Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 998. Sest,

Anst Herred, Ribe Amt og Stift.

M. S. III.; R. M.; S. i K.; K. 3/599; Lkm. 6/143; Kbg. 1646 (÷ 1652-67).
Anm. Sest hørte tilforn til Slesvig og var Annex til Vonsild og Dalby, men 1566 lagdes det ind under Kronen og Koldinghuus Len.
———————————

1. 1566. Hans Antonsen (Antoniisen) af Vonsild-D.; [† 27/7 1593].

Hegelund I s. 244, II s. 157.

2. 1596. Simon Andersen, f. Kolding; maaske St. i Rostock 88; [† før 1643].

Helk I, s. 152; KS 5:2 (1903-05), s. 556; 2:6 (1872-73), s. 548; SdjyAarb 1959, s. 26 (se nedenfor).

3. (1643) [p. Cap.* 31/12 39**] Ancher Jensen Buch af Skanderup, f. Nagbøl c. 97; St. Sorø 17, Bacc. 20; Hør. Ribe (22); Ballum 23, afsat 37; ~ Maren Pedersdtr., † Sest •/4 47; F. Peder Jacobsen i Odense; M. Maren Andersdtr.; (mindst) 8 B.; 2 ~ •/12 47 Bodil Madsdtr., der endnu levede 90; see Etm.; [† 1662; medens han var Hører i Ribe, begik han Leiermaal, men fik 29/7 1624 kgl. Opreisning; blev i Ballum 1624 anklaget for Forsømmelser i Embedet, men blev frifundet Aaret efter; 1636 blev han atter anklaget for det Samme, men denne Gang tillige for Drukkenskab og for Leiermaal med sin Tjenestepige, hvorfor han blev suspenderet 35 og afsat 1637; drog i Krigens Tid (1659) med sine Sognemænd ind til Kolding, hvor han holdt Gudstjeneste for dem i Hospitalskirken; Mindetavle i K.].

KUM I s. 28, 43 (»Ansgarus Ioh. Bochius/Ansgarus Iani Bucchius Coldingensis«); SB s. 133-34; E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 298; PT 14:6 (1965), s. 129; SdjyAarb 1959, s. 1-30 (se nedenfor); Buch-puslespillet: »Skanderup præster«; DanKir bd. 19, s. 2606 (se nedenfor).

4. E. f. B. 23/1 1662 [Rtr. Kallundborg 60] Knud Lauritsen Maarslet, vistnok af Maarslet; maaskee St. Slag. 50; ~ F. D. Kirsten Anchersdtr. Buch, † i Seest Pg. 21/2 02; 4 D.; [# c. 1694, levede endnu 1702; Mindetavle i K.].

KUM I s. 225 (»Canutus Laurentij«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Anst hrd. nr. 5; DanKir bd. 19, s. 2606 (se nedenfor).

5. 20/10 1692** [Hør. Kold. 83–89] Mag. Mathias Christensen Humble* (Humblet) af Stenderup, f. 12/4 58; St. Kold. 79; Mag. Kbh. 30/7 16; ~ Elisabeth Johansdtr. Ravn, † 6/7 57; F. J. Henriksen R. i Kolding (Bdr. t. Maren H. R. ~ J. H. Jerne i Hammelev-E., t. Lene H. R., 1 ~ C. M. Aulum i Harte-B., 2 ~ E. N. Busch i Vejle-H., og t. Anna H. R. ~ H. H. Bang, r. Cap. i Fred. Trin. K.-V.); M. Karen Knudsdtr.; 1 S., 3 D.; see Etm.; H. P. Bering i Tyregod-V.; [† 15/9 1737; Branderup By og Mølle, som tidligere hørte til Harte Sogn, blev 14 lagt til Sest Sogn; Lgst.].

KUM II s. 95, 403 (»Mathias Christiani Humbletius«); E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 328; Gejstl. sk. i Ribe amt, Anst hrd. nr. 23, 43; Lis Klarskov Jensen: Mathias Christensen Humble; DanKir bd. 19, s. 2606-07 (se nedenfor).

6. 18/10 1737 [p. Cap.* 4/2 35, o. 8/7] F. S. Christen Mathiesen Humble* (Humblet), f. 28/8 09; St. Kold. 30; C. 22/10 33, n.; Pr. . . .; ~ Kold. 3/6 38 Gunild Christiane Leeh, d. 25/11 14, † Kold. 23/10 97; F. Ebbe Christensen L., Kbmd. og Rdmd. i Kold.; M. Sara Christensdtr. Kullerup af Kullerup-V.; see Etm.; [† Kold. 21/6 1797].

KUM II s. 521(»Christianus Humblet«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 144; Svendborg amt, Vindinge hrd. nr. 17; Lis Klarskov Jensen: Mathias Christensen Humble.

