Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 377. Hammelev og Enslev,

Nørre Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

P. 47; L. P. B. 259; K. 29; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/317; S. i K.; Kbg. 1713.
———————————

1. c. 1517. Søren Ebbesen; Pr.; [† 1560].

2. 1560. Peder Simonsen.

3. (1584. 1610. 19). Peder Nielsen.

KS 3:2 (1877-80), s. 208; 5:2 (1903-05), s. 553 og 3:2 (1877-80), s. 746.

4. o. 1621 [fmtl. Cap.* 16]. Søren Eriksen af Karlby-V., f. i Karlby; [fmtl. † c. 1622].

KS 3:2 (1877-80), s. 750 (»Severinus Ericius«); SevKV s. 14.

5. o. 1622. Andreas Pedersen, maaskee fra Malmø, St. Kjøge 20; [† 1625].

KUM I, s. 44 (»Andreas Petri Malmogius«); KS 3:2 (1877-80), s. 753; SevKV s. 14.

6. 1625 [r. Cap. Rand. Graabr. K. 24] Ove Christensen Nimtoft af Nimtofte-K.; St. Hors. 20, Bacc. 24; Hør. Rand. (24); see Etm.; [† 1643; W. 2/124; N. 429; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1624].

KUM I, s. 45 og 67 (»Ovenius Christierni Nimtofft«); KS 3:2 (1877-80), s. 753 (»Ovenus Christiani Nimtofft, collaborator scholæ Rhand. vocatus ad comministrum Dñi Olai Olai de Rhanders«).

7. 1643. Christen Jensen Broch, f. Aarh.; vist St. Aarh. 37; Pr. 10/10 55; ~ F. D. Marie Ovesdtr., † c. 87; see Ove C. B. i Grenaa; Jens C. B. i Ølgod-S.; Morten C. B. her; [† 1677].

KUM I, s. 139 (»Christiernus Iani Arhusius«); P-Aarh. f. 4a, opsl. 6; SevKV s. 22.

8. 2/4 1677, o. 15/6 [Hør. Kold. 9/11 66] Jens Hansen Jerne af Jerne-S.; St. Ribe 66; ~ Maren Henriksdtr. Rafn, d. Kolding 11/6 48, † Grenaa 23 (Sstr. t. Lene H. R. 1 ~ C. M. Aulum i Harte-B., 2 ~ E. N. Busch i Vejle-H., t. Anna H. R. ~ H. H. Bang, r. Cap. i Fred. Trin. K.-V. og t. Johan H. R., Svigerfdr. t. M. C. Humble i Sest); F. H. Pedersen R., Rdmd. i Kold.; M. Lisbeth Johansdtr. Reiming (Reiminch); mindst 1 S.; 2 ~ Niels Christensen, Skræder i Grenaa; see Henrik J. J. i Brande; [† 1681].

KUM I, s. 337 (»Ioannes Iohannis Iernæus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Nørvang hrd. nr. 3; Brusk hrd. nr. 14; Nygaards sedler: Hustrus dåb, hustrus død, hustrus moder; PT 10:1 (1934), s. 226 (det står her at Lisbeth Reiming døde ca. 1647, men det må være fejltryk for 1674, se kbg. Kolding (1635-1712), f. 264b, opsl. 256).

9. 13/12 1681 [Skp. 30/4 78, o. 1/5] Jens Lauritsen Arreboe (Brandt); fmtl. St. Fdbg. 70; ~ 81 (Bev. 27/12) Birgitte Rasmusdtr., E. e. Niels Jensen Jerløs i Grenå; 1 D.; [† 1687].

KUM II, s. 23 (»Ianus Laurentij«); KS 5:4 (1907-1909), s. 677 (Skibspræster); E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 540; Nygaards sedler: Hustru.
(29/6 1683*, o. 9/11, J. H. Kattenberg el. Katterberg; see Aarh. Hosp.).

10. 1/7 1687**, o. 25/5 88, Morten Christensen Broch, maaskee en Søn af Nr. 7; St. Kbh. 76; ~ Helvig Henriksdtr.; [† 1713].

KUM II, s. 63 (»Martinus Christierni Broch«); P-Aarh. f. 58a, opsl. 61.

