Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 802. Mørke og til 1/7 1851 Hvilsager,

Ø. Lisbjerg Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

M. S. III.; L. P. B. 282; P. 73; K.; L. S. v. W.; Lkm. 5/278; Kbg. 1703.
———————————

0. (1551). Mads Lauritsen; [»Hr. Matz Lauritzen« fik kgl. Brev 27/6 1551, »at efterdi han vil studere her i Byen i 2 eller 3 Aar og har været forlenet med Huilsagger og Morcki Sognekirker, har Kongen tilladt ham at holde en Kapellan til samme Sogne, medens han studerer; og da Kirkerne ere velbyggede, maa han oppebære deres aarlige Rente af tilliggende Jordegods, saa længe han studerer«].

KB 1 (1551-1555), s. 53.

1. 15 . . Mads Andersen; [† 1558].

2. 1558. Knud . . . ; sættes af Lkm. efter Saxe.

3. c. 1567. Just Pedersen Saxe*, i 52 Aar, f. Aarh. c. 43; F. P. S., Bgr. i Aarh.; Pr. i 42 Aar (84. 10); ~ Apollone Sørensdtr. Pind, † 97; mindst 4 S., 2 D.; see H. C. Blichfeldt i Tirstrup-F.; (J. H. Grønbech i Høielse); Sønnen Just synes at have været P., men vides ikke hvor; [† 1619; 76 Aar gammel].

KS 3:2 (1877-80), s. 209; 5:2 (1903-05), s. 555-56; 3:2 (1877-80), s. 755; PT 3:2 (1893), s. 149ff og 258-59; Ludvig Saxe: Slekten Saxe i 400 år. Oslo 1940, s. 9-10.

4. 1619 [p. Cap.* 15] Peder Pedersen Sommer* i 54 Aar, af Hornslet, f. c. 85; St. i Kbh. (04); vist ogsaa 1612; St. i Wittenberg 14, i Giessen 16; see Etm.; [† 1669, 84 Aar gammel; T. 326].

F-P s. 208 (»Petrus Petrejus Sommer«); KUM I, s. 5 (»Pet. Pet. Sommer«); Helk I, s. 385; PT 14:3 (1961), s. 165; KS 3:2 (1877-80), s. 759.

5. 16/1 1668**, o. 17/9 69, F. S. Søren Pedersen Sommer, f. c. 32; St. Aarh. 52; ~ Margrete Christensdtr. Basballe, Skifte 5/9 07; (Sstr. t. Ellen B. ~ M. S. Lyngaae i Lyngaa-S. og t. Augustinus C. B. Mygind-K.-S.); F. C. Jensen, Rdmd. og Kbmd. i Aarh.; M. Lisbeth Pedersdtr. Basballe; see Peder S. S. her; [† 1/5 1695].

KUM I, s. 236 (»Severinus Petri Sommerus«); P-Aarh. f. 50a, opsl. 53; FAaW s. 14, 35.

6. 10/11 1694**, o. 8/2 95 [Aman. Aarh. . .] Niels Nielsen Friis af Skorup-T., f. c. 94; St. Aarh. 82; ~ 6/8 95 F. D. Birgitte Sørensdtr. Sommer; 2 D.; 2 ~ 05 Peder Thygesen, Degn i Værum-Ø.; [† Aarh. 15/6 1703; Pg. br. 18/5 02].

KUM II, s. 116 (»Nicolaus Nicolaides Frisius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Ø. Lisbjerg hrd. nr. 1; FAaW, s. 35.

7. 23/7 1703, o. 7/9, Peder Sørensen Sommer, f. her c. 76; St. Aarh. 92; 1 ~ 26/6 04 Else Caisdtr. Raarup af Raarup, f. c. 74, † 30/1 06; 1 S.; 2 ~ Inger Pedersdtr., † 7/12 11; 1 S., 1 D.; 3 ~ 10/6 21 Birgitte Christensdtr. Horsens af Harridslev-A., E. e. J. R. Bülch i Værum-Ø.; see Niels P. S. i Gosmer-H.; [† 1732 el. 33].

KUM II, s. 191 (»Petrus Severini Sommer«).

