Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 871. Olsker og Allinge,

Nørre Herred, Bornholms Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/260; K. M. 231; L. S. v. W.; B. B. 194; M. 168; Kbg. 1718.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Aage Dahl, se nedenfor.]
———————————

0. (1553). Mogens Bancke; Sp. i Allinge; tillige edfæstet Landskriver (58); [see Svaneke-I.].

1. (1578). Ingvard Christensen; Pr. (88); [b. 16/2 1590; Lgst.].

DanKir bd. 7, s. 360 (se nedenfor).

2. 1590. Søren Bjerg; ~ Maren Lauritsdtr., vist af Clemensker, † 22/5 42; 2 ~ Etm.; [† Olsker 2/4 1613; Lgst.].

DanKir bd. 7, s. 360 (se nedenfor); Aa. Dahls »see N. Sørensen i St. Jørgensbjerg-I.« udgår.

3. c. 1614 [p. Cap.* 09] Niels Andersen Juul, f. Jydld.; St. Kbh. (03); Rtr. og r. Cap. Rønne-K. . . ; ~ F. E.; [† 14/1 1635; „probus sed indoctus“(1) (H. Aktstk.); Lgst.].

F-P s. 192 (»Nicolaus Andreæ Julius «); DanKir bd. 7, s. 361 (se nedenfor).

4. 1635. Ole Larsen af Ø. Larsker-G.; maaskee St. Od. 29; [† 23/7 1645].

KUM I, s. 95 (»Olaus Laurentii Otthonianus«).

5. 1645. Jens Mortensen Hvass af Als; St. Vibg. 41; 1 ~ Margrethe Hagensdtr. af Clemensker; 2 ~ 16/2 68 F. Sstr. Magdalene Hagensdtr.; 2 ~ Etm.; [† 15/12 1668].

KUM I, s. 165 (»Iohannes Martini Huassius«); Sixhøj nr. 109.

6. 4/1 1669 [p. Cap.*, o. 14/12 60] Jacob Jensen Sode af Hasle-R.; St. pr. 60; Slotsp. Hammershus . . ; 1 ~ 69 F. E., † 85; 2 ~ 86 Kirstine Christensdtr., f. 55, b. Olsker 22/1 38; 2 ~ Niels Jørgensen, Eier af Hallegd. i Olsker; [† 25/2 1693; Pg. br. 89 (84)].

KUM I, s. 292 (»Iacobus Iani Borringius«).
(13/9 1679*. H. P. Langsted; see Nyker).

7. 8/4 1693 [r. Cap. Rønne-K. 7/5 92] Mag. Søren Hansen Schade, f. Roesk.; F. H. Pedersen Kallundborg, Rtr. ss.; M. Bodil Danclefsdtr. von Holtaug; St. Roesk. 78; Slotsp. Hammershus . . ; Mag. 16/4 94; ~ Else Cathrine Wogensen, levede 32; F. Anders W., Amtsskriver; [† 1712; skulle have været afsat for Drikfældighed og andre Forseelser, men døde forinden].

KUM II, s. 83 (»Severinus Schade«).

8. 1/2 1713 [c. Sp. Frederiksborg-H.-H. c. 12] Christopher Nielsen Müller, f. Stange, Aggersh. St., 17/10 82; F. N. Petersen M., Sp. ss.; M. Margrethe Olsdtr. Mechlenburg; St. pr. 98, Bacc. 99; C. 6/5 09, l.; Fp. Skaane . . ; Skp. . . ; ~ før 16 Maren Hansdtr. Hammer, f. 9/4 83, b. Egersund 3/8 29; F. H. Larsen H., Kbmd. i Skien; M. Anne Ottesdtr.; 1 S.; 2 ~ Lye Pg. 25/10 30 Malene Cecilie Jonasdtr. Schanche, f. Høyland Pg. 29/4 03, b. Egersund 23/7 48; F. J. Theophilsen S., Sp. Høyland; M. Elisabeth Cecilie Sørensdtr. Schive, en Præstedtr. fra Bjelland; 1 S.; [17/9 1723 Egersund, Christiansands St.; † ss. 6/8 49].

