Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1192. Toksværd (Toxværd),

Hammer Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/110; K. M. 49; M. 68; L. S. v. W.; Kbg. 1729.
———————————

1. 1536. Jeppe Høy el. Hey („ipso reformationis tempore“(1) M.)

2. (1584). Gregers Nielsen; [vist † c. 1605; hans Navn paa Alterkalken 92, sammen med Etm.].

KS 2:4 (1867-68), s. 404; DanKir bd. 6, s. 718 (se nedenfor).

3. c. 1605 [Cap.* 92] Hans Jensen Tybicius*; Pr. (41); 1 ~ c. 03 Karen Hansdtr., i 7 Aar; 1 S., 1 D; see J. Clemensen i Sandby-V.; G. H. Toxverd (Togsvær) i Nordrup-F.; 2 ~ c. 14 Anna Lauritsdtr. i 17 Aar; 3 ~ c. 32 Kirsten Rasmusdtr. i 10 Aar; 2 ~ Etm.; med de to sidste 5 S., 2 D.; see Hildebrandt H. Togsvær i Magleby-H.; Jacob Toxværd i Hasle-B.; Jørgen H. Toxværd i Eiby-D.; [† •/2 1642; T. 331; hans Navn paa Alterkalken 1592, sammen med Formandens; hans Navn paa Prædikestolen 1606, som Sp.; Lgst. I en Stamtavle af Etrd. Tauber over Familien Thestrup omtales Peder Rasmussen Thestrup, f. 12, † 40, Søn af R. Pedersen T. og Maren Olufsdtr., som Sp. her; men han har været Capellan].

KS 2:5 (1869-71), s. 147; 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1641); PT 16:6 (1978), s. 191 og 204 (se nedenfor); Treschow s. 330-31; E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 219; DanKir bd. 6, s. 718 (se nedenfor).
(17/4 1642. Peder Byrgesen Mariager; var da i Frankrig; see S. Kongerslev-K.).
        Helk I, s. 187.

4. 19/6 1642 [p. Cap. Dalby-T., k. 4/8 41, o. 11/8] Frants Andersen Maglebye* el. Fabritius af Magleby-H., f. 14 el. 15; St. Roesk. 37; Pr. 64; 1 ~ F. E.; 2 ~ . . . , f. c. 40; M. Maren (Maria) Olufsdtr. Staphrophski af Nestved St. Peters K. (1 ~ J. Damianus i Herlufsholm, sep.); 1 S.; 3 ~ 10/10 65 Ellen Pedersdtr. af Veilø-E.; 4 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see P. F. Toxverd i Lundum-H.; A. F. Toxverd i Egeslevmagle; H. Toxverd, r. Cap. t. Aarh. Frue K.; O. F. Toxverd i Ø. Larsker-G.; (M. A. Gjøe i Nykjøbing-L.-E.); [† 22/1 1696; T. 313].

KUM I, s. 137 (»Franciscus Andreæ Fabritius, Roëschildensis«); KS 2:1 (1857-59), s. 506, 507 (»Frands Andersen Fabritius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 39; PT 16:6 (1978), s. 190-207 (se nedenfor).

5. 28/1 1696. Rasmus Rasmussen Dumetrius; St. Kbh. 85; 1 ~ F. E., som endnu levede 11; 2 ~ Marie Hansdtr. Klingenberg; 2 ~ C. J. Plum i Vetterslev-H.; [† 2/2 1729].

KUM II, s. 137 (»Erasmus Erasmi Dumetius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 39.

6. 4/2 1729. Mag. Christian Jacobsen Lindemann; Pr. 50; [10/2 1756 Tvede-L.; see Harlev-F.].

7. 10/9 1756 [Tvede-L. 7/5 s. A.] Iver Nicolai Jacobsen Thurmann, f. Seude, Nedre-Tellemarken, Aggershuus St., 14; F. J. Lauritsen T. i Skien; M. Anna Iversdtr.; St. pr. 36, Bacc. 38; C. 6/12 38, h.; p. Cap. Bøe, Lunde og Gaarder, Nedre-Tellemarken, o. 14/12 40, – 44; i Hitterdal (Heddal) ss. 44–48; 1 ~ Anna Marie Asmussen; 2 ~ Elisabet Kirstine Mergentheim, † 22/7 88; [b. 15/10 1781].

KUM II, s. 525, 589 (»Ivarus Nicolaus Thurmann«, 23 år gl.); NRA: Prost F. Schiørns Samling: "Den norske Kirkes Embeder og Præster 1700-1900", u. Hitterdal og Bø; S. H. Finne-Grønn: Arendals geistlighed. Dens genealogi og personalhistorie. Christiania 1897, s. 23.
(7/2 1772*. J. F. F. Phister; see Gjerslev).

