Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1334. Vinding og Vind,

Ulvborg Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

K. 4/436; M. Nr. 502; R. M. 12/6 1766; M. S. III.; Kbg. 1646.
Anm. Vind var et Pastorat for sig 1529–77, og nævnes Anders Christensen, † 28/3 el. 28/5 1577 som Sp. ss.
———————————

1. •/12 1513. Ib el. Jacob Jensen*, f. 77; [† 12/5 1563; ombyggede, efter en Englerøst, Vind (St. Gjertruds) Kirke, som var øde; dette Sogn blev taget fra, fordi han, uden Grund, havde paadraget sig Biskoppens Vrede; T. 305].

2. o. 7/4 1557**. Jens Poulsen Soervad*, f. Sorvad, Vinding Sogn, 28; F. P. Christensen; St. Ribe . . ; 1 ~ 6/6 63 Mette Jensdtr. Aulum af Aulum, f. 47, † 28/9 82; 8 S., 9 D.; 2 ~ 10/5 84 Anna Nielsdtr. fra Lystbæk, † 18/5 02; see Etm.; T. Pedersen i Vildbjerg-T.; [† 31/5 1610; han løb fra Heden til Ribe Skole og kom mange Aar efter tilbage som Cand., uden at Faderen kunde kjende ham; T. 326].

KS 3:2 (1877-80), s. 212; 5:2 (1903-05), s. 560, note 41; Hegelund I s. 544, II s. 169.

3. 1583**. Niels Pedersen Wildberg* vistnok af Vildbjerg-T., f. c. 53; ~ 15/10 83 F. D. Else Jensdtr. Soervad, † 02; see Etm.; N. Kjeldsen i Dybe; P. N. Winding i Ølstrup-H.; [† 11/10 1644; var ikke Sognepræst her i 1619; T. 333].

KS 5:2 (1903-05), s. 560; 2:6 (1872-73), s. 544.

4. 1618**. Christen Pedersen Stadel af Stadil, f. 15/4 93; St. 13; Pr. 14/5 46; ~ F. D. Else Nielsdtr. Winding, f. c. 92, † 6/1 58; 5 S., 1 D.; see Etm.; J. C. Winding i Aulum; C. C. Winding i Rind-H.; [† 19/8 1659; lod 27 Prædikestolen forfærdige].

KUM I, s. 12 (»Christianus Petri Stadelius Cimb.«).

5. o. 18/8 1652**. Anders Jacobsen Hegelund af Gudum-F., f. 13/6 19; St. Ribe 41; 1 ~ 26/6 53 F. D. Else Christensdtr. Winding, † 21/7 59; 2 ~ 13 Trin. 61 Bodil Iversdtr. af Skjern, † 17/6 75; [† 19/3 1679; felix in praxi medica].

KUM I, s. 166 (»Andreas Iacobi Hegelundus«).

6. 6/5 1679, o. 10/6, Hans Christensen Mariager; (Morbdr. t. H. F. Galt, r. Cap. i Mariager-H.-S.); St. Kbh. 62; Pr. (87); ~ Nyborg 23/7 79 Birgitte Richardsdtr. Stud, † Tviskloster 22/11 18; (Sstr. t. Jens R. S., ø. Cap. t. Kbh. Holmens K.); u. B.; [† 30/6 1704; gav Kalk og Disk 82 og 89; ligeledes til Vind 1704; Pg. br. 83].

KUM I, s. 310 (»Iohannes Christierni Mariagrius«); PT 6:5 (1914), s. 199 (bryllupsvise); 8:4 (1925), s. 204 (testamente); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Ulfborg hrd. nr. 15, 42 og 44.

7. 10/10 1704 [Rtr. Lemvig •/6 97] Mag. Mikkel Pedersen Dorscheus* af Fred. Trin. K.-V., f. 11/11 72; St. Fred. 90; C. •/8 93; Hør. Kold., i. 28/3 94; Mag. 00; Pr. 40; 1 ~ Lemvig 4/11 98 Antonette Augusta Jacobsdtr. Riis, f. 75, † 31/12 09; F. J. R., Commissarius i Christiansand; 6 S., 2 D.; 2 ~ 15/4 12 Elisabeth Magdalene Terkildsdtr. Horsens af Bredsten, f. 88, † 16/7 53; 11 B.; see Etm.; (P. Fabricius D. i Hylke); [† 28/5 1749; blev flere Gange indstevnet for Provsteretten; gav en Lysekrone; T. 293].

