Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 401. Haurum og til 19/11 1802 Søby; fra samme Tid, Sald (Sall),

Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Aarhuus Stift.

P. 30; K.; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/445; L. S. v. W; Kbg. Haurum og Søby 1778, Sald 1694.
Anm. Præsten boer i Niær.
———————————

1. (1578. 84). Søren Nielsen; [levede endnu c. 1595, da han fik Niels Jacobsen til Cap.; fmtl. † c. 1601].

KS 3:2 (1877-80), s. 207; 3:2 (1877-80), s. 741.

2. c. 1601. Peder Christensen Fursmand; [var her endnu 1619; Prøveskrift for Biskop Jens Gjødesen i Aarh. 1601].

KS 5:2 (1903-05), s. 553; 3:2 (1877-80), s. 757; 3:2 (1877-80), s. 744 (»Petrus Christianus Fursmannus«).

3. (1645). Søren Olsen Pind; St. 31; Pr. 3/3 69; ~ Johanne Eriksdtr.; F. E. Seyersen, ridefoged Søbygd.; M. Abild Jørgensdtr.; 2 ~ Etm.; see Oluf S. P. i Røgen-S.; see A. O. Brasen i Galtrup-J.; [† 1671].

KUM I, s. 106 (»Severinus Olai Pindius«); P-Aarh. f. 6a, opsl. 8; f. 34a, opsl. 36.

4. o. 11/8 1671. Jens Andersen Brasen (Daugberg), maaskee Broder til Ole A. B. i Daugbjerg-M.-S.; vist St. Vibg. 50; 1 ~ F. E.; 2 ~ Maren Christiansdtr. Fog, f. c. 59; 2 ~ Etm.; [† 1688; „vir pius et sincerus“ (P)].

KUM I, s. 225 (»Iohannes Andreæ«); Sixhøj nr. 239; P-Aarh. f. 51a, opsl. 54 (»Joannes Andreæ Daugberg«).

5. 15/5 1689, o. 16/8, Niels Pedersen Brandt; [7/9 1695 Houlbjerg-G.; see der].

6. 7/4 1696 [Værum-Ø., o. 9/11 77; removeret 84] Christen Jensen Høst (Oporinus) el. Hammel af Hammel-V.-S., f. 14/11 50; St. pr. 70; ~ Eleonore Hansdtr. Liemarch, maaskee fra Fyen, b. 11/5 22; 3 S., 2 D.; see Etm.; Laurits C. H. i V. Velling-S.; [† 30/6 1704].

KUM II, s. 25 (»Christiernus Ioannis Opporinus«); P-Aarh. f. 54a, opsl. 57 (»Christianus Jani Hammel«); PT 1997, s. 6-8; FAaW, s. 28.

7. 30/8 1704, o. 10/10, F. S. Jens Christensen Høst*; f. Værum 78; St. Aarh. 94; Pr. 16/10 26; ~ Dorothea Udesdtr. Colding af Gosmer-H.; 4 S., 2 D.; see Christen J. H. i Vitten-H.-H.; Ude J. H. i Skeby-O.; (C. E. Birch i Lading-F.-S.; J. H. Birch i Vitten-H.-H.); [† 9/2 1756].

KUM II, s. 204, 225 (»Ianus Oporinus/Ianus Christiani Operinus«).
(24/7 1750**. F. S.? Henning Frederik Høst, f. c. 19; St. pr. 35; † c. 1755; blev vist neppe ord.)
                KUM II, s. 562 (»Henningius Fridericus Høst«, 16 år gl.)

8. 2/1 1756**, o. 9/4, Poul Otto Gam Andresen Krogstrup af Galten-V.-H., f. Høirupgd., Hillerslev S. i Fyen, 14/11 27; St. Vibg. 45; ~ Gørrild Pedersdtr. Fabich af Gjern-S.; 3 S.; [† 4/6 1778].

