Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1233. Udby,

Vends Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

J. M. 377; M. S. 2-a/99; L. S.*; Lkm. 2/450; St. M.; Kbg. 1689 (÷ 1763–80).
Anm. Veiby (Weyebye) K. nedbrudt efter Klemmebrev 9/1 1555; see F. H. 4/155. Præsten boer i Ronæs.
———————————

1. (1545) Laurits . . .

1 (b). (1546). Christoffer Mikkelsen; fik 29/11 46 Brev paa Halvparten af Kronens Tiende i Udby og skulle i samme Tid være fri for sit Gjæsteri.

DKR s. 314.

1c. (1557). Jesper Christensen.

2. (1558. 89). Jørgen Lauritsen, f. Middelfart; St. 55; 1 ~ . . . ; 5 B.; 2 ~ Anna Hansdtr. af Brenderup; 5 B.; see Etm.; N. Lauritsen og K. Nielsen i Tanderup; B. Iversen i Taulov-E.; L. J. Lunde og G. Hansen i Krogsbølle (Kjørup-Hundstrup); M. H. Colding i Brenderup; [† 1602; „dives“(1) (J. M. l. c.); omhuggede 72 i sin Ivrighed Maitræet(2), hvorover han forfulgtes; fik 20/7 58 Brev paa »Kronens Part af Tienden af Ubye Sogn i Vendtz Herred i dette Aar«].

FS nr. 321 (»Georgius Laurentii«); KB bd. 2 (1556-60) s. 194.

3. 1602. F. S. Peder Jørgensen Ronæs*; St. 03; see H. P. Ronæs i Tanderup; J. P. Ronæs i Ulkebøl; Etm.; [levede endnu 1655].

FS nr. 678 (»Petrus Georgius Ronæus«); F-P s. 200.

4. 1661 [p. Cap.*, o. 4/5 55] Lauge Pedersen Grindsteen, f. 21; St. Vibg. 42, Bacc. 44; Hør. Vibg. . . ; 1 ~ F. D. Margrethe Pedersdtr.; 2 ~ Abel Ludvigsdtr. af Od. Frue K.; see Etm.; [afsat 1675 for Løsagtighed (dvs. vel af den sædvanlige Grund, at Konen kom for tidligt (i Barselseng)); fik Opreisning og blev Fp.; † Kbh. 13/1 1683; W. 2/185].

KUM I, s. 171, 185 (»Lago Petri Grindsten«); Sixhøj nr. 138; KS 5:3 (1905-07), s. 710.

5. o. 7/9 1675. Jens Pedersen Bering af Kobberup-F., f. c. 49; St. Vibg. 69; p. Cap. Hjørring 93, men blev afsat; ~ F. D. Anna Laugesdtr. Grindsteen, † Od. 25/6 34; 2 S., 2 D.; see Vitus J. B. i Ollerup-K.; J. A. Lundt i N. Søby-H.; [afsat 23/5 1689 for falsk Angivelse mod Ass. Hans Knudsen, at lide paa sin Ære og Boelslod, samt at rømme Landet eller gaae i Jern paa Holmen; desuden havde han besovet en Præsteenke fra Jydld., nemlig Ellen Jensdtr. fra Herslev-V., men hun erklærede, at han ikke var Barnefader; skal have draget om med hende fra een Provinds til en anden og forsømt Kaldet i 4 Uger; blev ofte truffen liggende fuld i Kroen; dristede sig til, at skrive Kongen til i forseglede Breve, for at maintenere(3) Et og Andet; fik tilsidst Opreisning og blev 1705 r. Cap. Vigerslev-V.; see der; b. 12/7 1718; (St. M. og Rugd. 3/128)].

KUM II, s. 13 (»Ioannes Petri Bering«); Sixhøj nr. 504; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 42; Kbg. Odense Skt. Knuds K. (1698-1741) opsl. 403 (enkens begr.); Verninge, s. 143; KlitVen, s. 146.

6. 28/9 1689, o. 3/11, Mag. Christian Brodersen Riisbrigh af Gislev-E., f. 13/8 52; St. Od. 74, Bacc. 77; Mag. 18/5 00; ~ Middelfart 29/6 91 Inger Cathrine Hansdtr., f. Middelf.; F. H. Svendsen, Bgmstr.; M. Marg. . . . ; 5 B.; see Etm.; Hans E. R. i Veilby; [b. 1/11 1718].

KUM II, s. 46, 73 (»Christiernus Broderi/Risbricius«); PT 1:4 (1883), s. 294 (Bircherods Dagbøger).

7. 10/12 1718. Anders Hansen Hem af Asperup-R., f. 12/2 87; St. Od. 07; C. 21/10 15, n.; ~ 28/2 19 F. D. Cathrine Marie Christiandtr. Riisbrigh, d. 31/10 92; 1 S., 1 D.; [† 9/7, b. 13/7 1729].

KUM II, s. 321 (»Andreas Ioh. Hemmius«, 19 år gl.).

