Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1)

No 179. Clemensker (Trap: Klemensker),

Nørre Herred, Bornholms Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/258; L. P. B. 109; K. M. 234; B. B. 195; L. S. v. W.; M. 168; Kbg. 1800.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Aage Dahl, se nedenfor.]
———————————

1. c. 1542. Jens . . . , i 30 Aar; [† c. 1572].

2. c. 1572. Lars Nielsen, i 45 Aar; ~ 15 . . . ; 1 D.; see S. Bjerg og N. A. i Juul i Olsker-A.; [† c. 1617; hans Navn p. Kirkeklokken 1601].

DanKir bd. 7, s. 294 (se nedenfor).

3. c. 1617 [Rtr. Ysted . . .] Lars Mikkelsen af Nyker; St. (09), Bacc. 14; ~ . . . ; „uxorem habet (rebellem er overstreget) ad rei domesticæ curam ineptam“ (Hübertz: Aktstykker 598); [† c. 1627; „vir simplex; dona habet non culpanda; admonui ipsum uxoremque ejus de majori cura et diligentia in re domestica adhibenda, quod et privatim, porrectis manibus, promiserunt, excussis lacrymis. Non tamen male conveniunt, modo illorum nobis fidei adhibendæ“ (Hübertz: Aktstykker 599)].

F-P s. 248 (»Laurentius Michaelis Borringholm«); KUM I, s. 15 (»Laurentius Michaëlis Boringh«).

4. c. 1627 [r. Cap. og Rtr. Rønne-K. c. 25] Hans Hansen Varde, f. Varde; St. Varde 19; ~ Hylleborg . . . ; 1 S.; see Gregers H. V. p. Nordstrømø, Fær.; [† 12/3 1645].

KUM I, s. 37 (»Ioannes Iohannis Vardensis«).

5. 1645 [r. Cap. Rønne (40)] Hagen Sonesen Rønnebye, f. Rønneby i Bleking c. 09; St. 31; ~ Sidsel (Zizele) Larsdtr.; 2 ~ Etm.; see J. M. Hvass i Olsker-A.; [† 27-28/2 1665; brav og nidkjær; Pg. br. 5/6 52, men blev opbygget af Sognefolkene; hans Navn paa Prædikestolen 1655 (»Hogen Zonnesen Røndebye«)].

KUM I, s. 106 (»Hagæus Zenonis«); DanKir bd. 7, s. 292 (se nedenfor).

6. 1665. Oluf Jensen Aalborg, vistnok af , el. Rønne-K. r. Cap.; (Bdr. t. Anders J. Aa. p. Christiansø); St. Aalbg. 52; V.-Pr. 169. ; 1 ~ 6/8 65 F. E.; 2 ~ Karen Jensdtr. Bohn, f. Rønne 70, † •/2 26; F. J. Hansen Stuve, Kbmd. i Rønne; M. Barbara Hermandsdtr. (el. Mortensdtr.) Bohn; 2 ~ c. 05 Hans Jensen Kofoed p. Kofoedgd., V. Mariæ S.; [† 18/8 1704; var den sidste, som blev valgt af Menigheden, rigtignok først efter tre Gange eenstemmigen at være forskudt].

KUM I, s. 237 (»Olaus Ionæ Aalburgensis«).

7. 8/11 1704 [p. Cap. Rø, o. Kbh. 24/11 97] Jørgen Axelsen Sandbye af Sandby-V., f. i Sjælld.; St. Kold. 90; ~ 26/7 98 Margrethe Christensdtr. Lind af ; 7 D.; see B. J. Poscolan i Hasle-R.; O. F. Toxverd i Ø. Larsker-G.; [† 1725; god Musiker og dygtig Skolemand].

KUM II, s. 177 (»Georgius Axelii«); KoldStud nr. 341; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 50.

8. 1725 [Ølstrup-H. 27/9 09] Elias Pedersen Krogstad, f. i Norge 25/2 73; St. Christiania 93; C. 23/3 00, h.; ~ Kbh. Slotsk. 3/6 10 Magdalene Feddersdtr. Müller, E. e. . . . Meyer, kgl. Sølvpop, og † Rønne 2/4 46; u. B.; [† 21/2 1736; nidkjær; gav 300 Rdlr. til de Fattige; hans Navn paa Kirkeklokken 1725].

KUM II, s. 195 (»Elias Krogstad«); DanKir bd. 7, s. 294 (se nedenfor).

9. 13/4 1736 [r. Cap. Hitterøen (Hitra, Trondhj. St.) 2/10 20; Sp. Kjøllefjord og Lebesby, Finmarkens Amt, 21–34] Christen Henriksen Opdal, f. Hole 11/11 91; F. H. Andersen O., Sp. t. Hole i Ringerige; M. Sara Lauritsdtr. Quislin; St. Christiania 10; C. 3/7 20, h.; ~ Anna Andersdtr. Bull, f. Trondhj. St. c. 94; F. A. Henriksen B., P. og Pr. p. Hitterø, Trondhj. St.; M. Birgitte Rasmusdtr. Rosing; 2 ~ H. C. Mahler i Olsker-A.; [† 1/4 1741].

KUM II, s. 350 (»Christiernus Opdal«, 20 år gl.); STD, s. 192.

