Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1101. Stouby og Hornum,

Bjerge Herred, Veile Amt, Aarhuus Stift.

L. P. B. 430; K. 3/436; P. 6; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/144; Kbg. 1685.
Anm. Præsten boer i Gammelby. I 1537 var Vrigsted Annex.
———————————

1a. 1537. Anders Kroghe.

DKR s. 58.

1b. 15 . . Christen Nielsen.

1c. (1570). Peder Jensen.

2. (1584). Frants Madsen (Brun); ~ . . . . ; 2 ~ Etm.; see A. F. Bruun i Haarlev-H.; Niels F. Bruun i Magleby p. M.; [Stamfader til Familien „Rørdam“].

KS 3:3 (1881-82), s. 328.

3. 15 . . Niels Sørensen Findsen (Wedel); F. S. Findsen i Veile; maaskee St. i Kbh. (88); Pr. 32; ~ F. E.; see H. Gabrielsen i Hylke; S. N. Gammelbye i Herfølge-S.; [han levede endnu 1634, 1631 ønskede han at faa sin Svigersøn, Hr. Holger Gabrielsen, Sognepræst i Hylke, til Efterfølger, hvilket lykkedes ham. Han blev valgt til Provst i 1632; fmtl. † c. 1638, da S. A. Jelling i Glud-H. blev Provst].

F-P s. 109 (»Nicolaus Find Achab«); KS 5:2 (1903-05), s. 551; 3:2 (1877-80), s. 755; 3:3 (1881-82), s. 328-29.

4. 1631. [Hylke 12] Holger Gabrielsen; [1634 Hylke; see der. Her kom han i Strid med en Bonde, der for at hævne sig, indgav Klage til Kongen, baade over at Hr. Holger havde forlat sit Kald i Hylke, og over at Hr. Niels Findsen havde ladet sig vælge til Provst, skjønt han var afgaaet som Præst. Enden blev at han fik vende tilbage til Hylke].

KS 3:3 (1881-82), s. 329-339.

5. 1634**. [Hylke 32] Mads Jørgensen Lund af Kattrup-Ø.-T.; Sorø Sk. 22; St. Sorø 28; ~ F. D. Margrete Holgersdtr. af Hylke; 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see B. B. Falenkamp i Engom; J. M. Lund i Flemløse; [† efter en kort Tid; fik 34 Kongebrev paa at nyde tidende af Ring Kloster].

KUM I, s. 90 (»Mathias Georgii Katterup, Cimber«); KS 3:3 (1881-82), s. 340; SB s. 143; Voer herreds tingbog (1672-1675), f. 238, 22/1 1675; (1679-1682), f. 139, 16/9 1681.

6. (1645). Henrik Jørgensen Dystrup; St. Aarh. 30; ~ F. E., boede 75 i Horsens med sine Børn, b. Horsens 22/9 90; [† •/12 1649].

KUM I, s. 101 (»Henricus Georgius Dystrup«); KS 3:3 (1881-82), s. 340; P-Aarh. f. 36b, opsl. 39 (»H. Hendrick Dystrup«); Nygaards sedler: 1661; Kbg. Horsens (1680-1702) opsl. 61 (enkens begr.).

7. k. 27/1 1650, o. 7/3 [Rtr. Hors. 48] Mag. Laurits Ernstsen v. Baden*, f. Hors. 26; St. Hlh. 45; Mag. 9/5 49; F. E. v. B., Bgmstr. og Toldforv. i Jydld.; M. Anna Hansdtr. Svane el. Riber, en Sstr. til Biskop Hans S. i Kbh.; St. Hors. 30; C. 35; Mag. 8/5 49; 1 ~ (55) Else Larsdtr.; F. L. Jensen, Bgmstr. i Varde; u. B.; 2 ~ Else Cathrine Jensdtr. Jerløs; 2 S., 1 D.; 3 ~ Anna Berntsdtr., E. e. Bendix Lauritsen i Od. og † Hesselager 17/5 98; 2 D.; see Etm.; (Nr. 9 her); [† 24/8 1689; G. 3/1 297].

KUM I, s. 191 (»Laurentius Ernesti Badenius«); KS 6:3 (1939-41), s. 171; og 3:3 (1881-82), s. 340-41; P-Aarh. f. 13b, opsl. 16; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Bjerre hrd. nr. 3; Nygaards sedler: 1661.

