Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 190. Daugbjerg, Mønsted og Smollerup,

Fjends Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; L. S.; M. S. III.; Kbg. 1701.
———————————

1. 15 . . Mikkel Samsing.

2. (1545). Ole Bonde; Pr. (45); see Hans O. B. i Hvedstrup-F.

KS 7:3 (1957-59), s. 18.

3. (1568). Morten Andersen Brasen, vist af Louns-A.; see Etm.; [var her endnu 1584].

KS 3:5 (1884-86), s. 513; 3:2 (1877-80), s. 203.

3b. (1608. 19). F. S.? Anders Mortensen Brasen; St. i Kbh. (07).

KS 5:2 (1903-05), s. 548; 3:5 (1884-86), s. 105; KoM s. 358 (»Andreas Martini Brassenus«); F-P s. 228.

4. 16 . . Jacob Knudsen af Eising; St. Vibg. 21; ~ F. E.?; see A. J. Brasen i Ølsted; [† 28/2 1652].

KUM I, s. 50 (»Iacobus Canuti Esingensis«).

5. c. 1652. Ole Andersen Brasen; vist St. Vibg. 30; ~ Dorothea Jensdtr. Haderup, vist af Haderup; see Jens O. B. i Nordby p. F.; Anders O. B. i Galtrup-J.; [† c. 1677]

KUM I, s. 99 (»Olaus Andreæ f. Viburg«); Sixhøj nr. 2.

6. 13/10 1674**, o. 16/3 75, Anders Christensen Graae, f. Kjærsholm, Vibg. St., 16/4 48; (Bdr. t. Dorothea C. G. ~ S. Justesen i Ø. Snede); F. C. Mouritsen G., Kbmd. i Vibg.; M. Birgitte Andersdtr.; St. Sorø 66; C. 5/4 69; ~ Karen Olufsdtr. Vroue af Vrou-R.; 3 S., 1 D.; see C. M. Buch i Almind-S.; [† 12/6 1700].

KUM I, s. 338 (»Andreas Christierni Gravius«); SB s. 198; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Viborg amt, Fjends hrd. nr. 6.

7. 16/6 1700, o. 10/9 [Hør. Vibg. (96)] Frederik Pedersen Busch, f. Lindaas, Bergens St., 2/5 63; F. P. Nielsen B., Sp. ss.; M. Ingeborg Lydichsdtr. Ovenstad; St. Bergen 84, Bacc. 96; 1 ~ Dorothea Pedersdtr. Hillerød, f. 65, b. 6/2 03; u. B.; 2 ~ 11/12 04 Maren Thomasdtr. Lyngbye af Hørby, d. 4/12 70, † 15/3 41; 2 S., 1 D.; see Christopher H. F. B. i Strandby-B.M.; Etm.; [ 5/12 1741].

KUM II, s. 132, 215 (»Fridericus Petri Buschius«); Lampe I, s. 366; FAaW s. 31.
(7/10 1735. Peder Pedersen Panderup.)

8. 9/10 1739*, o. 21/9 40*, F. S. Peder Christian Frederiksen Busch, f. 3/4, d. 4/4 13; St. Vibg. 34; Sp.* 2/3 42; ~ 23/3 51 Johanne Maria Henriksdtr. Bützow af Kbh. Frue K., f. Øls 34, † 24, efter at have været Enke i 62 Aar; han friede til hende, da hun var 10 Aar, men maatte vente i 6 Aar; 2 S., 3 D.; see Henrik C. P. B. p. Bogø; [b. 26/7 1762].

KUM II, s. 553 (»Petrus Christianus Busch«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 985.

9. 24/9 1762, o. 29/10, Bagge Christensen Friis, f. p. Lundgd., d. 20/3 40; (Bdr. t. Anders C. F. i Brøndum-H. og t. Anna C. F. ~ S. M. Listoe i Veirum); F. Cancass. C. Hansen F. af Vilslev-H., Propr. t. Lundgd.; M. Johanne Kirstine Pedersdtr. Pandrup af Lading-F.-S.; St. Vibg. 58; C. 9/6 61, h.; Pr. 7/11 75; ~ 4/8 63 Charlotte Amalie Ravn af Hinge-V., f. 43, † 31/5 26; 12 S., 5 D.; see Peter F. i Østbirk-Y.; Christian M. R. F. her; Maturin F. i Ferring; Immanuel F. i Kallundbg.; (A. B. F. Hansen i Voer-E.); [† 5/5 1787].

KUM III, s. 178 (»Baggerus Friis«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 1252, 1119; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Århus amt, Sabro hrd. nr. 5, i Viborg amt, Hindborg hrd. nr. 43.

10. 10/8 1787 [Meirup 5/6 76] Peder Madsen Hegelund* af Høirup (F. M. P. Schierning), f. 1/9 20; St. Ribe 43; C. 12/2 46, n.; p. Cap. Nustrup 29/10 56, o. 17/11; Anst-G. 16/3 59; P. t. Kold. Hosp. 17/4 67; ~ 14/4 69 Benedicte Øllegaard Sidelmann af Kolding, f. 26/9 43, † Haderup 17/12 15; 4 S., 4 D.; see Jørgen C. R. H. i Virring-E.; [† 16/11 1809; roses meget af Biskop H. A. Brorson som duelig, arbeidsom, tro og veløvet, taalmodig og føielig (khist. Saml. 1/185)].

Achelis II, nr. 5745.

11. 23/2 1810 [Vildbjerg-T. 8/4 09] Christian Michael Rottbøll Friis, f. her 7/6 73; St. Vibg. 93; C. 23/4 99, n.; p. Cap. Grønbæk-S. 6/12 99, o. 22/1 1800; Nebsager-B. 5/3 02; Hjelpep. i Skivholme-S.; ~ 6/11 07 Anna Margrethe Speitzer, f. Sindinggd. 19/7 81, † 29/3 58; F. And. S. t. Sindinggd.; M. Maria Kirstine Singstoch; 6 S., 5 D.; see A. Holm i Aggersborg; P. J. Bøtcher i Sevel; Immanuel F. i Soderup-E.; [† 5/3 1843; særdeles ivrig Ldmd.; som Cap. i Nebsager slemt beskyldt af J. Andersen, som blev hensat til Arbeide p. Nybg. Fæstning; B. D. G. 1/158].

Sixhøj nr. 1504.
(19/5 – 3/7 1843. F. C. J. Petersen; see Stouby-H.)

12. 3/7 1843 [Vindum 6/11 29, o. 27/1 30] Peter Jørgen Stougaard, f. Aarh. 2/7 98; F. Prof. Jens S., Rtr.; M. Johanne Marie Anchersdtr. Secher; St. Aarh. 18; C. 28/4 23, h.; c. Adj. Aarh. . . .; Adj. ss. 3/8 24; ~ 23/6 30 Margrethe Sophie Hahn af Braband-K., f. Nimtofte 18/5 10; levede 68 i Aarh.; 2 S., 5 D.; see J. J. Johansen i Vridsted-F.; [† 15/12 1865].

13. 3/3 1866 [Kvong-L. 5/10 57, o. 20/11] Christian Frederik Læssøe; [2/10 1874 Galten-V.; see der].

14. 14/12 1874. Christian Johan Frederik Friis; see Korsør o. Cat.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.