Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 525. Hyllested, Venslev og fra 1729 Holsteinborg (til 1708 Trolleholm),

V. Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

H. 9/43; M. S. 129 og 131; K. M. 215; S. i K.; Lkm. 1/788; M. 55; Hyllested og Venslev Kbg. 1635; Holsteinborg do. særskilt 1815.
Anm. Fra 22/6 1828 til 2/10 1840 var Hyllested et pastorat for sig; ligeledes Venslev og Holsteinborg; see der. Capellet paa Holsteinborg indviet 22/9 1729.
———————————

1. (1520). Knud Andersen; [† 1550].

2. 1550. Jeppe Madsen el. Jensen; [† 1572; hans Navn paa Alterkalken 1555].

DanKir bd. 5, s. 877-78 (se nedenfor).

3. 1572. Oluf Hansen; [† 1607].

KS 2:4 (1867-68), s. 403.

4. 1607 [vist Cap.* 02] Christen Nielsen; see N. C. Hyllested i Gjerslev; [† 1619].

KS 2:5 (1869-71), s. 147; 6:2 (1936-1938), s. 477.

5. o. 12/3 1620. Jacob Christophersen Meisner; St. Kbh. 17, Bacc. 18; [† 1635].

KUM I, s. 28 (»Iacobus Christophori Slangend.«), s. 34 (»Iacobus Meisnerus«); PT 8:6 (1927) s. 186.

6. o. 22/7 1635 [Rtr. p. Hlh. •/4 32] Mag. Jacob Pedersen Spjelderup, vistnok af Spjellerup-S.; maaskee St. Kbh. 28; Rtr. Slag. 21/7 30; Mag. Kbh. 28/5 33; Pr. (42); ~ Anna Mortensdtr., der overlevede ham; see Oluf J. S., r. Cap. Skjelskør; Hans J. S., r. Cap. Thisted-T. og Sp. t. Skinnerup; Peder J. S. i Veilø-E.; [† 1650; gav (4/2 48) 50 Rdlr. til Skjelskør Sk.; ligeledes (1/9 36) 200 Rd. til Slag. Sk.].

KUM I, s. 94 (»Iacobus Petri Orthunganus«), s. 116 (»Iacobus Petri Spielderupius, nob. Herl. scholæ rector«); PT 8:6 (1927) s. 190; KS 3:2 (1877-80), s. 696.

7. o. 1/6 1650. Mag. Morten Pedersen Cheitum (Keitum), f. Kbh. 2/2 24; (Morbdr. t. Engelke Friis ~ J. J. Snidstorp, 1 r. Cap. Kbh. Nic. K. og t. Peder S. F. i Vindinge); F. P. Mortensen C., Rdmd.; M. Karen Andersdtr.; St. Kbh. 40; St. i Utrecht 43, i Leiden 45; Mag. Kbh. 26/5 47; Pr. (52); 1 ~ 13/7 51 Karen Marie Frederiksdtr. Klyne af Kvislemark-F., f. 21/8 31, † 11/11 56; 1 S., 2 D.; 2 ~ Hyllested 58 Kirsten Jensdtr. Mule, f. Od. 5/4 31, som endnu levede 87; (Sstr. t. Anna J. M. ~ H. Hansen i Skamby, t. Birgitte J. M. ~ J. S. Kaalund i Herfølge-S. og Moster t. Barbara H. M. ~ M. A. Høyelse i Faaborg-D. og Anna Elisabeth H. M. ~ H. C. Høyelse i Snoldelev-T.); F. Dr. med. J. Hansen M.; M. Anna Villumsdtr.; 2 S., 1 D.; see J. J. Laasbye i Høie-Taastrup; [† 1/1 1672; W. 1/213; N. 305; hans Navn paa Kirkeklokken 1656].

KUM I, s. 155 (»Martinus Petreus Hafniensis«); Helk I, s. 189; E. Brejls skifteuddr.: Københavns hofret nr. 72, Gejstl. sk. i København amt, Smørum hrd. nr. 33; Kbg. Hyllested (1635-1758), f. 3b, opsl. 5 (2. vielse); FWDP 525,07; PT 5:6 (1909), s. 11-12; SL II, s. 62; DanKir bd. 5, s. 880-81 (se nedenfor).

