Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1181. Tingsted,

Falsters Nørre Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

B. F. G. 2/151; M. S. 2-b/59; L. P. B. 46; Rh. 2/126; Lkm. 2/767; Kbg. 1699.
Anm. Præsten boer i Taaderup.
———————————

1. (1549). Jacob Olufsen; [vist 1551 Rynkeby-R.; see der].

2. 1551 [Rynkeby-R. (41)] Niels Bruun; Lect. Od. c. 39; r. Cap. Od. St. Albani K. (55), tillige til Hosp. og Paarup indtil 1552; see Christen N. B. i Nyborg; C. Jacobsen i Kverndrup; Kongen gav 7/1 55 »Hr. Niels Bruen i Onse ½ Læst Korn«.

KB bd. 1 (1551-55) s. 357.

3. (1584). Jens Christensen Aalborg.

4. 1585. Christian Pedersen Nakskov, f. 55; (Bdr. t. R. Pedersen i Kippinge-B.); ~ . . . Nielsdtr. af N. Vedby; 1 B.; [† 5/2 1604; med Urette anklaget for, at have forgivet Hr. Oluf i N. Ørslev; frikjendt 28/10 94; Lgst.].

DanKir bd. 8, s. 1325 (se nedenfor).

5. 1604. Jens Hansen; [† 1619].

6. 1619 [r. Cap. Nykjøb.-S., o. 11/11 18] Oluf Thøgersen Schytte (Skytte) af Gunderup-N.; St. Aalbg. 15; Pr. c. 41; ~ Karine . . . , b. 14/7 43; 3 S.; see Etm.; [† 1654; hans Initialer paa Prædikestolen 1633].

KUM I, s. 18 (»Olaus Theochari Aalburgensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 115 (»Olaus Theocari«); HT-Sadolin s. 522, 529; DanKir bd. 8, s. 1322 (se nedenfor).

7. o. 24/1 1655. F. S. Jens Olufsen Schytte, f. c. 30; vist St. Kbh. 53; ~ 61 Helvig Wernersdtr. Thorborg, f. c. 37; 1 D.; 2 ~ Etm.; see C. V. Kneutel og T. H. Rostorph i Vaalse; [† 24/11 1669].

KUM I, s. 241 (»Iohannes Schytterus«); KS 5:3 (1905-07), s. 708 (var ikke fylt 25 år ved ordinationen).

8. 26/11 1669, o. 17/12, Laurits Pedersen Werløs af Værløse, f. 41; St. Kbh. 61; C. . . , illum.; V.-Pr. . . ; Pr. 92; ~ F. E., b. 4/7 02; mindst 2 S.; see Etm.; [† 9/5 1705; hans Navn paa Kirkeklokken 03; Lgst.].

KUM I, s. 303 (»Laurentius Petri Verlosensis/Werløse«); DanKir bd. 8, s. 1324, 1324-25 (se nedenfor).

9. 23/3 1696**, o. 3/5, F. S. Peder Lauritsen Werløs, f. 10/9 71; St. Nykjøb. 91; C. 20/5 93, l.; 1 ~ Anna Marie Cortsdtr. Plum, † •/3 16; F. C. P., Bgmstr. i Kjøge; M. Susanne Jespersdtr. Engberg af Stubbekjøb.-M.; 2 S., 2 D.; 2 ~ Anna Judithe Hansdtr. Piilsmed af Glumsø-B., f. •/3 80, † 4/7 44; u. B.; see Cort J. P. W. i V. Ulslev; Sønnen Lars P. W., f. 28/8 06; St. Nykjøb. 28; C. 29/1 32, h.; blev 25/5 36 p. Cap. i Vikedal, Christiansands Stift; 3/1 38 i Fjelberg, Bergens St.; r. Cap. i Hamre 10/4 39, † 12/8 40, 2 Dage eft. sit Bryllup; [† 10/10 1729; gav Lysearm til K. 07; hans Navn paa Kirkeklokken 03; ].

KUM II, s. 183 (»Petrus Laurentii Verlosius/Wærlosius«); FG 2, s. 160; Lampe I, s. 349; DanKir bd. 8, s. 1324 (se nedenfor).

10. 4/11 1729 [r. Cap. Ø. Risør, Christiansands St., 6/10(?) 09, o. 20/11] Poul Pedersen, f. Trondhj. 23/12 78; F. P. Povelsen, Politimstr.; M. Maren Nielsdtr.; St. Trondhj. 98, Bacc. 99; C. 8/5 01, h.; 1 ~ 23/1 10 Maren Larsdtr., f. Arendal 20/11 83, b. Risør 23/1 23; F. L. Hansen, Negotiant(1) i Arendal; M. Birgitte Hansdtr. Holt, en Præstedtr. fra Holt; mindst 2 B.; 2 ~ Risør 4/8 23 Kirstine Hansdtr. Nyrop, f. 87, † Nykjøb. p. F. 15/8 57; (Sstr. t. Mag. Christopher H. N. i Nyborg); F. H. Pedersen N., Sp. i Lødingen, Trondhj. St.; M. Benedicte Michaelsdtr. Storm; 5 B.; see P. Poulsen i Ingstrup-H.-A.; J. H. Hegelahr i Karleby-H.-Ø.; [† 19/6 1746; Uddrag af hans Supplik om Ø. Risør res. Capellanie, dateret Kjerteminde 6/9 1709: „Mig synes, at jeg hører Riisøers Menighed i Christiansands Stift i Norge at skrige efter Sjeleføde, som nemlig den hele Sommer har gaaet i en maver Græsgang, siden det i Naade behagede Deres Majestæt i Foraaret at forflytte Deres Capellan til Gjerestad Sognekald, beder derfor allerunderdanigst Deres Kongelige Majestæt vilde i Naade anbetro mig fattige Levit denne Hjord at føde, saasom jeg søger derved ikke det som er mit, men aleneste det, som er Guds og menighedens, til hvilket Embede at forestaae jeg nu paa 12te Aar har ved Guds Naade gjort mig beqvem, som hosføiede Attester noksom kan bevidne. (...)“].

