Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 969. Rønne (St. Nicolai K.) og fra 1606 Knudsker,

Vester Herred, Bornholms Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/255; K. M. 231; L. S. v. W.; B. B. 196; M. 163; Kbg. Rønne 1646, Knudsker 1687.
Anm. Knudsker var tidligere et Pastorat for sig; 29/10 1606 bevilgede Christian 4., at Kirken annekteredes Rønne. Provstiet blev 9/7 1698 perpetueret til dette Kald.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Aage Dahl, se nedenfor.]
———————————

1. c. 1516. Niels . . . , i 29 Aar.

2. c. 1545. Jens . . . , i 6 Aar.

3. c. 1551. Peder Christensen, i 30 Aar; [† c. 1581].

4. c. 1581. Peder Pedersen (Petrejus) Gjønge; ~ . . . . ; 1 S.; see Etm.; det er vistnok ham, om hvem der i H. Aktstk., S. 557, fortælles, at han formedelst adskillige vigtige Aarsager og grove begangne Forseelser ikke længere kan tilstædes „predikestollen der at bethienne och Menigheden faarestaae.“

5. k. 29/10 1606 [Slotsp. Hammershus (98. 02)] F. S. Peder Pedersen Orthing (Gjønge), tillige til Knudsker, f. Rønne 20/9 71; [† Rønne 1612].

6. 1612 [Hasle-R. 09**, P. 11] Lars Olufsen Borringholm af V. Mariæ; St. i Kbh. 07 (Kom.); tillige P. for Knudsker senest 1629; ~ Abelone Nielsdtr., † 20/8 52; 3 S., 1 D.; see S. Larsen i Aaker; Oluf L. B. i Pedersker; Søren L. B. i Ø. Mariæ; H. L. Klov i Svaneke-I.; [† Rønne 5/7 1653, b. 11/7; Eptph.; „gestus videntur affectati, vox sonora et clara, si elationem istam finalem intermittere vellet. Testimonium consules et senatores ipsi dederunt fidelitatis in officio. Urserunt, eum mercaturam navalem exercere, quod in posterum intermitteret, cautum est; conquesti sunt, illum justo tempore non incipere nec finire concionem, quod ut in posterum ad decimam fiat, habebit comministrum.“ (H. Aktst.); hans Navn paa Alterkalken i Knudsker 1629 og paa et Pulpitur ss. 1639; Eptph.].

F-P s. 230 (»Laurentius Olai Borringius«); DanKir bd. 7, s. 62, 192, 196 (se nedenfor).

7. 1653. Jens Lauritsen (Lassen?) Malmøe; St. Malmø 28; Pr. 54; ~ Margrethe Jensdtr. Ravn; 3 S.; see R. J. Marcher i V. Mariæ; [† 1/1 1681].

KUM I, s. 94 (»Ioannes Laurentii Malmogiensis«).

8. 1681 [r. Cap.* 19/1 1669**, o. 24/2] Christen Mikkelsen Schottving, f. Aalbg.; (Bdr. t. Oluf Mikkelsen Wedschefeld, Degn i V. og Ø. Hassing og Morbdr. t. M. C. Weschefeldt, r. Cap i Skanderborg-S.-S.); F. M. Pedersen S., Podemstr.; St. Aalbg. 62; ~ Aalbg. Bud. K. 11/9 70 Cathrine Pedersdtr. Harding, d. Aalbg. Bud. K. 15/6 53, levede 97; F. Harding Pedersen, Kbmd.; M. Cathrine Momme; 2 S., 6 D.; [† c. 1692; der blev en Søndag skudt efter ham, fordi han havde lastet Borgernes Udyd og den forvorpne Amtsskriver August Dechner »klappede paa sin Rumpe imod ham« og sagde: »Det er Præste-Respekt«!].

KUM I, s. 308 (»Christianus Michaëlis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 175; Winther, F. Aa.: Knivsmedens datter. Slægten nr. 44, 2011, s. 63-71.

9. 22/3 1692. Mag. Henrik Lauritsen Hjorth af Skamby, d. 13/5 66; St. Od. 84; Mag. 24/5 02; Pr. 01; ~ Od. Frue K. 10/8 92 Anna Marie Scheel, f. 65, b. 6/12 40; 1 D.; see P. Rasmussen her; [† 22/11 1716; hans Navn p. Kirkeklokken i Knudsker 1702].

