Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1081. Spentrup og Gassum,

Nørre-Hald Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

K. 3/408; P. 48; M. S. III.; Aarh. M.; S. i K.; Lkm. 5/535; Kbg. 1686.
———————————

1. c. 1530. Søren Mortensen; Pr. (58); [† c. 1561; »Hr. Søfren i Sprendtrup, Provst i Hald Herred« fik 10/12 1558 »Aabent Brev, at han indtil videre uden Afgift maa oppebære Halvdelen af de 18 Pd. Korn, der ligge som vis Rente til Hald Sognekirke«].

KB bd. 2 (1556-60) s. 229.

2. c. 1561. Mag. Bondo Jensen; [vist Aarh. St. Olai K. c. 1565; see der].

3. c. 1565. Christen Nielsen Randers*; Pr. . . ; see N. C. Spentrup til Aarh. Dk.; Etm.; C. C. Spentrup i Krummerup-F.; [† c. 1616; efter Lkm. kun i 25 Aar.; beskyldtes af en Bgr. i Randers for Misligheder i et Dødsbo, men frifandtes paa Rettertinget 29/7 90; Lgst. i Muren].

KS 6:3 (1939-41), s. 170 (Rettertinget).

4. c. 1614. F. S.? Lambert Christensen Spentrup; St. 13; [† 1639; aflagde Prøve for Biskop Jens Gjødesen 20/6 14].

KUM I, s. 9 (»Lambert. Christian. Spendrup«); KS 3:2 (1877-80), s. 757; 3:2 (1877-80), s. 750 (»Lambertus Christiani f. Spendorpius«).

5. 1640. Niels Pedersen Grændsteen, vist f. Grensteen S.; St. Rand. 33; Hør Rand. (40); [† 1654; efter hans Død valgte Bønderne, som vare uenige, to Mænd, som begge ved lovlig Proces bleve satte fra Kaldet; hvorpaa Lehnsmanden paa Dronningborg kaldte paa Kongens Vegne].

KUM I, s. 114 (»Nicol. Petri«).

6. k. 16/11 1655, o. 3/1 56, Søren Pedersen Asferg (Asserus) af Asfærg-F., f. c. 19; St. Slag. 42; Pr. 20/5 70; ~ Kirsten Eskesdtr., vistnok af Hjortshøi-E., f. c. 33, † 14; see Etm.; E. S. Spentrup i Kousted-R.; P. S. Spentrup i Gylling; N. C. Gjørding, r. Cap. i Mariager; [† •/1 1698; Eptph.].

KUM I, s. 172 (»Severinus Petri Asfergius«); P-Aarh. f. 6a, opsl. 8; f. 16b, opsl. 19; Nygaards sedler: Datters vielse.

7. 22/2 1687*, o. 4/4 90**, Hans Mortensen Brøchner, f. Rand. 20/1 60; F. M. Hansen Brüchner, tydsk Lærredshandler; M. Maren Nielsdtr. Tvede; St. Rand. 77; Pr. 99; ~ F. D. Anna Sørensdtr. Asferg (Spentrup), f. c. •/2 60, b. 23/9 40; 1 S., 3 D.; see Peder H. B. i Karby-H.-R.; Etm.; [† 24/1 1710; et Træ knuste engang hans Vogn i Skanderborg Skov, men han slap uskadt derfra; gav til Tak Altertavlen i Sp. K. 06].

KUM I, s. 77 (»Iohannes Martini Bruknerus«); P-Aarh. f. 59a, opsl. 63; Nygaards sedler: Børn, enkens død.

8. 1/3 1710, o. 4/4 [Aman. Aarh. . .] Arrild Nielsen Friis af Skorup-T., d. Skorup 8/7 86; St. Aarh. 02, Bacc. 04; C. 15/10 04, l.; Pr. 14/5 33; ~ F. D. Kirstine Marie Hansdtr. Brøchner, d. 22/10 93, b. 3/11 35; 1 S., 9 D.; see Etm.; J. H. Zahrtmann i Tisted-B.; J. H. Morsing i Estvad-R.; H. L. Lassen i Ulvborg-R.; O. L. Lassen i Sneibjerg-T.; F. C. S. Worsøe i Veilby-H.; J. P. Timmermann i Hobro-S.; S. J. Gaverslund i Grundfør-S.; [† 22/10 1758 (Lkm.)].

KUM II, s. 279, 291 (»Aurelius Nicolai Friis«, 18 år gl.); Nygaards sedler: Børn, begr.; FAaW, s. 36.

