Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (3)

No 159. Brøndby (Vester- og Øster-),

Smørum Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/77; K. M. 145; Lkm. 1/53; M. 32; Kbg. 1730 (÷ 1742-53).
———————————

1. 1558. Christopher Bentsen*, f. c. 32; F. vistnok Bent, Tømmermd.; tillige Forstander for Vartov; flyttede 1566 hertil og byggede Pg.; 1 ~ Maren Nielsdtr. i 23 Aar; 2 ~ Sidsel Saxisdtr.; (med Begge?) 5 S., 5 D.; 2 ~ Etm.; see Hans C. i Ballerup-M.; [† 10/5 1592; Lgst.].

KS 2:4 (1867-68), s. 405 (Sokkelund hrd.); 4:3 (1893-95) s. 340 (slægtstavle); Gejstl. sk. i København amt, Smørum hrd. s. 274-75, efter T. C. Lidøe i Hersted Ø. og V., hvor enken aflagde ed ang. en guldring tilhørende hendes ægtemand med årstal 1520, at det »havde været Een af hans salig Forfædre, som var en Timmermand, som hafde ladet ringen giøre, oc var hans Søn den første Lutherske Præst, som prædichede i Brøndby-Kirche«); DanKir bd. 3, s. 457 (se nedenfor).

2. 1592. Jacob Hansen Falslev, f. c. 56; 1 ~ 92 F. E., † •/10 11; 2 ~ 12 Anna Simonsdtr., som overlevede ham; [† 20/9 1622; Eptph.; Lgst.; Pg. br. 09].

KS 2:5 (1869-71), s. 150; DanKir bd. 3, s. 456, 457-58 (se nedenfor).

3. o. 20/11 1622. Anders Jacobsen Gimlinge; St. 12, Bacc. 18; [† 3die Paaskedag (7/4) 1629; indstevnet til Landemodet 24/6 27, »for han havde i Sacramentens Uddelelse først givet Kalken og senere Brødet. Blev benaadet af Hs. Maj. denne Gang. Men dersom her efter findes Brøde hos hannem, skal og denne Sag staa aaben. Skal derhos forbede Menigheden, og saa ved Provsten annammes igjen til Ministerium.«].

KUM I, s. 7, 33 (»Andreas Iacobi Gimling«); PT 8:6 (1927) s. 187; KS 4:3 (1893-95) s. 336.

4. o. 10/6 1629. Hans Madsen Birkop af St. Jørgensbjerg-I.; St. Roesk. 21; Hør. Roesk. 24–25; St. i Rostock 26; ~ (45) . . . . ; see Etm.; [† 8/5 1652 el. 53; Bloch (Roeskilde Domskole 2/35) kalder ham Søren el. Svend B.].

KUM I, s. 53 (»Iohannes Matzonius Roëschildensis«); Helk I, s. 173 (»Joannes Matthiae Roschildensis«); PT 8:6 (1927) s. 190; Kopskatten 1645, opsl. 34.

5. 1652 el. 53 [p. Cap. Ulsø-F. . .] Niels Christiansen Faxe; St. Roesk. 43; ~ F. D. Ane Hansdtr.; 2 ~ Etm.; [† 1658].

KUM I, s. 177 (»Nicolaus Christierni Faxovius«).

6. 1658. Peder Mikkelsen Schielderup (el. Greve) af Greve-K.; f. Greve c. 26; St. Roesk. 48; ~ F. E.; 3 ~ Etm.; [† 30/10 1661; Eptph.].

KUM I, s. 211 (»Petrus Michaël. ScheIderup«); DanKir bd. 3, s. 456-57 (se nedenfor).

7. 30/10 1661, o. 29/11, Peder Jespersen Skou; St. pr. 47; 1 ~ Anna Nielsdtr.; 2 ~ F. E., † 20/6 73; 3 ~ Kirsten Hansdtr. Tausen af Finderup, E. e. 1) K. Mortensen i Sønderup-N., 2) M. Beyerholm i Finderup, og † Hillerød 02; [† 11/9 1680].

KUM I, s. 205 (»Petrus Caspari Schovius«).

8. 12/9 1680 [p. Cap. Baarsløf og Fjærestad, Luggude Herred i Skaane, o. 25/4 47; Sp. ss. 48; rømmede til Danmark 79] Herman Mortensen Lipper; St. Kbh. 43; Pr. (81); 1 ~ vist F. D. i Baarsløf: Ingeborg Pedersdtr., f. 30, † Skaane 55; F. vist P. Olsen, Sp. i Baarsløf-F.; M. Margrareta . . . ; 1 S., 1 D.; 2 ~ c. 57 Johanne Pedersdtr., † i Landskona, Skifte 24/9 86; 1 S., 4 D.; 3 ~ c. 86 Sophie Hansdtr. Luft, f. c. 46, † Kbh. 06; see Etm.; Morten H. L. i Slaglille-B.; M. H. Bergenhammer i Maarslet; [† 1690].

KUM I, s. 177 (»Hermannus Martini Lipperus«); Caw. III, s. 439; PT 15:4 (1970), s. 165-166 (Bergenhammer); FWDP nr. 159,08.

9. 14/2 1682**. Jacob Lauritsen; maaskee St. Lund 72; ~ F. D. Ingeborg Hermansdtr. Lipper, f. Baarsløv i Skaane c. 58, † 24/1 90; see O. J. Brøndbye i Nestelsø-M.; [† 20/4 1691].

KUM II, s. 36 (»Iacobus Lavrentius, ex acad. Carolin. Lund.«); Danske Kancelli: Kaldsbrev som kapellan med succession; PT 15:4 (1970), s. 166.

