Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 716. Larsker (Øster-) og Gudhjem,

Øster Herred, Bornholms Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/260; K. M.; L. S. v. W.; B. b. 191; M. 163; Kbg. Ø. Larsker 1701, Gudhjem 1702.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Aage Dahl, se nedenfor.]
———————————

1. c. 1519. Peder Halland; [† c. 1542].

2. c. 1542. Hans Randers; [† c. 1573].

3. c. 1573. Hans Fyenboe; [† el. forflyttet c. 1576].

4. c. 1576. Mads Rasmussen Colding; [† c. 1601].

5. c. 1601. Laurits Olufsen (Middelfart, Fynbo), f. Middelfart; F. O. Lauritsen; St. Od. 98, St. i Rostock s. A.; V.-Pr. o. Bornholm . . ; ~ Johanne Andersdtr., b. her 24/8 20; 1 S.; see O. Larsen i Olsker-A.; [† 30/6 1620; „optimus vir et bene doctus“; see H. Aktst. S. 576; hans Navn paa Altertavlen 1605; Lgst.].

FS nr. 86 (»Laurentius Olai«); F-P s. 160; Helk I, s. 333; DanKir bd. 7, s. 422, 428 (se nedenfor).

6. 1619. Thomas Mikkelsen Wiborg; St. Vibg. 15; ~ . . . . ; 1 S.; see M. T. Borringholm i Povelsker; [† 20/5 1658; slet Forhold mellem Ægtefellerne: „pessime convenit inter ipsum et uxorem“; (1621) „pastor cum suis auditoribus comparavit in ecclesia Ø. Mariana, uxore simul comite. Quos, in familiare mecum colloquium admissos, graviter objurgavi, seria facta cohortatione ad mutam concordiam et conjugalem amorem; uterque cum lacrymis emendationem sancte promisit“; see H. Aktst. S. 609; hans Navn paa Altertavlen 1638 og paa Kirkeklokken 1640; Lgst.].

KUM I, s. 20 (»Thomas Michaëlis Wiburg.«); DanKir bd. 7, s. 422, 425 (se nedenfor).

7. 1657. Oluf Nielsen Sonne (Soel), f. Sonneby v. Nestved 26; maaskee St. Aalbg. 50; ~ 16/1 59 Maren Hansdtr. Ancher (Sstr. t. Poul H. A. i Hasle-R. og t. Martha H. A. i Nexø-B.); 5 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see Hans O. S. i Nexø-B.; Oluf O. S. i Hasle-R.; [† 29/9 1672; Lgst.].

KUM I, s. 224 (»Olaus Nicolai Helsingorensis«); DanKir bd. 7, s. 425 (se nedenfor).

8. 5/10 1672. Jørgen Jensen Sode af Hasle-R.; St. Roesk. 64; (13/11 1669* Aaker); ~ 7 Trin (13/8) 73 F. E.; 2 S., 1 D.; see Herman J. S. i Nylarsker; [† 27/6 1700; hans Navn paa Kirkeklokken 1683; Eptph.].

KUM I, s. 324 (»Georgius Iani Sode Bornholm«); DanKir bd. 7, s. 425-26, 426-27 (se nedenfor).

9. 30/7 1700 [Rtr. Nexø 00] Jørgen Poulsen Ancher af Hasle-R., f. 15/5 73; St. Rønne 93; ~ Svaneke 11/1 04 Johanne Elisabeth Pedersdtr. Kofoed, f. Svaneke 79, b. 2/4 62; F. Peder Madsen K., Rdmd. i Svaneke; M. Elsebe . . . ; 1 S., 3 D.; 2 ~ 9/8 20 Peder Magnus Langhorn, Garnisonschir. p. Christiansø; see T. H. Trojel i Vissenbjerg; [† 25/3 1718; Pg. br. c. 04].

KUM II, s. 198 (»Georgius Pauli Ancharius«).

10. 23/5 1718 [ 7/1 15] Oluf Frantsen Toxverd af Toksværd, f. 29/7 71; St. Hlh. 89; i Tjeneste hos Foged Brøndlund p. Fjeldvær p. Hitra, Trondhjems Stift, 01; Fp. v. d. fyenske gevorbne Rgmt. c. 05; ~ Elisabeth Jørgensdtr. Zarde, † 29/4 25; F. J. Z., Kornet; M. Johanne Christensdtr.; 2 S., 6 D.; 2 ~ her 28/7 25 Axelia Jørgensdtr. Sandbye af Clemensker, d. 20/12 03, b. Rønne 4/11 88; 8 B.; see F. H. Monrad i Nexø-B.; J. H. Mahler i Nylarsker; [† 29/1 1751; hans Navn paa Kirkeklokken i Gudhjem 1725].

KUM II, s. 169 (»Olaus Francisci Togsverus«); PT 16:6 (1978), s. 201 (I. Carlsen: Nye opl. om slægten Toxværd); DanKir bd. 7, s. 447 (se nedenfor).

