Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1292. Veilø og Egesborg (Vester-),

Hammer Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/112; K. M. 45; Lkm. 1/666; M. 68; U.; Kbg. 1729.
———————————

1. (1552). Anders Sørensen Flomidt?

2. 15 . . Oluf Nielsen; [† 1565].

DanKir bd. 6, s. 769 (se nedenfor).

3. (1566) Rasmus . . . ; handlede ugudeligt med Enken; [var ikke Sp. i Hammer-L.; ].

KS 3:3 (1881-82), s. 443-444 (Hammer Sognekald).

3b. 15 . . Rasmus Hansen; ~ . . . ; minst 1 D.; [† 10/12 1577].

DanKir bd. 6, s. 769 (se nedenfor); KS 2:6 (1872-73), s. 620.

4. 1577(?). Vilhelm Rasmussen; [† 1591].

KS 2:4 (1867-68), s. 404.

5. 1591. Hans Jensen; [† c. 1600].

6. c. 1600. Peder Nielsen Brandersløf; ~ Magdalene Andersdtr. (Hansdtr.?); F. A. Mogensen, Bgr. i Haderslev; M. Marg. . . . ; 2 ~ Etm.; [† 1611].

KS 2:5 (1869-71), s. 147; DanKir bd. 6, s. 769 (se nedenfor).

6b. 1611 [Rtr. Nestved 08-13] Jacob Tillemann (Tilsen) Bruun; St. i Kbh. (97); 1 ~ F. E.; 2 ~ Anna Nielsdtr.; 1 D.; 3 ~ Catharine (Karen) Nielsdtr. af Nestved St. Pet. K.; 2 ~ Etm.; see M. N. Høfding i Tjæreby; [† 1636].

F-P s. 156 (»Jacobus Tilemanni Nestvediensis«); SerRect s. 28; DanKir bd. 6, s. 769 (se nedenfor).

7. 1/2 1637. Jacob Nielsen Tølløse af Tølløse-Aa., f. c. 10; i Sorø Sk. 23–29; St. Roesk. 30; St. i Leiden 33; Præceptor i Sorø 34–35; ~ F. E.; 3 ~ Etm.; [† 1/2 1642].

KUM I, s. 99 (»Iacobus Nicolaus Tølosananus«); SB s. 146; Helk I, s. 409; DanKir bd. 6, s. 769 (se nedenfor).

8. 1642 [p. Cap.* 41] Peder Nielsen Calundan, f. Kallundbg. 22/1 18; St. Roesk. 36; Pr. 58; 1 ~ F. E., † •/6 50; mindst 1 D.; 2 ~ Dorthe Jacobsdtr. af Herlufmagle, f. 23; 2 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see F. A. Maglebye og R. R. Dumetius i Toksværd; J. P. Weiløe i Skjørpinge-F.; H. P. Weiløe i Boeslunde; (F. A. Claudianus i Skjelskør); [† c. 1665; Eptph.].

KUM I, s. 136 (»Petrus Nicolai Calundanus«); KS 2:1 (1857-59), s. 507, 25 år gl.; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 39; DanKir bd. 6, s. 769, 785-86 (se nedenfor).

9. 22/5 1667 [Nordstrømø, Fær., o. 3/2 65] Peder Jacobsen Spjelderup af Hyllested-V., f. 30; St. Slag. 55; Rtr. Skjelskør 27/7 61; 1 ~ 67 F. E., † c. 84; 2 S.; 2 ~ 6/10 84 Gouche Nielsdtr. Aggerup af Tølløse-Aa.; u. B.; 2 ~ Etm.; [† c. 1689; han har efterladt sig en haandskreven Beskrivelse af Færøerne].

KUM I, s. 258 (»Petrus Iacobi Hylstad«); Fær. s. 27-28.

10. 18/9 1689. Peder Lauritsen Norup (Nærup); St. Ringsted 74; ~ F. E.; [† c. 1695; W. 2/129; Pg. br. 91].

KUM II, s. 50 (»Petrus Laurentij Norus«).