7. 24/5 1771**, o. 28/6, F. S. Mathias Christensen Humble (Humblet), f. 24/3 39; St. Haderslev 59; C. 22/9 63, l.; [† 25/1 1784; Portrait i K.].

KUM III s. 187 (»Matthias Humblet, Seest-Haderslebiensis«); Kbg. Seest (1668-1805) f. 118a, opsl. 121 (død); DanKir bd. 19, s. 2604-05 (se nedenfor).

8. 18/2 1784*, o. 27/2 88** [Degn i Leirskov 66] Niels Grunnet, d. Kold. 4/10 33; F. Søren Andersen G., Skipper; M. Cecilie (Sidsel) Nielsdtr.; St. Kold. 54; C. 21/9 58, n.; ~ Skanderup 4/7 75 Bodil Maria Nielsdtr. Kjær fra Dollerup, f. c. 53, † Kolding 26/1 16; 3 S., 1 D.; [† 6/12 1806; Lgst.].

KUM III s. 142 (»Nicol. Severini Grünnet/Grunnet«, 21 år gl.); KoldStud s. 144; Nygaards sedler: Vielse, børn i Lejrskov, barn i Seest, hustrus død; DanKir bd. 19, s. 2606 (se nedenfor).

9. 18/12 07 [r. Cap. Faaborg-D. 14/11 94] Ulrik Christian Boesen; [26/2 1817 Vordingbg.-K.; see Eltang-V.].

10. 2/5 1817, o. 29/8 [Adj. Fred. 17/10 06] Mathias Kragh; [23/2 1827 Darum-B.; see Ø. Starup-N.].

11. 4/5 1827 [Cat. Assens 27/2 22] Henrik Carl Vilhelm Find; [11/3 1837 Hjarup-V.; see der].

12. 16/5 1837, o. 6/7, Jacob Mathias Gemzøe; [23/6 1850 Thorslunde-I.; see der].

13. 21/8 1850 [Grindsted-G. 25/10 40] Johan Sigismund Schmidt; [22/3 1862 Grundfør-S.; see der].

14. const. 10/8 1862, fast ansat 27/11 63 [Olsker-A. 20/2 58, o. 24/3] Harald Gregers Valdemar Bohr, f. Rønne 9/9 22; F. Peter Georg B., Rtr. i Rønne; M. Birgitte Steenberg Sandal af Udby-Ø.; St. Rønne 39; C. 5/11 44, l.; Lærer ved v. Westens Institut . . ; Lieut. i Krigsreserven 48; ~ Kbh. 25/7 50 Oline Sophie Rimestad, f. Kbh. 2/4 14, † Frederiksberg 14/5 1902; F. Jstrd. Christian Olsen R., Bkdmr. og Skriver i Kbhs. Amts nordre Birk; M. Anna Vilhelmine Richter; u. B.; [† 18/3 1877].

AaDB, s. 76.

15. 7/6 1877 [Almind-V. 20/4 69] Ludvig Carl Morits Wagner, f. Rendsbg. 25/6 38; F. Oberstlieut. Moritz Carl Friderich August von W., Chef for 8. Inf. Batal.; M. Marg. Soph. Charlotte Manthey (Sstr. t. Lovise Augusta M. ~ P. A. Fenger t. Kbh. Frelsers K.); St. Kbhs. Bgdsk. 55; C. 18/1 61, l.; Manuduct. i Theologi, Religionslærer i Caroline Amalies Asylsk. 62; Alumnus p. Borchs Coll. 13/2 61 – 28/9 64; c. Fp. for de danske Krigsfanger i Preussen 15/4 64, o. 27/4; Hjelpep. i Farup 64, i Brande 65, i Holstebro-M. s. A.; Cap. p. p. her 8/5 66; ~ Slag. St. Mich. K. 30/7 70 Nancy Cæcilie Margrethe Grønvold, f. Slag. 5/2 45, † Kbh. 12/5 1912; F. Carl Ferd. G., Gross. i Slag.; M. Helene Cathr. Wittrup (Sstr. t. C. C. Wittrup i Veile-H.); (78) 4 S.; [8/7 1885 Lynge-B.; Saxkjøbing 3/9 94; R.* 27/10 s. A.; # 30/11 1907; D.-M. 1/8 08; han skal nedstamme i 10. Led fra Luther].

PT 16:5 (1977), s. 45-46, 50 (Slægten Manthy); Borchs K. nr. 695; Elvius s. 436-437; G-HF II, s. 73-75.
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 19, Ribe Amt, udg. af Nationalmuseet 1991-94. Seest Kirke, s. 2583-2610.
Pedersen, Ole Karup: Hr. Anker Jensen Buch til Ballum. Sønderjyske Årbøger, 1959, udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland, s. 1-30.