KUM II, s. 178 (»Michaël Petri Dorschæus«); IBB Ulvborg herred Vinding-V., Elbo hrd., Fredericia.
(25/10 1726* N. S. Rømer; see Stouby-H.).

8. 1/8 1749 [p. Cap.* 12/5 47, o. 7/9] F. S. Terkel Mikkelsen Dorscheus, f. 9/1 18; St. Vibg. 38, Bacc. 39; C. 17/3 44, n.; ~ 10/6 50 Anna Margrethe Møller, f. Middelf., † 84; [† 1786].

KUM II, s. 593, 598 (»Torchillus Dorschæus«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1013; IBB Ulvborg herred Vinding-V..
(16/3 1775* Frants Eriksen Hvass).

9. 23/1 1782**, o. 3/4, Joachim Frederik Johansen Kuhlmann af Rise-M., f. 4/3 50; St. pr. 65; C. 23/6 70, l.; ~ 14/6 82 Marianne Else Christine Stahl, † Kbh. 29/7 10; 1 S.; [† 26/5 1789].

Achelis II, nr. 6610; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 867.

10. 24/7 1789, o. Kbh. 19/8, Christian Johan Davidsen Fog af Faaborg-D., f. Bredstrup 2/11 62; St. Ribe 80; Cand. philol. 28/5 83, l.; Cand. theol. 14/4 85, h.; Alumnus p. Borchs Coll. 24/7 85–89; ~ Johanne Thomsen, d. Fred. 1/9 62, † 91 el. 94; F. Thomas T., Bgmstr. og Rdmd.; M. Cathrine Dorothea Fenger; [† 22/5 1792].

Borchs K. nr. 405.

11. 14/9 1792 [Malt-F. 2/4 77] Jens Fenger, d. Fred. 11/7 41; (Bdr. t. Jochum R. F., r. Cap. t. Fred. Mich. K. og t. Maria Elisabeth F. ~ D. R. Fog i Faaborg-D.); F. Poul Jensen F., Kbmd.; M. Helene (Ellen) Cathrine Lobedanz (Sstr. t. Peder N. L. i Haarby-L.); St. Fred. 60; C. 27/9 62, h.; p. Cap. Fred. Trin. K.-V. 28/6 72, o. 15/8; ~ Haarby 19/6 78 Sophie Marie Londemann, d. Kbh. Holmens K. 17/10 50, † Ikast 27/1 19; F. Gert Londemann af Smidstrup-S., „Acteur ved Comoedierne“; M. Bente Maria Pedersdtr. Møller; 3 S., 3 D.; [† 27/11 1812].

KUM III, s. 204 (»Ianus Fenger«, 18 år gl.); Kbg. Fredericia Trin. (1685-1805) opsl. 96 (dåb); Kbg. Kbh. Holmens k. (1746-57 F) opsl. 196 (hustrus dåb); Kbg. Hårby (1730-1828) opsl. 146 (vielse); E. Brejls skifteuddr.: Fredericia byfoged nr. 1315; Københavns stadsret nr. 389; Nygaards sedler: Børn, 1787, 1801, død; DBL (hustrus fader).

12. 11/6 1813, o. Vibg. 4/8 [Hør. Vibg. 03; Adj. ss. 5/9 06] Johan Henrik Stabell; [23/5 1819 Hinge-V.; see Ormslev-K.].

13. 20/10 1819 [Nørhaa 15/11 11] Hans Søren Sørensen; [2/11 1831 Sæby-H.; see der].

14. 22/2 1832 [p. Cap. Dalby-S. 2/4 28, o. 25/4] Henrik Rudolph Buchhave; [29/3 1844 Sal-E.; see der].

15. 6/6 1844, o. 12/7, Niels Henrik Schnegelsberg; [2/6 1853 Ørum-V.-V.; see der].

16. 24/8 1853 [Venø 25/5 46] Peter Daniel Blicher af Spentrup-G., f. Rand. 14/3 11; St. Vibg. 28; C. 11/2 33, n.; p. Cap. Understed-K. 25/2 37, o. 16/8; ~ 35 Kirstine Brandt; levede 68 i Lemvig; 1 D.; [# 5/6 1863; † Lemvig 27/7 65].

Sixhøj nr. 1636.

17. 23/4 1863 [p. Cap. Gjerslev 8/4 56, o. 23/4; Bringstrup-S. 2/10 57] Victor Christian Jørgensen af Hjarup-V., f. 17; St. pr. 37; C. 29/10 50, h.; ~ 14/8 63 Ulrikke Johanne Gøtzsche af Finderup, f. 10/5 24; (66) u.B.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.