Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1255. Vadum,

Kjær Herred, Aalborg Amt og Stift.

A. H. N.; V. 8; M. S. III.; M. Nr. 497; E. M.; Lkm. 4/95; P. M.; Vahls M. 127; Kbg. 1732.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. (1540). Jep (Ib) Olufsen; [levede endnu 1555, da hans Bibl., optalt af Biskop Ole Chrystostomus, udgjorde 6 Bind].

2. 1555 [p. Cap.* s. A.] Bertel Jensen Winther; [vist 1556 Øland (byttede Embede med Etm.); see der].

3. 1556 [maaskee Øland (53), byttede Embede med Formanden] Hans Ibsen (Jepsen), vist en Søn af Nr. 1; ~ . . . ; 1 S.; [levede 1600].

(Udgår her, vistnok samme som næste. 4. k. 20/2 1600**. Anders Jensen; [skal have levet 1614; see J. H. 5/76]).

4-5. k. 20/2 1600**. Anders Nielsen Holm; Pr. (25); (Bdr. t. Marie N. H. ~ M. Andersen i Visby-H. og t. Jens N. Holm i Hundstrup-Ø.); F. vist N. Holm. Bgr. i Aalbg.; ~ Anne Andersdtr.; mindst 2 S., 1 D.; see Niels A. H. til Aalbg. Frue K.; Anders A. W. i Klim-T.-V.; [† c. 1640; see J. H. 5/76].

E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 250.

6. (1641). Jørgen Jacobsen Møldrup el. Moldrup; St. Vibg. 35; Pr. 65; 1 ~ 7 Trin (8/8) 41 Ide Christensdtr.; (Sstr. t. Else C. ~ P. J. Helsingør i Gudum-V.); F. C. Madsen Rdmd. i Aalbg.; M. Ide Sørensdtr.; 1 S., 2 D.; 2 ~ 79 Jacobe Christensdtr. Schytte, d. 9/2 34; F. Dr. med. C. S. i Aalborg; M. Marg. Grubbe; 2 S., 4 D.; see L. J. Wadum i Bedsted-G.; L. H. Tanche i Haverslev-B.; Etm.; (Sønnen Jacob blev Sp. p. Hvaler, Aggersh. Stift, see P. J. Lyngbye i Borbjerg); [† c. 1679].

KUM I, s. 127 (»Georgius Iacobi Molderupius«); Sixhøj nr. 40; E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 333; T-N s. 131.

7. c. 1679 [p. Cap.*, o. 28/10 74] Hans Thøgersen Rosenberg af Skallerup-V., f. 17/9 43; St. pr. 60; C. 11/3 63, illum.; (Jelstrup-L. 6/6 72*); Pr. 12/10 87; ~ F. D. Birgitte Jørgensdtr. Møldrup, f. c. 45, † Lindholmgd. v. Nørresundby 2/1 18; 1 S.; [† 18/5 1709].

KUM I, s. 299 (»Iohannes Theochari Rosenberg«).

8. 25/5 1709, o. 14/8, Jes Hannibal Petersen Jessen, f. Aarh. 15/10 82; F. P. J., Farver; M. Marie Jensdtr. Larsen; St. pr. 99; C. 30/1 03, illum.; ~ 14/4 10 Margrethe Pedersdtr. Ostenfeldt af Nørholm, d. 1/1 79; 3 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see Jens L. J. i Tolstrup-S.; Mathias C. J. i Viby-T.; Sønnen Peder Ivar blev Rtr. i Vibg.; [† 1721; Eptph.].

KUM II, s. 249 (»Iezæus Petri«, 17 år gl.); Nygaards sedler: Hustrus dåb.

9. 26/5 1721, o. 18/6 [Hør. Ribe 19] Niels Rasmussen Lassen* af Lunde-Ou., f. 26/2 94; St. Kold. 14, Bacc. 15; C. 13/4 17, l.; Pr. 11/10 41; 1 ~ 22 (Bev. 25/6) F. E.; 2 ~ Kirstine Bech Steensdtr. Kjærulf af Aaby-B., d. Ulsted 12/3 21, † Aalbg. 17/6 02; 1 S., 3 D.; see Etm.; [† 23/4 1776; retskaffen Sjælesørger, exemplarisk i Levnet og Lærdom; gav (12/7 51) 100 Rdlr. til 4 Fattige i Vadum (Hfm. 4/62); W. 1/581 og 3/456; N. 336].

