Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1174. Thorslunde og Ishøi,

Smørum (tidl. Lille) Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/78; K. M. 147; M. 33; W.; Kbg. Thorslunde 1751, Ishøi 1732.
Anm. Hørte i 1584 og 1610 til Lille Herred.
———————————

0. (1561). Jens Jacobsen; [fmtl. † c. 1576; hans Navn paa Alterbordet 1561].

DanKir bd. 3, s. 520 (se nedenfor).

1. c. 1576. Christopher Jacobsen; „hvorlenge iche vidis“; hans Navn paa Kirkeklokken i Thorslunde K. 1585, og havde da været P. her i 9 Aar.

KS 2:4 (1867-68), s. 404; DanKir bd. 3, s. 526 (se nedenfor).

2. c. 1597. Jens Hansen; [† c. 1602; er maaskee den Mag. Jens Hansen, som ved kgl. Skriv. 22/3 97 anbefaledes til, at befordres til Ramløse-A.; hvis saa er, f. Helsing.; F. H. Nielsen, Bgmstr.; see Nye khist. Saml. 5/464].

3. 1602. Claus Clausen Føert el. Foert, f. Kbh. c. 76; F. vist den bekjendte Boghandler C. Føerd; St. i Kbh. (94); 1 ~ 03 Anna Johansdtr., f. Kbh. c. 76, † 20/1 21; 4 D.; 2 ~ 21 Gjertrud Hansdtr., vist af Helsinge-V., f. Helsinge c. 95, † 20/12 28; (mindst) 2 D.; see L. Villumsen i Høie-Taastrup; M. Rasmussen i Vallensbæk; [† 1635 i sit 59 Aar; hans Navn paa Altertavlen i Ishøi K. 1611 og paa Kirkestoler ss. 1631, og paa Altertavlen i Thorslunde 20; Lgst.].

F-P s. 133 (»Claudius Claudii Fortt Hafn.«); KS 2:5 (1869-71), s. 150; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Kronborg len nr. 2; DanKir bd. 3, s. 520, 526, 531, 536 (se nedenfor).

4. o. 29/1 1636. Henrik Hansen Buch, f. Kjøge; (Bdr. t. Maren H. B. ~ C. Augustinussen i Steenløse-V.); F. H. Hansen B., Rdmd. og Bgmstr i Kjøge; M. ElleneThorsdtr.; St. Roesk. 27; ~ Karen Thygesdtr., f. Køge?, Skifte 24/10 81; B.; see Etm.; [† 1667; hans Navn paa Kirkeklokken i Ishøi K. 1642].

KUM I, s. 82 (»Hinric. Ioh. Buk Coag.«); PT 1:2 (1881) s. 316 (forældre), 8:6 (1927) s. 193; DanKir bd. 3, s. 537 (se nedenfor).

5. 18/4 1667**, o. 22/5, F. S. Thyge Henriksen Buch, f. c. 41; St. Roesk. 60; ~ 70 (Bev. 21/10) Inger (Ingeborg) Lauritsdtr.; 1 D.; 2 ~ 78 (Bev. 7/1) C. Lauritsen i Skjævinge-G.; [† 11/6 1677; Lgst.].

KUM I, s. 291 (»Tycho Henrici Buchius«); DanKir bd. 3, s. 527 (se nedenfor).

6. 14/6 1677*. Nicolai Pedersen Helt, f. 2/5 48; (Bdr. t. Ulrik P. H. i Glostrup); F. P. H., Ridefgd. p. Møen; M. Johanne Hansdtr. Merkel; St. Roesk. 70; ~ Kbh. Holmens K. 3/4 78 Margrete Johansdtr. Bruun; 4 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see Etm.; K. A. Assens i Horbelev-F.; [† 27/8 1689].

KUM II, s. 21 (»Nicolaus Petri«); E. Brejls skifteuddr.: Københavns hofret nr. 84, Gejstl. sk. i Roskilde amt, Sømme hrd. nr. 28.

7. 10/9 1689. Jørgen Lintner; F. Henrik L., Gjæstgiver i Sorø; St. Sorø 77; ~ F. E., † Roesk.14/4 04; u. B.; [† c. 1701].

KUM II, s. 76 (»Georgius Lindnerus«); SB s. 205; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Sømme hrd. nr. 28.

8. 13/12 1701. Christen el. Christian Berg; maaskee St. Helsing. 92; ~ Maren Ulriksdtr. Helt af Glostrup, † Tudse 3/12 54; 2 S., 1 D.; [† 5/12 1728].

