Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 65. Arninge,

Sønder Herred, Maribo Amt, Loll.-Falsters Stift.

Rh. 1/233; M. S. 2-b/16; L. P. B. 11; Lkm. 2/701; Kbg. 1779.
———————————

1. 15 . . [p. Cap. Østofte] Absalon . . . ; var maaskee Hjelpep., medens O. Grubbe var udenlands.

2. 1542 [synes tidligere at have været cath. Pæst her (30)] Ole Grubbe; Pr.; [† 1571; af Adel og lærd].

3. c. 1571. Niels Lauritsen; maaskee St. 65; 1 ~ . . . ; 2 ~ Ida . . . ; 3 B.; 2 ~ Etm.; [† 1609; Eptph.].

FS nr. 613 (»Nicolaus Laurentii«); Rhode I, s. 316 (se nedenfor); DanKir bd. 8, s. 326 (se nedenfor).

4. 1609. Rasmus Jensen; ~ F. E.; 2 S.; 3 ~ Etm.; [† 1613; Eptph.].

Rhode I, s. 316 (se nedenfor); RhoFriis I, s. 233 (se nedenfor); DanKir bd. 8, s. 326 (se nedenfor).

5. 1613 [Fp.; Vicep. Vestenskov (10)] Niels Andersen Regel; St. i Kbh. (05); ~ F. E., † 56; fmtl. 1 S.; see Anders N. R. i Aaby-H.; [† 1629; Eptph.].

F-P s. 215 (»Nicolaus Regelius«); DanKir bd. 8, s. 326 (se nedenfor).

6. 1629 [Vicep. Vestenskov, o. 29/2 28] Jørgen Hansen Haard, f. Svendbg. 99; St. Kbh. 21; Rtr. Maribo 9/6 24; ~ Anna . . . ; [† 1658; pryglede sin Degn; hans Navn paa Altertavlen 1644].

KUM I, s. 48 (»Georgius Iohannis Suenopolitanus«); KS 3:5 (1884-86), s. 140 (»Georgius Johannis Haarius«, 25 år gl.), s. 123 (»Georgius Johannis Haarderus«, 30 år gl.); PT 11:6 (1945), s. 53 (Poul Danchels Optegnelser); DanKir bd. 8, s. 320, 326 (se nedenfor).

7. o. 19/5 1658 [Rtr. Nakskov 54] Hans Pedersen Ovesen el. Ovenius, f. 26; St. Od. 48; ~ Nakskov 11/11 63 Sophie Pedersdtr. Widsted; (Sstr. t. Karen P. ~ E. C. H. Wolf i Skjelby-Gj. og t. Sidsel P. ~ H. A. Korseberg i St. og L. Fuglede); F. Peder Mortensen, Bgmstr. i Nakskov; M. Abigael Knudsdtr. Lerche af Nysted; [† 1679; begyndte en Tale i Tillitse med nogle Gange at udbryde: „Djævelen besætte mig“, hvorudover han nær var bleven sat ud af sit Embede].

KUM I, s. 210 (»Iohannes Ovenus«); KS 5:3 (1905-07), s. 722; E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 531; Kbg. Nakskov (1638-1707) opsl. 326 (vielse).

8. 22/3 1679 [p. Cap. Dannemarre . . ] Ole Andersen Smidt (Smed), f. Kjøge; F. vist Smed; maaskee St. Kbh. 45; ~ Margrethe Hansdtr. Mule af Dannemarre, † 94; 2 D.; see F. F. Støedt i Horslunde-N.; [† 1695].

KUM I, s. 190 (»Olaus Andreæ Selandus«).

9. 21/5 1695. Anders Hildebrandsen af Magleby-H., f. Magleby 63; St. Holbæk 84; ~ 6/2 96 Anna Margrethe Mikkelsdtr., † i Sjælld. c. 72; [† 1724].

KUM II, s. 133 (»Andreas Hildebrandi Megapolitanus«).