8. 14/11 1781 [p. Cap. Glumsø-B. 19/4 80, o. 16/6] Elias Grüner; [6/6 1798 Ørslev-S.; see der].

9. 6/6 1798 [Sp. i Jelsø og Strand, Christiansands St., 9/3 92] Christopher Meyer, f. 12/6 56; F. Abraham M. fra Helsingør, Sp. Bolsø i Romsdal, Trondhj. St., Pr.; M. Wilhelmine Dorothea Villumsdtr. Aagaard, en Præstedtr. fra Bergen; St. Helsing. 75; C. 27/10 78, n.; p. Cap. Bolsø 25/11 80 – 87; ~ 91 Helene Margrethe Heinrich; F. Cfrrd. Johan Frederik H. i Kbh., tidl. Læge på S. Croix; M. Birthe van Lexmond; [† 18/9 1830].

KUM III, s. 342 (»Christophorus Meyer«, 18 år gl.); Erl. I, s. 498 og 492; Mauland, Torkell: Or soga um Jelsa-prestane, Stavanger 1925, s. 225-27; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 806; Wikipedia: Hustrus far.

10. 10/12 1830 [Holbæk-U. 17/6 03] Hans Jørgen Grundtvig af Ledøie-S., f. p. Seierø 7/8 69; St. Roesk. 88; C. 16/7 93, h.*; p. Cap. Kbh. Nic. K. 29/6 96, o. 8/7; Sp. Tostrup-R. 26/10 99; ~ 12/9 00 Anna Cathrine Hedvig Raupach, f. 1/4 83, † Kbh. 2/6 67; F. Joh. Caspar R., Rgmtskvarteermstr.; M. Anna Marie Ditlevsdtr. Kirketerp; 3 S., 4 D.; [† 13/9 1831].

11. 11/1 1832 [Skrydstrup 15/8 28] Frederik Michael Lund af Gudme-B., f. 23/5 75; St. Slag. 94; C. 3/5 99, h.; Sp. Rubjerg-M. 7/7 15, o. 13/10; ~ Anna Ingstrup, f. 19/1 83, † Nærumgd. 23/1 47; F. Jens Thomsen I.; M. Maren Jensdtr.; [† 10/2 1834; maatte 19 gjøre Opbud(2), men vandt 33 de 50,000 Rdlr. i Lottoriet(3); forspiste sig i sin Livret, Risengrød, og døde; Lgst., hvor hans Dødsaar opgives til 1832].

DanKir bd. 6, s. 722 (se nedenfor).

12. 4/6 1834 [Næsby-T. 13/11 22] Peter Christian Thørche af Holeby-B., f. 18/11 83; St. Vdbg. 03; C. 16/1 16, h.; Premierlieut. ved Livcorpset . . ; r. Cap. Besser-O. 30/4 17, o. Kbh. 14/5; 1 ~ Kjeldby 27/8 17 Marie Hedvig Kold, † •/7 18; 1 D.; 2 ~ Anna Christine Bergeskou, f. 17/5 86, † 17/4 44; F. Isak Josiasen B., Brygger og Hørkmr.; M. . . . Nygaard; 1 S., 2 D.; [† 5/12 1850].

13. 18/2 1851 [Skjoldborg-K. 10/9 36, o. 16/11] Philip Michael Schlotfeldt, f. Kbh. 22/5 09; F. Christ. Rasmus Michael S., Cpt. i Kongens Rgmt., siden Toldforv. i Aabenraa og Jstrd.; M. Anna Marie Dixen; St. Roesk. 26; C. 17/1 32, l.; ~ Aalbg. 19/4 37 Frederikke Laurence Hald, f. Kbh. 24/1 07; F. Peter H., Viinkyper og Skriver ved den kgl. Viinkjælder; M. Birgitte Gørlt; 2 S., 4 D.; [# 15/9 1873; Erindringsgave, bestaaende af et smukt Sølv-Drikkehorn; see D. T. 74/70; boer i Hirschholm].

14. 19/12 1873. Niels Adolph Villiam Enkebølle; see Bogense o. Cat.

———————————

Noter:

(1) »ipso reformationis tempore« = (lat.) i selve reformationstiden.
(2) gjøre Opbud = erklære sig konkurs.
(3) Lottoriet = det statsejede Klasselotteri.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Toksværd Kirke, s. 712-723.
Carlsen, Inge: Nye Oplysninger om slægten Toxværd. Personalhistorisk Tidsskrift 16:6 (1978), s. 191-207.