Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

Aarhuus.

No 26. Ord. Catecheter og Førstelærere ved Borgerskolen i Aarhuus.

[Hasle Herred, Aarhuus Amt og Stift]

———————————

1. 23/9 1818 [Ksgr. og Skllrr. i Hyllested v. Grenaa] Jacob Steenberg; [5/3 1830 Viby-T.; see der].

2. 2/6 1830, o. 22/9, Niels Peter Henneberg; [17/5 1833 Haurum-S.; see L. Lyngby-Ø.].

3. 6/9 1833, o. 6/11 [Adj. i Aarh. 5/12 30] Holger Lorents Basse Fønss; [13/7 1729 r. Cap. Aarh. Dk.; see Veilby i F.].

4. 16/5 1840, o. 5/8, Johan Peter Christian Lyngbye; [24/6 1854 Landet; see Alsted-F.].

5. 13/9 1854 [c. Adj. Vibg. 52; Adj. ss. s. A.] Johan Christian Faber; [6/4 1862 r. Cap. Horsens; see der].

Nedlagt 18/11 1862.

———————————

 

 

Aarhuus.

No 27. St. Olai Kirke.

[Hasle Herred, Aarhuus Amt og Stift]

Hertel.
Anm. Kirken faldt Fastelavn 1548, hvorefter det blev uforsvarligt at benytte Kirken. Præsterne skulle derefter prædike for deres Menighed i Domkirken hveranden Søndag. Denne ordning varede til 1636, da menigheden indlemmedes i Domsognet.
———————————

0. (1537). Peder Nielsen; »Hr. Peder Nielsen, sognepræst i vor Købstad Aarhus, søgte at beholde et Sølvbælte, han havde i Pant, men blev 5/5 1537 dømt til at udlevere det mod Pantesummens betaling«.

KS 6:2 (1936-38), s. 459.

1. 15 . . [Rtr. Aarh. . . .] Peder Vittisen Wind, tillige Rtr. i nogen Tid; [† 15/9 1562].

2. c. 1565 [vist Spentrup-G. c. 61] Mag. Bonde Jensen Randers, f. Randers; Rtr. Randers; Mag. i Wittenberg 12/8 67; Cannik; ~ Anna Jensdtr.; vist 1 S., 9 D.; 2 ~ Nr. 4.; [† 22/11 1576; Lgst. i Aarh. Domk.].

KS 3:3 (1881-82), s. 343; Helk I, s. 264; Hegelund I s. 24, II s. 17; PT 1991, s. 50-52, 55-56; DanKir bd. 16, s. 784-85, 909 (Århus Domk.).

3. c. 1576 [Rtr. Aarh. og Sp. Veilby (74)] Mag. Laurits Nielsen; 1 ~ Mette Jørgensdtr. af Besser-O.; 2 ~ (F. E.?) Anne . . . ; [† P. c. 13/8 1578].

Hegelund I, s. 129, II s. 79-80; KS 3:6 (1887-89), s. 587-88 (Slægten Bordum).

4. c. 1578. Mag. Niels Villadsen, f. Veilby, Hasle Hrd., c. 48; F. vistnok Bde.; St. Aarh.; St. i Wittenberg og Leipzig 73-77; Mag. Wittenberg 1/9 79; Cannik; ~ Anna Jensdtr., E. e. nr. 2, † 31/5 19; vist 1 S., 1 D.; see B. Nielsen t. Aarh. Frue K.; K. Jensen i Fruering-V.; [vist # 1619; † 26/12 1624; Lgst. i Aarh. Domk.].

Helk I, s. 424; PT 1991, s. 50-56; DanKir bd. 16, s. 784-85, 909 (Århus Domk.).

5. 10/12 1618**. Mag. Paaske Jensen Houfver el. Høvi; [1636 Aarh. Dk.; see der].

———————————

 

 

No 28. Hospitalet i Aarhuus, see Aarh. Frue K. r. Cap.

[Hasle Herred, Aarhuus Amt og Stift]

———————————

1. k. 29/6 el. 29/7 1642. Peder Lauritsen Lindenfeldt, f. Holstebro; St. Roesk. 38; ~ Anne Hieronymusdtr.; 1 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see Caspar P. L. i Borup-H.; [† 1657].

KUM I, s. 148 (»Petrus Laurentii Lindenfeldius, Holstepont.«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Randers amt, Rougsø hrd. nr. 6; Støvring hrd. nr. 14.

2. k. 30/3 1657, o. 7/4, Mikkel Eskesen Hjortshøi, maaskee af Hjortshøi-E.; St. Aarh. 51; ~ F. E.; 1 S.; [† 1672].

KUM I, s. 229 (»Michaë1 Escheri«); P-Aarh. f. 17a, opsl. 19 (»Michaë1 Æscheri«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Randers amt, Rougsø hrd. nr. 6; Støvring hrd. nr. 14.

3. 9/9 1672, o. 6/12, Laurits Andersen Frost, f. Aarh.; (Fbdr. t. Anders J. F. i Haudrup-S.); F. Rdmd.; St. Lund 44; 1 ~ Mette Jørgensdtr.; u. B.; 2 ~ Anne Hieronymusdtr.; u. B.; [† 17/3 1686].

KUM I, s. 183 (»Laurentius Andreæ Frost«); P-Aarh. f. 51b, opsl. 55 (»Laurentius Frost«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Tune hrd. nr. 6.

4. 30/3 el. 20/3 1686 [Cap. Hammelev-E. 23/6 83, o. 9/11] Jens Hansen Kattenberg el. Halleby (Halleberg?); vist St. Roesk. 78; ~ 24/6 85 (Bev. 2/6 s. A.) Cathrine Eliasdtr. Rask, E. e. Jørgen Offesen, Sp. i Skaane; F. E. Jensen R., Sp. i Hør og Munkarp, Skaane; 1 D.; [† 1690; han var saa fattig, at han fik Hospitalshold; Datteren kom i Hosp. (Hertel 2/517)].

KUM II, s. 83 (»Iohannes Iohannis Catterberg«); P-Aarh. f. 56a, opsl. 59; PT 7:2 (1917), s. 137; Caw. III, s. 39; FWDP nr. 28.04.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1976. Århus Skt. Olufs Kirke, s. 1329-1348; Århus Hospitals Kirkesal, s. 1289-1311.
Villadsen, Villads og Helle Villesen: Hr. Jacob Bunisøns syv børn fra Skivholme præstegård og deres forslægt, Personalhistorisk Tidsskrift, 1991, s. 49-71.