Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 924. Ringgive (dvs. Ringhøi) og fra 23/2 1684 Gadbjerg og Lindeballe,

Nørvangs Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

M. S. III; L. P. B. 357; R. M. 21/12 1765; Lkm. 6/225; S. i K.; Kbg. 1719.
Anm. Gadbjerg og Lindballe udgjorde tidligere et Pastorat for sig.
———————————

1a. (1584). Mikkel Andersen; (Bdr. t. Marine A. ~ H. M. Colding t. Ribe Hosp.); M. Karine Anderskone; [† 8/2 1605].

KS 3:2 (1877-80), s. 212; Hegelund I s. 435; II s. 115, 247.

1b. o. 1/5 1605. Claus Clausen Hønborg; (Bdr. t. Dorthea C. H. ~ Bertel Winther i Eltang-V.); F. vist C. H. til Søholmgd., Herredsfoged i Elbo H.; M. Margareta . . . ; [levede endnu 1625].

KS 5:2 (1903-05), s. 557; 2:6 (1872-73), s. 549; Hegelund I s. 400, 438; II s. 232, 249; VejAar 1928, s. 154; 1948, s. 155.
(Udgår vistnok her, dog er det kun Kaldsbogen der er kilde for at Etm. var her i 1629 og 49).
1
(c). 16 . . Niels Olsen Borch, maaskee af S. og N. Bork; St. Ribe 41; see Etm.; ; [† 16 . .; var fattig; maatte selv gaae bag sin Plov; enten identisk med næste, eller boede et andet Sted].
VejAar 1928, s. 75-76 (se nedenfor); KUM I, s. 166 (»Nicolaus Olai Borrichius«); Adm.s kommentar: I kaldsbogen (Liber Daticus) kendes ikke denne præst. Har det i 1629 og 1649 kun stået »Hr. Niels« eller »Dn. Nicolaus«, er disse årstal blevne tilskrevet nr. 2. Nicolaus blev også iblandt benyttet for Claus. Det synes også noget urimeligt, at nr. 2 skal have virket i nærmere 50 år, uden at have sat større spor efter sig i kilderne.

2. (vist 1629. 49). Niels Pedersen Prip, vist f. Fyen; [var her 1661 og 64, og levede 1678, da Nr. 3 fik Succession].

VejAar 1928, s. 77-78 (se nedenfor); Nygaards sedler: Etm.s kaldelse; Nørvang tingbog 29/10 1667.

3. 18/6 1678**, E. f. B. 3/8, Niels Nielsen Borch, f. c. 51; (Bdr. t. Laurits N. B. i Aadum og t. Kirsten N. B. ~ H. J. Bredal i Klovborg-T.-G.); F. N. Nielsen Obling (d.y.), Gdeier. i Obling, S. Bork S.; St. Od. 71; ~ . . . ; 2 D.; ; [† 1691; han efterfulgte Niels Pedersen Prip].

KUM II, s. 26 (»Nicolaus Borrichius«, broderen »Laurentius Nicolai Borricius« blev imm. samtidigt fra Od.); VejAar 1928, s. 78-79 (se nedenfor); »see H. J. Bredal i Klovborg-T.-G. udgår, se der«; Nygaards sedler: Kaldelse, Død; Fasterens Testamente; Nørvang tingbog 28.11 1671; PT 1985, s. 205, 215.

4. 12/12 1691. Peder Christensen Mulvad; (Bdr. t. H. C. Riber i Høiby og Farbroder til C. Jessen i Kverndrup og t. Anne Jesdtr. ~ J. C. Dahl i Faareveile); F. Christen Hansen, Bgr. og Kbmd. i Ribe; M. Maren Jesdtr. Kjærgaard (hvis Moder havde Navnet Mulvad); St. Ribe 86; 1 ~ Kbh. 27/7 92 Klara Berntsdtr. Rosenmeier fra Christiansstad, vist E. e. . . . Friis(?); 2 S., 1 D.; 2 ~ Nørup 15/6 02 Karen Margrethe Hansdtr. Billeschou, f. c. 77; F. H. B.; M. Anna Pedersdtr. Søltoft (Sstr. t. Karen P. S. ~ A. J. Falch i Nørup-R.); 1 S.; 2 ~ Etm.; see P. H. Billeschou i Engom; B. R. Mulvad i Brøndum-H.; [† 1719; blev 1712 Eier af Ringgive K.].