KUM II, s. 130 (»Henricus Laurentij Cervinus«); DanKir bd. 7, s. 197.

10. 12/4 1717 [Hasle-R. 26/9 85*] Hans Poulsen Ancher* af Hasle-R., f. c. 62; St. pr. 80; Pr. (25); 1 ~ 24/8 87 Kirsten Joachimsdtr. Sivers; 1 S., 1 D.; 2 ~ Rønne 2/7 30 Susanne Florentine Schultz, † 10/4 31; u. B.; 3 ~ Christiansø 4/9 31 Anna Frederikke Rasmusdtr. Hirschnack, f. 10, b. Rønne 16/11 62; F. Oberst R. H., Commandant paa Christiansø; M. Barbara Joh. v. Eppinger; u. B.; 2 ~ Rønne 31/7 43 Andreas Jørgensen Fuglsang, Forv.; (see L. L. Randers i Hasle-R.; M. E. C. Lütz i Ø. Larsker-G.; C. Steenbech i Ø. Mariæ); [† 8/2 1740, b. 15/2].

KUM II, s. 102 (»Iohannes Paulli Ancharius«); DanKir bd. 7, s. 219 (Nykirke).

11. 6/7 1740 [Aaker 16/6 27] Peder Rasmussen, f. Bodilsker 4/2 80; F. R. P., Eier af Buddegd. i Bodilsker S.; M. Kirsten Jørgensdtr.; St. Od. 00, Bacc. 02; C. 4/10 03, n.; boede 09 i Odense; r. Cap. og Rtr. her (24); Pr. 40; ~ Rebekka Marie Hjorth, Dtr. af Nr. 9, f. her •/5 96, b. Kbh. Trin. 10/7 37; 5 S., 1 D.; see M. L. P. Hjort i Ø. Mariæ; J. M. P. Hjorth i Svaneke-I.; Sønnen Henrik Hjorth Rasmussen blev p. Cap. i Hellested, o. 28/3 1749; [† 15/8 1741, b. 23/3].

KUM II, s. 256, 727 (»Petrus Erasmi«).

12. 15/5 1741 [Pedersker 16/3 36] Jens Jensen Buchhave; Pr. 41; [24/9 1751 Herlufmagle-T.; see der].

13. 24/9 1751 (byttet Kald m. Fmden.) [Herlufmagle-T. 26/3 14*, i. 11/6 19] Jens Jørgensen Tanck, f. 24/6 91, (Bdr. t. Peter M. J. T. i Nibe-V. og Abigael Kirstine J. T. i Nibe-V.); F. J. Hansen T., Overinsp. for de Gyldenløveske Godser, tillige Ekvipagemstr. v. Det Ostind. Comp. i Kbh.; M. Sophie Amalia Tychoff; St. pr. 09, Bacc. 10; C. 16/4 14, h.; udenlands 17–18; Pr. Tybjerg H. 38; Pr. Bornholm 51; 1 ~ Charlotte Sophie Frantsdtr. Lütkens, f. Køln a. Spree 12/7 02, † Herlufmagle 44; F. Dr. Frants Julius Frantzen L., tydsk Hofp.; M. Rosine Elisabeth Andersdtr. Prætorius; 2 ~ Bentzonsdal 19/9 47 Anna Margrethe Ibsdtr. Barfod af Vigerslev-V. r. Cap.; f. 6/7 98, † 15/1 69; see Frederik L. T. i Skjelskør; C. Schade i Taagerup-T.; [† 4/8 1758, b. 9/8; W. 3/994].

KUM II, s. 345, 346 (»Ianus Georgii Tanck«, 16 år gl.); Helk II, s. 260; EM VIII, s. 180; PT 1981, s. 223-227 (Torben Glahn: Moth – Tanch).

14. 13/10 1758 [Ø. Mariæ 1/5 44] Claus Jørgensen Steenbech; [28/6 1765 Ø. Mariæ; see der].