10. 18/2 1724. Gjort (Gerhard) Gregersen Sidelmann af Gloslunde-G., f. c. 93; St. Hlh. 16; C. 4/12 20, n.; Pr. 8/3 41; 1 ~ 11/8 24 Johanne Christiansdtr. Kaalund af Tirsted-S.-V., E. e. H. O. Bernhoft i Tirsted-S.-V.; B.; 2 ~ Anna Maria Kjerulf fra Conradsborg; † c. 63; u. B.; see H. F. Seidelin i Gloslunde-G.; Hans G. S. i Eiby-D.; [† 1758; hans Navn paa Kirkeklokken 1728].

KUM II, s. 399 (»Giorthardus Sidelman«, 21 år gl.); KS 3:4 (1882-84), s. 811; DanKir bd. 8, s. 326 (se nedenfor).

11. 16/5 1758, o. 26/5 s. A. [Degn her 44] Mogens Madsen Minerth, f. Kjøbelev 2/8 14; F. M. Mogensen M., Bde.; M. Kirstine Sørensdtr.; St. Nakskov 32; C. 13/6 40, n.; 1 ~ Edel Kirstine Winkel; F. Søren W., Degn i Gloslunde; 2 ~ 56 Anna Lundgaard, f. Nakskov c. 30, † 82; F. Jørgen L., Rdmd. i Nakskov; M. Dorte Henriksdtr.; [† 12/11 1781; from, jevn og høist agtværdig; W. 3/522; N. 391].

KUM II, s. 536 (»Magnus Minerth«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 2334; LF-Degne, s. 24.

12. 16/1 1782 [r. Cap. Vestenskov-K. 12/11 77] Philip Henrik Friedlieb; [24/11 1786 Skjelby-Gj.; see Idestrup].

13. 24/11 1786 [r. Cap. Nykjøbing-S. 3/5 73] Jørgen Egtved, d. Veile 30/10 40; F. Søren Rasmussen E., Byskriver; M. Marie Sophie Jørgensdtr Mandix; St. Kold. 60, Bacc. 63; C. 18/2 67, n.; ~ Nakskov 13/7 87 Anna Maria Møllmark, E. e. 1) P. G. Strange i Tingsted, 2) O. D. Blechingberg i Vordingbg.-K., f. Benzoneje, d. Ørsted 15/11 37, † 12/7 93; (Sstr. t. Maren M. ~ P. S. S. Dorn i Stubbekjøb.-M. og t. Anna Sophie M. ~ J. M. Kullerup, r. Cap. i Nakskov); F. Peder Johansen Mølmark, Forp. p. Gunderupgd.; M. Mette Marie Simonsdtr. Kærumgaard; u. B.; [† 23/11 1812; retsindig, hæderlig og dygtig; skjænkede sin Formue til Bedste for Præsteenker i Sønder Herred; W. 3/182; N. 147; Pg. br. 96].

KoldStud s. 104-105; E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 2767; PT 14:6 (1964-65), s. 33-34 (Slægten Mølmark); Nygaards sedler: Mor.

14. 11/6 1813 [r. Cap. Stokkemarke 95] Claus Nicolai Claussen, f. 12/2 65; F. Niels C., Degn i Dannemarre; M. Ursula Hedvig Nestius af Landet-Aa.-R.; St. Nakskov 85; C. 13/1 90, l.; r. Cap. Skovlænge-S.-G. 5/3 90, o. 9/4; ~ 90 Ane Sophie Arrild, d. Nakskov 29/7 61, † 18/4 23; F. Christoffer Thomsen A., Stadsmusikant i Nakskov, M. Abigael Marie Friis; 3 S., 2 D.; see Christopher M. C. i Horslunde-N.; (L. N. Hallager i Taars); [† 15/5 1826; høist agtværdig; Eptph.].

E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 2693; Kbg. Nakskov (1758-1814), f. 13a, opsl. 15; LF-Degne, s. 18; DanKir bd. 8, s. 326 (se nedenfor).

