Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1. Østerø Præstegjeld,
Sogn: Næs, Sjov, Gjøte, Fuglefjord, Andefjord, Funding og Eide.

Anm. Præsten boer i Næs.

Færøernes Provsti, Sjællands Stift.

[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra C. F. Nielsens Manuscr., se nedenfor]
———————————

1. 1538, o. 29/7 41 af Superintendent Jens Riber [Famulus hos den sidste cath. Biskop i Kirkjubo, Asmund Olufsen, 34] Heine Jonsen Havreigster (Havreki), f. Bergens Stift; F. Sp.(1); St. Bergen 30; Officialis (V.-Bisk.) 51; Pr. 27/1 57; 1 ~ 40 Herborg Arnbjørnsdtr., f. 12, † 42; F. Arnbjørn Guttormsen, Odelsbde. Husavik p. Sandø; M. Herborg Olesdtr.; 1 S. (Jon H., Laugmd. p. Fær.), 1 D.; 2 ~ 44 Gyrid . . . , E. i Bergen(2); 2 S. (hvoraf den bekjendte Mogens Heinesen, Lehnsmd. p. Fær.; dansk og hollandsk Orlogscapitain; henrettet Kbh. som „Sørøver og Deserteur“ 18/2 89); (see H. Jørgensen p. Norderø; G. Thorlufsen, Nr. 4 her); [1566 Sp. N. N., Bergens St.(3); † 76; fik sit besynderlige Tilnavn, fordi han med 5 andre Studenter blev af en Storm hendreven fra Bergen til Færøerne, hvor han landede i Husavik p. Sandø].

F-P s. 19 (»Heine Jonsen Havreki«); PT 6:6 (1915), s. 252-53 (se nedenfor).

2. 1566. Audun Andersen („Hr. Øiden“); F. A. Guttormsen, Laugmd. p. Færø; gik i Skole i Bergen, St. i Kbh. ved hjelp af Mag. Gjeble Pedersen, Biskop Bergen; Pr. 66; ~ Cæcilia Guttormsdtr.; F. Guttorm Arnbjørnsen, Odelsbde. i Husavik; mange B.; see Etm.; (J. J. Schywe p. Sandø); [† 1598; blev kaldet „Fattigmands ven“].

3. 1598 [Sandø 88] Thorluf Gregersen („Hr. Tolle Færøe“), f. Skaalavik p. Sandø 63; F. Bde.; Pr. 98; ~ F. D. Herborg Audunsdtr.; flere B.; see Etm.; [† 1625; stod i venskabelig Brevvexling med Sjællands Biskop, Dr. P. J. Winstrup].

4. 1625 [p. Cap.* 14] F. S. Gabriel Thorlufsen, f. p. Sandø 89; St. i Kbh. (99); vist ~ Ellen(?) Joensdtr., boede som Enke p. Høj i Tofte, Østerø; F. J. Heinesen af Østerø, Kongsbonde i Lamhauge og Solmundfjord og Lagmd. over Fær.; 1 S.; [† druknede 1627 ved Nogle Skjær („Flesjar“) i Nærheden af Næs Pg.].

KoM, s. 350 (»Gabriel Tholephi Farens.«); F-P s. 166; »see C. G. Sander i Egeslevmagle« udgår, se der; PT 6:6 (1915), s. 252 og 255 (se nedenfor).

5. 1627 [Vaagø 14] Rasmus Christensen Ganterup („Hr. Ganting“), f. Jydl. 78, maaskee i Ganterup v. Skanderbg; St. i Kbh. (97); p. Cap. Norderø 02 (10?); ~ 02 Anna Hansdtr. af Norderø, † 73; 1 S., 3 D.; see H. Rasmussen p. Sydstrømø; (S. Johannesen p. Syderø; J. Michelsen p. Nordstrømø); [† 1636 (el. 38?); troede Alt, hvad ham blev fortalt af den gemene Mand; forfaldt til, at være negligent i Embedet].