8. 13/2 1733 [Hornslet 2/12 25, o. 12/4 26] Rasmus Pedersen Storm, f. Kbh. Trin. S. 10/1 93; F. P. Rasmussen, Hjulmand i Kbh.; M. Anne Pedersdtr. Storm; St. Fdbg. 14, Bacc. 15; C. 17/3 21, h.; Pr. 44; ~ Helene Sophie Guldager, f. c. 97, † 20/6 66; F. Hans Hansen G., Skolemester i Fjellerup; M. Christiane Sophie Christiansdtr. Piper (Sstr. t. Frederik C. P. t. Randers Hosp. og t. Anne Margrethe C. P. ~ J. J. Ryegaard i Støvring-M., Faster t. Peter C. P. i Udbyneder-K.); 5 S., 5 D.; see Iver R. S. i Mygind-K.-S.; Knud R. S. i Feldballe-N.; F. M. Reinfranck i Kolind-E.-S.; [† 14/4 1766].

KUM II, s. 384, 389 (»Erasmus Storm«, 22 år gl.); Nygaards sedler: Børn i Hornslet, børn i Mørke, E. Brejls skifteuddr.: Ø. Lisbjerg hrd. nr. 54; Kalø amt nr. 88; Nygaards sedler: Hustrus far; Rasmussen, Orla: Rasmus Michelsen Storm og hans efterkommere. Århus 1985, s. 11-13.

9. 13/6 1766, o. 16/7, Christian Christopher Clausen*, f. Fred. 14/1 39; (Bdr. t. Hans C. i Vrou-R.); F. C. Erichsen, Constabel; St. Fred. 57, Bacc. 61; C. 10/3 62, l.; 1 ~ 13/8 66 Susanne Margrethe Aal, † 6/7 69; F. Severin A., Parykmgr. i Kbh.; M. Engel . . . ; 1 D.; 2 ~ Rand. 15/11 69 Inger Nielsdtr. Bendsen, d. Rand. 12/10 42, † 31/8 94; F. N. Andersen; 1 S., 4 D.; 3 ~ Inger Kirstine Kiersgard, E. e. C. H. Barfoed i Lyngby-A., f. 16/5 43, † 29/5 24; see N. C. Søe i Hurup; [† 26/4 1816].

KUM III, s. 171, 191 (»Christianus Christophorus Clausen«, 18 år gl.); Kbg. Grønbæk (1771-1795), f. 4b, opsl. 6 (forlover for sin bror); Kbg. Fred. Mich. K. (1708-1764), s. 159, opsl. 87 (dåb).

10. 19/6 1816 [p. Cap. Feldballe-N. 7/2 16, o.1/3] Lars Wadum af Vadum, f. 10/12 77; St. Aalbg. 95; C. 21/7 00, h.; O.; [† 13/1 1819].

11. 16/4 1819 [Vistofte 4/12 12, o. 28/4 13] Christian Henne, f. Tanum v. Tønsberg 10/11 78; F. Andreas Christ. H., Sp. i Bruunlaugnæs o.s.v.; M. Kirstine Bisgaard; St. Fdbg. 95; C. 21/7 00, l.; udenlands . . . ; (r. Cap. Toten o.s.v., Aggershuus St., 22/4 – 15/6 12); ~ i Mechlenburg c. 14 Maria Ida Augusta v. d. Lühe, E. e. General Bassewitz, f. 79, † 11/2 47; 1 S., 1 D.; [† 16/8 1847 eft. langvarige, skrækkelige Lidelser af Ansigstsmerter, som begyndte at yttre sig kort efter, at han var kommen her. En kraftig og udholdende, nøiagtig og samvittighedsfuld Embedsmand; besad megen Erudition, ypperlige Sprogkundskaber, udbredt Læsning, en fortriinlig Hukommelse, og yndede især Lægekunsten, fornemmeligt den homøopathiske, som han gjerne udøvede, og hvis hele Literatur han kjendte tilbunds. Som Theol. var han decideret Rationalist. Han var af en meget fast Charakteer og indtil Halstarrighed fastholdende paa sine Meninger, skaansom i sine Domme, yderst høflig og ofte meget godgjørende; see B. D. G. 1/211].

12. 9/10 1847 [Fjaltring-T. 5/12 39*] Hans Frederik Blichfeldt af Ormslev-K., f. 13/4 05; St. Aarh. 24; C. 3/5 31, h.; p. Cap. Ormslev-K. 28/11 32, o. 15/2 33; Mørke-H. 3/4 34; # Hvilsager 1/7 51, da det blev Annex til Lime (Præsten boer dog i H.); ~ 27/5 40 Martinette Frederikke Lehmejer, f. p. Kalø 8/5 05; F. Kmrd., Morten Fred. L., Godseier; M. Mette Brendstrup; 1 S., 3 D.; [# 12/1 1877].

13. 23/3 1877 [Lime-H. 21/5 72] Johan Peter Oluf Korff; see Kjøge ord. Cat.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.