Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1327. Vigersted og fra 9/7 1687 Kværkeby,

Ringsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/230; L. P. B. 478; K. M. 118; Lkm. 430; M. 91; U.; Kbg. 1645.
Anm. Kværkeby var først Annex til Beenløse, siden en kort Tid et Pastorat for sig; see der. Det synes tvilvlsomt, at Kværkeby har været et selvstendigt Kald. I Kirkebøgerne for Beenløse og Kværkeby er det samme hænder der fører pennen, også i den Tid hvor Kværkeby hævdes at være et selvstændigt Kald.
———————————

1. 15 . . Ib el. Jeppe . . .

2. 15 . . Anders Frantsen.

3. (1584). Niels Lauritsen.

KS 2:4 (1867-68), s. 405.

3b. 15 . . Peder Iversen; maaskee St. i Kbh. 92; [† 1602].

F-P s. 120 (»Petrus Ivari«); KB 11 (1596-1602), s. 739; Danske kancelli: Efterfølgerens kaldsbrev.

4. 11/5 1602 [Klokker p. Frederiksborg „en Tid lang“] Mads Rasmussen Bredal, fmtl. af Vinding v. Veile; ~ Mette Pedersdtr., b. 19/10 49; (mindst) 2 D.; see J. B. Ringkjøbing her; [b. 1/4 1650; hans Navn paa Alterbordet 1605: »Matthias Bredalinus Wellejus«; W. 1/159].

KS 2:5 (1869-71), s. 149 (samt note 17); 6:3 (1939-41), s. 178 (Rettertinget); KB 11 (1596-1602), s. 739; Danske kancelli: Kaldsbrev; Kbg. Vigersted (1645-1790) f. 120b, 121a, opsl. 126 (begr.); Kopskatten 1645, opsl. 22; DanKir bd. 5, s. 489 (se nedenfor).
(Udgår her. Må have været Cap. 5. 16 . . Hans Jacobsen Weste, f. Odense; St. i Kbh. (12); Pr.; ei hos M.; [fmtl. † før 1641].)
        F-P s. 271 (»Johannes Westenius Otthoniensis«).

6. k. 14/2 1641**, o. 16/2 [Rtr. Ringsted 34] Jacob Berntsen Wiger (Ringkjøbing), f. Ringkjøb. c. 11; St. Ribe 30, Bacc. 34; ~ (45) Johanne Madsdtr. Bredal, en Dtr. af nr. 4; 3 D.; 2 ~ Etm.; [b. 1/10 1652].

KUM I, s. 90, 123 (»Iacobus Bernhardus/Iacobus Bernhardi Rincopiensis«); KS 2:1 (1857-59), s. 506, 30 år gl.; Kbg. Vigersted (1645-1790) f. 123a, opsl. 128 (begr.); Kopskatten 1645, opsl. 23; SerRect s. 33; E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 1550.

7. o. 10/12 1652 [Rtr. Holbæk 45] Anders Nielsen Tærbye (Tornevig); St. Kjøge 36; 1 ~ F. E., b. 22/1 58; 1 S.; 2 ~ c. 62 Mariche . . . , f. c. 29, b. 25/11 92; 2 D.; see Etm.; [b. 4/5 1682].

KUM I, s. 134 (»Andræas Nicolaus«); Kbg. Vigersted (1645-1790) f. 127b, opsl. 133 (1. hustrus begr.); f. 17a, opsl. 20 (1662); f. 143a, opsl. 148 (begr.); f. 148b, opsl. 154 (2. hustrus begr.); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 1550.
(8. 29/8 1668*. Mikkel Madsen Wibe; blev kaldet, men næppe godkendt af Biskoppen, see Østofte).

9. 30/8 81**. Henrik Nielsen Skrøbebjerg, fra 9/7 1687 tillige Kværkeby; St. Kjøge 78; 1 ~ 81 el. 83 Johanne Andersdtr. Wiger, en Dtr. af Nr. 7, d. 16/9 65, b. 22/11 14; 2 ~ Anna Cathrine Henriksdtr. Morville af Herslev-V., f. 83, † 3/11 28; 2 ~ 3/12 24 Rdmd. Fibiger i Nybg.; 4 S., 1 D.; [b. •/3 1717; hans og Hustrus Navne paa Alterskranken 1714].