8. 3/9 1729 [Degn i Gjelsted-R. 26] Christen Nielsen Gullerup, f. Nykjøb. p. M., d. 7/8 91; F. N. Nielsen Erslev i Nykjøb. p. Mors; M. Maren Christensdtr. Gullerup; St. Vibg. 13; C. 9/6 16, h.; O.; [† Ronæs Pg. 3/3 1733, b. Od. St. Knuds K. 10/3 s. A.; forlod Kaldet 1733; „var Præst en kort Tid; lod Enchen beholde Pgden. og dens Avling og havde selv nogle visse Værelser med Tienden, Offer og Accidentser, men vilde iche ægte hende, da han dog havde lovet, iche at ægte andre (!). Hand blev syg og reiste til Odense, for at cureres, hvor han døde og blev begraven i Graabrødre Kirche først i Martio 1735; forlovet med et Fruentimmer i Hauniæ (Kbh.), som iche vilde gjøre klart med ham“. See N. khist S. 6/334].

KUM II, s. 372 (»Christiernus Gullerup«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 849; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 34, Vends hrd. nr. 49.

9. 10/4 1733 [Herringe 8/11 26] Laurits Pedersen Winther; [28/7 1741 Balslev-E.; see Kjerte].

10. 8/9 1741 [Fp. 1/5 s. A., o. 10/5] Peder Jensen Weile, f. Svendbg. 5/1 08; (Halvbdr. t. Hedvig M. J. W. ~ J. C. J. Fabricius i Huusby-V.); F. J. Sørensen W., Feldbereder; M. Margrethe Pedersdtr.; St. Od. 29; C. 6/2 34, n.; Lærer v. Hel. G. Sk. i Kbh. 34; Pr. 64; ~ Søllerød 26/5 42 Hedvig Magdalene Patermann, f. 08, b. Skibby 28/7 75; u. B.; [† 27/6 1771].

KUM II, s. 510 (»Petrus Weyle«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 113; Svendborg byfoged nr. 214, 330; Kbg. Svendborg (1677-1719) opsl. 124 (dåb; Garboe, A.: Af Skibby sogns præstehistorie, Fra Frederiksborg Amt, Aarbog 1952, s. 77 (enkens begr.).

11. 8/12 1769*, o. 16/3 70**, Johan Conrad Jacobsen Fabricius; [22/4 1778 Huusby-V.; see der].

12. 22/4 1778, o. 14/6, Nicolai Bierfreund; [6/12 1811 Værslev-J.; see der].

13. 6/12 1811 [Værslev-J. 20/3 99] Hans Egede Saabye af Aagerup-K., f. p. Strynø •/7 46; St. Roesk. 64; C. 26/3 67, h.; Miss. v. Claushavn og Christianshaab i Grld. 20/4 70, o. 27/4; Sp. Vaalse 1/12 79; Raklev 3/2 91; ~ 28/4 70 Vibekke Margrethe Thye af Hvedstrup-F., d. 14/3 48, † Valdby 5/3 33; 4 S., 1 D.; see N. J. Bolbroe i Clemensker; [† 31/8 1817; N. 514; E. 3/1 og S. 3/1].

14. 22/10 1817 [Dreiø 1/8 s. A., o. 29/8] Jens Brinch af Følleslev-S., f. 11/3 83; St. Slag. 02; C. 14/7 07, l.; ~ 12/7 17 Anna Cathrine Sophie Vilhelmine, Baronesse Wedell-Wedellsborg, f. 11/12 83; F. Lehnsgreve, Kmhre. Fred. Ludv. W.-W. til Wedellsborg; M. Fred. Juliane Klingenberg; 7 S., 2 D.; [† 22/10 1831].

15. 9/12 1831 [Helnæs 25/3 29, o. 24/4] Claus Holm, f. Gislev 22/1 96; F. Hans Otto H., Bkdmr. p. Trolleborg; M. Marg. Christine Lang; St. Od. 17; C. 15/7 24, l.; ~ Revninge 15/5 30 Elisabeth Regensdorff, f. Hamburg 14/1 05, † Bogense 22/2 76; F. Gross.; M. Marg. Henderson; 4 S., 7 D.; see Sophus H. i Skjoldborg-K.; F. P. C. Moth i Vinding-B.-V.; L. Møller i Gylling; [† 3/9 1860].

Kbg. Revninge (1814-38 V) opsl. 7 (vielse).

16. 25/11 1860 [Søllinge-H. 27/1 52] Ove Henrik Bork af Borup, f. Gjødvad 21/6 05; St. Rand. 24; C. 5/7 30, h.; Sp. Hem-S. 29/12 38, o. •/3 39; Alrø 14/10 44; ~ 5/5 39 Thora Sophie Dorthea Melbye af Middelfart-K., f. 25/11 10; 2 S., 2 D.; [# 21/11 1874; † Ørstedsminde v. Veile 22/7 78].

17. 11/2 1875, o. 26/2, Christopher Gleerup af Føns-Ø., f. 3/10 35; St. Od. 54; C. 18/1 62; const. Pr. 76; (78) O.

———————————

Noter:

(1) dives = (lat.) rig.
(2) Majtræet = pyntning af et træ eller en stang (muligvis et fallossymbol) var en del af majfesten, hvor bønderne fejrede sommerens komme. Endvidere indgik afbrænding af blus, optog, i reglen til hest og med musik (at ride sommer i by), sammensætning, delvis på skrømt, af de unge som par, og en vis deraf følgende tøjlesløshed blandt deltagerne. Skikken, der oprindelig var en frugtbarhedsfest, kan i Europa ihvertfald følges tilbage til 1200-tallet, men er muligvis endnu ældre og havde oprindelig et kultisk præg. Derfor var det en voldsom krænkelse af bøndernes traditioner at fælde majtræet. (Se Dagligt Liv i Norden).
(3) maintenere = (fra fr. maintenir) hævde, fremføre.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.