Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 386. Harridslev og Albæk,

Støvring Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

L. S. 1/26; L. P. B. 300; P. 58; K.; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/507; Kbg. 1689 (÷ 1726-27).
Anm. I Meilby sees Rudera af en Kirke (Pont. Atl. 4/416).
———————————

1. 1567. Villads Nielsen; [† 1613].

2. c. 1614. Christen Thomsen Sodie (Weringh) af Virring-E.; [† kort før 28/6 1629; Prøveskrift for Biskop Jens Gjødesen 14].

KS 3:2 (1877-80), s. 750; FAaW s. 9.

3. 1629. Jørgen Christensen Horsens; St. Vibg. 24; see Etm.; [† 1673].

KUM I, s. 66 (»Georgius Christiernus Horsenius«); P-Aarh. f. 34a, opsl. 36 (»H. Jürgen Hansen«).

4. 30/3 1672**, o. 6/12, F. S. Christen Jørgensen (Horsens), f. c. 39; St. Rand. 61; ~ Margrethe Mikkelsdtr. Hovsing (Sstr. t. Maren M. H. ~ C. J. Thorsager i Holme-T. og t. Karen M. Hvid ~ P. J. Dorschæus t. Fred. Trin. K.-V.); F. M. Thygesen (Hvid), Bgmstr. i Randers; M. Anne Hansdtr. (Bentzen); 1 S., 2 D.; 2 ~ Rand. 11/4 09 Oluf Henriksen Assens af Blidstrup, Herredsfgd. i S.Hald; see J. R. Bülch i Værum-Ø. og P. S. Sommer i Mørke-H.; [† 1706; Pg. br. 87].

KUM I, s. 300 (»Christiernus Georgij Harreslef«); P-Aarh. f. 51b, opsl. 55 (»Christiernus Georgij Horsenius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Støvring hrd. nr. 23; FWDP 386,04.

5. 11/5 1706, o. 8/10, Mag. Jens Jacobsen Ronander, f. p. Gulland (Gotland) 10/3 77; St. Kbh. 00; Mag. Kbh. 28/5 10; ~ Anna Johansdtr., f. c. 54, † Skuldelev 22/10 29; u. B.; [† 1728; svag, men rig; Hustrus Lgst. i Skuldelev].

KUM II, s. 255, 346 (»Ianus (Iacobi) Ronander«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Støvring hrd. nr. 42; DanKir bd. 2, s. 2595 (Skuldelev kirke).

6. 7/6 1728 [r. Cap. Vibg. Graabr. K.-A.-T. 23] Caspar Peder Michelsen Müller, vistnok af Holbæk-U., f. 27/5 98; St. pr. 13, Bacc. 14; ~ Vibg. Graabr. K. 23/7 26 Johanne Rafn, f. 15/4 86, † Sæby 19/11 69; u. B.; [† 7/6 1736].

KUM II, s. 372, 381 (»Casparus Michaëlis Møller«, 16 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Støvring hrd. nr. 53; Nygaards sedler: Vielse, enkens død, alder.

7. 31/8 1736 [r. Cap. Lund, Christiansands St., E. f. B. 10/8 29] Mathias Poulsen, f. Ribe 6/1 01; (Bdr. t. C. Poulsen i N. Vedby-A. og Farbdr. t. Mette Marie H. P ~ O. H. Bagger i Thorstrup-H.); F. P. Sørensen; M. Maren Stephansdtr.; Kat. i den d. K. i London . . ; ~ Lund 20/6 30 Ellen Dorothea Urbye, f. Ørlandet, Trondhj. St., 15, † 9/2 46; F. Joachim Frederik Clausen U., Sp. i Lund; M. Anna Lorentsdtr. Allerup; 4 S., 3 D.; [† 26/1 1746; Hernhut; Eptph.; „Sp. Hr. M. P. hørte jeg over Dagens Evangelium som en meget nidkjær og gjennemtrængende Omvendelsesprædikant. Jeg fandt mig meget glædet og trøstet ved Herrens Gjerninger paa dette Sted“. See J. H. 3/382].

Lars Fr. Nuland: Bygdebok for Gyland. Flekkefjord 1960, s. 157; Statsark. i Kristiansand, Bispearkivet AV 1, Geistl. Edsprot. for Kr.sand stift 1695-1756; SJHT 1:3 (1870-71), s. 376; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Støvring hrd. nr. 69; Ribe stiftsprovsti nr. 47.

8. 25/2 1746 [Støvring-M. 7/6 30, o. 8/9] Christopher Nielsen Kellermann af Randers 1 r. Cap., f. 4/5 01; St. Aalbg. 20; 1 ~ Anna Margrethe Guldager; Skifte 6/3 55; F. Hans G.; 6 S., 4 D.; 2 ~ Tvede 8/3 57 Anne Helvig Budde, E. e. Cpt. Johan Sigismund Halle v. Vesterlenske Infreg., d. Tinn, Telemark, 6/3 18, Skifte Spentrup 17/5 82; (Sstr. t. Dorthe Marie B. ~ P. Holm i Tvede-L.); F. Oberstlieut. Christopher B. v. 1ste Vesterlenske Infreg.; M. Else Green; u. B.; [† 8/10 1760; „Jeg fandt Forlidet eller Intet af det, som vederkvægede mig paa det forrige Sted“. See J. H. 3/382 (K. var dengang i Støvring)].

KUM II, s. 431 (»Christophorus Kellermann«, 21 år gl.); PT 1:5 (1884), s. 156 (tavle); E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged, Prot. 14, nr. 2071.

