Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1088. Steenløse (St. Clemens’s K.) og, efter Rescr. 18/12 1631, fra 1632 Fangel,

Odense Herred og Amt, Fyens Stift.

J. M. 38; M. S. 2-a/9; B. M. 626; Lkm. 2/74; St. M.; Kbg. 1660.
Anm. Steenløse hørte i den catholske Tid til St. Knuds Kloster i Odense. Fangel var et Pastorat for sig; see der.
———————————

1. (1589). Oluf Nielsen, f. Ystad c. 39; 1 ~ Mariane . . . ; 5 B.; 2 ~ Karen Hansdtr., † c. 00; see Etm.; [† 1596; „bonus concionator“(1) (J. M. l. c.); Lgst. over 2. Hustru].

DanKir bd. 9, s. 3160 (se nedenfor).

2. 1596. F. S. Niels Olufsen*; St. 91; 1 ~ Anna Jørgensdtr., † 14/4 30; 2 ~ Kjerteminde 7/10 32 Margrethe Jacobsdtr. af Viby; B.; 2 ~ Etm.; see S. N. Steenløse i Hørup; O. N. Steenløse i Tommerup-B.; J. N. Sommer el. Steenløse i N. Næraa-H., N. N. Steenløse i Gamborg; P. Nielsen i Sandager-H.; [† 6/4 1647; Lgst.].

FS nr. 620 (»Nicolaus Olai«); DanKir bd. 9, s. 3160 (se nedenfor).

3. o. 4/9 1644**. Mag. Claus Clausen Bang, f. 18; (Bdr. t. Hans C. B. i Bogense-S., t. Lisbeth C. B. ~ M. M. Lime i Middelfart-K. og Morfaders Bdr. t. A. M. Rüdiger N. Jernløse-K.); F. C. Madsen B., Rdmd., senere Bgmstr. i Middelf.; M. Anne Rasmusdtr.; St. Od. 38, Bacc. 40; St. i Groningen 42, i Franeker s. A., i Leiden 43; Mag. Kbh. 19/6 47; ~ F. E.; 3 ~ Etm.; [† 1648; Eptph.]

KUM I, s. 142, 159, 203 (»Claudius Claudii Bangius, Medelphardensis«); Helk I, s. 158; KS 3:5 (1884-86), s. 134 (»Claudius Claudii«, 26 år gl.); SL II, s. 133.

4. o. 24/1 1649 [Rtr. Kjerteminde 18/3 46–49] Jørgen Ottesen Seeblad, f. Od. c. 18; F. O. Knudsen S., Bgmstr.; M. Abigael Jacobsdtr. Hasebard; St. Sorø 37; St. i Leiden 43, i Deventer 45; ~ c. 48 F. E.; B.; 4 ~ Etm.; see O. J. Steenløse i V. og Ø. Hassing; [† 1/8 1660; var meget eenfoldig; blev 59 mishandlet af Polakkerne, der ville afpresse ham Penge, han ikke havde].

KUM I, s. 138 (»Georgius Ottonis Ottoniensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 145 og 136 (»Georgius Otthonis«); 5:3 (1905-07), s. 731; SB s. 154-155; Helk I, s. 374; SL II, s. 72, 75.

5. o. 31/8 1660 Jacob Eriksen, f. Kjerteminde c. 22; St. Od. 44; ~ 63 (trol. 19/1) F. E.; [† 17/9 1680].

KUM I, s. 183 (»Iacobus Erici Kartemundanus«); KS 5:3 (1905-07), s. 732; 5:3 (1905-07), s. 739.

6. 8/5 1675**. Knud Pedersen Dan, f. Vestergd., Gjestelev S.; F. P. Christensen; M. Maren Knudsdtr.; altsaa Bdr. t. H. P. West i Mesinge; St. Od. 68; ~ Kirstine Pedersdtr. af Søllinge-H.; 4 B.; see C. J. Herrested i Ryslinge; Etm.; Peder K. D. i Brendekilde-B.; [† 24/9 1723].

KUM II, s. 6 (»Canutus Petri Bogoniensis«).

7. 16/1 1712**. F. S. Johan Christopher Knudsen Dan el. Steenløse, f. 19/6 86; St. 04; C. 21/5 10, n.; ~ Anna Pedersdtr. Bagge, d. Ribe Dk. 21/3 94; (Moster til P. N. Ibsen, r. Cap. i Ulkebøl); F. P. Lauritsen Baggesen, Rdmd. i Ribe († 1707); M. Karen Pedersdtr.; 2 D.; [† som vanvittig 5/12 1741; „Han kom ganske fra Forstanden og maatte i mange Aar holde Cap., som fik kgl. Ordre, at være hans Curator. Han var forlovet med en Fogeds (Jac. Lykkes?) Dtr. fra Sjælld., de bleve skilte ad ved en Commissions Kjeldelse, hvorefter hun blev saa glad, at hun strax efter døde af Glæde i Dalby Pg. Han fik siden efter et Giftermaal fra Jydld., som ei var til hans Bedste“. Eft. Weile].

KUM II, s. 293 (»Ioh. Christophorus Danæus (Wellejus)«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 52, Riberhus amt nr. 201 (hustrus søster); Kbg. Ribe Domk. (1623-1700) opsl. 285 (hustrus dåb); J. Kinch: Familierne „Trellund“ og „Baggesen“. Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, 1:8 (1880-81), s. 76.
(1/5 1738**. H. B. Wichmann; see Flemløse).

