Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 442. Hersted (Øster- og Vester-),

Smørum Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/69; L. P. B. 72; Lkm. 1/48; K. M. 143; M. 29; Kbg. Hersted Ø. 1703, Hersted V. 1814.
———————————

1. 1532. Mag. Peder Tidemand; see Hans P. T. i Tikjøb; [levede endnu 1577; duelig og virksom; oversatte enkelte Stykker af det gl. Test. (Helweg: Den danske Kirke eft. Ref.); W. 2/493; N. 617].

2. (1579). Hans Jensen Lollik; [var her endnu 1584; hans Navn paa Alterkalken 1579; blev stevnet af Niels Hansen i Risby, fordi han havde bandsat ham; see Nye khist. Saml. 4/3 68].

KS 2:4 (1867-68), s. 405.

3. k. 3/4 1585. Peder Madsen Morsing; maaskee St. i Kbh. (79); ~ . . . Christophersdtr. Dybvad, f. Dybvad, Gosmer S.; F. C. Eriksen; [† 28/5 1610, ved at hænge sig; „qui pro dolor vitam finivit laquea et suspendio, feria secunda pentacostes 1610“; hans Navn paa Altertavlen i V. Hersted 1592 og paa Kirkeklokken ss. 05].

F-P s. 92 (»Petrus Matthiæ«); Hegelund I s. 544, II s. 190-91; KS 2:5 (1869-71), s. 150; DanKir bd. 3, s. 495, 499 (se nedenfor).

4. 1610 [p. t. Kbhs. Tugthuus 16 . .] Poul Eriksen, f. i Fyen; St. 00; ~ F. E.(?) . . . . Christophersdtr. Dybvad; F. C. Eriksen D.; [Præst i kuns 15 Uger, dvs. † c. •/9 1610].

FS nr. 655 (»Paulus Erici«); F-P s. 170.

5. 1610 [Cap. t. Hvidovre (10**)] Peder Jensen Randers; vist St. i Kbh. (04); ~ . . . , † før 45; see Etm.; [† 1658].

F-P s. 205 (»Petrus Johannis Randrusiensis«); KS 3:1 (1874-77), s. 809; Kopskatten 1645, opsl. 34 (»Peder Jenssøn«, uden hustru).

6. 26/6 1658 [p. Cap.*, o. 29/9 43] F. S. Peder Pedersen Hersted, f. c. 13; St. Roesk. 35; Pr. 10/10 61; 1 ~ Anne Iversdtr., skilt 57; 2 ~ Susanne Mikkelsdtr., † 76; see D. Johansen i Vodder; [† 1676].

KUM I, s. 129 (»Petrus Petri Herstadius«); KS 2:1 (1857-59), s. 509 (»Peder Pedersen Hersted«, 30 år gl.).

7. 29/6 1674**. Mag. Torben Christophersen Lidøe af Ledøie-S.; St. Roesk. 66; Mag. Kbh. 11/6 84; Pr. 94; 1 ~ 76 Margrethe Jensdtr. Aalborg af St. Hedinge, f. 15/4 58, † 15/4 81; 2 S.; 2 ~ Anna Elisabeth Justdtr. Stemann af Helsing. St. Mariæ K., f. Rostock 14/4 59, † c. 2/10 00; 6 S., 3 D.; 3 ~ Bente Maria Hansdtr. Gemzøe af Stege, E. e. Mathias Klincke, Hospforst. i Helsingør; 2 B.; 2 ~ H. J. Spend i Raklev; see Jens T. L. i Ondløse-S.; P. G. Møller i Raklev; O. P. Schytte i Vallekilde-H.; J. H. Gerner i Tjæreby-A.; [† 2/7 el. 5/7 1707; hans Navn paa Alterkalken i V. Hersted K. 79 og paa Korgitter sst. 01; Lgst.].

KUM I, s. 334 (»Torbernio Christophori Ledoënsis/Ledoviensis«) II, 129 (»Dn. Torbernus Christophori Liddøe«); KS 4:3 (1893-95) s. 340 (slægtstavle); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i København amt, Smørum hrd. nr. 28, 31, (original s. 274-75, enken aflagde ed ang. en guldring tilhørende hendes ægtemand med årstal 1520, at det »havde været Een af hans salig Forfædre, som var en Timmermand, som hafde ladet ringen giøre, oc var hans Søn den første Lutherske Præst, som prædichede i Brøndbye-Kirche«); PT 8:5 (1926) s. 214 (3. hustrus 1. ægtemands testamente); DanKir bd. 3, s. 484, 496, 497 (se nedenfor).