15. 28/6 1765 [Nylarsker 21/3 61] Ulrik Christian Edvardsen Røring, f. p. Torshaug, Gjerdrum S., Aggershuus St., 4/3 19; F. E. Petersen R., Sorenskriver; M. Gidsken Eriksdtr. Leth; St. pr. 46; C. 3/8 52, n.; Sp. Sandø, Fær., 10/3 58, o. 28/7; Pr. 66; ~ Frederikshald 13/5 53 Rachel Christine Munch, d. Fredriksstad 13/5 23, levede p. Bornholm 96; F. Søren Rasmussen Munch, Cptlieut. i Fredriksstad; M. Johanne Guttormsdtr. Meng; 4 S., 1 D.; see Edvard U. R., r. Cap. i Mariager-H.-S.; [† 23/12 1776].

Fær, s. 32.

16. 26/3 1777 [Vallø 27/4 70] Hans Pontoppidan; Pr. 77; [1/4 1785 Frederiksberg-H.; see Idestrup].

17. 6/9 1785 [Miss. i Grld., o. 31/3 75] Christian Transe, f. Eilby 3/1 46; F. Laurits Mathiesen T., Degn i Eilby-M.; M. Christiane Birgitte Andersdtr. Dorschæus af N. Omme-B.; St. Od. 65, Bacc. 66; C. 12/12 70, h.; Miss. Frederikshaab 84; Pr. 91; 1 ~ Kbh. Trin K. 3/4 75 Agnete Margrethe Juul, d. Kbh. Frue K. 3/12 44, † i Grønld. 84; F. Henrich Hansen J., Visiteur i Kbh.; M. Anna Dorothea Pestel; 2 S., 1 D.; 2 ~ Marie Cathrine Rydendahl, f. 58, † 8/2 27; F. Christian Ferdinand R., Toldassist.; 1 S., 2 D.; [† 28/2 1808; Monument paa Kgd.].

KUM III, s. 252, 282 (»Christianus Transe«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Ginding hrd. nr. 23; Kbg. Kbh. Frue K. (1722-47) opsl. 366 (1. hustrus dåb); DanKir bd. 7, s. 68 (se nedenfor).

18. 25/3 1808 [V. Mariæ 2/3 92, o. 18/4] Johan Jensen, f. Od. 18/12 56; F. Henning J., Kbmd. og Rdmd.; M. Margrethe Sophie Østrup; St. Od. 78; C. 12/10 85, h.; Lærer v. Landcad.-Acad. . . .; Apr. 08–22; ~ Kbh. Hel. G. K. 18/4 92 Ellen (Helene) Lund, f. Kbh., d. 19/11 66, † Rønne 12/11 37, b. 17/11; F. Rasmus Pedersen, Arbeidsmd.; M. Anna Jensdtr.; 4 S.; see Johan J. i Værum-Ø.; [† 20/12 1824, b. 27/12; begavet og vindskibelig; sed nimis vino deditus (men altfor hengiven til vin); N. 289; E. 1/775 og S. 1/940; Monument paa Kgd.].

DanKir bd. 7, s. 67 (se nedenfor).

19. 27/5 1825 [Hersted Ø. og V. 22/11 20] Lorents Andreas Hjorth; [25/2 1829 Aagerup-K.; see der].

20. 29/4 1829 [St. Croix 31/12 23] Søren Rosbjerg Ortved; [4/6 1834 Od. St. Knuds K.; see Roesk. Dk.].

21. 20/8 1834 [Olsker-A. 29/12 26] Frederik Laurentius Steenberg; [27/3 1847 Ringsted-B.; see der].

22. 10/5 1847 [Nexø-B. 30/1 41] Carl Henrik With; Pr. 47; [19/11 1856 Aalbg. Bud. K.; see der].

23. 3/2 1857 [Nexø-B. 19/7 47] Carl August Meyn, f. Kbh. 8/10 13; F. Johan Vilhelm M., Rgmtkvarteermstr., siden Skllrr.; M. Sophie Marie Knie; St. Kbh. 31; C. 24/10 35, l.; Sp. Povelsker 23/4 39, o. 17/5; Folketingskand. Bornholms Amts II Kreds 4/12 49; Pr. 5/3 57; 1 ~ 22/5 40 Nicoline Sophie Hansen, f. Landting, Eising S., 9/11 10, † 27/9 65, b. 3/10; F. Kmrd. Niels Teilmann H., propr., siden Vinhdlr. i Viborg; M. Juliane Mariane Selmer; 4 S., 2 D.; 2 ~ Povelsker 20/11 66 Henriette Emilie Jork, f. Kbh. 29/1 28, † Frederiksborg Nyhuse 25/9 1914; F. Christen J., Lærer v. Søcadet-Acad.; M. Else Johanne Gade Prahl; u. B.; [† Rønne 29/11 1870, b. 5/12].