11. 30/3 1695. Bjørn Pedersen Mahler af Sorø; St. Sorø 82; 1 ~ . . . ; 2 ~ 12/7 12 Marie Elisabeth Tidemandsdtr. Lend af Endeslev-V., f. 16/5 92; B.; 2 ~ Etm.; [† 1729].

KUM II, s. 117 (»Biorno Petri Mahlerus«); SB s. 209.

12. 22/11 1727*, o. 23/2 29 [Aman. hos Stiftspr. Mag. M. Reenberg i Kbh. 1/12 27] Thomas Hansen Borck af Hvedstrup-F., f. 31/8 84; St. Roesk. 00, Bacc. 02; C. 7/8 04, n.; Huslærer en del Aar hos en Kbmd. i Arendal 06; opholdt sig siden mange Aar i Kbh.; Pr. (44); 1 ~ 4/10 29 F. E., † 39; 2 ~ 19/10 40 Ulrikke Christine Thomasdtr. Møller, † 31/8 41; F. Peder M., Klokker v. Kbh. Holmens K.; M. Birgitte Susanne Blum(?); 3 ~ Anna Elisabeth Lauritsdtr. Judichær af Hammer-L., d. 30/8 03, boede som Enke mange Aar i Hammer Pg., † Præstø 10/6 79; [† 12/5 1749; mistede ved Kbhs. Bybrand 28 all sin Eiendom].

KUM II s. 261, 272 (»Thomas Iohannis Borrichius«); KS 3:3 (1881-82), s. 138-139 (Hammer Sognekald).

13. 4/7 1749, o. 30/7 Magnus Jensen Hammer; [8/7 1770 Herlufsholm; see der].

14. 14/8 1770 [Rønnebæk-O. 21/8 67**, o. 4/10] Mag. Hans Christian Hersom af Rønnebæk-O., f. 28/12 40; St. Hlh. 57; C. 8/9 61, l.; Hør. Hlh. 62; Mag. 65; Pr. 91; 1 ~ 21/10 67 Magna Susanne Selstrup, f. 40, † 10/10 01; 1 S., 3 D.; 2 ~ 24/5 02 Cornelia Bille, f. 1/2 71, † 32; F. Commandeurcpt. Hans Martin B., Tøimstr.; M. Marg. Frederiksdtr. Lütken; 1 S.; see F. L. Westengaard i Sverborg; [# 16/9 1808; † Kbh. 11/1 24].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 1253; Carlsen, Franziska: Noget om og fra Rønnebæk Sogn. Kbh. 1861. s. 178 (pdf).

15. 21/12 1808 [Chinap. 21/2 06, o. 28/2] Niels Frederik Sørensen, f. Nybg. 20/11 80; F. Peder S.; Feldbereder; M. Cathrine Elisabeth Brinkmann; St. Nybg. 00; C. 17/1 05, n.; ~ Kbh. 31/1 09 Lovise Amalie Maack, f. Kbh. 19/12 88, † Næsbyholm 5/4 55; F. Bernt Fred. M., Dreier; M. Ellen Marie Holm; u. B.; (men de opdroge med megen Kjærlighed forskjellige Pleiebørn); [† 11/8 1846; „bevarede vel meget af Matrosen og Skipperen; forøvrigt meget skikkelig; lagde megen Vind paa Jordbær og Fugle, samt paa sin store, pyntelige Have“; (see B. D. G. 1/198); N. 596; E. 3/287 og S. 3/338].

16. 13/11 1846 [p. Cap. Hasle-F. 8/12 38, o. 23/1 69; Hjelpep. i Vetterslev-H. 41; i Herlufsholm 43; her 45] Johan Frederik Mohr af Hasle-F., f. 4/11 11; St. Kbhs. Bgdsk. 29; C. 6/7 36, h.; ~ 7/5 47 Emma Elisabeth Frederikke Krog Kierulff, f. Burg, Femern 15/4 11; F. Oberstlieut. i Artilleriet Laur. Peter K. v. K.; M. Caralia Dorthea Joh. Dosse; 2 S., 2 D.; [† 7/8 1879].

Elvius s. 569.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Vejlø Kirke, s. 759-770, V. Egesborg Kirke, s. 780-786.