8. 11/6 1685**, o. 23/10, Jørgen Knudsen Beeske el. Bieske af Gamtofte; St. pr. 53; Pr. 6/5 11; ~ F. D. Anna Marie Ernstdtr. v. Baden, b. 20/6 31; 2 S., 2 D.; see 2 Etm.; Knud J. B. i Nebsager-B.; E. M. Herløv og A. T. J. Høstmark i Ølsted; [† 7/4 1732, i sit 47de Embedsaar; gav Altertavle til K. 31].

KUM I, s. 245 (»Georgius Canuti Otthonianus«); P-Aarh. f. 57a, opsl. 60; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Bjerre hrd. nr. 35; Nygaards sedler: Børn, død; DanKir bd. 17, s. 1227-29 (se nedenfor).

9. 18/6 1725**, o. 14/12, Laurits Hansen Thule (Tulle), f. Hesselager 82; F. H. Hansen T., Degn ss.; M. Anne Lauritsdtr. (von Baden), en dtr. af Nr. 7; St. pr. 02; C. 17/10 13, h.; ~ F. D. Johanne Jørgensdtr. Beeske; 1 S.; 2 ~ Etm.; [b. 17/4 1728].

KUM II, s. 279 (»Laurentius Iohannis Tullius«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 13.

10. 25/2 1729**, o. 21/9, Niels Sørensen Rømer (Rømmer) af Vitten-H.-H., f. c. 95; St. Grenaa 15; C. 20 /7 22, h.; (Vinding-V. 25/10 26*); 1 ~ 11/1 30 F. E.; 1 D.; 2 ~ 27/9 37 Abelone Krøyer; 3 S., 5 D.; see Søren R. i Fjaltring-T.; C. P. Busch her; D. S. Kræfting, r. Cap. i Vestervig-A.; Christian N. R. i Horne-A.; (P. Friis i Østbirk-Y.; L. Momme her); [† 28/5 1752].

KUM II, s. 394 (»Nicolaus Severinides Rømerus«, 20 år gl.).

11. 10/7 1752. Nicolai Hansen Wandal, f. Assens c. 26; F. H. Olufsen; M. Christiane Medea Ravn; St. Nybg. 42, Bacc. 44; C. 19/11 46, l.; ~ Faabg. 27/3 53 Charlotte Amalie Schwalbe, f. c. 25, † Barrit 5/5 08; [† 6/4 1778; Kisteplade].

KUM III, s. 24, 47 (»Nicolaus Iohannis fil. Wandalinus«, 17 år gl.); DanKir bd. 17, s. 1240 (se nedenfor).

12. 1778 [N. Jernløse-K. 7/2 64*, o. 28/11 66] Claus Pedersen Busch, f. Faabg. 32; F. P. Jensen B.; M. Anna Hedvig Jacobsdtr.; St. pr. 48; C. 4/7 50, n.; Stouby-H. 16/10 71*; 1 ~ 14/1 67 Lovise Margrethe Schwanenflügeln, f. 32, b. 2/8 68; 1 D.; 2 ~ Johanne Beeske Nielsdtr. Rømer, d. her 18/5 41; i N. Jernløse 4 S., 2 D.; [† 27/11 1789].

13. 8/1 1790, o. 10/2, Laurits Momme, f. Christiansand 23/1 64; F. Lars M., Havneskriver; M. Jacobæa Henning; St. Christiansand 81; C. 1/5 89, h.; 1 ~ 6/8 90 Eleonore Hedvig Bagger, f. Brahesborg 13/3 70, †17/5 98; F. Hans B., Forv. ss., siden Foged i Baag og Vends H.H.; M. Eleonore Hedvig Nielsdtr. Rømer herfra; 3 S., 2 D.; 2 ~ 99 Johanne Margrethe Brøchner af Spentrup-G., d. 28/5 69, † 11/8 17; 2 S., 2 D.; 3 ~ 18 Else Frederikke Charlotte Jørgensen, f. Kbh. 3/10 90, † 30/5 64; F. Iver J.; M. Kirstine Jørgensdtr.; see Etm.; S. W. Bruun og B. Bruun i Bjerregrav-Aa.-T.; [† 13/11 1824; Hustrus Monument paa Kgd.].

DanKir bd. 17, s. 1242-43 (se nedenfor).

