Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1)

No 7. Aaker (St. Laurentii),

Sønder Herred, Bornholms Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1a/262; K. M. 242; Bornholms Beskrivelse; L. S. v. W.; M. 168; Kbg. 1648 (i AOL kaldt Aakirkeby).
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Aage Dahl, se nedenfor.]
———————————

1. 1520. Mikkel Sort, i 40 Aar; [† 1560].

2. 1560. Niels Thøgersen i 44 Aar; [† 1604].

3. 1604. Morten Brynch (Martin Laurentius Brunchius) af Stubbekjøbing-M.; [† 1624; drikfældig og uordentlig i Embeds- og Livsførelse; (1616) „concio frigida et jejuna, nec mirum. Etenim pridie et postridie antea Rodnoviæ strenue potavit, licet a præposito admonitus, ut domum iret, meum (M. Pauli) adventum exspectaturus. Ebrius domum rediit post M. Pauli adventum. Homo dissolutæ et impiæ vitæ, qui semper poculis indulget, licet optimum ab auditoribus promerebatur testimonium; sed rusticorum testimonio non posse tuto credi, locuples testis est.“ „Herforuden: 1) lader hand sin gaard schammelig forfalde. 2) andre dyrche og høste hans agger og Eng. 3) hand iche bekommer sin rettighed aff Bønderne och tør ej heller kreffue den.“ „Pastorem graviter objurgavit, audiente præposito, ad meliorem mentem ut rediret cohortatus. Sed tantum frustra. Videtur enim obbrutuisse prorsus ad omnes admonitiones pias“. (1621) „In nonnullis faciem ejus (i.e. ecclesiæ) talem inveni, qualem præscripsit meus prædecessor. Bona habet dona pastor, cui testimonium dederunt bonum auditores, ulterius ergo progredi non potui. Admonui ipsum serio de emendatione vitæ. Spem fecit; utinam stare potest promissis“. cfr. Visitatsbog holden af Superintendenterne Mester Poul Mortensen, som visiterede 1616, og Doctor Matthias Jensen, som visiterede 1621, i Hübertz’s Aktstykker S. 606–7.].

4. c. 1624. Didrik Carstensen Colding; St. Roesk. 20; ~ (32) Christine Stephansdtr.; 1 D.; 2 ~ Etm.; see S. Larsen her; [† 7/11 1638].

KUM I, s. 39 (»Theodorus Chastenii«).

5. 1638, i. 10/1 39 [r. Cap. Herfølge-S., o. 20/7 38] Rasmus Jensen Middelfart; St. Od. 31; ~ F. E., † Povelsker 6/8 67; 4 B.; 3 ~ H. A. Rafn i Povelsker; [† 12/3 1651, b. 17/3; en god Gastgeber, from og beleven mod alle; var 43 med til, at give en Sølvbjælde til Rønne K.].

KUM I, s. 107 (»Erasmus Ioannis Medelfardensis«); PT 8:6 (1927) s. 194; DanKir bd. 7, s. 58 (Rønne kirke).

6. 1651. Svend Larsen af RønneK.; St. Sorø 45; ~ Aaker 19/10 51 Margrete Didriksdtr., f. her 32, D. af Nr. 4; 2 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see L. S. Aaker i Nexø-B.; [† P. 6/4 1654].

KUM I, s. 195 (»Sveno Laurentij Borringius«); SB s. 171.

7. 28/4 1654. Niels Matzen Lund; St. Lund 47; ~ Aaker 5/8 55 F. E., † 18/2 05; 3 S., 2 D.; see Etm.; S. N. Bornholm i Nyker; [† 17/8 1676].

KUM I, s. 207 (»Nicolaus Matthiæ Lundensis«).
(13/11 1669* Jørgen Jensen Bornholm, vistnok = Jørgen Jensen Sode, see Ø. Larsker-G.)

8. 23/5 1676. F. Sts. Didrik Svendsen Funch, d. her 18/1 54, Søn af Nr. 6; St. Rostock, Kbh. 74; C. •/9 76; ~ Rønne 24/9 76 Nille Clemensdtr., f. Rønne 11/1 61; F. C. Rasmussen, Bgr.; 3 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see Clemens D. F. i Ø. Mariæ; [† 1687].

KUM II, s. 50 (»Dietericus Svenonis Funck Borringia-Danus«); Helk II, s. 117.

9. 15/3 1687, o. 11/5, Thue Lauritzen Lyster (Luster), f. Luster i Sogn c. 60, (Bdr. t. Mathias L. L. i Povelsker); F. Laurits Sørensen, Forp. af Kruckovgodset (Søreimgodset i Luster); M. Aaste Thuesdtr., Præstedtr. fra Vang i Valdres; St. Bergen 81; ~ 22/2 88 F. E., † Aakirkeby 1/12 40, b. 4/1 41; 4 S., 4 D.; see Laurits T. L. i Aarby; [† •/5 1705].