KUM II, s. 386, 390 (»Nicolaus Erasmi Lassenius«, 18 år gl.); KlitKS s. 321; Nygaards sedler: 1. ægteskab, børn, 2. hustrus dåb.

10. 5/6 1776 [p. Cap. V. og Ø. Hassing 20/4 70, o. 25/5] Hans Peter Wadum (Vadum) af Tørring-H., f. 17/7 42; St. Aalbg. 61; C. 23/9 67, n.; ~ 14/2 77 F. D. Margrethe Nielsdtr. Lassen; mindst 1 S., 3 D.; see Lars W. i Mørke-H.; [† 27/8 1801].

11. 20/11 1801 [Elling-T. 11/10 96] Christian Valeur; [21/5 1823 Karlby-V.; see der].

12. 24/9 1823 [Aastrup-S. 26/7 20] Poul Emil Hansen; [17/2 1830 Øsse-N.; see Lundum-H.].

13. 21/4 1830 [r. Cap. Vraa-E.-S. 21/6 15, o. 11/10] Jens Aabel, f. Sæby 22/9 79; F. Jørgen Aa., Kbmd.; St. Vibg. 99; C. 30/4 05, h.; O.; [# 17/12 1853; † p. Vang 5/6 60; skikkelig, men simpel].

Sixhøj nr. 1546.

14. 28/2 1854, o. 19/7 [Cpt. v. Infanteriets Reserve] Christian Jensenius Møller; [23/3 1862 Vigersted-K.; see der].

15. 27/5 1862 [Lime-H. 20/9 51] Niels Andreas Ove af Langaa-T.-V., f. Vindum (Brandstrup Pg.) 2/11 07; St. Rand. 28; C. 15/1 36, n.; p. Cap. Aarslev-H.-L. 17/6 37, o. 25/8; ~ 26/11 46 Johanne Aarslev, f. 11/10 10, levede 68 i Aalbg.; F. Jens Aa., Ldmd.; M. Helene Marie Kold; 1 S., 2 D.; [† af Apoplexie 9/3 1865].

16. 14/6 1865 [r. Cap. Nykjøb.-L.-E. 6/2 60] Frederik Christian Faaborg af Dalum-S., f. Od. 23/4 21; St. Od. 41; C. 22/4 50, h.; p. Cap. Boddum-Y. 22/7 52, o. 25/8; Hillerslev-K. 5/5 53; Hjelpep. Harridslev-S.-R. 58; ~ 6/5 55 Agate Vilhelmine Rohde, f. Kbh. 22/10 25, † 18/5 1911; (Sstr. t. Ingeborg H. R. ~ E. C. V. Ortmann i Holbæk-U.); F. Andreas Gudman R., Maanedslieutn. i Flaaden, siden Møller paa Rosenborg Mølle; M. Ingeborg Marie Hermansen; (65) 3 S., 3 D.; [30/4 1873 Albæk-V.; # 20/5 92, † 25/12 1908].

Elvius s. 36; G-HF I, s. 28-29.

17. 28/7 1873. Henrik Georg Marius Hansen; [† Rand. 2/7 1876; see N. Felding-T.].

18. 15/9 1876 [Cap. p. l. Ugilt-T. 13/9 72] Bernhard Lucian Paludan-Müller af Marvede-H., f. Sorø 6/10 45; St. Aalbg. 63; C. 18/1 69, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 17/2 69 – 17/2 71; Cap. p. p. Krummerup-F. 10/2 71, o. 12/2; ~ Kbh. Johs. K. 7/5 73 Emmy Louise Jacobe Hagemann af Støvring-M., f. Vibg. 22/1 47; (78) 2 D.; [24/1 1882 Hillerød-H.-F.; (Magleby p. L. 3/8 99); R.* 19/7 1901].

Borchs K. nr. 737; Elvius s. 201-202; G-HF I, s. 378.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 340-344.