KoM s. 348 (»Erasmus Christierni Ganterup«); PT 6:6 (1915), s. 253-54 (se nedenfor).

6. c. 1638(?) [p. Cap. Vaagø, o. 27/6 38]. Peder Eliesen (Helgesen) Wiborg („Hr. Petrus Eliæ Vibergius“), f. Vibg. c. 15; St. Vibg. 35; Pr. 28/9 75; 1 ~ Ellen Madsdtr. Svanning af Horne; 2 ~ Ellen Jacobsdtr. Debes af Bogø, † 01; med begge 21 B.; see Gregers P. W. p. Sydstrømø; J. C. Follerup og S. Johannesen p. Syderø; Jens P. W. i Mygind-K.-S.; Hans P. W. i Hyllested-V.; Søren P. W. i Fensmark-R.; [† 15/1 1679; tog „praxis ecclesiæ“ nøie i Agt].

KUM I, s. 127 (»Petrus Hellicius Viburg.«); Sixhøj nr. 39; PT 8:6 (1927) s. 194.

7. 16/8 1679 [Syderø 16/3 56] Mag. Jacob Christensen Klinte*, vist af Kbh. Sygeh. u. N., f. Klinte v. Ystad; Fp. 50; Pr. 80; Mag. 91; 1 ~ Rostock 43 Karen Christensdtr. Tarnowius af tydsk Herkomst, f. 28, † Hvalbø p. Syderø 7/4 60; 2 S., 1 D.; 2 ~ Thorshavn 65 Rebecca Hansdtr. af Sydstrømø; 1 S.; see Etm.; T. J. Tarnovius i Pedersker; J. Jonassen p. Norderø; [#? 19/5 1701; † 30/5 s. A., da en „Uforsigtighed afbrød hans Livstraad“; var altid af lystig Humeur; dygtig Latiner og Poet; kom paa Syderø tilfældigt til, at ihjelskyde sin Følgesvend, Jacob Davidsen, men frikjendtes af Retten].

PT 6:6 (1915), s. 271-72 (se nedenfor).

8. 19/5 1701 [p. Cap.* 92] Anders Knudsen Lemvig°, f. Lemvig 58; F. en fattig Bgr.; St. Kbh. 79; V.-Pr. 05; Pr. 30/7 12 – 24/7 30; 1 ~ 96 Elisabeth Rasmusdtr. af Vaagø, f. 68; † 2/4 02; 1 S.; 2 ~ 09 F. D. Maren Jacobsdtr. Klinte, f. 7/4 60, † 24/12 28; 1 S., 1 D.; see J. N. Løve i Vallensbæk; [† 28/4 1742; lærd Latiner].

KUM II, s. 91 (»Andreas Canuti Lymwicensis«).

9. 3/8 1742 [p. Cap.* 29/3 37] Christen Jensen Djurhuus, f. 24/5 08; F. Jens Mikkelsen i Knæverhede, Volstrup S. (som vist antog navnet Dyrhuus fra Dyrhedens Huse i Volstrup S.); M. Helle Andersdtr.; St. Sæby 29; Huuslærer i Jerslev, Vendsyssel; C. 36; Pr. 15/8 58; ~ Frederiksberg 13/4 37 Inger Nielsdtr. Smith, f. 10, † 13/4 81, Dronningens Under-Kokkepige; F. (Stedfader?) Henrik Smith, Consumptionsforp. i Vordingbg.; 2 S., 5 D.; see Etm.; H. O. Wang t. Nordstrømø; Datteren Marie ~ Even Augustinussen Meldal, Sp. til Voss i Nordhordland; [† 2/12 1775; gjorde sig megen Umage for, at fremme Skolevæsenet; efterlod sig et Manuscr. om Præster og Rectorer p. Færøe].