8. 22/1 1672. Hans Pedersen Wiborg af Østerø, Fær.; vist St. Vibg. 60; ~ Hyllested 12/10 73 Kirsten Nielsdtr., † Saltø Mølle 18; [† 1705].

KUM I, s. 287 (»Iohannes Petri Wiburgensis«); Sixhøj nr. 379.

9. 19/7 1704*. Henning Jacobsen Achthon, f. Faabg. 11/5 80; (Bdr. t. H. Jacobsen i Søby-T., t. C. Jacobsen i Søllinge-H., t. D. J. Achton i Vigersted-K. og t. Anna Sophie J. ~ J. M. Faber i Gislev-E.); F. J. Jørgensen af Søllinge-H., Bgmstr.; M. Karen Henningsdtr. Achthonia af N. Broby; St. Od. 98, Bacc. 99; (Herlufsholm 15/6 09*); ~ Holsteinborg 13/10 05 Inger Margrethe Corfitzdtr. Numsen, d. Rendsburg 14/3 80; F. Major C. M.; M. Lucie Cathrine von Levetzau; 2 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 29/6 1710].

KUM II, s. 237, 245 (»Henningius Iacobi«, 18 år gl.); PT 6:6 (1915), s. 82.

10. 9/8 1710. Antonius Mortensen Kjerulf, f. Christiansand 14/3 84; F. M. Olsen K., Rdmd.; M. Maren Andersdtr (Dedekam); St. pr. 03; C. 14/7 07, h.; ~ F. E., † Øiestad •/3 29; 1 S., 1 D.; [1716 Øiestad, Christiansands Stift; † •/11 1723].

KUM II, s. 285 (»Antonius Martini Kiærulf«, 18 år gl.); OST, s. 6; Lengnick, J. C. L.: Slægtstavle over en gren af familien Kierulff. Tønsberg 1900, s. 6.

11. 13/3 1716 [Skp. (12)] Mag. Otto Ferslev, f. 10/2 78; (Bdr. t. Hans F. på Norderø, Fær.); F. Christian Hansen Ferslev, Bgmstr. i Sæby; M. Anne Ottesdtr.; St. Aalbg. 99; Hør. Skagen (02); C. 6/6 09, h.; Alumnus p. Borchs Coll. 11/2 10 – 11/6 11; Mag. Kbh. 4/5 12; visstnok Øiestad, Christiansands Stift, 1716, men uden at tiltræde; ~ Aalbg. 31/3 14 Ane Kirstine Sørensdtr. Glimsholt; F. S. Jensen G., Hospitalsforstander i Aalbg.; M. Anna Jacobsdtr. (Vesteraae); see Christian O. F. i Haarslev-J.; [† 1757].

KUM II, s. 249, 378 (»Otto Ferslovius«, 21 år gl.); Borchs K. nr. 94; EM bd.3, s. 38-39; T-N s. 211-212; E. Brejls skifteuddr.: Sæby byfoged nr. 99.

12. 14/10 1757 [Haarslev-J. 1/5 48, o. 5/6] Jens Nielsen Munch af Tyrsted-U., f. 23/6 23; St. Hors. 41; C. 12/3 48; ~ 22/4 49 F. E. i Haarslev: Elisabeth Marie Holgersdtr. Olivarius af Ørslev-B., b. Nestved 22/5 89; 1 D.; [b. 27/1 1758].

Kbg. Hyllested (1635-1758), f. 132a, opsl. 129 (begr.); SB s. 249 (hustrus død).

13. 25/3 1758 [Vallensved 24/5 43] Peder Christensen Aggerup af Glumsø-B., f. 29/7 13; St. Sorø 30; C. 14/12 34; r. Cap. Fodby 11/12 39, o. 8/1 40; Pr. i Ø. Flakkebjerg H. 57; ~ Kværkeby 30/5 40 Elisabet (Feldermann?) Siersted, f. c. 19, b. 22/4 60; mindst 6 S., 2 D.; see Niels P. A. i Skuldelev-S.; [† paa sin Fødselsdag 29/7 1784. Omtales som en dygtig Mand. Tog sig trofast og nidkjært af Ungdommens Underviisning. Da de Fattige i Vallensved engang fordeeltes til Gaardene, tog han Tre paa sig, at bespise hver Dag (de Andre Een i 1–3 Dage), hvilket ikke var lidet for en Mand med en stor Børneflok].