9. 14/11 1760 [Støvring-M. 22/8 s. A.] Hans Hansen Søegaard, f. Sjælld. 30/10 13 el. 7/7 14; St. Kbh. 36, Bacc. 37; C. 13/8 40, n.; ~ 60 Charlotte Marie Kisel, † 93; 1 S.; see Etm.; [# 1791; † Rand. 97].

KUM II, s. 570, 580 (»Iohannes Søegaard«, 24 år gl.).

10. 6/5 1791, o. 17/8 [Crtr. Rand. 29/1 87] F. S. Ole Borch Hansen Søegaard, f. 1/12 62; St. Rand. 79; Cand. philol. 4/7 81, l.; Cand. th. 9/1 81, l.; Hør. Rand. 84; ~ Inger Marie Thygesen, f. 68; F. Thyge T., Eier af Dalsgd. v. Hadsund; 1 S., 1 D.; 2 ~ L. C. Buhmann i Voldum-R.; [† 31/10 1796. Velbegavet; grundige Kundskaber].

11. 30/12 1796 [Støvring-M. 5/6 76, o. 17/7] Niels Thomsen Hee af Borup-H., d. 14/8 36; St. Rand. 54; C. 18/7 58, n.; Hør. og Cant. Rand. . . ; tillige Degn til Hosp. ss. 75; 1 ~ 22/4 73 Anna Margrethe Fabricius, f. c. 41, † 25/4 77; 2 ~ Gjerning 17/10 77 Christine Elisabeth Sophie Birch fra Borritsølund, f. 51, † 9/6 86; 1 S., 1 D.; 3 ~ 29/12 86 Marie Sommerfeldt af Rand. 1 r. Cap.; [† 26/12 1801].

12. 5/8 1802 [Kristrup-H. 12/9 94] Frederik Rasch af Urlev-S., f. 15/12 42; St. Fred. 59; C. 28/3 70, n.; Aman. Aarh. 1/5 70; r. Cap. Aarh. Frue K. o.s.v. 30/4 77; Pr. 16/8 98; ~ 81 Johanne Frederikke Lassen af Asfærg-F.; (see A. J. Secher i Gjerlev-E.); [† 6/4 1818; gav 1690 som Hospitalsp. i Aarhus en Oblatæske til Hospitalskirken; N. 418; E. 2/628 og S. 2/745].

DanKir bd. 16, s. 1303-04 (Århus Hospitals Kirkesal).

13. 30/9 1818 [Støvring-M. 30/12 96] Søren Wedege Brøchner af Spentrup-G., f. 8/5 65; St. Vibg. 84; C. 18/10 91, l.; Sp. Borum-L. 5/4 93, o. 30/10; 1 ~ 12/9 94 Anna Elisabeth Blichert af Tvede-L., f. 27/10 68, † 30/9 03; 2 S.; see Lars C. B. i Everdrup; 2 ~ 10/10 10 Sophie Magdalene Schmidt af Gjerlev-E., f. 5/4 78, † •/4 42; 1 S., 1 D.; den bekjendte Manuducteur Hans B. var hans Søn; [† 18/2 1862].

KUM III, s. 403 (»Severinus Brøchner«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 1427.

14. 21/5 1828 [Brøndum-S.-T. 3/6 18] Jørgen Holger Andreas Jungersen; [1/5 1838 Bregninge-B.; see der].

15. 2/10 1838 [Trige-Ø. 5/11 30, o. 22/12] Hans Peter Mollerup, f. Aarh. 20/3 97; F. Søren M., Klokker og Graver v. Dk.; M. Ane Marg. Fangel; St. Aarh. 15; C. 3/11 19, l. egr.; Adj. Aarh. 11/12 19; Pr. 8/10 43 – 16/2 49; ~ 12/11 23 Anna Marie Stougaard, f. 13/4 95; F. Jens S., Rtr. Aarh.; M. Johanne Marie Secher; 1 S., 1 D.; see Janus S. M. i Liørslev-Ø.; [† 10/8 1862].

16. 31/10 1862 [Aarh. Dk. 31/8 54] Carl Vilhelm Boesen af Eltang-V., f. Sest 23/9 09; St. Vdbg. 28; C. 14/1 31, l.; p. Cap. Magleby-H. 18/2 35, o. 27/3; Hjelpep. v. Roesk. Dk. 36; Cat. Roesk. 29/1 39; Sp. Mariager 27/10 47; R.* 6/10 60; 1 ~ 39 Augusta Amalia Durchholtz, f. Kbh. 29/3 17, † Roesk. 5/4 42; F. Aug. D., Bager; M. Grethe Sophie Hagermann; 1 D.; 2 ~ Helsingør 4/8 43 Ernestine Sophie Oeltze, f. Helsing. 29/7 07, † Mariager 8/12 52; F. Christ. Fred. Oe., Kbmd.; M. Marie Eleonore Øgaard; 2 D.; 3 ~ •/5 54 F. Sstr. Nicoline Vilhelmine Oeltze, f. Helsing. 13/2 14; u. B.; [† 26/5 1867; „dybt savnet af sin Menighed, hvis christelige, trofaste og sjelden begavede Sjelesørger han var“; E. 1/159 og S. 1/179].

17. 9/8 1867 [Agerskov 27/2 58; susp. 67 af d. t. R.; afsat 20/5 s. A. formedelst Edsnægtelse] F. Bdr. Georg Ferdinand Boesen af Eltang-V., f. Sest 3/10 10; St. pr. 31; C. 7/7 36, h.; Insp. v. de massmanske Søndagssk. 36; tillige Lærer v. Waisenhuset 37; Vodder 18/3 46, o. 6/5; ~ 19/10 41 Elise Nicoline Bruns, f. Kbh. 9/10 15, † 24/6 73; F. Proviantsforv.; 1 S., 2 D.; [# 29/11 1881; boer i Kbh.; E. S. 1/180].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.