Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 442. Hersted (Øster- og Vester-),

Smørum Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/69; L. P. B. 72; Lkm. 1/48; K. M. 143; M. 29; Kbg. Hersted Ø. 1703, Hersted V. 1814.
———————————

1. 1532. Mag. Peder Tidemand; see Hans P. T. i Tikjøb; [levede endnu 1577; duelig og virksom; oversatte enkelte Stykker af det gl. Test. (Helweg: Den danske Kirke eft. Ref.); W. 2/493; N. 617].

2. (1579). Hans Jensen Lollik; [var her endnu 1584; hans Navn paa Alterkalken 1579; blev stevnet af Niels Hansen i Risby, fordi han havde bandsat ham; see Nye khist. Saml. 4/3 68].

KS 2:4 (1867-68), s. 405.

3. k. 3/4 1585. Peder Madsen Morsing; ~ . . . Christophersdtr. Dybvad, f. Dybvad, Gosmer S.; F. C. Eriksen; [† 28/5 1610, ved at hænge sig; „qui pro dolor vitam finivit laquea et suspendio, feria secunda pentacostes 1610“; hans Navn paa Altertavlen i V. Hersted 1592 og paa Kirkeklokken ss. 05].

Hegelund I s. 544, II s. 190-91; KS 2:5 (1869-71), s. 150; DanKir bd. 3, s. 495, 499 (se nedenfor).

4. 1610 [p. t. Kbhs. Tugthuus 16 . .] Poul Eriksen, f. i Fyen; St. 00; ~ F. E.(?) . . . . Christophersdtr. Dybvad; F. C. Eriksen D.; [Præst i kuns 15 Uger, dvs. † c. •/9 1610].

FS nr. 655 (»Paulus Erici«); F-P s. 170.

5. 1610 [Cap. t. Hvidovre (10**)] Peder Jensen Randers; vist St. i Kbh. (04); ~ . . . , † før 45; see Etm.; [† 1658].

F-P s. 205 (»Petrus Johannis Randrusiensis«); KS 3:1 (1874-77), s. 809; Kopskatten 1645, opsl. 34 (»Peder Jenssøn«, uden hustru).

6. 26/6 1658 [p. Cap.*, o. 29/9 43] F. S. Peder Pedersen Hersted, f. c. 13; St. Roesk. 35; Pr. 10/10 61; 1 ~ Anne Iversdtr., skilt 57; 2 ~ Susanne Mikkelsdtr., † 76; see D. Johansen i Vodder; [† 1676].

KUM I, s. 129 (»Petrus Petri Herstadius«); KS 2:1 (1857-59), s. 509 (»Peder Pedersen Hersted«, 30 år gl.).

7. 29/6 1674**. Mag. Torben Christophersen Lidøe af Ledøie-S.; St. Roesk. 66; Mag. 84; Pr. 94; 1 ~ 76 Margrethe Jensdtr. Aalborg af St. Hedinge, f. 15/4 58, † 15/4 81; 2 S.; 2 ~ Anna Elisabeth Justdtr. Stemann af Helsing. St. Mariæ K., f. Rostock 14/4 59, † c. 2/10 90; 6 S., 3 D.; 3 ~ Bente Maria Hansdtr. Gemzøe af Stege; 2 B.; 2 ~ H. J. Spend i Raklev; see Jens T. L. i Ondløse-S.; P. G. Møller i Raklev; O. P. Schytte i Vallekilde-H.; J. H. Gerner i Tjæreby-A.; [† 2/7 el. 5/7 1707; hans Navn paa Alterkalken i V. Hersted K. 79 og paa Korgitter ss. 01; Lgst.].

DanKir bd. 3, s. 484, 496, 497 (se nedenfor).

8. 25/7 1707 [Thisted-T. 17/3 05, o. 20/5 04] Mag. Johannes Hansen Dauw, f. Kbh. 13/6 80; F. H. D., Silkehandler; M. Alhed Hansdtr. Kaalund; St. pr. 97; C. 23/3 00, illum.; udenlands . . . ; Mag. 06; ~ Agnes Cathrine Grötter, f. Kbh.; 7 B.; see Frederik J. V. J. D. til Rand. Hosp.; Johan Gottfred J. D. i Nexø-B.; [† 3/6 1723; udgav: „Lystmad el. Forældre- og Børne-Confect“; W. 1/248; N. 134; Eptph. og Kisteplade i V. Hersted K.].