10. 21/4 1691 [p. Cap. Pedersborg-K. 79] Peder Jørgensen Kirckberg, f. c. 48; maaskee St. Od. 74; Pr. 07; ~ Pedersborg 24/6 80 Arone Martha Pedersdtr. Faxe af Pedersborg-K., f. c. 55, † 32; 2 S., 3 D.; see Etm.; [† 5/9 1721; hans Navn paa Kirkeklokken 1692].

KUM II, s. 45 (»Petrus Georgij«); Kbg. Pedersborg (1663-1702) opsl. 143 (vielse); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i København amt, Smørum hrd. nr. 36; DanKir bd. 3, s. 456 (se nedenfor).

11. 23/3 1716** [Christiansø 10/8 15] Jens Jepsen Colding af Velling, f. 16/12 83; St. Kold. 03; C. 6/7 05, n.; Skp. 09; ~ 07 F. D. Karen Pedersdtr. Kirckberg, f. Pedersborg 23/6 87, † 2/7 54; 3 S.; see Etm.; (Jens V. C. i Vesterbølle-Ø.; J. P. Bering i Magleby-H.); [† 30/6 1757; W. 1/233 og 3/157; N. 126].

KUM II, s. 288 (»Ianus Japeti Coldingius«, 19 år gl.) E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, Smørum hrd. nr. 53, 57; AaDB s. 112-13; PT 8:3 (1924) s. 90 (sønnen Villads Jensen C.).

12. 18/11 1757 [p. Cap.* 13/4 53, o. 1/6] F. S. Johannes Iver Jensen Colding, f. 11/2 27; St. pr. 45, Bacc. 46; C. 19/1 50, n.; 1 ~ 2/6 58 Sophie Kirckberg, f. c. 24, † 59; u. B.; 2 ~ Anna Marie Kutscher, f. c. 31, b. Kbh. Hel. G. K. 17/1 76; F. Christian Kutscher (Gutscher), Snedker; M. Anne Kirstine Jensdtr. Mørch (Sstr. t. Martha C. M. ~ S. N. Bisted i Levring-H. og Moster t. Elisabeth Milan ~ L. P. Floor i Vaalse); 3 S., 1 D.; [† 11/8 1772].

KUM III, s. 54, 61 (»Iohannes Ivarus Colding«, 19 år gl.); Kbg. Kbh. Hel. G. K. (1757-1813 D) opsl. 73 (enkens begr.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 84; Københavns byting nr. 1819; PT 8:2 (1923), s. 170 (bror Villads); »see Jens C. i Vesterbølle-Ø.« udgår.

13. 15/10 1772 [P. t. Christians Pleiehuus, Kbhs. Ladegd. og Pesthuset 21/8 61] Henrik Henriksen Becher, f. Nykjøb. p. F. 6/12 30; F. H. Antonisen B., Bgr. og Skræder; M. Lisbeth Henriksdtr. Helbech; St. Nykjøb. 49; C. 53, h.; r. Cap. Ørkedalen (Orkdal), Trondhj. St., 24/9 60, o. 6/2 61; Pr.; ~ Kbh. Frue K. 8/1 62 Else Kirstine Holm; F. Rasmus H., Rdmd. og Brygger; M. Ellen Heger; [† 14/10 1796].

Erl. I, s. 205-206; E. Brejls skifteuddr.: Nykøbing Falster byfoged, nr. 774.

14. 23/12 1796 [r. Cap. Slag. St. Mikkels K. o.s.v. 31/10 88] Eiler Hammond; Pr. 05; Apr. 18/12 07; [5/1 1820 Roeskilde Dk.; see der].

(7/6 – 15/11 1820. H. Høxbroe; see Rødding-S.).

15. 15/11 1820 [Hersted Ø. og V. 6/10 09] Jørgen Christian Svitzer*, f. Asnæs 19/11 65; F. Jstrd. Erik Clausen S. til Gislingegd.; M. Maria Felten Schiøtt; St. Od. 84; C. 5/10 87, h.; Fp., o. 22/10 88; Skp. 89; Rerslev-Ve. 17/12 90; ~ 91 Susanne Kirstine Svitzer, f. p. Aggersvold 11/5 68, † 17/3 40; F. Kmrd. Laurits Rasmussen S. af Varde, Eier af Bødstrup; M. Elisabeth Christine Sass af Od. St. Knuds K. r. Cap.; 3 S.; [# 22/3 1844; † 7/7 s. A.; „var saa lidet agtet af Menighed og Embedsbrødre, at Ingen vilde feire hans Jubilæum med ham“; see B. D. G. 1/167; N. 593; E. 3/278 og S. 3/322].

E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 5462.

16. 2/6 1844 [St. Bjergby-M. 7/4 24, o. 14/4] Gunni Busck, f. Kbh. 11/5 98; F. Jstrd. Gunni B., Direct. v. d. kgl. Bankcont.; M. Dorothea Ludvigsen; St. pr. 15; Cand. jur. 20, l.; Cand. th. 20/10 23, l.; 1 ~ 15/5 24 Andrea Pouline Gutfeld af Kbh. Holmens K., d. Korsør 20/8 97, † 5/7 32; 3 S., 1 D.; 2 ~ 11/5 35 Juliane Maria Bech, f. Kbh. 10/2 15; F. Konfrd. Herman B., Deputeret i Generaltoldkammer- og Commercecollegiet; M. Marie Am. Callisen; 5 S., 4 D.; [† 28/3 1869; E. 1/259 og S. 1/779].

17. 2/7 1869. Dr. phil., Biskop Ditlev Gotthard Monrad; see V. Ulslev; 25/2 1871 Biskop over Loll.-Falst. St.

18. 12/5 1871. Frederik Peter Welding; see Vibg. Dk.-A.-T.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1944. Brøndby-Vester Kirke, s. 448-458, Brøndby-Øster Kirke, s. 459-466.