Nygaards sedler: 1. hustrus forældre.

24. 17/4 1871 [Kat. Rønne 29/1 1863, o. 20/4] Frederik Vilhelm Christensen, f. Kbh. 26/6 19; F. Poul C., Kniplingshandler, Gdmd. i Valby; M. Rebekka Kirstine Møller; St. pr. 36; C. 20/1 53, h.1; Lærer Kbh. Zahles Sk. 29; R.* 97; ; ~ Kbh. Frue K. 26/3 53 Johanne Marie Severine Wolf af Kbh. Hel. G. K., f. Præstø 15/7 16, † Rønne 21/3 84, b. 28/3; 2 S., 1 D.; [† Rønne 16/11 1903 under et Besøg i Børnehjemmet; Fra 82 udgav han sine Prædikener under Titlen: Til hjemmet fra Forsamlingen].

———————————

 

No 970. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) i Rønne og Knudsker.

[Vester Herred, Bornholms Amt, Sjællands Stift]

M. S. 1-a/255; K. M.; Hundrup: Lærerstanden ved de lærde Skoler i Nakskov, Nysted og Rønne, S. 44.
Anm. Disse Capellaner var for en stor Deel tillige Rectorer ved den lærde Skole.
———————————

1a. c. 1602. Niels Olufsen Middelfart; var P. her til ca. 1609 eller 1611; ~ c. 02 Karen . . . , † Stavanger 22; mindst 1 S., 1 D.; Sønnen Oluf N. M., f. 1603, blev Sp. i Klepp paa Jæderen; [26/3 1614 nederste Cap. t. Stavanger Dk.; † c. •/5 1625; »hand haffuer veret trengd til vden loug oc dom for rolighedsz skylldt at vndvige den bestilling hand vaar vdi paa Boringholm i Rødne præstegield«; se Stvgr. Domkap.prot.].

1b. 160 . Niels Andersen Juul; tillige Rtr. Rønne; [1609 p. Cap Olsker-A.; 1614 Sp.; see der].

1c. (1616). David Tilemann, f. Malmø.

1d. o. 12/7 1621. Jens Mikkelsen, tillige Rtr., maaskee af Nyker; „promisit majorem diligentiam et vitæ emendationem in posterum“ (H. Aktst. 600).

2. o. 19/12 1621. Jens Olsen Møenbo, tillige Rtr.; [c. 1625 ; see der].

2b. c. 1625. Hans Hansen Varde; [c. 1627 Clemensker; see der].

3. c. 1627. Jens Hansen Sode; [1632 Hasle-R.; see der].

4. (1640). Hagen Sonesen Rønnebye; [1645 Clemensker; see der].

5. c. 1645 [Rtr. her c. 32] Rasmus Pedersen Ravn, f. c. 02, Svoger til M. N. Noseby i Svaneke-I.; F. P. Holst; St. Sorø 24; Rtr. Nexø c. 27; ~ Mette . . . , f. c. 07, † Aaker 7/3 78; 1 S.; [var her endnu 1648, men det er uvist, om han var Capellan el. blot Rtr.; 1654 Degn i Aaker; † ss. 10/10 67; W. 2/234; N. 485].

KUM I, s. 65 (»Erasmus Petri f. Holdst Hafn«); SB s. 139, her siges han at være degn i Aaker fra 1654, ikke præst her; DanKir bd. 7, s. 196 (se nedenfor).

6. 16 . . Mads Mikkelsen Borringholm; [1654 Nylarsker; see der].

7. 16 . . Jens Knudsen, f. c. 09; maaskee St. Kbh. 33; ~ . . . . . ; 1 S.; see O. J. Aalborg i Clemensker; A. J. Aalborg p. Christiansø; [† Rønne 30/9 1666, b. 6/10].

KUM I, s. 115 (»Ioannes Canutius Hauniensis«).

8. 1666. Claus Predbjørnsen Langsted; [23/12 1670 Nexø-B.; see der].

8b. 19/1 1669**, o. 24/2, Christen Mikkelsen Schottwing; [1681 Rønne-K.; see der].

9. 9/3 1680. Anders Jensen Aalborg; [11/10 1684 Christiansø; see der].

