————

 

 

Kjøbenhavn.

No 618. Ordinerede Catecheter ved Trinitatis Søndresogn, nu ved Trin. K.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 27/1 1859, o. 16/2 [Overlærer v. Nørreallé Sk. i Kbh. 58] Nicolai Vilhelm Rohde; [8/11 1867 Hundborg-J.; see Thisted-T.].

2. 24/1 1868, o. 12/2 [Lærer v. „De forenede Kirkesk.“ 66] Niels Jørgen Jensen Lund, f. Kbh. 19/3 40; (Bdr. t. Edle C. M. L. ~ J. P. Melbye i Serridslev-B.); F. Kmrd. Niels L., Cant v. Hel. G. K.; M. Margrethe Marie Emilie Jensen; const. Org. Kbh. Cath. St. Ansgars K. 30/6 55; Org. ss. 57–63; St. v. W. 58; C. 26/6 65, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 4/7 66 – •/1 68; ~ Kbh. Hel. G. K. 12/5 68 Clara Emilie Vilhelmine Kolthoff af Kbh. Hel. G. K., f. 25/10 44, † 19/2 1928; 2 S., 4 D.; [14/10 1874 Povelsker, 2/12 84 – 26/2 85 Hvorslev-G. og fl. st.; † Kbh. 26/6 1920].

Borchs K. nr. 724; Elvius s. 230; AaDB s. 152-53.

3. 15/10 1875, o. 27/10, Theodorus Levin Levinsen, en Søn af res. Cap. L. her, f. 27/10 51; St. Kbh. 69; C. 21/1 75, l.; (75) O.; [24/4 1879 Frederikshavn].

———————————

 

 

Kjøbenhavn.

No 619. Sognepræst til Trinitatis Nordresogn, nu i St. Pouls Sogn.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

Anm. 18/2 1877 indviedes St. Pouls K., hvorefter Sognet nu benævnes. Opførelsessum c. 240,000 Kr.
———————————

1. 29/8 1858 [o. Cat. Kbh. Trin. K. 11/3 48, o. 24/3] Jens Nielsen, f. Vibg. 30/10 11; F. Kmhr. Niels Sehested, Stiftamtmd. i Vibg. („Handelsmd. Niels Nielsen“); M. Christine Stantemacher; St. Vibg. 32; C. 13/7 39, *l.; Insp. v. Kbhs. Gratistsk. 1/12 39; R.* 16/7 83; ~ 30/10 40 Jacobine Haraldine Ludovica Smith, f. 8/12 13; F. Cpt. Rasm. S., Bogholder, tidligere Gross.; M. Christiane Jacob. Smidt; 1 S., 3 D.; [# 20/6 1883; boer i Kbh.].

Sixhøj nr. 1660.
———————————

 

 

Kjøbenhavn.

No 620a. Residerende Capellaner til Trinitatis Nordresogn, nu til St. Pouls K.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 29/8 1858 [o. Cat. Kbh. Holmens K. 16/3 51, o. 9/4] Peter Jessen, f. Kbh. 4/10 18; F. Pet. Krogh Bonsach J., Insp. over de offentlige Bygninger; M. Magd. Dorth. Willerup; St. Kbh. 36; C. 28/4 43, l.; Lærer ved Søetatens Drengeskole 8/7 45; Overlærer ss. 47; ~ 12/8 59 Marie Elisabeth Frederikke Haureberg, f. 26/5 18; F. Pet. H., Møller i Roesk.; M. Karen Jensen; [20/4 1869 Everdrup; † der 26/12 1871].

2. 20/7 1869 [Cap. p. p. K. Helsinge-D. 15/7 64, o. Vibg. 3/8] Georg Sophus Frederik Schepelern; [27/10 1873 r. Cap. Trin. Søndresogn; see Sp. ss.].

3. 10/1 1874 [Cap. p. l. Ringsted-B. 29/12 71] Christen Vilhelm Victor Møller af Steenmagle-S., f. Kbh. 29/5 45; St. Aalbg. 63; C. 24/1 68, l.; Cap. p. p. Ringsted-B. 9/8 69, o. 15/9; ~ Kbh. Frue K. 5/5 70 Henriette Marie Groth, f. Kbh. 2/10 47; F. Cptlieut. Eiler Pet. Christoph. Munthe G.; M. Mar. Mag. Boje; (73) 1 S.; [27/8 1883, Sp.*].

———————————

 

 

Kjøbenhavn.

No 620b. Ord. Catecheter ved St. Pouls K.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 29/5 1877, o. 27/6, Axel Frederik August Hallas, f. Bredsted 23/9 51; F. Cpt. Aug. Vilh. Carl H.; M. Mar. Cathr. Henrikke Frahm; St. v. W. 69; C. 16/1 77, h1.; (78) O.; [11/12 1880 Ø. Nykirke].