KUM II, s. 109 (»Thuo Lavrentij«); Lystergruppen 2006: Lyster-slægtens vej til Bornholm; Kjell T. Lund: Han far. Prestehistorie og bygdeliv Vang i Valdres. Vang historielag, Vang i Valdres 1997, s. 34-35; NST 9 (1944), s. 191-92.

10. 22/6 1705. Claus Flyng, f. •/6 74; St. Kbh. 97; ~ Gjentofte 15/6 06 Dorthea Johansdtr. v. Alpen, f. Kbh. 65; F. J. von Alpen; M. Maren Plum; 1 S., 1 D; 2 ~ P. M. Katkjær i Povelsker; see Claus C. F. i Middelfart-K.; [† 21/11 1719, b. 27/11].

KUM II, s. 225 (»Claudius Flyng«).

11. 2/2 1720 [vistn. Hør. i Christiania] Adolph Axelsen And, d. Christiania 15/11 78; F. A. Pedersen A.; M. Cathrine Adolphsdtr. Geisler; St. Christiania 96; C. 16/5 99, nc.; ~ Else Ottesdtr., f. 77, † Kbh. Frue 24/7 49; [† 8/5 1727].

KUM II, s. 219 (»Adolphus Axelius Andius«); NST 14 (1954), s. 281.

12. 16/6 1727 [r. Cap. og Rtr. i Rønne (24)] Peder Rasmussen; [6/7 1740 Rønne-K.; see der].

13. 16/7 1740 [p. Cap. Rønne-K. 1/8 32, o. 20/8] Lars Nielsen Hjorth af Svaneke-I., d. Ibsker 30/5 07; St. Kbh. 27; ~ Svaneke 6/7 34 Elisabeth Marie Kofoed, f. Svaneke 6/5 05, † 2/12 58; F. Hans Poulsen K., Kbmd.; M. Barbara Jørgensdtr., 2 ~ N. F. L. Hjorth i Svaneke-I.; 1 S.; see J. M. P. Hjort i Svaneke-I.; [† 1/7 1760; hans Navn paa Pulpituret 1743].

KUM II, s. 487 (»Laurentius Hiort«, 20 år gl.); DanKir bd. 7, s. 171-72 (se nedenfor).

14. 26/9 1760 [Nylarsker 18/4 47, o. 20/10] Johan (Hans) Severin Hansen Whitte, f. Manger, Bergens St., 20/4 16; F. H. Hansen W., Sp. ss.; M. Anna Marie Johansdtr. Madsen; St. Bergen 36, Bacc. 37; C. 13/2 39, n.; Hør. Bergen s. A.; ~ Kbh. Frue K. 11/9 48 Cathrine Sophie Jensdtr. Seest, f. Kbh. 28, b. 29/6 97; F. J. S., Urtekræmmer i Kbh.; M. Johanne Cathrine Kolten; 5 S., 11 D.; see P. Arboe i Hasle-R.; H. C. Mahler i Povelsker; M. A. Kofod i Hasle-R.; (J. E. H. Slotzheim i Arninge); [† 5/7 1786; hans vita er paa Dansk i Ord. Prot.; hans Navn paa Altertavlen i Nylarsker 1754].

KUM II, s. 571, 580 (»Iohannes Severinus Witte/Whitte«, 22 år gl.); DanKir bd. 7, s. 267 (Nylars kirke).

15. 15/12 1786 [Olsker-A. 25/1 60] Lars Hansen Mahler af Olsker-A., f. 30/12 28; St. Ribe 50; C. 53; p. Cap. Olsker-A. 30/5 55, o. 6/8; ~ 60 Johanne Marie Randers af Hasle-R., f. Aas, Aggershuus St., 45, † 13/6 14; 5 S., 2 D.; see Constantin B. M. i Hasle-R.; O. E. S. Kofoed i Ø. Larsker-G.; [b. 14/10 1789].

16. 27/11 1789 [M. Bjergby-B. 14/5 83] Christopher Nyholm; [7/5 1790 Søllerød, see Nyborg].

17. 25/6 1790 [r. Cap. Stege 4/6 84, o. 23/6] Peder Thomsen Balle*, d. Kbh. St. Nic. K. 29/8 55; F. T. Pedersen B., isl. Kbmd., siden Kvarteercommissair; M. Margrethe Elisabeth Schwartzkopff; St. pr. Kbh. 70, Bacc. 72; C. 19/12 80, n.; ~ Memmershøi 24/9 84 Anna Balle af Vemmelev-H., d. Tjæreby, Strø H., 13/11 58, † 3/4 46, syg i 40 Aar; 8 S., 3 D.; [† 11/4 1846; „erhvervede sig ikke Agtelse i sin lange Embedstid; dertil var hans Væsen for upræsteligt, hans Ord for upaalideligt, hans Levnet for letfærdigt,“ see B. D. G. 1/193; Efter en troværdig Beretning var han en human og velvillig Mand, meget begavet, men daarlig Husholder.; N. 32; E. 1/55 og S. 1/58].