KUM II, s. 145 (»Petrus Christiani Mulvadius«); OD-LR s. 92, 200; Nygaards sedler: Steddtr.(?), vielse 2, svigermoder; E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 535, 30, 551; Gejstl. sk. i Vejle amt, Nørvang hrd. nr. 4; DanKir bd. 17, s. 2389 (se nedenfor).

5. 3/4 1719. Søren Andersen Bruun (Braun) af Herslev-V., d. 2/10 93; St. Kold. 13, Bacc. 14; C. 17/11 16, l.; ~ Ringgive 1/8 20 F. E., b. Engom 15/2 54; u. B.; [b. 15/7 1728; gav 28 med sin Hustru en Oblatæske til K.].

KUM II, s. 371, 380 (»Severinus Andreæ Bruun«, 20 år gl.); KoldStud s. 78-79; Nygaards sedler: Vielse, svigermoder, enkens begr., begr.; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Nørvang hrd. nr. 7; DanKir bd. 17, s. 2399 (se nedenfor).

6. 13/9 1728 [Hør. Kold. 29/6 25] Johan Gertsen Londemann, f. Vdbg. 23/3 99; (Bdr. t. Laurits G. L. i Smidstrup-S.); F. G. Villumsen L., Amtsforv. og Ridefoged over Vdbg. og Jungshoved Amter; St. pr. 19; C. 27/11 22, h.; ~ Dorothea Margrethe Kjerulf af Ø. Starup-N., f. c. 05, b. Farup 22/7 72; 1 S., 4 D.; [† 1/7 1744; Eptph.].

KUM II, s. 427 (»lohannes Londemannus«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Nørvang hrd. nr. 21; Ribe amt, Anst hrd. nr. 36; DanKir bd. 17, s. 2406-07 (se nedenfor).

7. 4/9 1744, o. 30/9, Ancher Laugesen Borch* af S. og N. Bork, f. 9/11 17; St. Ribe 36, Bacc. 37; Alumnus p. Borchs Coll. 39–41; C. 12/7 40, n.; ~ Veile 18/1 48 Sophie Charlotte Grundahl, Sstr. til L. G. til Ribe Dk., d. Kold. 12/4 26, † 29/8 90; F. Christ. G., Bgmstr. i Kold. (siden i Veile); M. Agate Clausdtr.; 10 B., hvoraf 3 S., 4 D.; see H. B. S. Fogtmann i N. og S. Bork; [† 15/9 1795].

KUM II, s. 571, 580 (»Ansgarius Lagonis Borrichius«, 18 år gl.); Borchs K. nr. 222; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Nørvang hrd. nr. 31; VejAar 1928, s. 96-108 (se nedenfor).

8. 27/11 1795, o. 8/12, Peter Sølling; [14/11 1800 Hjørlunde; see Frederiksbg.-H.-H.].

9. 20/2 1801 [Skp., o. 3/5 99] Henrik Conrad Jørgensen; [15/4 1818 Skibet; see der].

10. 20/11 1818 [Vust 19/11 13] David Gjellebøl; [15/4 1835 Steenløse-F.; see der].

11. 9/6 1835 [p. Cap. Veile-H. 22/2 32, o. 19/3] Jens Christian Schousboe; [2/10 1850 Anst-G.; see der].

12. 4/2 1851, o. 5/3 [Privatlærer i Kbh. . .] Rasmus Kirketerp; [20/3 1854 Ø. Snede; see der].

13. 13/9 1855 [p. Cap. Varde 12/5 47, o. 11/8; Hjelpep. her 54] Nicolai Christopher Kall Fogh; [27/11 1864 Kornum-L.-L.; see der ].