———————————

Noter:

(1) »jus patronatus« = Patronatsret: de Rettigheder, der tilkommer en Kirkes ejer eller Patron. Patronatsretten omfatter dels Ejendomsretten over en Kirke og dens Indtægter og dermed Pligten til Kirkens Vedligeholdelse, dels Kaldsretten, dvs. Retten til at foreslå en Person til et ledigt Præsteembede. Ved Reformationen overgik P. fra Biskoppen til Kongen, som i 1600-Tallet afhændede den til private, især Godsejere.
(2) »Pr. p. Klosteret« = Provst paa Klosteret, d.v.s. Forstander og Præst for Kommunitetet ved Kbhs. Universitet, en Stiftelse hvor 100 Studenter fik gratis Kost og Logi. Spisningen og de dertil knyttede latinske Disputereøvelser holdtes i de første fire år i Helligåndsklosteret på Amagertorv (deraf navnet Klosteret). Kommunitetet afløstes 1628 af det nye »Collegium regium«, i daglig Tale kaldet Regensen. Det havde sin egen Studenterkirke, indtil den 1656 afløstes af den nybyggede Trinitatis Kirke.
(3) »Totus pietate ardebat, eandemque in animis omnium excitare studuit oporose« = han brændte med Liv og Sjæl af Fromhed og stræbte ihærdigt efter at opildne denne hos andre.
(4) »Maximus pietatis magister, optimus virtutis divinæ interpres, acerrimus morum censor, et summus justitiæ præco« = en Lærer i den største Fromhed, bedste Fortolker af den himmelske Dyd, en streng Overvaager af Sæderne og den fremmeste Fortaler for Retfærdighed.
(5) Ulrik Christian Gyldenløve = Søn af Christian IV og Vibeke Kruse, f. 1577, † 1648. Spillede en fremtrædende militær Rolle under Svenskekrigene og København Belejring. Havde ry for at være modig og handlekraftig, men også vanskelig at samarbejde med; førte et udsvævende Liv.
(6) »Cleri decus, priscæ fidei, avitæ pietatis antiqui moris exemplum. Senex capitis, cordisque candore notabilis, gravitate muneris, laborum, patientiæ, ingenii doctrinæqve sanctioris Gloria et dotibus cumulatissimus« = En Pryd for Præstestanden med sin strenge Tro og gammeldags Fromhed og et Forbillede i de klassiske Dyder. En ærværdig Olding, kendt for sit Hjertes straalende Renhed, sine tunge Opgaver, store Arbejdsindsats, Taalmod, Talenter, Lærdom, sit uplettede Rygte og sine mange Evner.
(7) Prinds Vilhelm = Søn af Christian V., f. 21/2 1687, † 23/11 1705. I 1705 skulde Rodriquetz have fulgt med Prinsen paa en Udenlandsrejse, men Prinsen døde uventet i Kbh. og Rodriquetz maatte vende tilbage til Nakskov.
(8) angenemme = behagelige.
(9) Prinds Georg = George Augustus, Prince of Wales (f. 1683), den senere Kong Georg II. af England (1727-1760).
(10) Provst paa Regentsen = Forstander og Præst for Kommunitetet ved Kbhs. Universitet, en Stiftelse hvor 100 Studenter fik gratis Kost og Logi. Kommunitetet afløstes 1628 af det nye "Collegium regium", i daglig Tale kaldet Regensen.
(11) Separatister = pietistiske Enkeltpersoner eller Kredse og andre religiøse Forsamlinger, som holdt sig borte fra de offentlige religiøse Handlinger i kirken og tog Afstand fra Kirkens Præsteembede.
(12) Stadens 32 Mænd eller Kjøbenhavns 32 Mænd eller bare betegnet de 32 Mænd var en unik Forsamling af respekterede Borgere og Handelsmænd, der efter de københavnske Borgeres krav blev nedsat til at styre København umiddelbart inden Enevældens oprettelse i 1660. Fordelen ved at sidde som en af de 32 Mænd var, at man kunne få Foretræde for Kongen.
(13) Spindehuset = ældre Betegnelse for Tugthus, hvor Fangerne blev beskæftiget med at spinde og væve, senere især brugt om Tugthus for Kvinder. Børnehuset på Christianshavn blev ofte kaldt Spindehuset, da det havde et Spindeværk; det blev fra 1790 udelukkende brugt som Straffeanstalt under navnet Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset og fungerede fra 1870 indtil Nedlæggelsen i 1928 som Kvindefængsel.
(14) Det Harboeske Fruekloster, beliggende i Stormgade, er en Stiftelse for trængende Enker af adelig Stand, hvis Mænd har tjent Kongen og Fædrelandet. Beskrevet i Nicolaj Jonge: Kongeriget Danmarks chorografiske Beskrivelse. Kiøbenhavn 1777.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 1-2, København By, udg. af Nationalmuseet 1960-65. Trinitatis Kirke, s. 225-398.
Sandholt, Kirsten (red.): Præstetavler (2005). Kildeportalen for Rundetaarn og Trinitatis kirke.