DanKir bd. 3, s. 485, 499 (se nedenfor).

9. 25/6 1723 [r. Cap. Helsing. St. Olai K. 22/8 11] Jacob Danielsen Schrøder, f. Nysted 4/6 79; St. Nysted 00; C. 13/6 03, n.; ~ Thalia Hansdtr. Cramer, † 7/6 43; [† 18/4 1732; Kisteplade].

DanKir bd. 3, s. 485 (se nedenfor).

10. 2/5 1732, o. 16/5 [Hør. Fdbg. 25] Lars Bachevold, f. Skjold, Stavanger Amt, 13/11 03; F. Iver Olsen B., Klokker ss. (i Vats Annex); M. Anna Jonsdtr. Svantesvold; St. Fdbg. 24; C. 24/9 26, l.; ~ 13/10 33 Susanne Kirstine Nielsdtr. Grundtvig af Svallerup, f. 05, b. 21/5 81; 5 B.; [† •/1 1743].

Nils Olav Østrem: Skjold. Gard & Ætt. Vindafjord kommune 1999, bd. II, s. 282–83; Nils Dybdahl-Holte: Soga om Vats. Bygdeboknemnda i Vats i samarbeid med Vindafjord kommune 1984, s. 477; OST s. 74; NST 4 (1934), s. 206.

11. 22/2 1743 [Vang i Valdres, Aggerhuus St., 29/10 41] Lars Christiansen Lund, f. Flekkefjord, Christiansands St., 28/12 85; F. C. Larsen L., Kbmd. ss.; M. Anna Magdalena Samuelsdtr. Storck; St. pr. 03; C. 21/5 10, h.; r. Cap. t. Ribe Cathr. K. o.s.v. 18/6 11; Sp. Thorstrup-H. 10/2 31; Pr. 40; 1 ~ Gjertrud Christophersdtr. Heidemann, † Ribe 17/12 26, sindsforvirret; F. C. H., Amtmd. i Nordlandene; M. Sophie Amalie Danielsdtr. Pfeiff af Kbh. Petri K.; 2 ~ Elisabeth Jonasdtr., † i Holbøl, Aggersh. St., b. 31/8 42; i Thorstrup 1 S., 3 D.; 3 ~ Aarh. Frue K. 3/6 45 Anna Clausdtr. Gosmann af Ribe Dk. r. Cap, og E. e. E. A. Beyerholm til Aarh. Frue K., † Ribe 31/10 58; [† 30/9 1747].

Kjell T. Lund: Han far. Prestehistorie og bygdeliv, Vang i Valdres. Vang historielag, Vang i Valdres 1997, s. 91–95; KUM II, s. 285; OST s. 27.

12. 1/9 1747, o. 20/10 [Hør. Fdbg. 39] Peder Lauritsen Schaltz, f. Kbh. 17; F. L. S., Formand for Kornmaalerne; St. Fdbg. 35; C. 6/8 39, h.; ~ 24/9 48 Kirstine Bendike, f. 13, † 23/7 84; [# 1784; † 86; Lgst.].

DanKir bd. 3, s. 484 (se nedenfor).

13. 3/12 1784 [St. Jørgensbjerg-I. 2/12 75, o. 22/3 76] Carl Christian Bendtsen, f. Jægersborg 27/1 45; F. Peder B., kgl. Jæger; M. Bodil Rasmusdtr.; St. Fdbg. 64; C. 15/6 68, h.; ~ 6/9 76 Gunild Dorothea Nyholm af Slaglille-B., f. 8/3 54, † 23/8 36; u. B.; [† 31/5 1809; W. 3/66].

Kbh. Adresseavis 18. sept. 1776 (vielse).

14. 6/10 1809 [Rerslev-Ve. 17/12 90] Jørgen Christian Svitzer; [15/11 1820 Brøndby V. og Ø.; see der; Pg. br. 13].