KUM II, s. 238, 245 (»Christophorus Nicolai Muller/Müller«, 16 år gl.); OST, s. 21; PT 2:5 (1890), s. 80, 3:2 (1893), s. 286; Reidar Bolling: Kyrkjeliv i Christianssands stift i attande hundreåret. Oslo 1947, s. 394.

9. 3/12 1723. Hans Christian Larsen Mahler, d. Ribe Dk. 18/11 95; F. Las Hansen M., Kbmd. i Ribe; M. Karen Christensdtr.; St. Ribe 11; C. 26/1 17, n.; 1 ~ 24 Martha Jensdtr. Lesler, f. p. Kyndegd., Nyker S., 04, b. Allinge 30/4 42; F. J. Pedersen L., Landsthingsskriver; M. Karen Andersdtr. Aalborg; 2 S., 2 D.; 2 ~ 42 Margrethe Sørensdtr.; 3 S.; 3 ~ 4/12 41 Anna Andersdtr. Bull, E. e. C. H. Opdal i Clemensker, b. Olsker 10/4 80; see Lars H. M. i Aaker; Jens H. M. i Nylarsker; [† 9/10 1759; fradømt Embedet 5/11 38, men slap; hans Navn paa Kirkeklokken i Allinge 1725].

KUM II, s. 357 (»Iohannes Christianus Lassenii Mahler«, 21 år gl.); DanKir bd. 7, s. 92 (se nedenfor).

10. 25/1 1760 [p. Cap.* 30/5 55, o. 6/8] F. S. Lars Hansen Mahler; [15/12 1786 Aaker; see der].

11. 11/5 1787 [P. t. Strandebarm, Bergens St., 8/10 77] Hans Eilersen Marcher, d. Strandebarm 25/12 47; F. E. Holck Hansen M. af Nyker, Sp. t. Strandebarm, Jondal og Varaldsø; M. Hedvig Clemensdtr. Funch af Ø. Mariæ; St. Bergen 68; C. 22/5 73, n.; ~ Høiby 6/7 87 Anna Margrethe Sørensen, f. 70, † 3/11 97; 3 S.; [† 24/11 1798; Lgst.].

KUM III, s. 280 (»Iohannes Marcher«, 17 år gl.); DanKir bd. 7, s. 361 (se nedenfor).

12. 22/2 1799 [Nordstrømø, Fær., 19/8 91, o. 21/9] Jørgen Landt, f. Vissenbjerg 52; F. Jørgen Jørgensen (Madsen), Degn; M. Anna Dorthea Thomasdtr. Landt; St. Svendbg. 73; C. 21/5 77, n.; Lærer v. Kbhs. Bgdsk. 89; ~ 92 Anna Hedvig Diurhuus, f. Næs p. Østerø, Fær., 27/11 70, † Kbh. Frue S. 9/6 41; F. Johan Christian D., Opsidder(2) p. Næs Pg. p. Østerø, Fær., siden Kongsbonde p. Kalbak; M. Maria Hansdtr. Rønning fra Norge; 3 S., 4 D.; (see O. Wiedemann i Asminderød-G.-F.); [† 26/6 1804; udg. 1800 Forsøg til en Beskrivelse af Færøerne; Lgst.].

DanKir bd. 7, s. 361 (se nedenfor); Fær, s. 29.

13. 2/11 1804, o. s. D. [Overlærer v. Søetatens Sk. . .] Lorents Andreas Hjorth; [29/4 1812 Nylarsker-M.; see Aagerup-K.].

14. 19/2 1813, o. 30/4, Peter Ephraim de Fischer; [16/4 1819 Helsing. St. Mariæ K.-K., see der].

15. 21/7 1819 [Christiansø 26/2 17] Johan Ehrenreich Harder Slotzheim; [16/8 1826 Arninge; see der].

16. 29/12 1826, o. 23/3 27 [c. Adj. Helsing. •/2 23; Adj. ss. 6/1 24] Frederik Laurentius Steenberg; [20/8 1834 Rønne-K.; see Ringsted-B.].