14. 30/7 1784 [Odden 4/6 83] Thomas Martin Braëm Galskjøt* af Brahetrolleborg-K., f. Laurbjerg 2/1 48; St. Kold. 65; Hør. ss. 66–75; C. 27/11 70, h.; r. Cap. i Skien 76; ~ Kbh. 10/7 76 Karen Hvistendahl af Kbh. Frue K. 2 r. Cap., f. 10/7 57, † Slag. 29/1 31; 5 S., 6 D.; see J. Hvistendahl i Vollerslev-G.; Jens S. H. G. i Holbæk-M.; Johannes G. i Magleby-H.; [† 23/5 1828; E. 1/480 og S. 1/539].

Danske Kancelli: Ansøgning om Skien res.kapellani.

15. 6/8 1828 [Cat. Vibg. 28/2 16] Diderik Peter Lund; [22/9 1829 Feiø; see der].

16. 23/9 1829, o. 8/10. Lic. th. Vilhelm Rothe; [25/3 1834 Lector i Sorø; see Vemmelev-H.].

17. 9/7 1834. Johan Gottfred Vilhelm Hahn, f. Kbh. 16/11 04; F. Christ. Heinrich H., Stabs- og Divisionschir.; M. Ulrikke Sophie v. Holten; St. Kbhs. Bgdsk. 22; C. 20/4 27, h.*; Overlærer v. Søetatens Dgsk. 29; ~ Flora Petrine Spentrup, f. Kbh. 7/5 28, † 25/9 40; F. Pet. S., Destillateur; M. Ane Kirstine Woldum; 4 S.; [† 2/11 1840; han og Hustru døde begge af Typhus; E. 1/552 og S. 1/642].

18. 2/12 1840 [Venslev-H. 2/7 28] Lic. th. Jens Abel Leonhard Holm, f. p. Chrhvn. 30/8 99; F. Jens Axel H., Cpt. i det asiatiske Compagnies Tjeneste; M. Karen Kirstine Abel; St. Chrhvns. Bgdsk. 16; C. 7/4 20, l.; Lic. th. i Berlin 23/3 22; r. Cap. Hyllested-V.-H. 21/2 27, o. 23/3; ~ 19/8 27 Johanne Jacobine Caspersen, f. p. Chrhvn. 7/10 10; (Halvsstr. t. Kirstine C. ~ C. A. Henningsen i Skjævinge-G.); F. Johannes C., Cpt. i Brandcorpset og Ankersmedmstr.; M. Christine Jørgensen; 1 S., 1 D.; [† 1/12 1861; E. 1/680 og S. 1/825].

19. 20/1 1863 [Aale-T. 25/2 53, o. 15/4] Rasmus Theodor Fenger af Kbh. Frelsers K., f. 2/11 16; St. Chrhvns. Bgdsk. 33; C. 30/4 39, l.; Lærer v. Asylskolen i Kbh.; tillige Lærer v. Bgdsk. p. Chrhvn. •/1 40; udenlnds 43–44; ~ Kbh. 13/8 53 Louise Jacobine Adamine Henningsen, f. Kbh. 24/8 28; F. Frants Peter H., Urtekræmmer; M. Maria Elisabeth Olding; (68) 3 S., 6 D.; [22/7 1872 Hvedstrup-F.; E. S. 1/464].

20. 7/10 1872. Frederik Adolph Christian Møller; see Bælum-S.

———————————

 

 

No 526a. Sognecapellaner i Hyllested, Venslev og Holsteinborg.

[V. Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift]

Anm. (Fra Tillægget i Bd. 3): Da jeg er bleven gjort opmærksom paa, at der har været en uafbrudt Række af Sognecapellaner i Hyllested-V.-H., skjøndt de i den første Tid kuns beskikkedes som personelle, undlader jeg ikke, her at anføre de tidligere.
———————————

1. 17/7 1743, o. 4/9, Christen Ottesen Ferslev; [6/2 1772 Haarslev-J.; see der].

2. 12/3 1772, o. 10/4, Jacob Frederiksen Thornam; [17/8 1774 Ørslev-B.; see der].

3. 28/9 1774. Christen Gamst.

4. 29/7 1785, o. 25/11, Tidemand Lend; [19/10 1798 Rær-H.-V.; see Eilby-M.].

5. i. 22 Trin 1799. Niels Sejerslev Stephansen, f. •/10 75; St. 91; C. 20/10 97, h.; [1800 Tjølling, Aggershuus Stift; † 33].