8. 25/7 1707 [Thisted-T. 17/3 05, o. 20/5 04] Mag. Johannes Hansen Dauw, f. Kbh. 13/6 80; F. H. D., Silkehandler; M. Alhed Hansdtr. Kaalund; St. pr. 97, Bacc. 98; C. 23/3 00, illum.; udenlands . . . ; Mag. 06; ~ Agnes Cathrine Grötter, d. Kbh. 17/9 84; F. Valentin Grøtter, Hoftrompeter; M. Cathrine Kirstine . . . ; 7 B.; see Frederik J. V. J. D. til Rand. Hosp.; Johan Gottfred J. D. i Nexø-B.; [† 3/6 1723; udgav: „Lystmad el. Forældre- og Børne-Confect“; W. 1/248; N. 134; Eptph. og Kisteplade i V. Hersted K.].

KUM II, s. 229, 234 (»Iohannes Daw/Dauw«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i København amt, Smørum hrd. nr. 38; Københavns byting nr. 1766; Kbg. Kbh. Trinitatis (1660-92) opsl. 36 (hustrus dåb); DanKir bd. 3, s. 485, 499 (se nedenfor).

9. 25/6 1723 [r. Cap. Helsing. St. Olai K. 22/8 11] Jacob Danielsen Schrøder, f. Nysted 4/6 79; St. Nysted 00; C. 13/6 03, n.; ~ Thalia Hansdtr. Cramer, † 7/6 43; u. B.; [† 18/4 1732; Kisteplade].

KUM II, s. 260 (»Iacobus Danielis Schrøder«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i København amt, Smørum hrd. nr. 41; DanKir bd. 3, s. 485 (se nedenfor).

10. 2/5 1732, o. 16/5 [Hør. Fdbg. 25] Lars Bachevold, f. Skjold, Stavanger Amt, 13/11 03; F. Iver Olsen B., Klokker ss. (i Vats Annex); M. Anna Jonsdtr. Svantesvold; St. Fdbg. 24, Bacc. 26; C. 24/9 26, l.; ~ 13/10 33 Susanne Kirstine Nielsdtr. Grundtvig af Svallerup, f. 05, b. 21/5 81; 5 B.; [† •/1 1743].

KUM II, s. 461, 476 (»Laurentius Bacchewold/Backewold«, 21 år gl.); Nils Olav Østrem: Skjold. Gard & Ætt. Vindafjord kommune 1999, bd. II, s. 282–83; Nils Dybdahl-Holte: Soga om Vats. Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune 1984, s. 477; OST s. 74; NST 4 (1934), s. 206.

11. 22/2 1743 [Vang i Valdres, Aggerhuus St., 29/10 41] Lars Christiansen Lund, f. Flekkefjord, Christiansands St., 28/12 85; F. C. Larsen L., Kbmd. ss.; M. Anna Magdalena Samuelsdtr. Storck; St. pr. 03; C. 21/5 10, h.; r. Cap. t. Ribe Cathr. K. o.s.v. 18/6 11; Sp. Thorstrup-H. 10/2 31; Pr. 40; 1 ~ Gjertrud Christophersdtr. Heidemann, † Ribe 17/12 26, sindsforvirret; F. C. H., Amtmd. i Nordlandene; M. Sophie Amalie Danielsdtr. Pfeiff af Kbh. Petri K.; 2 ~ Elisabeth Jonasdtr., † i Hobøl, Aggersh. St., b. 31/8 42; i Thorstrup 1 S., 3 D.; 3 ~ Aarh. Frue K. 3/6 45 Anna Clausdtr. Gosmann af Ribe Dk. r. Cap, og E. e. E. A. Beyerholm til Aarh. Frue K., † Ribe 31/10 58; [† 30/9 1747].

KUM II, s. 285 (»Laurentius Lund«, 18 år gl.); Kjell T. Lund: Han far. Prestehistorie og bygdeliv, Vang i Valdres. Vang historielag, Vang i Valdres 1997, s. 91–95; OST s. 27.

12. 1/9 1747, o. 20/10 [Hør. Fdbg. 39] Peder Lauritsen Schaltz, f. Kbh. 17; F. L. S., Formand for Kornmaalerne; St. Fdbg. 35, Bacc. 36; C. 6/8 39, h.; ~ 24/9 48 Kirstine Bendike, f. 13, † 23/7 84; [# 1784; † 86; Lgst.].

KUM II, s. 561, 569 (»Petrus Schaltz«, 19 år gl.); DanKir bd. 3, s. 484 (se nedenfor).

