Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1142. Søllinge og Hellerup,

Vinding Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

J. M. 99; M. S. 2-a/42; B. M. 52; Lkm. 2/214; St. M.; Kbg. 1813.
———————————

1. (1535) Hans Lauritsen; ~ 39 sin Tjenestepige Bodil . . . , f. Refsvindinge, † 78; 2 S., 1 D.; see Etm.; [† 1566].

2. 1566. Anders Jørgensen Gjed el. Geed, f. Od. c. 32; St. Od. 51; ~ F. D. Kirsten Hansdtr., † 17; 1 S., 2 D.; see Etm.; [† 1605. „Ganske sact mælet. Res habuit. Eget Sacellano“(1) (J. M. l. c.). Synes efter G. 2/2 152, først at have været Degn].

FS nr. 1 (»Andreas Georgii. Cognomento Geed. Factus demum Pastor Søllingensis in Fionia«).

3. k. 14 Trin. 1600** [p. Cap.* 92] Jørgen Lauritsen* af Espe-V., f. 4/4 67; St. 86; p. Cap. Espe-V. 92; 1 ~ 14/10 94 F. D. Maren Andersdtr. Gjed, † 24/12 29; 10 B.; 2 ~ 16/10 42 Maren Rasmusdtr. Herrested af Herrested; 4 B.; 2 ~ Etm.; see H. J. Søllinge i Ørsted i F.; (C. Jacobsen her; D. J. Achton i Vigersted-K.; Anna Sophie J. ~ J. M. Faber i Gislev-E.; t. H. Jacobsen i Søby-T.; t. H. J. Achton i Hyllested-V.); [† 18/12 1648; G. 2/2 150].

FS nr. 322 (»Georgius Laurentii«).

4. 1648 [p. Cap.*, o. 18/3 46] Peder Knudsen Skydeberg* af Skydebjerg-O., f. 5/11 15; St. Slag. 41; C. 26/6 44, l.; 1 ~ 16/9 49 F. E., † 55; 2 ~ Vigerslev 4/6 56 Margrethe Nielsdtr. af Vigerslev-V., † 01; 6 S., 4 D.; see K. P. Dan i Steenløse-F.; Etm.; Sønnen Jacob Pedersen Sølling var ogsaa P., men hvor vides ikke; [† 15/9 1701; førte et exemplarisk Levnet, som en hæderlig Præstemand vel egner og anstaaer. I Guds Huus var han en opbyggelig, i sit eget en ustraffelig Mand. Udstod mange Viderværdigheder i Krigens Tid. „Blev saaledes engang paa Veien mellem Eschkildstrup og S. overfaldet, udplyndred, afklæd af Fjenden, maatte med bare Fødder og blotted Hovet, iførd af Fjenden nogle gamle Palter, gaae hjem til sit Huus; men endog derefter i hans eget Huus er bleven ilde og jammerlig tilreded. De knebe hans Fingre med Bøsse-Skruer, sloge hans Hoved med Pistoler, paa hans Bryst satte Fjenden sit draged Sverd, at de med Mord og Trusel kunde udpine og udforske det, han maaskee aldrig eiede“ G. 2/2 156].

KUM I, s. 165 (»Petrus Canuti Schiudeberg«); KS 3:5 (1884-86), s. 135 (»Petrus Canuti Schiudebergius«, 31 år gl.); 5:3 (1905-07), s. 714, 715, 720; PT 1:4 (1883), s. 296 (Bircherods Dagbøger).

5. 12/6 1697** [Hør. Svendbg. . . ] Peder Andersen el. Lychesen, f. Od.; St. Od. 87; ~ F. D. Marie Pedersdtr. Skydeberg; [† c. 1727; Eptph.].

KUM II, s. 153 (»Petrus Andreæ Lychesonius«).