KUM II, s. 85 (»Henricus Nicolai Skroksberg«); Danske Kancelli: Kaldsbrev som kap. med succession her, ikke i Kværkeby); 9/7 1687 opsl. 234-235; Kbg. Vigersted (1645-1790), f. 24b, opsl. 28 (hustrus dåb); DanKir bd. 5, s. 493 (se nedenfor).
(1/6 1715* C. P. Borgen; see Dalum-S.).

10. 5/4 1717. Didrik Jacobsen Achthon, f. Faabg. 24/12 92; (Bdr. t. C. Jacobsen i Søllinge-H., t. Anna Sophie J. ~ J. M. Faber i Gislev-E., t. H. Jacobsen i Søby-T. og t. H. J. Achton i Hyllested-V.); F. J. Jørgensen af Søllinge-H., Bgmstr. og Kbmd.; M. Karen Henningsdtr. Achthon (den bekjendte mandhaftige Karen Borgemesters) af N. Broby; St. Sorø 13; C. 26/8 15, h.; ~ Dalum 6/7 18 Armgott Sophie Marcusdtr. Monrad af Dalum-S., f. Herringe 00; 2 S.; 2 ~ 15/8 47 Fleming Ulrik Vortmann, Styrmd. i det Asiatiske Compagnies Tjeneste; [† 22/2 1731].

KUM II, s. 371 (»Dietericus Iacobides«, 21 år gl.); SB s. 235; PT 5:3 (1906), s. 80.

11. 24/3 1731, o. 4/5, Holger Nielsen Rørdam* af Rørby (F. N. H. Bruun), f. 6/3 00; St. Kallundbg. 18; C. 4/7 20, n.; Pr. 50–74; ~ 31 Vita Pedersdtr. Bering, f. 08, † 2/6 71; F. Oberst P. B., Commandant i Nybg.; M. Else Hansdtr. Lindberg; 2 S., 2 D.; see Etm.; (N. R. Suhr i Rudkjøbing-S.; C. Bertelsen i Ulvborg-R.; E. T. Schmidt i Vetterslev-H.; Sønnen Christ. Bolle R., senest P. og Pr. i Kindservig, Bergens Stift, var Fader til Thomas S. R. i Tølløse-Aa. og til Holger F. R. i Tirstrup-F.); [† 10/6 1783; alvorlig og nidkjær].

KUM II, s. 419 (»Oligerus Nicolai Rørdam«, 18 år gl.); Lampe I, s. 401-402.

12. 6/7 1759**. Andreas Steenberg, f. Roesk. 10/4 27; F. Bgr.; St. Roesk. 48; ~ 27/12 65 F. D. Mette Holgersdtr. Rørdam, f. 40, † Ondløse 31/12 17; u. B.; [b. 13/11 1778].

13. 30/7 1783 [Nykjøb.-R. 19/9 81] Ove Hansen Guldberg af Ringsted-B., f. Kbh. 3/9 39; St. Nybg. 62; C. 26/6 67, n.; Sp. Vetterslev-H. 25/11 73, o. 17/11; ~ Christiane Johanne Fædder af Skanderborg-S.-S., f. Ringsted 53, † 93; 8 B., hvoraf 3 S., 2 D.; 2 ~ 16/10 89 Carl Conrad Knudsen, Degn her; [† 29/11 1788; Lgst.].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø Amt, Ringsted hrd. nr. 109; DanKir bd. 5, s. 495 (se nedenfor).

14. 8/4 1789 [Skibby 3/12 83, o. s. D.] Thomas Husum*, f. Skibbinge 11/6 46; F. Peder H., Degn; M. Maria Thomasdtr. Lunde; St. Vdbg. 66; Degn i Skibby 67; i K. Hyllinge 68; C. 13/12 69, n.; 1 ~ 16/2 70 Anna Gjertrud Hansdtr. Weile af Skibby, f. Hvornum 26/5 46, † 27/11 97; 1 S.; 2 ~ 4/7 98 Anna Gjertrud Birkedal, f. Hammer 6/2 74, † N. Jernløse 16/7 32; F. Lars B., Degn i Hammer; M. Lovise Fred. Parelius; 2 S., 1 D.; see Peter L. H. i Tranebjerg; J. J. Fyhn i N. Jernløse-K.; (S. V. P. Birkedal i Ryslinge; H. N. K. Rørdam i Ondløse-S.); [† 11/2 1822].

