Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1244. Ulslev (Vester-),

Musse Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

Rh. 1/437; M. S. 2-b/44 og 73; L. P. B. 41; Lkm. 2/665; Kbg. 1722.
———————————

1. c. 1532. Morten Knudsen; see Etm.; [† 15 . . ; var først Pottemager, siden Soldat; løb saa til Tydskland og læste, besad en „Heste-Lærdom“; ivrig i Embedet og en varm Tilhænger af Kong Christian III.].

2. (1583). F. S.? Jacob Mortensen Barund; [† 15 . . 16 . . ].

3. (1608). Morten Knudsen; 1 ~ Maren Lauritsdtr., † 12; 2 ~ Maren . . . ; [† 9/2 1616; gav Altertavlen 16; Eptph.; Lgst.].

DanKir bd. 8, s. 1084, 1086 (se nedenfor).

4. (1635) [Hør. Vibg. (25)] Peder Jensen; maaskee St. 13; ~ . . . . . ; B.; 2 ~ Etm.; see F. Pedersen her; [† 1640].

KUM I, s. 8 (»Petrus Ioannis Scauenius«).

5. 1640 [p. Cap. Horslunde, o. 22/7 35] Jacob Nielsen Winther, vistnok af Saxkjøb., f. 09; St. 30; Rtr. Stubbekjøb. 25/7 33; ~ F. E.; [† 1671].

KUM I, s. 104 (»Iacobus Nicolaj Winterus«); KS 3:5 (1884-86), s. 143 (»Jacobus Nicolai Wintherus«), s. 128 (»J. N. W.«).

6. 12/6 1671 [p. Cap*. 14/6 67] F. Sts. Frederik Pedersen, f. 28; vist St. Slag. 50; Hør. Nykjøb. p. F. 58; [† 1679 ].

KUM I, s. 224 (»Fridericus Petri«).

7. 1679 [Vicepast. Vestenskov, o. 69] Søren Pedersen Busch, f. 36; maaskee St. Kjøge 61; Fp. el. Skp. . . . ; ~ 72 Margrethe Ellegaard af Døllefjelde-M., f. 7/9 48, † Nysted 17/7 24; see Jørgen S. B. i S. Kirkeby-A.; [† 1693; en Kugle havde borttaget endeel af hans ene Fod; fik Opreisning 72].

KUM I, s. 298 (»Severinus Petri Calundanus«); DanKir bd. 8, s. 1051 (Døllefjelde kirke).

8. 6/3 1693. Christen Jacobsen Baudelin af Slemminge-F., f. 57; St. Kjøge 79; [† 1738].

KUM II, s. 94 (»Christianus Iacobi Baudelinus«).

9. 29/8 1738 [Døllefjelde-M. 28/12 36, o. 15/2 37] Frederik Christian Nielsen Buchholtz, f. Nybg. 10/6 07; F. Kgrd. N. Rasmussen B. til Hesselagergd.; M. Inger Margrethe Grønvold; St. Sorø 25, Bacc. 26; C. 22/7 27, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 4/8 28–32; Hovmstr. hos Grev Knuth; ~ Huseby 6/8 37 Sophie Elisabeth Zeuthen, † Saxkjøb. 30/12 73; 2 D.; [† 7/2 1746].

KUM II, s. 470, 476 (»Fridericus Christianus Buchholtz«, 19 år gl.); Borchs K. nr. 175; SB s. 247.
(1/2 1746 B. Z. Garben; see Stokkemarke).

10. 12/8 el. 19/8 1746 [Døllefjelde-M. 5/9 38] Cort Jørgen Pedersen Werløs af Tingsted, f. 10/5 09; St. Nykjøb. p. F. 29; C. 8/10 31, h.; Degn i Taarnborg; p. Cap. her 13/9 37, o. 27/9; 1 ~ Barbara Jørgensdtr. Thestrup, † 50; F. J. Mathiesen T. af Dalby-S., Kbmd. i Kjerteminde; M. Pernille Ottosdtr. Langemach; 6 S., 2 D.; 2 ~ 22/5 51 Anna Maria Rasmusdtr., † 92; F. R. Olsen, Kbmd. i Saxkjøbing; 3 S., 4 D. (efter Rh. havde han 21 Børn med begge); see i C. Greve Sørbymagle-K.; [† 1768].

KUM II, s. 509 (»Curtius Werløse«, 22 år gl.).
(12/7 1754* H. H. B. Suhr; see Hunseby).

11. 24/5 1768, o. 2/9, Mag. Jens Sandøe; [2/2 1775 Thoreby; see der].

12. 2/2 1775 [r. Cap. Thoreby 3/8 59**, o. 12/11] Christen Friis Thomsen Høyer af Sønderholm-F., f. Tjele 26; St. Aalbg. 45; C. 19/10 50, n.; ~ Citad. Fdhvn. 2/9 61 Johanne Marie Wolff; 9 S., 4 D.; [† 1783].

(11/5 1775* A. C. Hviid).

13. 10/12 1783 [r. Cap. Østofte 25/3 58, o. 28/4] Mag. Peder Bering Thomsen Gjørup af Gunderup-N.; f. 28/10 30; St. Aalbg. 48; C. 29/10 53, n.; Mag. 68; 1 ~ 17/10 58 Sophie Mogensdtr. Gram af Errindlev-O., f. 32, † 67; 1 S.; 2 ~ 5/8 68 Elisabeth Nestius af Landet-R., f. 47, † 07; u. B.; see Eggert C. P. G., r. Cap. i Østofte; [b. 24/5 1792; aarvaagen, flittig og lærd; W. 1/352].