17. 31/10 1834, o. 23/1 35 [c. Adj. Rønne 5/8 26; Adj. ss. 13/7 30] Christian Frederik Mossin; [22/7 1846 Aaker; see der].

18. 21/9 1846 [o. Cat. Kbh. Holmens K. 23/3 39] Edvard Emil Gottlieb; [8/4 1853 Vraa-E.; see Flødstrup-U.].

19. 19/6 1853 [Cat. Nybg. 27/5 48, o. 28/7] Joachim Christian Møller; [6/12 1857 Veilby-H.; see Aarby].

20. 20/2 1858, o. 24/3 [Lærer ved v. Westens Institut . . ] Harald Gregers Valdemar Bohr; [const. 10/8 1862 Sest; 27/11 63 fast ansat; see der].

21. 7/3 1865, o. 6/9 [Overlærer v. Søetatens Sk. 1/4 62] Laurits Christian Hansen af Slangerup-U., f. 26/6 22; St. pr. 42; C. 20/6 55, h.1; Lærer v. Melchiors Bgsk. . . ; Lærer v. Søetatens Pigesk.17/8 58; Lærer v. Søetatens Drengesk. 3/3 59; Pr. 11/2 75; R.* 25/8 76; ~ Ølstykke 19/11 58 Marie Charlotte Møhl af Ølstykke, f. Trankebar 30/9 31, † Ramløse 31/1 1905; 4 S., 2 D.; [23/10 1871 Svaneke-I.; Ramløse-A. 7/10 81; Pr. 28/2 82 – 13/12 1901; # 25/8 06; † Ramløse 9/2 07].

22. 11/5 1872. Rasmus Møller; † her 28/9 1879; see Magleby-H., Cap. p. l.

———————————

Noter:

(1) »probus sed indoctus« = ærlig men ulærd
(2) Opsidder = person, der bebor og driver en landejendom uden at eje den (forpagter).
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Aage Dahl: Bornholms Præstehistorie. Bidrag til den danske gejstligheds historie og genealogi. Bornholmske Samlinger, 38. Bind, Udg. af Bornholms Historiske Samfund, Rønne 1961, s. 71–77.
Danmarks Kirker, bd. 7, Bornholms Amt, udg. af Nationalmuseet 1954. S. Ols Kirke, s. 335-362, Allinge Kirke, s. 84-94.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 871b. Hammerhus Slot,

Nørre Herred, Bornholms Amt, Sjællands Stift.

Kilde: Aage Dahl, se nedenfor.
Anm. Hammershus opf. ved Midten af 12. Aarhundrede. Fra omkring 1700 Ruin. Kirken var styrtet sammen 1800.
———————————

1. (1598. 1602). Peder Gjønge; [k. 29/10 1606 Rønne-K.; see der].

2. 1631. Boe Nielsen (Møen); St. Slag. 23; [† ell. forfl. 1642].

KUM I, s. 61 (»Boëtius Nicolai Monensis«).

3. 1645. Hans Sørensen (Scanus); maaskee St. Bergen 35.

KUM I, s. 125 (»Iohannes Severini Scanus«).

4. 16 . . Jacob Pedersen Tresløw; [1648 Nyker; see der; kaldes sidste Slotsp.].

5. 16 . . Johan Georg Christiani; St. i Kønigsberg, i Kbh. 47; [1653 Skp.].

KUM I, s. 210 (»Iohannes Georgij Christiani, ex academia Regiomontana«).

6. 165 . Jacob Jensen Sode; [1660 Olsker-A.; see der].

7. 16 . . Søren Hansen Schade; [7/5 1692 Olsker-A.; see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Aage Dahl: Bornholms Præstehistorie. Bidrag til den danske gejstligheds historie og genealogi. Bornholmske Samlinger, 38. Bind, Udg. af Bornholms Historiske Samfund, Rønne 1961, s. 64.
Danmarks Kirker, bd. 7, Bornholms Amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Hammershus Slotskapel, s. 326-328.