11. 16/7 1713, o. 18/12 [Hør. Grenaa . .] Ole Eriksen Carlebye af Karlby-V., f. c. 83; St. Aarh. 01; C. 28/4 10, h.; ~ 11/8 16 Helle Pallene Jacobsdtr. Buch af Aalsø-H.; see Erik O. C. i Kolind-E.; Etm.; [b. 2/1 1743].

KUM II, s. 267 (»Olaus Erici Karleby«, 18 år gl.).

12. 8/2 1743, o. 24/5 [Skoleholder i Randers] Niels Munch, f. 11/8 14; St. Holstebro 34; ~ Hammelev 31/7 44 F. D. Anna Marie Olesdtr. Carlebye, b. Grenaa 12/1 56; 3 D.; see J. C. T. Tønder i Haurum-S.; [† 12/12 1753].

KUM II, s. 555 (»Nicolaus Munch«, 17 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Djurs Nørre hrd. nr. 41, 46; Nygaards sedler: Vielse, børn.

13. 25/1 1754, o. 5/4, Jens Biering*, f. c. •/1 24; (Bdr. t. C. B. i Fjellerup-G.); St. Slag. 42; C. 2/7 49, n.; ~ Bjerregrav 8/10 55 Lene Marie Faber af Bjerregrav-Aa.-T., f. 4/11 33, b. 29/6 71; 3 S., 4 D.; [† 27/4 1803].

KUM III, s. 24 (»Ianus Biering«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Djurs Nørre hrd. nr. 62, 85, 122; Nygaards sedler: Vielse, børn, børn, hustrus fødsel, hustrus begr., 1787, 1801, død.
(9/10 1782*. Christian Vilhelm Brinch; see Grundfør-S.).

14. 17/6 1803 [r. Cap. Kattrup-Ø.-T. 11/1 99, o. 24/4] Gert Munck, f. Ølstedgd. 10/10 73; F. Hans Andr. M., siden Gjæstgiver i Fredericia; M. Ingeborg Christine Hee; St. Fred. 91; C. 27/4 95, h.; ~ 12/11 03 Henriette Stampe Fabricius af Leirskov-J., f. 3/1 78, † Kbh. 3/5 63; 7 S., 5 D.; (see J. C. V. Valeur i Nørup-R.; F. V. Munck i Herlufsholm); [† 3/8 1834].

Fabricius, F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, Kbh. 1913, s. 72-73.

15. 26/8 1834 [Hem-S. 7/5 28] Niels Andreas Bergmann; [22/6 1859 Ørsted i J.; see der].

16. 20/8 1859 [Rødding-L.-P. 10/12 46, o. 6/2 47] Peter Thun Foersom, f. Kbh. 13/9 06; (Bdr. t. Nanna G. F. ~ N. C. Gamborg i Ø. og V. Assels); F. Peter Thun F. af Hygum, kgl. Skuespiller; M. Johanne Cathrine Ebbesen, kgl. Skuespillerinde; St. Kbhs. Bgdsk. 25; C. 11/7 34, h.; Lærer v. Fattigvæsenets Skole i Kbh.; ~ Rødding 28/6 48 Caroline Thomsen, f. Astrup, Hindsted H., 5/9 22, † Grenaa 13/4 90; F. Niels T., Lærer; M. Ellen Marie Sundstrup; 3 S., 5 D.; [† 22/7 1875].

Elvius s. 175; Kbg. Hammelev (1882-91) opsl. 94 (enkens begr.).

17. 30/9 1875, o. 21/12 [c. Adj. Hlh. 27/1 62; Adj. ss. 63] Hans Albert Damborg, f. Kbh. 3/9 35; F. Pet. Christ. D., Hofforgylder; M. Marg. Cathr. Juul; Typograph 54; St. pr. 56; C. 21/6 61, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 30/10 61 – 1/2 62; udenlands 68–69; ~ Rødding 25/3 77 Elna Marie Brix af Rødding-K., f. Tjele 1/10 44, † Dalum 29/6 87; [8/8 1880 Dalum; Kundby 31/3 98; † 1/12 1906].

Borchs K. nr. 696; Elvius s. 91; G-HF I, s. 648-649.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.