KUM II, s. 512 (»Christianus Diurhusius, E schola Sæbuana«, 20 år gl.); PT 12:6 (1951), s. 10, 2008 s. 39; Danske Kancelli: Kaldsbrev, ægteskabsbev.; Kbg. Kbh. Hof- og Slotsk. (1686-1754) opsl. 101 (vielse); Kbg. Eysturoyar (1687-1808) opsl. 257 (enkens død); DIS-forum (hans ophav og biografi).

10. 22/5 1767**. F. S. Andreas Christensen Djurhuus, f. 20/5 42; St. Thorshavn 63; Pr. 22/10 83; bestyrede tillige Norderø 3/1 14 – 23/8 14; 1 ~ Thorshavn 11/10 69 Annike Hedvig Jørgensdtr. Hammershaimb, f. 8/11 40, † 23/9 70; F. J. Frants H., Landfgd. p. Fær.; M. Elisabeth Kirstine Samuelsdtr. Weyhe; 1 D.; 2 ~ 7/10 72 Anna Margrethe Jacobsdtr. Lund, f. 31/12 48, † 30/7 73; F. J. Mathias Andersen L., Kbmd. og kgl. Handelsforv. i Thorshvn.; M. Helene Christine Samuelsdtr. Weyhe; 1 D. (Eptph. over disse 2 Hustr. i Næs K.); 3 ~ 16/7 75 Maren Margrethe Hansdtr. Wang, f. 55, † 30/11 94; F. Hans Lucassen, Bde. i Selletræ p. Østerø; M. Ane Olufsdtr. Wang af Nordstrømø; 7 S., 3 D.; 4 ~ Kbh. 7/8 97 Charlotte Margrethe Amalie Reinert, f. Kbh., † 5/11 62; F. Sigismund Reinert, Skibsfører; 3 S., 1 D.; 2 ~ 12/12 17 Peter Bang, Styrmand, senere Kbmd. i Bergen; [† 23/8 1814].

Embedet ledigt i c. 3 Aar; bestyredes af P. Hentze p. Sandø.

11. 11/3 1817 [p. Cap. Hagested-G. 16] Christian Ludvig Homann af Hammer-L., f. 27/1 86; St. Hlh. 06; C. 27/10 14, h.; ~ 15 Johanne Margrethe Kaas, E. e. Niels Schow, Silke- og Klædekmr. Kbh. (Forældre t. Jensine A. S. ~ J. O. P. Steenstrup i Bødstrup), f. 80, † her 26/7 22; F. Jens K. til Bælum Nørregaard, Kbmd.; 3 S., 1 D.; [† Hammer Pg. 21/8 1824; blev efter sin Hustrus Død sindssyg].

12. 1/12 1824, o. 11/3 25, Jørgen Gad*; [4/1 1832 Herslev-V.; see Gauerslund-V.].

VejAar, 1911, s. 94-140 (Om Præsten Jørgen Gad).

13. 6/4 1832 [Syderø 14/8 29] Christian Benedict Garde; Pr. 6/11 38; [10/7 1843 Faareveile-D.; see der].

14. 2/9 1843 [Syderø 21/8 38] Otto Frederik Christian Jørgensen; Pr. 12/10 49; Laugthingsmd. 52; [29/7 1854 Saxild-N.; see der].

15. 12/1 1855 [Nordstrømø 16/9 48] Carl Vilhelm Prytz; [10/7 1861 Aalsø-H., see der].

16. 29/3 1862 [Nordstrømø 21/5 55, o. 18/7] Venceslaus Ulricus Hammershaimb; Pr. 27/4 67; [29/1 1878 Lyderslev-F.; see der].

17. 12/6 1878 [Nordstrømø 9/7 74, o. Ribe 23/9] Søren Henrik Theodor Sørensen af V. Vedsted, f. Todnæs Pg., Sandø, 25/8 49; St. Ribe 68; C. 24/1 74, l.; V.-Pr. 13/4 78; Pr. 30/8 78; ~ Gjentofte 20/8 74 Anna Caroline Frederikke Louise Thorstenson, f. Kbh. 1/5 53; F. Johan Ludvig Julius T., Cpt. og Intendant; M. Adamine Juliane Frederikke Feddersen; 1 D.; [8/10 1884 Skanderborg-S.-S.; DBL].