10. c. 1684 [Hør. Kold. 21/3 84] Hans Hansen Guldberg; [1692 Ramme; see der. (Aage Dahl: Hvis han er blevet udnævnt, er han i hvert Fald ikke tiltraadt. Maaske har der ikke været nogen Res. Kpl. i disse Aar. Rektorerne ved denne Tid synes ikke at have været ordinerede. Rektor var fra 1682 – 24/4 1686: Balthasar Olufsen Beck, se Sp. Pedersker. Efter ham fulgte Christian Schreil, se nedenfor.)].

11. 7/5 1692. Søren Hansen Schade; [8/4 1693 Olsker-A.; see der].

12. c. 1693 [Rtr. Nexø . . .] Niels Frederik Lauritsen Hjort; [6/4 1706 Svaneke-I.; see der].

13. c. 1706 [Rtr. Rønne 1/5 86 –94] Christian Henriksen Schreil, f. i Skaane; Bdr. t. Anne S. ~ C. C. Schiwe p. Refsnæs); F. fmtl. Henrik Schreil, Bgmstr. i Christianstad; St. Christianstad 80; ~ Cathrine Detlofsdtr., f. Kbh. c. 71, F. D. Jensen, Kleinsmed i Kbh.; 2 D.; see S. A. Berg i Høve-F.; M. Boesen i Ebeltoft-D.; [† ? c. 1710]

KUM II, s. 98 (»Christianus Henrici Schreiel Scanus«).

14. (1724). Peder Rasmussen; [16/6 1727 Aaker; see Sp. her].

15. 1727 [Rtr. Rønne . .] Josias Lehmann, f. 85; St. Kbh. 08 (qui e rejectis unus fuerat, som havde været en af de dumpede); ~ Barbara Hermansdtr. Bohn, f. Rønne 01; F. H. Clausen B., Kæmner i Rønne; M. Elsebeth Rasch; u. B.; 2 ~ Etm.; [† 19/4 1741].

KUM II, s. 336 (»Iosias Lehman«, 23 år gl.).

16. 15/5 1741, o. 23/8 [Hør. Thisted 33–39] Laurits Christian Sixtussen Aspach (fra 42 alene r. Cap.) af Aalbg. Frue K., f. 15/5 12; St. Aalbg. 30, Bacc. 31; C. 4/3 34, n.; ~ 19/8 42 F. E., b. Rønne 19/4 80; u. B.; [† 15/6 1755].

KUM II, s. 518, 542 (»Laurentius Christianus Aspach«, 17 år gl.).

17. 25/7 1755, o. 29/10, Mag. Marcus Ludvig Pedersen Hjort, tillige Rtr. fra 15/5 s. A.; [19/4 1766 Ø. Mariæ; see der].

18. 5/6 1766 [p. Cap.* 6/8 63, o. 28/10] Mads Alexandersen Kofod; [15/12 1786 Hasle-R.; see der].

19. 15/12 1786, o. 2/3 87, Johan Christian Melbye; [31/8 1792 Hasle-R.; see Svaneke-I.].

20. 31/8 1792 [p. Cap. Aaker 3/2 86, o. 31/5] Hans Christian Mahler; [18/9 1812 Povelsker, see der].

Nedlagt efter Rescr. 29/7 1803. Embedet paany oprettet 29/4 1872.

21. 29/4 1872 [Cap. p. p. Nysted-H. 17/9 66, o. 10/10] Hans Vilhelm Teisen; [4/8 1877 Aaker, see der].

22. 5/11 1877, o. 21/11 [Adj. v. Rønne Realsk. 2/9 74] Carl Ludvig Theodor Hasle, f. Hesselbjerggd., Rerslev S., 14/11 44; F. Jørg. Henr. Theod. H., Propr. Hesselbjerggd. Assurancebest. M. L. Statsrevisor; M. Marie Magdalene Schnell; St. Kbh. Schneekl. Sk. 63; Lærer v. Sk. paa Værnedamsvei 65–67; C. 18/6 69, h.1; i Italien for sit Helbreds Skyld 69–70; Lærer Kbh.; c. Adj. Rønne 18/8 71; 1 ~ Asnæs 26/9 71 Franciska Frederikke Vilhelmine Bülow, f. Strandet v. Vibg. 21/12 45, † Asnæs 15/4 76; F. Frants B., Propr. Strandet; M. Sophie Hasle; 1 S., 1 D.; 2 ~ Faareveile 2/8 78 Karen Marie Garde af Faareveile-D., f. 21/8 45, † 23/7 1925; 2 D.; [15/9 1893 Marstal; 1/7 1903 Gloslunde-G.; # 30/10 19; R.* 27/12 s. A.; † 26/1 1924].

