Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1030. Skjern,

Bølling Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

L. S.*; L. P. B. 390; H. 3/236; K. 3/683; ikke i M. S.; Lkm. 6/394; Kbg 1707.
———————————

1. 15 . . Thøger Wind, adelig; see Etm.

2. (1545) [Rtr. og r. Cap. Holstebro (50)] F. S.? Christen (Thøgersen?) Wind; [fmtl. † c. 1560; klagede 45 over, at, da han boede ved Landeveien, forlangte alle Reisende Gjæstfrihed af ham, hvilket Kongen forbød og befalede Lehnsmanden, at beskytte ham for Overlast].

KS 2:6 (1872-73), s. 513-14.

3. c. 1560. Gregers Jensen; Pr. (84, 99); see Etm.; [levede endnu 29/5 02; 13/9 1560 »Aabent Brev, hvorved Kongen tager Hr. Gregers Jensen, Sognepræst i Skierne Sogn, hans Tjenere og særlig hans Kirke og Præstegaard i sin Beskjærmelse, da han har klaget over, at hans Præstegaard ligger paa en Alfarvej, hvor han daglig besværes med Gjæstning, Ægt og anden Besværing af alle dem, som drage forbi, og desuden maa gjøre sit rette Gjæsteri og anden Tynge som andre Sognepræster i Riber Stift«].

KB bd. 2 (1556-1560), s. 449; KS 3:2 (1877-80), s. 210; Hegelund I, s. 97, 121, 135, 382; II, s. 62, 74.

4. o. 5/7 01**. F. S. Mogens Gregersen; St. Ribe 79, Køln 81, Wittenberg 82, Kbh. 99; ~ Margrethe Madsdtr., levede 36; [† 1633; Pesten 03 borttog 107 Mennesker; Helk: »6/1 1583 fængslet p. gr. a. gæld, 16/2 1594 dømt på livet, benådedes med at studere 5 år i udlandet«].

Helk I, s. 224; Hegelund I, s. 121, 135, 367; II, s. 74, 215; KS 5:2 (1903-05), s. 556 og 2:6 (1872-73), s. 543.

5. o. 8/9 1633 [Hør. Kbh. (32)] Iver Gregersen Hemmet* (Hemmeth) af Hemmet-V., f. 10; St. Od. 30, Bacc. 32; Pr. 29/7 51;1 ~ Berete Vilsdtr. Orning(?); 2 ~ Bodil Pedersdtr., der overlevede ham; 4 S., 5 D.; see G. I. Krabbe i Thorstrup-H., A. J. Hegelund i Vinding-V.; P. Iversen (Hemmeth) i Dybe; J. C. Hviid i Borris-F.; Etm.; [† 30/12 1684, Skifte 28/1 85; T. 301].

KUM I, s. 101, 111 (»Ivarus Gregorii f. Hemmetensis«); PT 1985, s. 206, 211-12; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Bølling hrd. nr. 1.

6. o. 21/10 1671**. F. S. Hans Iversen Schiern (Hemmet); St. pr. 60; Pr. 92; ~ Mette Nielsdtr., † 93 kort før ham; 2 S., 5 D.; [† 26/1 1693, Skifte efter begge 21/2 s. A.].

KUM I, s. 292 (»Iohannes Ivari Schiernovius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Bølling hrd. nr. 9; PT 1985, s. 212.

7. 1693. Jens Christensen Hegelund, maaskee af Skelund-V.; St. Aalbg. 85; ~ F. D. Bodil Hansdtr. Hemmet, † 1/10 52, Skifte 11/10 s. A.; 3 S.; [† 17/9 1706, skifte 22/10 s. A.].

KUM II, s. 138 (»Ianus Hegelund«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Bølling hrd. nr. 20 og 61.

8. 1706. Just Frederik Hammerich*, f. c. 79; (Bdr. t. Hans M. H. t. Aarh. Frue K.); F. Friderich H., Admiralitets Physicus i Kbh.; M. Margarete Feldhaben; St. pr. 97; Alumnus p. Borchs Coll. 11/1 05 – 11/11 06; ~ Margrethe Elisabeth Doye el. Døge, f. c. 85, b. 1/2 37, Skifte 25/2 s. A.; 6 S., 3 D.; see N. N. Bollerup i Lemb; Sønnen Joachim Christian H. (1709-1763) blev Sp. i Lund, Christiansands St.; [† 21/6 1761].

KUM II, s. 226 (»Iustus Fridericus Hammerich«); Borchs K. nr. 72; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Bølling hrd. nr. 48 og 69; Århus amt, Ning hrd. nr. 22; KS 4:1 (1889-91) s. 92 (broderens biografi).