———————————

Noter:

(1) »Far til Heine het i følge Heilskov (PT 6:6, se nedenfor) (og andre) Jon Haraldson. Jon kom opprinnelig fra Island, og var prest ved Korskirken i Bergen, nevnt 1547. I en diskusjon på Internett (no.fritid.slektsforskning.diverse) i januar 2000, refererer Jo Rune Ugulen til en litteraturgjennomgang som gjør det nødvendig å stille spørsmål ved disse påstandene: «Eg har nokre ytterlegare kommentarar til denne Jon Haraldsson. Eit kjapt gjennomsyn i alle 22 band av Diplomatarium Norvegicum gjev ikkje ei einaste kjelde der ein kannik i Bergen/sokneprest i Korskirken (eller Domkirken) Jon Haraldsson er nemnt. Det gjorde meg mistenksam. Dersom han skal vera nemnt i 1547, slik Heilskov nemner, må han jo ha vore prest etter reformasjonen. Eg har ikkje funne nokon prest i Bergen med namnet Jon Haraldsson.... (eg har sjekka DN, Norske Rigsregistranter, Norske Regnskaber og Jordebøger samt ymse andre kjelder, særskilt Bergenskjelder som Absalon Pedersson). Det døyr i 1552 ein Jens Viborg som var sokneprest i Korskirken. Etter han kjem ein Jens Hansson (døyr 1564). Den latinske forma som er vanlegvis nytta om Jens er Ionas/Jonas. Det kan forklara ei misforståing til Jon i staden for Jens. Harald er verre å forklara, men som eg alt har nemnt er det ikkje nemnt nokon Jon Haraldsson i Bergen i 1547, ei heller i åra før eller etter, i dei kjeldene som eg har sett i. Det styrkjer ikkje påstanden om at han skal ha vore far til Heine Jonsson.Tvert imot må ein vel sjå på det som eit skot for baugen. Inntil ny informasjon kjem fram, bør ein då helst utelata denne (fiktive?) «Jon Haraldsson» som far til Heine Jonsson. Det einaste som då kan seiast sikkert om far til Heine, er at han heitte Jon». Sitert fra: Odd Handegård: Vår felles slektshistorie – Hardanger, Sunnhordland, Ryfylke m.m. 1170 – 1650. Utgave av sept. 2007, s. 98-99.
(2) »Heilskov hevder i artikkelen (PT 6:6, se nedenfor) at Heines andre kone var i slekt med Herborg: «Heine Havrekis 2 Hustruer var for Resten beslægtede, idet Herborgs Fader, Arnbjørn Guttormsen, var Søn af Lagmand Guttorm Nielsen til Gulathing og Bergen. Denne var atter en Søn af Nicolaus Røgnvaldsen og Herborg Baards datter, som var en Søster til Heines anden Svigermoder Gyrid Baardsdatter». Disse påstandene er det vanskelig å finne dekning for i seinere litteratur.«
I NST 37 (1998), s. 239-240, dokumenterer Jo Rune Ugulen grundig at lagmannen i Bergen, Guttorm Nilsen, kun hadde en eneste sønn: Nils Guttormsen, som var født utenfor ekteskap.
(3) Der findes ingen spor af ham som præst i Norge.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Nielsen, C. F., Pastor: Færøernes geistlige Stat eller Geistlighedens Personalhistorie i Færøernes Provstie. I: S. V. Wiberg: Supplement til personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie. L. B. Deichmanns Forlag, Faaborg 1879, Anhang s. 5–9.
Andersen, N.: Færøerne 1600-1709, København 1895, (Præsterne i Østerø s. 413-418).
Heilskov, Chr.: Af den "Heinesenske" Slægts Saga. Men en Indledning om færøsk Personalhistorie. Personalhistorisk tidsskrift, 6:6 (1915), s. 248-282.