———————————

 

 

No 971. Ordinerede Catecheter i Rønne.

[Vester Herred, Bornholms Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 27/5 1825 [p. Cap. Rønne-K. 18/8 24, o. 15/9] Søren Georg Garde; [6/9 1833 Nexø-B.; see Horslunde-N.].

2. 29/1 1834, o. 30/4, Anton Christopher Bertelsen; [6/7 1839 Søby-S.-H.; see Kjøng i S.].

3. 5/12 1839, o. 4/3 40 [Lærer v. Trin. Sogns Fattigsk. i Kbh. 35] Axel Bagge Friis Hansen; [23/4 1849 Voer-E.; see der].

4. 10/7 1849, o. 17/8 [Skllrr. i Rønne 1/1 44] Ove Steenberg; [20/8 1855 Vrou-R.; see Marstal].

5. 29/10 1855, o. 16/1 56 [Musiklærer i Rand. . . ] Peter Klein; [15/10 1862 Aars-H.; see der].

6. 29/1 1863, o. 20/4 [Lærer v. Zahles Sk. Kbh. 29] Frederik Vilhelm Christensen; [17/4 1871 Rønne-K.; see der].

Nedlagt.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Stavanger Domkapitels Protokol 1571-1630. v/Andreas Brandrud, Det Norske Historiske Kildeskriftfond, Christiania 1901, s. 317 og 318.
Aage Dahl: Bornholms Præstehistorie. Bidrag til den danske gejstligheds historie og genealogi. Bornholmske Samlinger, 38. Bind, Udg. af Bornholms Historiske Samfund, Rønne 1961, s. 15–24, 26–29.
Danmarks Kirker, bd. 7, Bornholms Amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Rønne Kirke, s. 33-70, S. Knuds Kirke, s. 181-198.
 

 

En hidtil ukendt præst i Rønne

Niels Olufsen Middelfart var nederste kapellan til Stavanger domkirke fra 1614 og til sin død ca. maj 1625. Indtil ca. 1609 eller 1611 havde han været præst i Rønne på Bornholm, men det fremgår ikke om han da var sognepræst eller kapellan, mest sandsynligt det sidste. Eftersom sønnen er født i 1603, er det ikke urimeligt at tro, at han kan have været præst fra før det tidspunkt. I Stavanger fremlagde han attester og vidnesbyrd fra Bornholm dateret 24. juni og 8. juli 1609, og 8. oktober 1611. Hans kone hed Karen († i Stavanger juni/juli 1622). To børn kendes: Oluf Nielsen Middelfart, f. 1603, som blev sognepræst i Klepp på Jæderen, og datteren Else.

 

Stavanger Domkapitels Protokol 1571-1630: s. 317318. (26. mars 1614).