15. 19/6 1822 [Vetterslev-H. 9/4 17, o. 14/5] Jacob Jacobsen, f,. Kattrup i Sjælld., Sæby S., 23/12 79; F. Thomas J., Forp.; M. Sidse Marie Nørager; St. Roesk. 99; C. 11/10 05, h.; ~ Kbh. Chrbg. Slk. 26/5 17 Henriette Christiane Lindegaard, d. Kbh. Trin. S. 26/12 93, † Kbh. St. Pauls S. 5/10 59; F. Peter L., Gartner ved Rosenborg Slot; M. Anna Elisab. Erichsen; [† 20/9 1828; stor Havemand; N. 287; E. 1/759 og S. 1/922].

Kbg. Sæby (1736-84) opsl. 236 (dåb); Kbg. Kbh. Hof- og Slotsk. (1809-28) opsl. 7 (vielse); Kbg. Kbh. Trin k. (1793-1811) opsl. 17 (hustrus dåb); Kbg. Kbh. Skt. Pauls k. (1858-90 D) opsl. 18 (enkens død).

16. 28/11 1828 [r. Cap. Asminderød-G.-F. 15/4 18, o. 10/6] Johannes Dorph, f. Stege 24/1 88; F. Peder Hegelund D., Foged p. Møen; M. Ida Marg. Hansdtr. Schiern af Halsted-A.; St. Vdbg, 06; C. 19/7 10, l.; 1 ~ 24/5 21 Christine Bechmann, f. 5/10 92, † 23/7 35; F. Poul Fred. B., Politiretsassr.; M. Anna Dorthea Debes; 2 S., 1 D.; 2 ~ 38 Henriette Christine Bloch af Kbh. Holm. K. (F. blev Biskop i Vibg.), f. Christiansand 1/5 05; levede 68 i Kbh.; 1 D.; [# 12/1 1862; † Kbh. 11/12 73].

17. 23/3 1862 [Vadum 28/2 54, o. 19/4] Christian Jensenius Møller, f. Kbh. 3/1 11; F. Niels M., Bestyrer af og Medinteressent i et Sukkerraffinaderie; M. Kirstine Krag; St. Kbhs. Bgdsk. 27; C. 29/11 36, l.; Lærer v. Kbhs. Bgdsk. 30 og ved Efterslægtens Realsk. 31; Lieut. i Infanteriets Krigsreserve 24/5 48; R.* 9/9 49; Cpt. 51; ~ 12/9 54 Caroline Emilie Lovise Groth, E. e. Cand. th., Lieut. Ernst Christ. Aug. Wendt; F. Jens Pet. G., Apoth. v. Waisenhuset i Kbh.; M. Cathr. Mar. Magd. Arends; u. B.; [† 12/11 1882].

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5 Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1936. Vigersted Kirke, s. 483-496; Kværkeby Kirke, s. 497-504.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 705. Kværkeby,

Ringsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M.; Kbg. 1645.
Anm. Tidligere Annex til Beenløse. Det synes tvilvlsomt, at Kværkeby har været et selvstendigt Kald. I Kirkebøgerne for Beenløse og Kværkeby er det samme hænder der fører pennen, også i den Tid hvor Kværkeby hævdes at være et selvstændigt Kald.
———————————

1. c. 1664. Anders Nielsen; ~ Barbara . . . ; [b. 9/5 1682; han er fmtl. identisk med A. N. Tærbye i Vigersted, der blev b. 4/5 1682].

(Udgår her. Han var kap. i Vigersted fra 1681, ikke her.) 2. 30/8 1681**. Henrik Nielsen Skrøbebjerg; [9/7 1687 Vigersted-K.; see der].

Siden Annex til Vigersted.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5 Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1936. Kværkeby Kirke, s. 497-504.