9. 16/10 1761 [Mariæ-Magdalene-S. 12/ 61] Jens Jensen Bering af Vindum, f. 27/7 27; St. Vibg. 45; C. 2/8 49, n.; Sp. N. Gjørding-V.-B. 1/11 54, o. 13/2 55; 1 ~ Kjærsholm, Torning S., 7/11 55 Ane Kirstine Pedersdtr. Graae, † 3/10 58; F. P. Mouritsen G., Kbmd. i Vibg.; M. Elline Gregersdtr.; 3 S., 1 D.; 2 ~ Anne Kirstine Jacobsdtr. Bering, d. Grenaa 17/6 40, † 19/1 61; F. J. Pedersen B., Hospforst. Hors.; M. Cathrine Hoff; 1 S.; 3 ~ Ølby 2/11 64 Mette Kirstine Hansdtr. Lund af Ølby-A.-F., f. c. 44, † 3/7 83, Skifte 1/8 s. A.; 2 S., 5 D.; 4 ~ Skjern 3/10 84 Ellen Cathrine Christensen; 3 D.; 2 ~ 18/12 92 P. Saxtorph til Kbh. Nic. K.; F. Bkdmr. Thomas C. i Ganer Møllegd.; see Jens J. B. i Nimtofte-T.; M. Høyer i N. Nebel-L.; J. Wassard i Lunde-Ou.; O. C. H. Cortsen i Saltum-H.; [† 1792].

KUM III, s. 56 (»Ianus Berring«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1108, 1057; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Bølling hrd. nr. 28 og 79; Kbg. Gørding, Grenå og Skjern.

10. 17/5 1793 [S. Felding-A. 6/6 88, o. 9/9] Mathias Thygesen, f. Nybg. 6/1 58; (Bdr. t. Ester Marie T. ~ J. A. C. Ørsted i K. Helsinge-D.); F. Niels T., Kbmd.; M. Birgitte Cathrine Boysen; St. Roesk. 77; C. 24/4 81, h.; ~ 11/7 88 Dorothea Marie Hofgaard (Jansen), f. Kbh. 25/3 58, † 16/4 19; F. Hans H., Kbmd. i Kbh.; 2 S., 1 D.; [† 12/9 1827; W. 3/796].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Ølstykke hrd. nr. 78.

11. 18/1 1828 [Bølling-S. 28/4 19, o. 13/8] Frederik Christian Jordan, f. Aarh. 6/3 84; F. Johan Henrik J., Kbmd.; M. Elise Raae; St. Aarh. 04; C. 15/10 11, n.; Cant. i Citadellet Frederikshavn . . ; 1 ~ Cecilie Elisabeth Geisler, f. Kbh., † Alm. Hosp. 4/2 36; 1 S., 1 D.; 2 ~ 1/6 38 Christiane Maria Teresia Storck, d. Hors. 6/12 07, † Kbh. 2/12 75; F. Anthon S., Kbmd.; M. Ane Christensdtr. Rye; u. B.; [† 7/5 1860].

12. 21/7 1860 [past. vic. i Brørup-L. 4/11 50, o. 20/12; p. Cap. ss. 21/9 54] Jens Christian Kjær (Snog), f. Bygballe, Meilby Sogn, 13/4 22; F. Peder Thomsen Snog; M. Karen Jensdtr. Salling (2 ~ . . . . Kjær); St. Rand. 41; C. 18/1 47, 1.; Pr. 11/4 64; ~ 20/4 55 Hectora Gurrine Thryphine Feld af Haverslev-B., f. Torslev 5/6 32; 3 S., 4 D.; [† 14/12 1869].

13. 16/2 1870. Iver de Hemmer Gudme; Pr. 26/4 70; [2/4 1875 Ormslev-K.; see Ringkjøb. o. Cat.].

14. 28/6 1875, o. 6/10 [Lærer v. Betsk. i Nørreallee v. Kbh. 60] Hans Peter Jørgensen, f. Tune 16/2 27; F. Hans J., Skllrr. ss. 04–69; M. Inger Larsdtr.; St. Roesk. 48; C. 21/6 59 h2.; Lærer v. Frisk. p. St. Annæ Plads og i Larslei Stræde 59; Vice-Insp. i N. Allees Sk. •/1 71; ~ 12/3 61 Henriette Rauberg, f. Kbh. 31/10 25; F. Andr. Andreasen R., senest Fyrinsp. p. Anholt; M. Cathr. Mar. Juul; 1 S., 2 D.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 18 Ringkøbing amt, udg. af Nationalmuseet 2000. Skjern Kirke, s. 531-575.