14. 5/1 1825 [p. Cap.* 20/2 18, o. 8/5] F. S. Ole Peter Momme, f. 24/5 91; St. Hors. 08; C. 21/4 17, l. egr.; ~ 14/5 18 Eva Helene Georgine Müllersen, d. Holstebro 8/10 85, † Hors. 9/12 56; F. Johan Carl Fried. M., Cpt. i det slesvigske Inf.-Rgmt.; M. Ottine Sophie Dorothea Adeler; see Anton C. M., r. Cap. i Byrum-V.-H.; Johan Iver M. i Sæby-G.; [† 16/3 1852; E. 2/299 og S. 2/398].

15. 30/5 1852 [Leirskov-J. 3/11 45] Frederik Christian Johan Petersen, f. Veilby ved Aarh. 1/5 00; F. Rasmus P., Major; M. Johanne Gleerup; St. Aarh. 18; C. 13/1 23, l.; Adj. Fred. . . ; Sp. Staby-M. 14/9 25, o. 28/10; Pr. 10/10 40; Amtsraad 41–45; (Daugbjerg-M.-S. 19/5 – 3/7 43); Pr. 13/12 45; ~ Else Kirstine Rosendahl af Hatting-T., f. 19/5 01, † Aarh. 23/6 84; 3 S., 3 D.; [† 12/5 1856; dygtig og praktisk].

Richter II, s. 858.

16. 17/8 1856 [Kbh. Hel. G. K. 24/3 46] Christen Pram Gad af Roesk. Dk. r. Cap., f. Rø 22/7 01; St. Fdbg. 17; C. 22/4 22, l.; Institutbest. (under Universitetsdirct.) i Kbh. 23; Sp. Sydstrømø 26/5 24, o. 8/7; Rudkjøb.-S. 17/5 33; Pr. 29/11 s. A.; r. Cap. el. Andenpræst. til Roesk. Dk. 29/1 39; R.* 28/6 40; 50 Aars Jub. 26/5 74; D.-M. s. D.; Guldbryllup 4/8 74, fik 2 sexarmede Lysestager; ~ 4/8 24 Marie Elisabeth Olsen, f. 16/5 98, † 3/4 77; F. Laurits O., Sorenskriver paa Fær.; M. Elisabeth Jørgensdtr. Gad af Veiby-T.; 4 S., 5 D.; see V. U. Hammershaimb p. Østerø, Fær.; Rud H. G. i Frederiks-K.; [† 1/5 1877; „En dygtig Poet og mange varmtfølende og beaandede Digte af ham over Afdøde findes spredte i Bladene, ligesom han ofte har skrevet vittige Sange ved festlige Leiligheder. Begavet Taler og en elskværdig og behagelig Mand, afholdt i og udenfor sin Menighed“. See Berl. Tid. 77/102; Pgden. ÷ Stuehuset br. 1/5 72; E. 1/478 og S. 1/531].

Fær, s. 20-21.

17. 6/8 1877 [Veierslev-A.-T. 26/1 69] Cornelius Benedict Brammer af Vemmelev-H. (F. er Biskop i Aarh.), f. Snedsted 22/3 32; St. Aarh. 49; C. 24/1 55, l.; Cap. p. p. Tranebjerg 11/10 55, o. 2/11; Sp. Skads, Tønder-Løgumkl. Pr., 11/4 58; afsat af d. t. R. 28/5 1867 p.g.a. Edsnægtelse til den preussiske Konge; Pr. 1/8 73; ~ 15/7 58 Johanne Marie Elisabeth Herskind, f. Aarh. 9/5 36, † 30/5 1923; F. Agent Peter H., Konsul i Aarh.; M. Ane Marie Margr. Petersen; (71) u. B.; [# 1898; † Frederiksberg 14/2 1900].

Arends I, s. 77: Elv. nr. 918; Gr. & H.-F. II. 186; M. 354; (Arends’ litteraturforkortelser).
———————————

Afskrift ved Birgit Samuelsen.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Rørdam, Holger Fr.; Kirkelige Forhold og Personligheder i Aarhus Stift i ældre Tid. II. Om Stovby og Hornum Præstekald. Kirkehistoriske Samlinger, 3:3 (1881-82), s. 327-341.
Danmarks Kirker, Bd. 17 Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2010. Stouby Kirke, s. 1211-1246, Hornum Kirke, s. 1247-1264.