11. 22/10 1734** [p. Cap. 7/9 31, o. 31/10] Morten Evendorph Christiansen Lütz*, f. Kold. 28/6 02; F. C. L., Bgr.; M. Birgitte Mortensdtr. Evendorph; St. 23; C. 13/7 26; 1 ~ Hasle 15/6 45 Ingeborg Margrethe Engel, d. Hasle 6/12 24, † 21/6 57; F. Cpt. Mads Clemensen E.; M. Karen Hansdtr. Ancher af Rønne-K.; 1 S., 2 D.; 2 ~ Ø. Mariæ 11/10 57 Christine Thorsdtr. Lind, f. Kbh., † Kbh. 16/4 95; (Sstr. t. Inger T. L. ~ H. J. L. Lund i V. Mariæ); 1 S., 3 D.; [† 24/5 1782; Pg. br. ved Lynnedslag 29/4 64; G. 2/2 369].

KUM II, s. 452 (»Martinus Evendorph Lytz«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 388.

12. 7/8 1782 [Christiansø 2/9 57] Johan Mortensen Neth, f. Frederikstad i Norge 25/2 23; F. M. N.; M. Marie Pedersdtr. Walenia; St. Nybg. 41; C. 21/7 46, n.; p. Cap. Frederikstad 22/1 49; Skp. til Trankebar 24/11 52; ~ •/6 61 Anna Dorthea Birch, † Nexø 25/4 95; 4 S., 3 D.; [† 14/12 1783].

13. 31/3 1784 [Miss. i Vestindien 19/10 70, o. St. Croix 27/6 71] Johan Christopher Kørbitz Thomsen Kingo af Allesø-B., f. Søllested i Fyen 13/11 31; St. Od. 52; C. 22/11 56, n.; Cat. i Vestindien 56; 1 ~ Kbh. Frue K. 10/4 57 Johanne Schwartzkopff; 2 ~ 20/9 71 Anna Marie Smidt, f. St. Thomas 3/10 56, † Kbh. St. Nic. 25/9 82; F. Andreas Knudsen S., Plantør og Overform. p. St. Thomas; M. Anna Maria Søbøtker; 3 ~ Kbh. Holm. K. 18/6 84 Christiane Frederikke Frisch, f. Kbh. Holm. 30/12 62, † Kbh.10/9 20; F. Capt. Johan Carl F. i Kbh.; M. Charlotte Amalie Ramshardt; 2 ~ Kbh. St. Nic. K. 12/7 1786 Johan Mathias Møller, Hofconditor, † 10/4 88; 3 ~ 23/12 91 Nicolai Michelsen, Kapt. i Artillericorpset i Kbh.; [† Kbh. 17/7 1784 før Tiltrædelsen; W. 3/951; N. 308].

14. 27/8 1784 [Askø 7/8 82] Ole Aagaard Jacobsen Arff; [26/1 1787 Finderup; see der].

15. 11/5 1787 [ 28/7 79] Jacob Peter Prahl; [16/3 1792 Ø. Mariæ; see der].

16. 16/3 1792 [Skp., o. 5/12 88] Jørgen Fog, f. Thisted 14/6 52; F. Kmrd. Lars F., Amtsforv.; M. Christine Rogge; St. Roesk. 72; C. 8/4 87, n.; ~ Margrethe Christine Hvalsøe (Walsøe), f. 57, † 12/10 33; F. Frands H., Brbr.; M. Bodil Kirstine . . . ; 4 S., 6 D.; [† 26/7 1803].

17. 25/11 1803 [Christiansø 27/11 95] Johan Christian Holm; [20/3 1824 Ø. Mariæ; see der].

18. 26/3 1824, o. 14/4, Peter Laurits Bering Ingerslev; [9/4 1834 Vestervig-A.; see Magleby p. M.].

19. 9/7 1834 [Seierø 20/2 29] Lars Winsløv; [19/1 1843 Ø. Mariæ; see Harlev-F.].

20. 25/3 1843, o. 3/5 [Lærer ved Waisenhuset 36] Henrik Georg Bruun; [23/7 1858 Saxild-N.; see der].

21. 27/9 1858 [Norderø, Fær., 6/4 52] Ole Edvard Sonne Kofoed, f. Aaker 13/8 13; F. Major v. Bornholms Milits, Andreas K.; M. Anna Cathrine Mahler af Aaker; St. Rønne 33; C. 4/11 39, h.; Huuslærer i Svaneke 40; Institutbest. i ss. 41; p. Cap. Aaker 26/8 45, o. 24/9; ledig 11/4 46; Lærer v. Rønne Bgsk. 46; 1 ~ Svaneke 30/11 42 Johanne Jensine Heiberg Mahler af Hasle-R., f. Hundborg 5/1 17, † Aaker 29/4 46; 2 D.; 2 ~ Clemensker 30/11 50 Adelheid Emilie Brendstrup, f. Tølløse Mølle 14/10 14, † Rønne 28/1 92; F. Søren Jensen B., Tømrermstr.; M. Mette Marie Wiborg; u. B.; [# 16/11 1884; † Rønne 14/4 90; Monument over 1. Hustru paa Aaker Kgd.].

Fær, s. 16; DanKir bd. 7, s. 176 (Å Kirke); .
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Aage Dahl: Bornholms Præstehistorie. Bidrag til den danske gejstligheds historie og genealogi. Bornholmske Samlinger, 38. Bind, Udg. af Bornholms Historiske Samfund, Rønne 1961, s. 87–93.
Danmarks Kirker, bd. 7, Bornholms Amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Øster Larskirke, s. 383-431, Gudhjem Kirke, s. 432-448.