Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 239. Faareveile fra 1732 Dragsholm Capel,

Ods Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/165; L. S.; L. P. B. 235; K. M. 105; M. 106; Kbg. 1738.
———————————

1. c. 1536. Mikkel Christensen Kjøbenhavn i 36 Aar; [† 1572 el. 73].

2. 1573. Jørgen Jensen; [† 1614].

KS 2:4 (1867-68), s. 405; 2:5 (1869-71), s. 149.

3. 1614. Jacob Jensen; [1624 Herfølge-S.; see der].

4. 1624 [p. Cap. Nykjøb.-R., o. 3/3 22] Otto Andersen; St. Kbh. 19; [† c. 1628].

KUM I, s. 37 (»Ottho Andreæ Selandus«); PT 8:6 (1927) s. 187.

5. 9/3 1628, o. 8/4, Mag. Peder Jensen Kraglund, f. Bergen 21/12 02; F. Jens K., Kbmd.; St. Bergen 23, Bacc. 24; Mag. Kbh. 12/5 35; kaldet af Bgmstr. og Raad til Slag. St. Mik. K. 1640, men lensmanden gennemtvang en anden; 1 ~ 28 Bodil Nielsdtr., † 27/4 34; 3 S.; 2 ~ 27/4 34 Lene Thomasdtr., f. Bregnholm, Aarh. St., 1/12 13, † 7/4 97 (Sstr. t. B. Thomasdtr. i Lintrup-H. og Eltang-V.); 2 S., 9 D.; see Niels P. K. i Leirskov-J.; Knud P. K. i Veile-H.; Peder P. K. i Engbjerg-H.; P. S. Bhie i Bøvling-F.; F. J. Koch i Visby; C. L. Wellejus i Lintrup-H.; H. F. Rosenberg i V. Vedsted; (L. G. Fog i Jelling-H.; P. I. Kragelund i Ø. Starup-N.; L. B. Omeis i Jernved; P. P. Bhie i Bøvling-F.); [26/6 1650 Biskop i Ribe; Dr. theol. 53; † som Jubellærer 13/9 81; retsindig og nidkjær; T. 90; G. 1,296; Hist. Aarbøger 3/215, hvor han kaldes Kragelund; N. 320; hans Navn paa Altertavlen 1641; Portrait i Ribe Dk.; Lgst. og Begr. i Ribe Dk., Kisteplader].

KUM I, s. 59, 68, 128 (»Petrus Iani Cragelund Bergensis«); KS 6:2 (1936-38), s. 468; PT 8:6 (1927) s. 190; Giessing I, s. 296-330; DanKir bd. 4, s. 2427 (se nedenfor), bd. 19, s. 487, 492, 629-30, 657-58 (Ribe Domk.).

6. 27/9 1650 [Karleby-H. 29] Mag. Marcus Christensen Humble af Humble, f. 01; St. Od. 24; udenlands 25–27; p. Cap. Tranekjær-T., o. 28/11 27; Mag. Kbh. 1/6 41; 43 designeret P. t. den nye St. Annæ K. i Kbh. (Anna rotunda); Legationsp. ved Fredsforhandl. i Osnabrück •/8 43, uden at opgive Karleby; 1 ~ Ingeborg Andersdtr. Beske af Stubbekjøb.-M.; 6 B.; 2 ~ i Norge Anna Christensdtr. Trane, E. e. Mag. Thomas Cortsen Wegner, Biskop i Stavanger (see Kbh. Nic. K.); u. B.; see B. C. Maschwedel i Karleby-Ø.; [1652 Biskop i Stavanger; † 8/4 61; W. 1/481; N. 274].

KUM I, s. 65, 167 (»Marcus Christiernus Langlandus«); KS 3:5 (1884-86), s. 122 (»Marcus Christiani Hombletius«, 26 år gl.); HT-Sadolin s. 523.

7. 1655 [Kbh. Holmens K. 2. r. Cap. 49] Christian Nielsen Skrem*; vist St. Roesk. 35; P. t. Kbhs. Tugthuus, E. f. B. 16/9 42; Pr. 61; ~ (45) Mette . . . ; see Niels C. S. i Rerslev-Vi.; Etm.; [† c. 1699].

KUM I, s. 129 (»Christiernus Nicolaus«); KS 2:1 (1857-59), s. 508 (»Christen Nielsen Skrem«); Kopskatten 1645, opsl. 7.

8. 16/6 1683**. F. S. Jacob Christensen Dahl; St. Roesk. 76, Bacc. 77; ~ Anne Jesdtr. Riber, † 8/6 46; (Sstr. t. C. Jessen i Kverndrup); F. Jes Christensen, Bgr. og Kbmd. i Ribe (Bdr. t. i P. C. Mulvad i Ringgive-G.-L. og t. H. C. Riber i Høiby); M. Dorthe Clemensdtr.; 3 S., 3 D.; see Etm.; P. J. Holm i Høiby; S. C. Schive i Vig-A.; Christen J. D. i Asnæs; [† •/6 el. •/7 1718].

KUM II, s. 64, 77 (»Jacobus Christiani Dall«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Tune hrd. nr. 26; Ribe byfoged nr. 551; Københavns amt, nr. 49.