8. 19/9 1738** [p. Cap. Maribo-H., o. 8/12 34] Reimer Johansen, f. Maribo 15/7 09; F. Johan Reimer, Kbmd. i Maribo; M. Sidsel Sørensdtr.; St. Helsing. 29; C. 8/10 31, h.; ~ Kjølstrup 7/10 38 Anna Marie Andersdtr. Samsing af Kjølstrup-A., d. 5/8 16, b. 4/8 45; 2 S., 4 D.; 2 ~ Svendbg. 6/10 46 Kirsten Thorbjørnsdtr., f. c. 6/2 26, † Steenløse 24/7 02; (Moster t. M. Alberg ~ J. C. R. Fabricius i Huusby-V.); F. T. Andersen, Kbmd.; M. Johanne Olufsdtr.; 6 S., 5 D.; see Etm.; [† 15/4 1769].

KUM II, s. 507 (»Raimarus Iohannis«, 20 år gl.); Danske Kancelli: Kaldsbrev, ansøgning; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 56; Svendborg byfoged nr. 467; PT 16:4 (1976), s. 52-53, 57, 63-65.
(5/5 1758*. C. C. Rafn; see Volstrup-H.).

9. 7/7 1769 [r. Cap. Dalum-S. 2/1 67, o. 23/3] Japhet Kehlet, f. Ærøskjøb. 16/12 33; F. Hans K., Byskrvr. og Postmstr. i Ærøskj.; M. Ingeborg Marie Catharine Lassen; St. Od. 54; C. 8/3 57, n.; ~ Steenløse 16/12 69 F. D. Sidsel Johanna Reimer, f. 9/2 52, † Fangel 1/5 42; 5 S., 4 D.; see R. A. Eibe, r. Cap. i Vigerslev-V.; [b. 10/12 1810].

PT 16:4 (1976), s. 57, 64.

10. 5/4 1811 [Hirtsholmene 27/5 08, o. Kbh. 3/8] Christopher Neess, f. Rugd. 22/12 79; F. Henning Ulrik N., Kbmd. i Od. og Eier af Rugd.; M. Cecilie Brandt; St. Od. 96; C. 5/5 00, h.; ~ 3/10 06 Charlotte Amalie Bang, f. 27/3 86, † 10/4 21; 4 S.; [† 29/12 1834; en herlig Mand, men drev sin Sorg over sin afdøde Kone forvidt; Kirkegaardsmonument].

DanKir bd. 9, s. 3161 (se nedenfor).

11. 15/4 1835 [Ringgive-G.-L. 20/11 18] David Gjellebøl*, f. Stavanger 3/2 86; F. Reyer G., Pr. og Sp. ss.; M. Marie Lisette Dorothea Stahl; St. Fdbg. 04; C. 26/4 09, n.; Sp. Vust 19/11 13, o. 24/2 14; Cons.-Rd. 5/12 63; ~ 16/12 10 Lucie Charlotte Madsen, f. Østrup-Skovgd. i Fyen 19/1 92, † Torup, 17/10 73; F. Niels M., Forv.; M. Jacobine Cathrine Krag af Gjelsted-R.; 4 S., 1 D.; see Jacob E. G. i Præstø-S.; Carl V. G. i Søllested-V.; J. Sommer i Torup; [# 8/6 1870; † 6/9 s. A. Om hans begravelse 15/9 see Fyens Stiftstid.].

VejAar 1928, s. 111-114, 156-158 (Præsterne i Ringive).

12. 9/11 1870. Christian Frederik Møller; Pr. 28/1 76; see Hygom-H.

———————————

Noter:

(1) »bonus concionator« = god Prædikant.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2015. Stenløse Kirke, s. 3119-3168, Fangel Kirke, s. 3169-3200.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 243. Fangel,

Odense Herred og Amt, Fyens Stift.

J. M. 39; Kbg. 1660.
———————————

1. (1555). Jørgen . . . ; ~ Karine . . . ; 6 B.; 2 ~ Etm.; Kongen gav 7/1 55 »Hr. Jørgen i Fangel ½ Læst Korn«.

KB bd. 1 (1551-55) s. 357.

2. (1584). Mads Jensen, f. c. 41; ~ F. E., † 97; 1 D.; see Etm.; [† efter 1603; „festinat; alioquin bonus concionator; admonendus; ante altare clamat; admonitus“(1); (J. M. l. c.)].

3. (1608). Oluf Hansen Lunde, maaskee af Lunde; St. i Kbh. (04); ~ F. D. Maren Madsdtr., b. Tommerup 16/9 68; 2 ~ Knud Jacobsen; see H. O. Fangel i Guldbjerg-S.; [† 1631; Lgst.].

F-P s. 205 (»Olaus Johannis Lunde«); PT 1:5 (1884), s. 170-71; KS 4:6 (1899-1901), s. 623; DanKir bd. 9, s. 3196 (se nedenfor).
4. Udgår her, var ikke Præst. c. 1631. Knud Jacobsen; ~ F. E., b. Tommerup 16/9 68; see J. Knudsen i Tommerup-B.; [† 1658; Lgst.].
            KS 4:6 (1899-1901), s. 623; DanKir bd. 9, s. 3196 (se nedenfor).

Derefter blev Fangel 1632 Annex til Steenløse.

———————————

Noter:

(1) »festinat; alioquin bonus concionator; admonendus; ante altare clamat; admonitus« = taler hurtigt, ellers en god Prædikant; skal paamindes; raaber foran Alteret; paamindet.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2015. Fangel Kirke, s. 3169-3200.