6. 25/8 1727, o. 3/10, Claus Jacobsen, f. Faabg. 11/7 02; (Bdr. t. D. J. Achton i Vigersted-K., t. Anna Sophie J. ~ J. M. Faber i Gislev-E., t. H. Jacobsen i Søby-T. og t. H. J. Achton i Hyllested-V.); F. J. Jørgensen, en Søn af Nr. 3, Bgmstr.; M. Karen Henningsdtr. Achthonia af N. Broby; i Sorø Skole 19; St. Kallundbg. 22, Bacc. 25; C. 8/6 26, n.; ~ Sophie Dahlager fra Lolld., † 14/1 49; u. B.; [† 25/4 1732].

KUM II, s. 446, 469 (»Claudius Iacobi fil.«, 20 år gl.); SB s. 244.

7. 6/6 1732, o. 22/8, Christian Børgesen Mølmark, f. Faabg. 6/6 04; F. B. Christiansen M., Kbmd. (Bdr. t. Morten C. M. i Ø. Hæsinge-H.); M. Maren Hansdtr. Naur af Vissenbjerg, E. e. J. M. Ludvigsen i Faaborg-D.; St. Od. 24, Bacc. 25; C. 9/3 29, h.; ~ Od. 31/1 35 Else Marie Faber; [b. 18/4 1739].

KUM II, s. 461, 469 (»Christianus Müllemarch/Møllmarch«, 23 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Fåborg byfoged nr. 110, 173.

8. 5/6 1739, o. 31/7, Morten Andersen Eeg, f. Kors. 11; F. A. Christensen E., Kbmd.; M. Kirstine Mathiasdtr.; St. Sorø 31, Bacc. 33; C. 9/5 37, l.; 1 ~ 4/5 40 Sofie Christine Fog; 2 ~ Ørbæk 30/4 65 Anna Dorthea Winther af Ørbæk, d. 5/2 12, † Od. 15/9 96; [† 8/5 1767].

KUM II, s. 532, 543 (»Martinus Eeg«, 20 år gl.); SB s. 250.

9. 2/7 1767, o. 18/8, Peter Andresen, f. Tønder 28/9 27; F. A. Petersen, Skllrr.; St. Tønder til Jena 46; i Kbh. 63; C. 20/4 63, h.; ~ Mette Hedvig Ebbesen, f. 24/5 48, † 17/5 24; 1 S., 3 D.; see H. Ibsen i Fraugde; H. C. F. Hansen i Skeby-O.; Christopher O. A. A. i Kjeldby; [† 4/11 1802].

KUM III, s. 232 (»Petrus Andreæ, Tundera-Holsatus«); Achelis II, nr. 5868.

10. 24/12 1802, o. 13/1 03, F. S. Christopher Otto Andreas Andresen; [19/9 1813 Longelse-F.; see Kjeldby; Pg. br. 22/3 13].

11. 13/9 1813 [p. Cap. Rudkjøb.-S. 23/3 10, o. 25/4] Niels Christian Bendz af Rønninge-R., f. 10/8 82; St. Od. 01; C. 13/10 08, h.; ~ 9/10 13 Frederikke Christiane Suhr af Rudkjøb.-S., f. Nakskov 14/12 80, † 30/12 37; 1 S., 1 D.; [† 5/11 1851].

12. 27/1 1852 [Alrø 14/10 44] Ove Henrik Bork; [25/11 1860 Udby i F.; see der].

13. 26/1 1861 [Pedersker 26/6 48, o. 18/8] Cæsar August Bolbroe af Clemensker, f. Butterup 15/1 08; St. Rønne 27; C. 15/1 35, h.; ~ 2/7 49 Bolette Rasmussen, f. p. Ormehøi 21/4 04, † ss. 27/9 89; F. Landinsp. Mads R., eier af Ormehøi; M. Karen Sørensdtr.; u. B.; [# 22/11 1875; † Ormehøi, Rørup S., 17/8 92].

AaDB, s. 145; Kbg. Rørup (1873-1891), opsl. 28 (enkens død)

14. 7/8 1876. Frederik Peter Dahl; see Holbæk o. Cat.

———————————

Noter:

(1) »Res habuit. Eget Sacellano« = Indholdet havde han, [ikke Formen]. Trænger til en Kapellan.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.