H. Nillsz Oellszøens skudszmaal.
Lauritz Clauszøn Schaboe, superintendens offuer Staffangersz stifft, oc residerende canicker i forne Staffangersz capittel kiendisz oc giør vitterligt, at efftersom nerverende hederlig mandt h. Niellsz Oluffszøen Meelfar haffuer veret osz commenderet aff e. oc velb. mand Jørgen Kaasz, da kong: maytz: befalningszmand offuer Staffangersz lhen, med venlig begiering hand motte kaldisz oc anammisz thil sognepræstensz medtienere her i byen vdi hederlig mand h. Samuel Laurszøens stedt, som da nylig vaar kaldet her ifra thill Findøe præstegieldt, da effterdi osz var om hansz leilighed, fremfarne liff oc leffnet aldelis wbevist, haffue vi aar 1614 den 26. martii kaldet hannem for osz paa vorisz capittellsz husz, med huisz breffue oc beffuisz, testimonier oc vindiszbyrdtt hand haffde fra scholer, academier oc anden stedsz fra, huor hand haffde veret, bode før oc siden hand bleff ordineret thil det hellige predicke embede, huilke skrifftlige vindiszbyrd vi flittig igiennemsaa, lesde, offuervejede oc [s. 318] endelige befunde gode oc richtige at vere, saa at endog hand haffuer veret trengd til vden loug oc dom for rolighedsz skylldt at vndvige den bestilling hand vaar vdi paa Boringholm i Rødne præstegield, saa bifindisz dog, at det haffuer veret for erlig saeg oc for mistancke vden all loulig prou oc beffuisz. Huorfore hand oc siden haffuer erlanget erlig oc velbyrdig mandsz Hansz Lindenousz, da kong: maytz: lenszmand paa Hammerszhusz slot paa forne Boringholm, saa vel som oc hansz effterleffuerskesze oc velb. frue Elszebe Juellsz med sampt Lunde capittellsz obne breff oc forskrifft, formeldendisz, at hansz saeg icke vaar anderledisz, end hand jo motte forfremmisz thil noget andet got præstelig kalld oc leilighedt, huor Gud hannem det forsiune ville effter den dag. Sub dato den 24. junii oc den 8. julii anno 1609 item den 8. octob. 1611.
Effter slig leilighedt er hand paa samme forne daeg, thid oc sted strax bleffuen samtøkt oc anammet thil sognepræstensz capellan her i Staffangersz by med vilkor som hansz kaldszbreff vider om formelder. Midlerthid haffuer bode geistlig oc verdslig øffrighedt gierne villet hafft hannem forfremmet thil bedre vilkor. Men formedellst misgunst hoes bønderne po atskillige steder, effter den frihed de haffue thil at kalde en sognepræst i ordinantzen, er hannem andre bleffuen foredragen thill denne daeg. Huorfor hand oc nu formente sig højelig at vere fororsaget at begiere aff osz sit schudszmaal, paa det ingen skulle tenke, at hand vaar i sin omgiengellse saa slem eller i sin bog saa wskickelig, at hand icke kunde med ære oc lige betiene nogen menighedt paa sit embidsz vegne, som det sig burde etc. Da kandt vi icke andet for vor person end med en god samvittighedt giffue hannem dette schudszmaal oc vidniszbyrdt, at al den stund hand haffuer tient her thil domkircken i Staffanger, da haffuer hand veret en duelig oc brugelig mandt thil hansz embedisz parter wlastelig at vdrette. Diszligiste ocsaa i hansz leffnet oc omgiengellsze haffuer hand saa skicked sig imod en huer aff osz, at vi haffuer vell vered oc ere endnu med hannem thill fridsz. Ey haffue vi heller fornummet nogen i denne menighedt, midler thid hand her haffuer betient kircken, at haffue anklaget eller beskyldet hannem for noget, som hansz ære, gode naffn oc røkte kunde vere fornær i naagen maade. Och maa hand her om frit haffue sit schodsmaal till osz, om videre behoff giø- [s. 319] risz. Thil vidniszbyrdt, at saa i sandhed er som forscht staar, trøcke vi vorisz capittelsz secret her neden for dette vort obne breff, som er giffuet oc skreffuet paa Staffangersz capittel den 4. januarii anno Domini 1621.
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 676. Knudsker (St. Knuds),

Vester Herred, Bornholms Amt, Sjællands Stift

Kbg. 1687.
Anm. Blev 29/10 1606 Annex til Rønne.

 

[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Aage Dahl, se nedenfor.]
———————————

1. c. 1557. Niels Bertelsen; [# 1589, levede endnu 1602; Bønderne klagede tilsidst, at de ikke forstode hans Mæle; blev 1589 skilt ved Pgdn. og fik en Gd. til sit Underhold, da han var gammel og maalløs; see H. Aktst. 504].

2. (1598. 1605). Jens . . .

3. 160 . – 29/10 06). Peder Pedersen Orthing; fik tillige Rønne; see der.

(Udgaar her, er identisk med Sp. nr. 6 i Rønne, see der. 4. (1617). Laurits . . .)
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Aage Dahl: Bornholms Præstehistorie. Bidrag til den danske gejstligheds historie og genealogi. Bornholmske Samlinger, 38. Bind, Udg. af Bornholms Historiske Samfund, Rønne 1961, s. 34.
Danmarks Kirker, bd. 7, Bornholms Amt, udg. af Nationalmuseet 1954. S. Knuds Kirke, s. 181-198.