Derefter blev Gadbjerg og Lindballe igjen et Pastorat for sig;
Ringgive fik Give til Annex.

———————————

Afskrift ved Villy M. Sorensen, München.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 17 Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2017. Ringive Kirke, s. 2389-2410, Gadbjerg og Lindeballe Kirker (endnu ikke udgivet).
Mortensen, Rasmus: Fra Vejle Vesteregn. Lindeballe Sogn. Med Træk af Gadbjerg og Ringive Sognes Historie. Vejle, 1929, 255 s.
Kau, Hans: Bidrag til Ringive, Gadbjerg og Lindeballe Sogns Historie fra Reformationen til 1866. Vejle Amts Aarbog 1928, s. 72-123, samt Tillæg s. 153-158.
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 925. Ringgive og Give (see Nr. 924),

Nørvangs Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

———————————

1. 22/1 1866 [Norderø, Fær., 8/1 59, o. 16/2] Jens Frederik Feilberg, f. p. 9de Blegdam v. Kbh. 15/5 15; F. Jstrd. Henning Frederik F., Contoirchef i Nationalbanken og Eier af Voxlys-Fabrik p. 9de Blegdam; M. Lovise Brummer; St. Kbhs. Bgdsk. 33; Musikinformator og Stemmer; C. 11/7 44, h.; Andenlærer ved Christiansteds Bgsk. p. St. Croix . . ; Førstelærer og Insp. v. d. d. Sk. i Christiansted og Org. v. d. luth. K. ss. 27/4 45; reiste hjem 53; # 10/8 55; Pensionat i Kbh. 56; ~ 23/4 42 Laura Dorthea Almind, f. Kbh. 1/6 20; F. Jens Pedersen A., Gross. og Lysestøber p. Blegdammen; M. Jacobine Frederikke Lynge; (68) 4 S., 1 D.; [8/11 1871 Onsbjerg; Sp. t. Frederikssted p. St. Croix 5/6 78]

Fær, s. 16.

2. 6/2 1872. Jens Nicolai Leth Dalsgaard; [see Karby-H.-R. r. Cap.].

———————————

Afskrift ved Villy M. Sorensen, München.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 17 Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2017. Ringive Kirke, s. 2389-2410, Give Kirke, s. 2417-2446.
Mortensen, Rasmus: Give Sogn, Give Boghandel, 1941, s. 267-72.
 

 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 299. Gadbjerg og Lindballe (til 1680),

Nørvangs Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

R. M.; Kbg. 1719.
Anm. Nu igjen et Pastorat for sig.
———————————

0. 15 . . Niels Smed; [(1554) Jelling-H.; see der].

VejAar 1906–2, s. 124; 1928, s. 79-81 (se nedenfor).

1. (1561). Søren Jensen; see Etm.; [† 1581; Lgst. i K.].

VejAar 1906–2, s. 124; 1928, s. 79-81 (se nedenfor).

2. 1579**. Knud Nielsen af Jelling-H., f. Jelling c. 54; ~ 79 F. D. Gunder Sørensdtr., f. 61, † 18; see Etm.; [† 1626; Eptph. i Gadbjerg Kirkes Kor].

KS 3:2 (1877-80), s. 212; 5:2 (1903-05), s. 559; 2:6 (1872-73), s. 550; VejAar 1906–2, s. 124; 1927, s. 245 (Epitafium); 1928, s. 79-81 (se nedenfor).

3. o. 13/7 1625**. F. S. Knud Knudsen, f. 2/2 97; St. Vibg. 20; var tillige Kirkeværge (43); ~ Anna Jacobsdtr., f. Korsør 08; 10 B.; see J. Olufsen i Tøstrup; E. A. Skraffve i Veilby-H.; [† c. •/2 1659; Eptph. i Gadbjerg Kirkes Kor].

KUM I, s. 41 (»Canutus Canuti Smitt«); VejAar 1906–2, s. 124; 1927, s. 245-46 (Epitafium); 1928, s. 82-86 (se nedenfor).