KUM II, s. 190 (»Christianus Andreæ Berg«); E. Brejls skifteuddr.: Københavns hofret nr. 57, Gejstl. sk. i Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 34, i København amt, Smørum hrd. nr. 40.

9. 21/1 1729, o. 29/2, Mag. Jens Pedersen Olrog; [28/12 1733 Kbh. Trin. K. 2 r. Cap.; see 1 r. Cap. ss.].

10. 13/2 1734, o. 2/4 [Rtr. Ringsted 2/11 23] Mag. Jens Hansen Paludan* af Aal, f. 16/7 97; St. Ribe 16, Bacc. 17; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 11/9 18 – 18/9 23; C. 7/5 22, l.; 1 ~ 26/8 26 Charlotte Amalie (Helene) Wichmannsdtr. Hasebarth, f. 10, † 28/7 53; F. Bolle Wichmannsen H. af Tikjøb-H.; M. Anne Kirstine Jessen; 1 S., 3 D.; 2 ~ 4/2 55 Mette Christence Johansdtr. Lønborg af Aarh. Dk. 1 r. Cap., f. 26/1 26, † 93; 1 S., 3 D.; see Johan L. P. til Kbh. Trin. K. 1 r. Cap.; J. Paludan i Fanefjord; (E. Tryde, kgl. Conf.; A. P. Meden i Kippinge-B.); Sønnen Hans P. blev 68 Sp. paa Stord i Bergens Stift; [† 20/5 1782; N. 448; Lgst.].

KUM II, s. 401, 406 (»Ianus Paludanus«, 20 år gl.); Borchs K. nr. 134; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 65, i København amt, Smørum hrd. nr. 56; DanKir bd. 3, s. 528 (se nedenfor); Lampe I, s. 239.

11. 7/8 1782 [Askø 21/8 76] Sigvard Christian Flint af Kippinge-B., f. 10/11 37; St. Nykjøb. 60; C. 6/3 65, n.; p. Cap. N. Vedby-A. 6/8 72, o. 23/10; 1 ~ N. Vedby 8/4 74 Nicoline Elisabeth Isaksdtr. Sidenius af N. Vedby-A., f. Tved 2/3 50, † 15/12 92; 7 S., 3 D.; 2 ~ Thorslunde 4/1 97 Anna Petronella Friis, f. 23/6 68, † Roesk. 19/6 37; F. Overauditeur, Sorenskriver Jens F. til Falkensteen i Grevskabet Laurvig; 3 S., 1 D..; see Sigvard T. D. F. paa Askø; (D. C. Davidsen i Taulov); [# 2/10 1816; † 5/10 19].

PT 13:6 (1958), s. 91, 96-97, 101 (Slægten Flindt).

12. 3/1 1817, o. 3/1 [Adj. Vdbg. 18/6 08; Lærer ved Jonstrup Sem. 9/6 09] Johan Nicolai Schou af Esbønderup-N., f. Havrebjerg 7/8 79; St. Helsing. 96; C. 19/7 02, l.; ~ Jyllinge 8/1 19 Christine Marie Dahl, f. Kbh. 18/5 95, † ss. 6/5 57; F. Andreas D., Copiist; M. Anna Christine Klingberg (2 ~ U. F. Rosing i Hors.); [† 29/8 1831; N. 438; E. 3/102 og S. 3/103].

13. 9/12 1831, o. 18/1 [Eier af Marienborg Mølle 10–28] Jes Andreas Jessen, f. 26/7 79; St. pr. 98; C. 29/4 06, l.; ~ 08 Jensine Busch af Landet-R., f. 83, † 15/7 48; 4 S.; see Hans M. L. J. i Taagerup-T.; [† 12/3 1850; E. S. 1/951].

(20/5 – 23/6 1850. P. C. Kierkegaard; see Pedersborg-K.)

14. 23/6 1850 [Sest 16/5 37, o. 6/7] Jacob Mathias Gemzøe, f. Kbh. 31/7 02; F. Carl Henrik Peter G., Bygningsinsp.; M. Andriette Fred. Opitius; St. Kbhs. Bgdsk. 20; C. 12/7 30, l.; ~ 24/7 38 Caroline Marie Gede, f. 16/3 18; F. Etrd. Jonas Henrik G., Medlem af Bestyrelsen for Handelen p. Grld. og Fær.; M. Christ. Holst; 6 S., 2 D.; see Carl A. G., Cap. p. l. i Karleby-H.-Ø.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1944. Torslunde Kirke, s. 513-529, Ishøj Kirke, s. 530-538.