KUM II, s. 242, 245 (»Paulus Petri«, 20 år gl.); S. H. Finne-Grønn: Arendals Geistlighed. Christiania 1897, s. 13; John Aas: Gjerestads Præstegjeld og Præster. Arendal 1869/1922, s. 148-49, 152-55.

11. 12/8 1746, o. 14/10, Jørgen Henning Johansen Styrup; [3/4 1761 Tversted-U.-B.; see Ebeltoft-D.].

12. 7/8 1761 [P. til Kbhs. Ladegaard el. Christian Pleiehuus 12/10 53] Erik Werdel; [5/10 1774 St. Hans Hosp. og Claudi Rosets Stiftelse; see der].

13. 5/10 1774 [P. til St. Hans Hosp. o.s.v. 2/10 71, o. 8/11] Peder Gregersen Strange, d. Od. St. Knuds K. 22/12 37; F. G. Gotfredsen S., Rytter, siden Pottemager; M. Alhed Pedersdtr.; St. Od. 59; . 4/5 63, h.; Sygetrøster v. St. Hans Hosp. 66; ~ Kbh. V. F. 15/11 71 Anna Marie Mølmark, f. Benzoneje, d. Ørsted 15/11 37; F. Peder Johansen Mølmark, Forp. p. Gunderupgd.; M. Mette Marie Simonsdtr. Kærumgaard; 1 S., 1 D.; 2 ~ O. D. F. Blechingberg i Vordingbg.-K.; 3 ~ J. Egtved i Arninge; [† Toderup 3/4 1778].

KUM III, s. 188 (»Petrus Strange«, 22 år gl.); PT 14:6 (1964-65), s. 33 (Slægten Mølmark).

14. 3/6 1778 [Kintzervig, Bergens St., 25/6 71] Prof. Henrik Christophersen Glahn; [† 7/3 1781 N. Vedby-A.; see der].

15. 7/3 1781 [St. Croix 5/5 69] Svend Mikkelsen Egerod; [16/3 1787 Veiby-T.; see der].

16. 16/3 1787 [p. Cap. Veiby-T. 5/11 84] Johan Peter Gad; [27/11 1789 Magleby p. M.; see der].

17. 27/11 1789 [Bogø 4/12 82] Christen Wolf af Skjelby-Gj., f. 20/8 43; St. Vdbg. 59; C. 28/10 61, l.; Skp. 29/9 74, o. 7/10; 1 ~ 11/9 76 Johanne Marie Nielsdtr. Giessing, f. Kbh. 7/4 42, † 10/4 97; F. N. G., Garver; M. Maren Jonasdtr. Wærum; 3 S.; 2 ~ 5/1 98 Cathrine Elisabeth Wolf, f. 26/7 68, † Kbh. 8/2 53; F. Hans Vilh. W., Degn i Sæby ved Kallundbg.; 1 S.; see Niels G. W. til Kbh. Hel. G. K.; Jacob V. W. i Frøslev-M.; Hans E. W. i Magstrup-J.; [† 20/2 1814].

18. 15/7 1814 [Holeby-B. 29/12 97] Hans Ditlev Heineth; [27/4 1825 Veggerløse; see der].

19. 14/9 1825 [Jernved 3/1 14] Johan Frederik Biering; [2/11 1843 Vig-A.; see der].

20. 8/1 1844, o. 8/3 [Adj. Kbh. 12/11 22 – 21/8 30] Dr. phil. Jacob Christian Lindberg; [23/4 1857 L. Lyngby-Ø.; see der].

21. 1/8 1857 [Strandby-F. 14/6 49] Mathias Schwartzkopf Randrup af Taagerup-T., f. 8/2 04; St. Nykjøb. 26; C. 2/5 51, h.; p. Cap. L.-Lyngby-Ø. 25/4 32, o. 16/5; Sp. Ikast 1/2 40; 1 ~ 25/6 36 Meta Amalie Agnete Nyboe af L. Lyngby-Ø., f. 10/6 14, † 45; 4 S., 2 D.; 2 ~ 17/3 48 Caroline Knudsen, f. 12/6 20; F. Niels K., Koffardicpt.; M. Ane Cathr. Hall; 1 S., 3 D.; [# 9/3 1871].

22. 21/5 1871. Poul Høy Blicher; see Fæmø.

———————————

Noter:

(1) Negotiant = storkøbmand, grosserer.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Tingsted Kirke, s. 1309-1326.
Barfod, Immanuel: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, 2 bd. Udg. af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, Nykjøbing paa Falster, 1851 (bd. 1) og 1854 (bd. 2). Tingsted: bd. 2, s. 151-171.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1794. (Tingsted Sogn s. 191-192, Præsterne: s. 218-220).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1859, (Tingsted Sogn s. 125-129, Præsterne: s. 126). PDF-udgave.