13. 3/12 1784 [St. Jørgensbjerg-I. 2/12 75, o. 22/3 76] Carl Christian Bendtsen, f. Jægersborg 27/1 45; F. Peder B., kgl. Jæger; M. Bodil Rasmusdtr.; St. Fdbg. 64; C. 15/6 68, h.; ~ 6/9 76 Gunild Dorothea Nyholm af Slaglille-B., f. 8/3 54, † 23/8 36; u. B.; [† 31/5 1809; W. 3/66].

Kbh. Adresseavis 18. sept. 1776 (vielse).

14. 6/10 1809 [Rerslev-Ve. 17/12 90] Jørgen Christian Svitzer; [15/11 1820 Brøndby V. og Ø.; see der; Pg. br. 13].

15. 17/11 1820 [Nylarsker-M. 29/4 12] Lorents Andreas Hjorth; [27/5 1825 Rønne-K.; see Aagerup-K.].

16. 30/11 1825, o. 10/2 26 [Cat. Kbh. Holmens K. 20] Johannes Stein Zoffmann af Karise-A., f. 11/2 94; St. Fdbg. 10; C. 26/10 14, l.; Lærer ved Søetatens Drgsk. 19; ~ Lyngby 27/9 18 Marie Cathrine Dickhudt; see J. P. C. A. Ponsaing i Sæby; [# 18/1 1859, † 8/7 63].

17. 2/4 1859 [Ring-F. 1/3 47] Dr. phil. Marcus Andreas Tage Schack af Kbh. Frelsers K., f. Sengeløse 7/12 10; St. pr. 28; C. 29/10 33, h.; Dr. phil. i Rostock 2/10 36; Cat. Frelsers K. 7/2 37, o. 17/3; (28/3 – 28/6 57 Verninge); ~ 20/5 43 Hildeborg Marie Bruun, f. p. St. Thomas 27/12 19, † Kbh. 5/6 73; F. Krigscclsecr. Math. Aug. B., Regjeringssecr. ss.; M. Louise Maria Hermana Lans; 6 S., 3 D.; see Albert S. i Bredstrup; [† 26/9 1862; da han havde tilbragt 2 Timer i Verninge Præstegaard og set den elendige Forfatning, hvori denne og Jorderne fandtes, havde han faaet nok, og indgav Ansøgning om at blive fri fra Embedet, hvilket blev bevilget; Mindetavle; E. 3/28 og S. 3/21].

DanKir bd. 3, s. 484 (se nedenfor); Verninge, s. 157.

18. 22/12 1862 [Kyndby-K. 20/8 54] Johan Christian Frederik Victor Melbye, f. Kbh. 8/2 08; F. Kgrd. Ulrik Christ. M. af Middelf.-K., senest Toldbetj. i Kbh.; M. Anna Marg. Jürgersen Abelbom; St. Kbh. 26; C. 18/1 32, h.; Skllrr. i Kbh.; Lemvig-N. 6/8 39, o. 16/10; ~ Kbh. Trin. K. 29/12 37 Christine Cecilie Christensen, f. Kbh. 14/5 11; F. Anders C., Vognmd. og Postholder; M. Christine Christensen; 1 D.; [# 24/12 1883; boer i Kbh.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1944. Hersted-Øster Kirke, s. 478-486, Hersted-Vester Kirke, s. 487-500.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1370. Præsterne ved Straffeanstalten paa Vridsløselille Mark.

[Smørum Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 26/4 1861 [P. T. Kbhs. civ. Arresthuus 26/11 55] Theodor Smidt Oxholm; [12/4 1867 Borup-K.; see der].

2. 27/7 1867 [Nykirke, Tønder Provstie, 15/4 62, afsat 64 af d. t. R.; # 28/10 s. A. af d. d. R.] Frederik Nicolai Freuchen; [17/9 1877 Høiby; see der].

3. 17/11 1877 [P. v. Chrhvns. Tugth. 2/8 75] Harald Magnus Nicolai Wamberg, f. Holbæk 13/12 43; F. Niels W., Insp. v. Holbæk Amts Arbeids- og Sygehuus; M. Ane Mar. Elisab. Hansen; St. Kbh. 62; C. 18/1 70, h1.; Lærer v. Latin- og Realsk. paa Værnedamsvei v. Kbh. 1/3 63; o. Cat. Nestved 9/8 73, o. 8/10; ~ Kbh. Garn. K. 24/4 71 Anna Sophie Juel Fossum, f. Præstø 20/5 50; F. Joh. Christ. F., Sadelmgrmstr.; M. Kirstine Schytte; (78) 3 S., 1 D.; [10/1 1884 Sorø].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1944. Hersted-Vester Kirke, s. 487-500.