10. 15/5 1741 [Povelsker 13/2 39] Andreas Nielsen Agerbech; [16/7 1756 Christiansø; see der].

11. 16/7 1756 [Christiansø 22/5 30] Thomas Jacobsen From, f. Antvorskov 20/9 99; F. J. F., Amtsskrvr. og Ridefgd., siden Amtsforv.; M. Elise Rosenfelth; St. Sorø 21, Bacc. 22; C. 9/8 29; p. Cap. Rønne-K. 3/10 29, o. 7/10; 1 ~ Christiansø 14/11 32 Anna Cathrine Krabbe, d. Esbønderup 20/8 19, † Christiansø 1/5 49; F. Hans K., Rgmtskvarteermstr.; M. Margrethe Eleonore Klein; 4 S., 8 D.; 2 ~ Kbh. Frue K. 31/10 49 Margrethe Sophie Lorentsdtr. Riegelsen, f. Kbh. 19, † ss. 21/7 77; F. L. R., Gross.; M. Ellen Kirstine Mortensdtr. Munk; 2 S., 2 D.; see Etm.; [b. 24/1 1771; hans Navn paa Kirkeklokken 1762].

KUM II, s. 437, 443 (»Thomas Iacobi From«, 22 år gl.); SB s. 242; DanKir bd. 7, s. 294 (se nedenfor).

12. 25/3 1771 [p. Cap.* 2/6 59, o. 5/9] Jørgen Koefoed*, f. Simblegd., Clemensker, 26/12 31; F. Hans Jørgensen K., Propr.; M. Anna Sørensdtr. Koefod; St. Fdbg. 48; C. 16/1 55; ~ her 6/11 59 F. D. Margrethe Eleonore From, d. Christiansø 3/9 39, † he 25/11 03; 6 S., 1 D.; see Jørgen K. i Tjæreby-A.; Hans K. i Aversi-T.; [# 15/10 1808; † Rønne 27/3 13. Hernhuternes trofaste Ven].

13. 10/3 1809 [Butterup-T. 4/4 00, o. 25/4] Niels Jacob Bolbroe*, f. v. Fred. 29/9 70; F. Niels Christensen; M. Margrethe Sørensdtr.; St. Fred. 91; C. 2/11 98, l.; c. Apr. 22–25; ~ Raklev 25/11 94 Petronelle Georgine Saabye af Udby i F., f. Ronæs 22/1 80, † her 14/6 22; 5 S., 5 D.; see Cæsar A. B. i Søllinge-H.; Michael H. B. i ; Sønnen Hans (1816-51) var p. Cap.* fra 43, men døde før Faderen; [† 6/4 1856].

14. 15/7 1856, o. 15/10 [Insp. ved det forenede Velgjørenheds-Selskabs Sk. og Lærer v. Kbh. Blinde- og Døvst. Inst. 45] Halvor Emil Wolf af Kbh. Hel. G. K., f. Taaderup 29/11 12; St. Kbhs. Bgdsk. 33; Lærer v. Kbh. Kommunesk.; C. 26/4 44, h.; ~ Gjentofte 19/10 56 Frederikke Christiane Schmidt, f. Kbh. 25/11 28, † Lyngby 13/2 1916; F. Søren Nicolai S., Mægler i Kbh.; M. Frederikke Olsen; u. B.; [20/9 1875 Herslev-G.; # 5/12 89, † Lyngby 20/5 1891].

15. 2/12 1875 [Hjortlund-K. 22/1 70] Christian Frants Henrik Sodemann, f. Rostock 12/9 32; F. Hans Jac. Christoph S., Kbmd., senere Forp. af Gjedsergd. og Eier af Skovgd. v. Hals; M. Dorth. Cathar. Maria Lietze; St. Nykjøb. p. F. 51; Indfødsret 27/4 56; C. Kbh. 20/1 59, l.; Cap. St. og L. Solt i Angel 7/10 59, o. 12/10; Nykirke (T.) 8/10 61, fordrevet 64; 5/3 1864 Emmerlev, susp. 1867, afsat af d. t. R. 20/5 s. A. formeldelst Edsnægtelse; Pr. 28/2 82; R.* 19/5 90; D.-M. 21/12 1900; ~ Førslev 1/8 62 Inger Marie Barfod af L. Lyngby-Ø., f. Faxe 13/5 41, † Frederiksberg 13/6 1918; u. B; [# 12/2 04; † Sundby, Kbh., 16/5 1911; Pg. br. 87 med arkiver; ved Afreisen til Clemensker 10/2 1876 Taffeluhr og Gulduhr med Kjæde samt en Sum Penge; see D. T. 76/47].

AaDB, s. 69; Arends II, s. 275: W. I. 316. 759, III. 728, Suppl. 30; M. 313. 340; Elv. 303 f.; Gr. & H.-H. I. 625 f.; K.-K. 1862 S. 21; (Arends’ litteraturforkortelser); Kbg. Sundby (1908-16) opsl. 63 (død).

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Aage Dahl: Bornholms Præstehistorie. Bidrag til den danske gejstligheds historie og genealogi. Bornholmske Samlinger, 38. Bind, Udg. af Bornholms Historiske Samfund, Rønne 1961, s. 64-69.
Danmarks Kirker, bd. 7, Bornholms Amt, udg. af Nationalmuseet 1954. S. Klemens Kirke, s. 275-296.