15. 16/8 1826 [Olsker-A. 21/7 19] Johan Ehrenreich Harder Slotzheim, f. Kbh. 5/5 79; F. Johan Harder, Maler; M. Maria Cathrine Slotzheim; St. Kbh. 99; C. 17/4 12, l.; Sp. p. Christiansø 26/2 17, o. 14/5; 1 ~ Rønne 2/6 17 Anna Maria Linderod, d. Rønne 24/7 89, † Olsker 18/10 24; F. Niels L., Landsthingsskrvr. p. Bornholm; M. Anna Maria Hansdtr. Whitte af Aaker; u. B.; 2 ~ 9/3 27 Lovise Christine Kolling, f. Christiansand 11/5 98, † Nakskov 31/5 58; F. Lars K., Skipper; M. Anna Kirstine Danielsdtr.; u. B.; [† 2/9 1834; ikke ulærd og godmodig, men en jevn Præst og en stor Pedant; E. 3/182 og S. 3/195].

AaDB s. 75.

16. 25/11 1834 [Hviding 23/2 31] Jens Christian Fischer af Vestenskov-K., f. Skjelskør 14/4 98; St. Kbh. 16; C. 24/4 22, l.; Sp. Henne-L. 18/8 24; ~ 21/3 28 Helene Sophie Kastoft, d. Varde 25/3 08, † 2/7 56; F. Jens Jacob K., Kbmd.; M. Sidsel Jeppesdtr. Madsen; 4 S., 3 D.; [† p. Bidstrup Hosp.(1) 18/12 1847; blev kort efter sit Ægteskab sindssvag, og var det omtrent i et Aar, da han atter kom sig; men var inden sin Død i mange Aar paany helt forrykt, og som saadan en kummerlig Præst, skjøndt Man lod ham hensidde uden Capellan; see B. D. G. 1/218; E. 1/438 og S. 1/478].

17. 21/4 1848 [Ryde-H. 4/6 31] Magnus Kruse Barfoed af Faxe, f. Branderup 28/6 01; St. Aarh. 20; C. 18/7 25, h.; p. Cap. Magleby-H. 9/3 27, o. 2/5; ~ Søllested 22/10 28 Sophie Priergaard, f. 1/11 05; F. Peter Trolle P., Degn i Lille-Løitofte; M. Cathr. Dorthea Barfoed; u. B.; [† 1/10 1858; retsindig].

18. 28/12 1858 [Sønderup-S. 7/10 47] Christen Hostrup Quortrup, f. p. Sandlynggd., Stenlille-S., 2/10 09; F. Jens Christ. Q., Propr.; M. Cecilie Maria Brask (Brasch) af Førslev; St. Slag. 28; C. 24/10 34, l.; c. Adj. Vdbg. 6/12 34; Adj. ss. 19/4 36; Cat. Holstebro o.s.v. 26/8 41; 1 ~ 7/1 35 Ida Dorthea Elisabeth v. Stöcken, f. 18/2 05, † 17/3 48; F. Christian v. St., Degn i Sæby-H.; M. Maria Lund; 3 S., 1 D.; 2 ~ 2/7 52 Vibekke Christine Magdalene Trojel af Kornum-L., f. p. Kjeldgaard 10/4 16, † Kbh. 29/8 71; u. B.; [† 6/8 1863].

19. 31/10 1863 [Maibølle 12/12 42, o. 17/3 43] Andreas Laurits Krogh, f. Kbh. 5/10 16; F. Andreas K., Brygger; M. Inger Maria Brick; St. Kbhs. Bgdsk. 34; C. 28/4 40, l.; Medlem af Folkethinget 57–65; ~ 28/6 43 Bolette Caroline Braës af Holeby-B., f. 19/12 18; saavidt vides 8 D.; [20/1 1873 Ønslev-E.].

20. 5/4 1873. Peter Martin Lund; see Nakskov o. Cat.

———————————

Noter:

(1) Bidstrup Hospital = det nuværende psykiatriske St. Hans hospital, der er opført på den gamle Bidstrupgårds jorder i 1808.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1948. Arninge Kirke, s. 315-327.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Arninge Sogn s. 313-320, Præsterne: s. 314, II, s. 278-280).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Arninge Sogn s. 232-238, Præsterne: s. 233). PDF-udgave.