KUM III, s. 296, 317 (»Petrus Balle«, 16 år gl.).

18. 22/7 1846 [Olsker-A. 31/10 34, o. 23/1 35] Christian Frederik Mossin, f. Allinge 25/7 05; F. Major Christian Peter M., Tøimstr. v. Bornholms Artilleri; M. Elisabeth Sahlgreen; St. Rønne 23; C. 28/4 30, l.; c. Adj. Rønne 26; Adj. ss. 13/7 30; Landthingsmand 25/11 57–62; ~ Kbh. Frelsers K. 10/9 39 Karine Marie Jansen, f. Kbh. 11/4 14, † Rønne 9/1 92; F. Rolof Andreas J., Skibsfører; M. Marie Sofie Hansen; 1 D.; [† Kbh. 7/6 1867, b. Aaker 13/5].

KUM III, s. 627 (»Mossin, Christianus Fridericus«, 18 år gl.); Kbg. Åker (1860-76) opsl. 87 (død); Wikipedia.

19. 27/7 1867 [Vreilev-H. 14/5 59] Peter Kjellerup Algreen, d. Nykjøb. p. M. 19/1 07; F. Peter A., Skomager; M. Ane Kirstine Nielsdtr.; Sem. Snedsted 8/8 26, ug.; Lærer v. Snedsted Sem. 19/9 26 – 1/5 38; Huslærer Sønderhaa og Solbjerg 34–44; St. pr. 45; C. 20/5 54, h.2; p. Cap. Lyderslev-F. 9/10 54, o. 18/10; r. Cap. Nykjøbing-L.-E. 23/7 55; ~ Karby 9/11 55 Bertha Marie Christiane Sørensen af Karby-H.-R., f. Sønderhaa 24/11 30, † Aalbg. 4/1 1915; 1 S. 2 D.; [† 27/5 1877. „Hørte til den maadeholdne Del af den grundtvigske Retning og besad i en usædvanlig Grad den Ævne, at kunne tale baade folkeligt og vækkende, uden at synke med til den trivielle Maneer, som Reglen kaldes folkelig“. See Nat. Tid. 77/305. Mindestøtte paa Vreilev Kgd. afsløredes 23/10 78].

20. 4/8 1877 [r. Cap. Rønne-K. 29/4 72] Hans Vilhelm Teisen af Fanefjord, f. Lunde 26/7 40; St. Ribe 58; Alumnus p. Borchs Coll. 3/6 63 – 2/5 64; C. 20/1 64, l.; Cap. p. p. Nysted-H. 17/9 66, o. 10/10; ~ Stege 20/9 67 Caroline Puttfercken, Pleiedtr. af Kmrd. P. i Stege, f. Lübeck 2/11 40, † Kbh. 15/6 1910, b. Holm. 21/6; F. Carl Friederich P., Bogholder; M. Johanne Cathrine Dorothea Grube; u. B.; 1 Adoptivdtr.; [† 17/8 1878; almindeligt agtet og afholdt].

Borchs K. nr. 705; Elvius s. 22.

21. 26/10 1878 [Elsted-E. 16/6 74] Christian Theodor Christensen, f. Kbh. 27/11 41; F. Christian Vilhelm C., Brbr. p. Chrhvn.; M. Inger Andersen; St. Chrhvns. Bgdsk. 59; Lærer v. Waisenhuset 61–69; C. 20/6 65, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 3/4 67 – 10/9 69; Lærer v. Kbh. Bgdsk. 66–69; St. v. Christiania Universitet •/8 – •/10 68; Cap. p. p. Hjortshøi-E.-E. 10/9 69, o. 13/12; Cap. p. l. ss. 18/3 73; ~ Fuglebjerg 27/6 71 Vilhelmine Mathilde Conradsen, f. Kastrupgd., Fuglebjerg S., 2/1 44, † Od. 8/10 1926, b. Fangel; F. Vilhelm C., Forp. af Kastrupgd.; M. Birgitte Andersen; (73) 1 S.; [27/11 1890 Steenløse-F.; R.* 24/6 99; # 10/9 1913; † 10/8 1926].

Borchs K. nr. 728; Elvius s. 22; G-HF II, s. 170-171.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Aage Dahl: Bornholms Præstehistorie. Bidrag til den danske gejstligheds historie og genealogi. Bornholmske Samlinger, 38. Bind, Udg. af Bornholms Historiske Samfund, Rønne 1961, s. 121–127.
Danmarks Kirker, bd. 7, Bornholms Amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Å Kirke (Aakirke), s. 131-178.