14. 20/7 1792 [r. Cap. og Degn Østofte 10/12 83, o. 8/1 84] Hans Grønlund, f. p. Hindsholm 9/9 49; F. Hans Lauritsen, Gdmd.; M. Anna Hansdtr.; St. Od. 68; C. 17/10 70, n.; Degn i Haarslev i F. 79; ~ Sophie Amalie Arreboe, E. e. Ulrik Frederik Gram, Degn i Haarslev; F. Hans Jensen Arrebo Hvid, Degn i Brenderup-O.; M. Bodil Marie Holst; i Østofte 2 S., 2 D.; [b. 18/7 1814].

Kbg. V. Ulslev (1801-1815), opsl. 135; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 169, 95; Skovby hrd. nr. 20.

15. 21/6 1815 [r. Cap. Østofte 26/9 97, o. 22/10] Ove Julius Schebye; [15/9 1818 Stokkemarke; see der].

16. 30/9 1818 [r. Cap. Tirsted-S.-V. 22/11 15] Vilhelm Thaning [9/4 1828 Hunseby; see der].

17. 9/7 1828 [Cant. p. Vallø 26] Ludvig Ferdinand Luplau; [21/12 1831 Dalby-T.; see der].

18. 14/3 1832 [r. Cap. Thisted o.s.v. 16/11 31] Johan Henrik Rosenkilde; [22/7 1846 Ørsted-D.; see der].

19. 23/9 1846, o. 30/10, Dr. ph. Ditlev Gotthard Monrad, f. Kbh. 24/11 11; F. Otto Sommer M., Fuldm. i Rentekammeret, siden Foged i Salten i N.; M. Charlotte Frederikke Riis; St. pr. (dimitteret af sin Pleiefader, L. C. D. Westengaard, Sp. t. Od. St. Hans K.) 30; Alumnus p. Borchs Coll. 8/4 35 – •/6 38 og p. Regentsen; C. 13/7 36, l. egr.; Mag. 15/9 38 d.v.s. 10/5 54 Dr. ph.; udenlands 38 og 40; Borgerrepræsentant i Kbh. 17/3 41; udenlands 42–43; 1 ~ 1/5 40 Emilie Nathalie Lütthans, f. Kbh. 21/7 15, † 10/9 71; F. Oberstlieut. i Brandcorpset Johan Heinr. L., Muurmester.; M. Louise Dorothea Borger; 2 ~ 26/2 75 Emmy Wilhelmine Elise Tutein, E. e. den bekjendte cand. jur. Edv. Phil. Hother Hage, Byfgd. i Stege, f. Marienborg, Damsholte S., 4/10 32, † 94; F. Hofjægermstr. Peter Adolph T. t. Marienborg p. Møen; M. Anna Eckard; [Minister. f. Kirke- og Underviisningsvæsenet 24/3 – 15/11 1848; Biskop over Lollands-Falsters Stift 13/2 49, o. 9/4; R.* 21/1 50; Folkethingsmd. (Maribo A. 4) 4/12 49; 4/8 52; 26/2 53; 11/10 s. A.; 4/12 54; 14/6 55; 14/6 58; 14/6 61; # (afskjediget) Biskop 26/4 54; Eier af Hummeltofte v. Frederiksdal 8/5 s. A.; D.-M. 29/12 s. A.; c. Overdirectr. f. Skolevæsenet og Chef for tredie Departement under Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet 1/4 55; valgt af Folkethinget til Medlem af Rigsraadet 8/1 56; midlertidig Directr. for Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet 31/8 58; C.* 1/1 59; Minister for Kirke- og Underviisningsvæsenet 6/5 – 2/12 59; reiste til Paris; igjen Cultusminist. og midlertidig Indenrigsminist. 24/2 60 – 15/9 61; Conseilspræsident 31/12 63; S. K. 8/4 64; # 11/7 64; reiste til Ny Zeeland; blev efter sin Hjemkomst fra Ny Zeeland Sp. i Brøndby V. og Ø. 2/7 69; Biskop i Lolld.-Falst. St. 25/2 71; # 86; † Nykjøb. p. F. 28/3 1887; E. 2/299 og S. 2/399].

Borchs K. nr. 553; Elvius s. 8-10; DBL.

20. 8/5 1848, o. 26/7 [Lærer v. Efterslægtens Realsk. . . ] Andreas Frederik Guldbrandsen, f. Kbh. 11/7 18; F. Hans Vilh. G., Capelmusicus; M. Else Marie Topp; St. Kbh. Bgdsk. 36; C. 28/10 41, l.; ~ 31/10 48 Erasmine Rothe af Kbh. Trin. K., f. 8/4 17; 1 D.; [† 9/7 1849].

21. 22/9 1849 [Sydstrømø, Fær., 15/5 47] Andreas Christian Pontoppidan af Rær-H.-V., f. 21/3 12; St. Aalbg. 30; C. 29/11 36, h. og 29/11 36, l.; Lærer ved det orthopædiske Inst. p. Store Tuborg; Sp. Sandø, Fær., 9/1 40, o. 4/3; Pr. 17/6 47; ~ Aalbg. 20/3 40 Ida Cathrine Alvilda Thorbrøgger, f. Kbh. 17/11 21; F. Etrd. Skule Theodor T., senest Told- og Consumtions-Kassr. i Aalbg.; M. Cathrine Margrethe Mauritzen; 3 S., 2 D.; [4/3 1870 Rise].

Fær, s. 21; Elvius, s. 407.

22. 17/12 1870. Peter Klein; [16/1 1877 Gudme-B.; see Aars-H.].

23. 10/4 1877. Joachim Godske Willemoes; see Herfølge-S., Cap. p. l.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Vester-Ulslev Kirke, s. 1080-1086.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.