9. 5/7 1743*, o. 22/10 45**, Hans Pedersen Brøchner af Karby-H.-R., f. 27/10 20; St. Aalbg. 38, Bacc. 39; C. 27/11 41, h.; V.-Pr. •/12 48; Pr., o. 16/10 54; Cons.-Rd. . . ; 1 ~ 28/9 46 F. D. Ingeborg Arrildsdtr. Friis, d. 25/4 13, b. 18/4 63; 4 S., 2 D.; 2 ~ 23/5 64 Mette Marie Sørensdtr. Wedege af Rand., f. 40; 7 S., 7 D.; 2 ~ Etm.; see Peder H. B. i Raarup; S. N. Blichert i Tvede-L.; Søren W. B. i Harridslev-A.; Hans O. B. i Nustrup; L. Momme i Stouby-H.; Georg F. B. i Taulov; N. Bruun her; N. G. Blicher i Gauerslund-V.; Arrild B. i Kollerup-V.; [† 14/11 1780].

KUM II, s. 590, 597 (»Iohannes Brøchner«, 18 år gl.).

10. 13/10 1780 [p. Cap.* 7/10 78, o. 20/1 79] Peter Daniel Blicher af Gauerslund, f. Starup 53; St. Od. 73; C. 20/12 75, l.; 1 ~ F. E., † 98; u. B.; 2 ~ 9/7 01 Karen Marie Kruse, f. Nykjøb. p. F. 26/6 78, † 18/8 05; F. Cai Ditlev Pedersen K. af Tranekjær-T., Crtr., siden Crtr. Vibg.; M. Mette Marg. Jensdtr. Ferslev af Nebbelunde-S.; 1 D.; 3 ~ 20/9 08 Ernestine Juliane Berg, d. Fred. 4/1 83; F. „Skriverkarl“ Peder Fred. B.; M. Charlotte Juliane . . . ; 1 S.; 2 ~ S. S. Blicher her; [† 6/10 1809].

11. 7/2 el. 16/2 1810 [Hald 9/5 88, o. 25/6] Niels Bruun, f. Fred. 5/1 55; F. Bertel Johansen B., Kbmd., Tobaksfabrikeur og Rdmd.; M. Kirsten Gudme af Herslev-V.; St. Fred. 73; C. 24/4 76, l.; udenlands 84–87; Pr. 97; tillige Pr. i Gjerlev og Onsild HH. 29/1 08; R. m. Apr. 10/7 12; ~ 7/8 89 Kirstine Marie Brøchner, f. her 7/2 71, † Rand. 12/9 47; 4 S., 1 D.; see Søren W. B. og Bertel B., begge i Bjerregrav-Aa.-T.; Herman P. G. B. i Dover-V.; [† 29/5 1825; E. S. 1/258].

12. 14/9 1825 [Torning-L. 20/10 19] Steen Steensen Blicher af Randlev-B., f. Vium 11/10 82; St. Rand. 99; C. 21/4 09, *l.; c. Adj. Rand. •/3 10; Adj. ss. 14/4 s. A.; # 11; Forp. i Randlev Pg.; ~ 10 Ernestine Juliane Berg, E. e. P. D. Blicher her, levede 68 i Rand.; 7 S., 3 D.; see Peter D. B. i Vinding-V.; [# 26/6 1847; † her 26/3 48; meget berømt som Digter, men havde neppe nogensinde et sandt indre Kald til præstelig Virksomhed; ulykkelige ægteskabelige Forhold joge ham ud, snart i Verdens vilde Tummel, snart paa de eensomme Hedejagter; see B. D. G. 1/209; E. 1/142 og S. 1/164].

DBL.

13. 4/9 1847 [Tvede-L. 4/6 31, o. 12/8] Jacob Vallentin, f. Skjelskør 13/8 04; F. Johan Otto V., Kbmd.; M. Anna Marie Nielsen; St. Roesk. 21; C. 13/7 26, l.; Medlem af Rand. Amtsrd. 27/4 42; Pr. 6/2 46; R.* 22/3 58; Formand for Huusmands-Hoverieafløsningen i Rand. Amt 5/9 50, 10/11 53 og 21/8 58; for Gaardmands-Hoverieafløsningen i 9de. Landsthingskreds 26/9 55 – 26/5 62; Medlem af Landhuusholdnings-Selskabets 2den. Agerdyrkningscomm. 47 og af Selskabets Comm. 58; besøgte Landmandsforsamlingen i Breslau 45 og Industrie-Udstillingen i Paris 55; Præsident i Landmandsforsamlingen i Aarh. 47; Folkethingsmand (Rand. Amt 2) 4/8 52, 26/2 53, 27/5 s. A. og 14/6 55; # Pr. 5/12 67; D.-M. 3/1 68; ~ Skjelskør 19/9 31 Frederikke Lovise Harder, f. Skjelskør 9/2 05; F. Poul H., Farver; M. Regine Beyer af Egeslevmagle; 4 S., 3 D.; [† 10/2 1872. „Nød almindelig Anseelse i politisk og landøkonomisk Retning“. See theol. Tidsskr. 73/248; E. S. 3/531].

14. 12/4 1872. August Frederik Christian Ussing; R.* 21/12 78; see Mariager.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Swane, Jørgen: Familieoptegnelser af Amtsprovst Niels Bruun. Personalhistorisk Tidsskrift 10:1 (1934), s. 201-206.