KUM III, s. 56 (»Paulus Otthonis Gam«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 1114.

9. 15/7 1778 [Capelp. p. Frijsenborg 2/8 75, o. 23/8] Jens Christopher Thomsen Tønder, f. Skjolde 13/11 49; F. T. T., Insp. i Fyen og p. Lolld.; M. Barbara Helene Kaalund; St. Hors. 68; C. 73; ~ Helle Birgitte Nielsdtr. Munck af Hammelev-E.; [† 1790; en gudsfrygtig Mand; Digter; paa Grund af en streng Skriftetale den sidste Capelp. p. F.; N. 631].

10. 4/2 1791, o. 2/3, Johan Hansen Sundorff; [22/5 1792 Houlbjerg-G.; see der].

11. 29/6 1792, o. 12/9, Oluf Nielsen Bech; [6/9 1793 Urlev-S.; see der].

12. 4/10 1793, o. 30/10, Laurits Tolstrup; [12/6 1795 Hvorslev-G.; see der].

13. 12/6 1795, o. 4/11, Johannes Høxbroe; [28/4 1797 Lyngaa-S.; see der].

14. 28/4 1797, o. 17/5, Erhard Blichfeldt; [16/8 1799 Ormslev-K.; see der].

15. 16/8 1799, o. 25/9, Dines Sommerfeldt; [10/9 1802 Skjolde; see Kbh. Alm. Hosp.].

16. 10/12 1802, o. 9/3 03, Hans Ulrik Borgen; [22/4 1812 Hvorslev-G.; see der].

17. 10/7 1812 [r. Cap. Tirsted-S.-V. 7/3 07] Peter Both, d. 12/2 81; St. pr. 98; C. 2/5 05, l.; ~ Kbh. 22/3 06 Anna Christine Aarøe, f. Kbh. 24/5 85; F. Cclrd. Ivar Christ. Aa., Byfgd. i Hillerød; M. Cathr. Marie Both; 2 ~ M. P. O. Rønsholt, senest i Vridsted-F.; [† 3 Dage efter sin Ankomst 7/9 1812; meget literair og værdig].

18. 20/11 1812 [r. Cap. Skovlænge-S.-G. 13/2 07] Henrik Vilhelm Breinholm; [26/2 1823 Tyrsted-U.; see der].

19. 30/5 1823. Hans Brøchner Blicher; [12/2 1832 Vitten-H.-H.; see der].

20. 17/5 1833 [Cat. Aarh. 2/6 30, o. 22/9] Niels Peter Henneberg; [19/1 1839 Hvorslev-G.; see L. Lyngby-Ø.].

21. 16/3 1839 [p. Cap. Søften-F. 2/11 31] Rasmus Malling Schmidt; [25/5 1849 Lyngaa-S.; see der].

22. 16/6 1849 [p. Cap. Lading-F.-S. 6/11 47, o. 12/1 48] Thøger Lassen Althalt Flensborg af Skivholme-S., f. Borum 15/8 20; St. pr. 39; C. 28/4 46, h.; ~ Lading 22/3 50 Emilie Mathilde Marie Saabye af Lading-F.-S., f. 25/12 20; 5 S., 1 D.; [† 2/11 1869].

23. 22/1 1870, o. Kbh. 30/3 [Andenlærer v. Ranum Sem. 1/12 60] Christian Frederik Wulff, f. Bjørnsholm 31/5 32; F. Jstrd. Joseph W., Godsforv. over de kgl. Domainer; M. Eleon. Mar. Elisab. Brandt af Gamtofte; St. Rand. 49; C. 26/6 57, l.; ~ Bjørnsholm 27/3 59 Julie Vilhelmine Augusta Jacobsen, f. Hasle 12/4 29; F. Kgsassr. Johs. Jac. J. af Dreslette, Bfgd. i Hasle; M. Maren Kirstine Rye; (73) 3 S., 4 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.