6. 26/6 1800, o. 27/6, Peter Terkelsen Just; [1/10 1802 Høve-F.; see der].

7. 21/12 1802, o. 12/1 03, Peter Rahr Duus; [17/5 1805 Skjørpinge-F.; see Vemmelev-H.].

8. i. 4 Adv. 1805. Didrik Christian Howitz, f. •/5 78; St. 95; C. 7/5 99, h.; [† 1807].

9. 26/8 1808, o. 9/9, Carl Frederik Krøyer; [22/9 1819 Fol; see der].

———————————

 

 

No 526b. Residerende Capellaner (fra 26/5 1841 Capellaner pro loco) i Hyllested, Venslev og Holsteinborg.

[V. Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 23/8 1820 [p. Cap. Vemmelev-H. 14/10 18, o. 20/11] Jens Westengaard; [13/2 1822 Ørslev-B.; see der].

2. 24/5 1822 [Cat. Fred. Trin. K. 16/4 19] Søren Henrik August Raaschou; [9/2 1827 Skjørpinge-F.; see Søborg-G.].

3. 21/2 1827, o. 23/3, Lic. th. Jens Abel Leonhard Holm; [2/7 1828 Venslev-H.; see Hyllested-V.-H.].

4. 26/5 1841, o. 9/7, Frederik Werliin; [30/10 1846 Romø; see Hviding].

5. 16/4 1847 [p. Cap. Mesinge 26/2 45, o. 23/4] Carl Peter Johan Münster; [2/5 1852 Hundborg-J.; see der].

6. i. som Hjelpep. 8 Trin. 1853 [p. Cap. Rerslev-Vi. 26/5 52, o. 9/7] Carl Emil Kirketerp; [13/1 1861 Uldum-L.; see der].

7. 31/5 1861, o. 12/6, Jens Theodor Kragh, f. Høigd., Gladsaxe S., 12/1 35; F. Hans Peter K., Eier af Bagsværd Kro; M. Joh. Petrea Schmauch; St. Fdbg. 52; C. 21/6 58, l.; Lærer ved Kbhs. Kommunesk. s. A.; Alumnus p. Borchs Coll. 29/9 58 – 4/9 59; Huslærer i Ollerup Pg. 59–61; ~ Svendbg. 15/10 63 Ellen Kathrine Lange, f. Østedgd., Bredstrup S., 18/11 32, † Kornerup 4/6 86; (Sstr. t. Morten T. L., r. Cap i Nyborg, t. Margrethe E. L. ~ J. S. Brandt i Ollerup-K., og t. Jensine Dorthea L. ~ C. N. Hansen i Kjerte); F. Jens L. t. Ødsted; M. Margr. Dorothea Bredsdorff af V. Skjerninge-U.; (68) 2 S.; 2 ~ Roesk. 18/7 88 Marælline (Eline) Edle Ludovika Hertel af Haarslev-J., f. 26/10 52; [20/6 1876 Kornerup-S.; Gudbjerg 2/9 89; # 18/5 1908 † Kjerteminde 14/10 1910, hvor han i Strandkanten tæt udenfor Byen havde opført sig et Hus].

Borchs K. nr. 678; Elvius s. 310-311; G-HF I, s. 295-296.

8. 4/9 1876 [Cap. p. p. Karrebæk 24/4 74, o. 18/5] Christian Frederik Balslev af N. Broby, f. Hammer 25/2 44; St. Haderslev 64; C. 20/6 70, h1.; ~ 6/12 76 Sophie Kirstine Hofmeyer, f. Hjørr. 7/8 57; F. Cordulus Henr. Em. H., Proc. i Faabg.; M. Hulda Spreckelsen; (78) 1 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1938. Hyllested Kirke, s. 873-881, Venslev Kirke, s. 882-890, Holsteinborg Kirke, s. 891-894.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1301. Venslev og Holsteinborg,

V. Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

Anm. Vare begge tidligere og ere nu igjen Annexer til Hyllested.
———————————

1. 2/7 1828 [r. Cap. Hyllested-V.-H. 21/2 27] Lic. th. Jens Abel Leonhard Holm; [2/4 1840 Hyllested-V.-H.; see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1938. Venslev Kirke, s. 882-890, Holsteinborg Kirke, s. 891-894.