9. 15/8 1718. Hans Barach(sen) Schanche, f. Trondhj. c. 87; F. Barach Sethsen Bogart, Contrafeier; M. Johanne Hansdtr. Lind; St. Trondhj. 06; C. 15/12 10, l.; ~ F. D. Dorthe Jacobsdtr. Dahl, † 14/6 53; 1 S., 5 D.; [† 14/6 1737; gav Oblatæske til Kirken 1719].

KUM II, s. 308 (»Iohannes Barachi«, 18 år gl.); OST s. 28; NST 23 (1972), s. 222, bd. 27 (1980), s. 294; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Ods hrd. nr. 32; DanKir bd. 4, s. 2431 (se nedenfor).

10. 28/6 1737 [Ruds Vedby 21/3 33] Niels Hansen Heining*, f. Heininge v. Slag. 81; F. H. Larsen, Gdmd.; M. Kirsten Nielsdtr.; St. Slag. 02; C. 17/3 07, h.; Pedersborg-K. 10; Rerslev 5/4 26; Pr. Løve Hrd. 30; Pr. 34; ~ 22/1 12 Bodil Margrethe Nielsdtr. Foss af Sorø, f. Værslev c. 94, b. 4/7 63; 3 S., 2 D.; see M. H. Læssøe i Rerslev-Ve.; Niels F. N. H. i Gladsaxe-H.; Etm.; [† 28/10 1766; G. 1/277; Eptph.].

KUM II, s. 279 (»Nicolaus Heiningius«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Ods hrd. nr. 70; DanKir bd. 4, s. 2446 (se nedenfor).

11. 22/9 1755** [p. Cap.* 10/8 53, o. 28/8] F. S. Hans Christian Nielsen Heining, f. Pedersborg 22; St. Slag. 41, Bacc. 42; C. 20/3 45, l.; ~ 12/5 54 Margrethe Elisabeth Hansdtr. Berg, f. 31/11 28; (Sstr. t. Christine Dorthea B. ~ P. E. P. Monrad t. Aarh. Dk.); F. Hans Nielsen B., Pstmstr. og Contr. i Helsing.; M. Sophie Christiane (Bertelsdtr.) Bartholin; 2 ~ Etm.; 1 S., 1 D.; [† 22/7 1758].

KUM III, s. 13, 18 (»Iohannes Christianus Heining«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Assens byfoged nr. 867; HEB s. 213.

12. 14/1 1765** [p. Cap.* 19/10 59, o. 2/11] Palæmon (Palle) Hjort*, f. Varde 8/12 24; F. Christ. Gundesen, Kbmd.; M. Sidsel (Cecilie) Marie Pallesdtr.; St. Ribe 45; C. 19/2 48; (r. Cap. Vig.-A. 9/9 57*); 1 ~ 10/7 61 F. E., † 30/6 65; 2 ~ Hjembæk 21/3 66 Karen Mørk, f. c. 39, † 21/2 25; F. Joh. M., Consumptionsforp. i Vdbg. Amt, Eier af Løvegd. og Bonderup; M. Sidse Johansdtr. Neergaard; 1 S., 2 D.; [† 10/4 1810; Monument paa Kgd.].

E. Brejls skifteuddr.: Varde kbst. nr. 104, (127); DanKir bd. 4, s. 2456 (se nedenfor).

13. 1/6 1810 [Asnæs 6/2 07, o. 3/4] Johan Ambrosius Marcussen af Rødenæs, f. 28/2 70 el. 23/2 73; St. Kiel 89; St. i Kbh. 06; C. 11/10 06, l. egr.; ~ Christiane Bolette Schow, † Kbh. 19/1 48; see Carl N. E. M. i Dalby-T.; [† 22/3 1811; N. 375].

14. 26/7 1811, o. 3/10, David Plesner Gøtzsche af Jyderup-H., f. 10/10 80; St. Slag. 99; C. 20/1 03, l. egr.; ~ Kbh. 23/5 12 Augusta Lovise Schmidt, f. 4/11 88; F. Peter S., Contr.; M. Anna Charlotte Elisabeth Rauer; 1 S., 2 D.; [† 13/4 1843 under Kirketjenestens Besørgelse; B. D. G. 1/159].

15. 10/7 1843 [Østerø, Fær. 6/4 32] Christian Benedict Garde* af Horslunde-H., f. Tirsted 30/1 03; St. Nykjøb. p. F. 21; C. 23/4 27, h.; Sp. Syderø, Fær., 14/8 29, o. 26/8; Pr. 6/11 38; Pr. Ods og Skippinge HH. 9/1 72; # Pr. 28/6 75; R.* 28/1 76; Jub. 14/8 79; D.-M. s. D.; ~ Roesk. 18/8 29 Inger Dorothea Kornerup, f. Præstø 22/2 08; F. Rasmus K., Kbmd.; M. Karen Margrethe Bruun; 8 D.; see P. C. Garde i Søborg-G.; C. L. M. Garde p. Øland; C. L. T. Hasle, r. Cap. Rønne-K.; E. S. 1/542.

Fær, s. 8.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1990. Fårevejle Kirke, s. 2411-2460, Dragsholm Kapel, s. 2461-2474.