15. 17/11 1820 [Nylarsker-M. 29/4 12] Lorents Andreas Hjorth; [27/5 1825 Rønne-K.; see Aagerup-K.].

16. 30/11 1825, o. 10/2 26 [Cat. Kbh. Holmens K. 20] Johannes Stein Zoffmann af Karise-A., f. 11/2 94; St. Fdbg. 10; C. 26/10 14, l.; Lærer ved Søetatens Drgsk. 19; ~ Lyngby 27/9 18 Marie Cathrine Dickhudt; see J. P. C. A. Ponsaing i Sæby; [# 18/1 1859, † 8/7 63].

17. 2/4 1859 [Ring-F. 1/3 47] Dr. phil. Marcus Andreas Tage Schack af Kbh. Frelsers K., f. Sengeløse 7/12 10; St. pr. 28; C. 29/10 33, h.; Dr. phil. i Rostock 2/10 36; Cat. Frelsers K. 7/2 37, o. 17/3; (28/3 – 28/6 57 Verninge); ~ 20/5 43 Hildeborg Marie Bruun, f. p. St. Thomas 27/12 19, † Kbh. 5/6 73; F. Krigscclsecr. Math. Aug. B., Regjeringssecr. ss.; M. Louise Maria Hermana Lans; 6 S., 3 D.; see Albert S. i Bredstrup; [† 26/9 1862; da han havde tilbragt 2 Timer i Verninge Præstegaard og set den elendige Forfatning, hvori denne og Jorderne fandtes, havde han faaet nok, og indgav Ansøgning om at blive fri fra Embedet, hvilket blev bevilget; Mindetavle; E. 3/28 og S. 3/21].

DanKir bd. 3, s. 484 (se nedenfor); Verninge, s. 157.

18. 22/12 1862 [Kyndby-K. 20/8 54] Johan Christian Frederik Victor Melbye, f. Kbh. 8/2 08; F. Kgrd. Ulrik Christ. M. af Middelf.-K., senest Toldbetj. i Kbh.; M. Anna Marg. Jürgersen Abelbom; St. Kbh. 26; C. 18/1 32, h.; Skllrr. i Kbh.; Lemvig-N. 6/8 39, o. 16/10; ~ Kbh. Trin. K. 29/12 37 Christine Cecilie Christensen, f. Kbh. 14/5 11; F. Anders C., Vognmd. og Postholder; M. Christine Christensen; 1 D.; [# 24/12 1883; boer i Kbh.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1944. Hersted-Øster Kirke, s. 478-486, Hersted-Vester Kirke, s. 487-500.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1370. Præsterne ved Straffeanstalten paa Vridsløselille Mark.

[Smørum Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 26/4 1861 [P. T. Kbhs. civ. Arresthuus 26/11 55] Theodor Smidt Oxholm; [12/4 1867 Borup-K.; see der].

2. 27/7 1867 [Nykirke, Tønder Provstie, 15/4 62, afsat 64 af d. t. R.; # 28/10 s. A. af d. d. R.] Frederik Nicolai Freuchen af Faxe, f. Magleby 9/7 31; St. Sorø 53; C. 24/6 59, h.; ~ 15/7 62 Alvilda Sophie Voss, f. 13/7 40; F. Prof. Louis V., Tandlæge i Kbh.; M. Thora Müffelmann; (68) 3 S.; [17/9 1877 Høiby].

3. 17/11 1877 [P. v. Chrhvns. Tugth. 2/8 75] Harald Magnus Nicolai Wamberg, f. Holbæk 13/12 43; F. Niels W., Insp. v. Holbæk Amts Arbeids- og Sygehuus; M. Ane Mar. Elisab. Hansen; St. Kbh. 62; C. 18/1 70, h1.; Lærer v. Latin- og Realsk. paa Værnedamsvei v. Kbh. 1/3 63; o. Cat. Nestved 9/8 73, o. 8/10; ~ Kbh. Garn. K. 24/4 71 Anna Sophie Juel Fossum, f. Præstø 20/5 50; F. Joh. Christ. F., Sadelmgrmstr.; M. Kirstine Schytte; (78) 3 S., 1 D.; [10/1 1884 Sorø].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1944. Hersted-Vester Kirke, s. 487-500.