4. E. f. B. 27/5 1659. Gregers Pedersen, d. 13/9 32; (Bdr. t. . . . Pedersdtr. ~ P. M. Trans i Ø. Linnet); F. P. Gregersen, Rdmd. i Ribe; M. Bodil Madsdtr.; St. Ribe 55; ~ Tem 28/5 71 Else Nielsdtr., d. Aalbg. Bud. K. 4/12 36, (Sstr. til, ikke Dtr. af, J. N. Holm i Tem og Sstr. t. J. N. Krag i Hagested-G.); F. N. Andersen, Bgr. i Aalbg.; M. Else Jensdtr. (hvis Moder Maren Jacobsdtr. var af Vibg. Dk.); [† 1679].

KUM I, s. 257 (»Gregorius Petri Ripensis«); Hans hustru er ikke »af Hassing-V.«, se E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 679, 260; Ribe byfoged nr. 187; Kbg. Ålbg. Bud. K. (1626-47), f. 211b, opsl. 139 (hustrus dåb); T-N s. 125; OD-RFR II, s. 197-198; Nygaards sedler: død (før 9/1 1680); VejAar 1928, s. 86-87 (se nedenfor); Hegelund I s. 335 (Maren Jacobsdtr. Holm).

5. 9/1 1680, E. f. B. 19/2, Frederik Andersen Søbøtker; [16/12 1684 Sverborg; see der].

Ved Rescr. 23/2 1684 Annexer til Ringgive.

———————————

6. 22/1 1866 [Keitum p. Sylt, Tønder Pr., 21/6 61, o. Flensborg 11/8; afsat af d. t. R. 29/7 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.] Hans Hansen Andersen Meier, f. Brendstrup, Rødding S. i Slesvig, 19/3 29; F. Anders Hansen, Skllrr. og Degn; M. Joh. Hansen; St. Ribe 50; Alumnus p. Borchs Coll. 27/10 52 – •/6 1855, atter 10/12 56 – 11/4 58; C. 12/6 55, l., men avsluttede formedelst Militærtjeneste først 30/6 57; Lærer v. Petri tyske Realsk. i Kbh.; Tredielærer v. Tønder Sem. 26/3 58; c. P.-vic. Ringgive-G.-L. •/3 65; ~ Høirup 19/8 58 Ane Margrethe Mattesen, f. Arnum, Høirup S., 16/4 32; F. Laur. M., Gdeier. i Arnum; M. Ane Marie Strarup af Lintrup-H.; 1 S., 3 D.; [18/5 1876 Løsning-K.; Sølv-Bordopsats (see Tillæg til D. 3); Ødis 3/1 89; † 15/5 1891].

Achelis II, nr. 9928; Borchs K. nr. 644; Elvius s. 342; G-HF II, s. 449; Arends II, s. 72: M. 326; Elv. 342; Gr. & H.-F. II. 449; St. f. Ribe 50; (Arends’ litteraturforkortelser); Achelis II, nr. 9928; VejAar 1928, s. 121-123 (se nedenfor).

7. 31/7 1876 [Cap. p. p. Anst-G. 7/12 66, o. 30/1 67] Peter Sølling Schousboe af Anst-G., f. Ringgive 9/2 41; St. Ribe 60; C. 22/1 66, h1.; ~ 11/8 75 Julie Davida Gjellebøl af Præstø-S. (F. nu i V. Skjerninge-U.), f. Kbh. 11/11 49, † Gamst 24/8 76; 1 S.

———————————

Afskrift ved Villy M. Sorensen, München.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Kau, Hans: Om Gadbjerg Sogns ældste Kirke. Vejle Amts Aarbog 1906–2, s. 117-135.
Kau, Hans: Bidrag til Ringive, Gadbjerg og Lindeballe Sogns Historie fra Reformationen til 1866. Vejle Amts Aarbog 1928, s. 72-123, samt Tillæg s. 153-158..