Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2),

No 326. Gjørding (Nørre-), Vemb og Bur,

Hjerm Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

K. 2/16; R. M. 5/6 1766 og 11/6 68; M. S. III.; Lkm. 6/418; Kbg. 1734.
Anm. Følgen for de første Præster er noget usikker.
———————————

1. 15 . . Peder Jensen Westervig; see Etm.

2. 15 . . F. S.? Christen Pedersen Gjørding; 2 D.

2b. (1584) Laurits Bertelsen.

3. o. 25/5 1603. Søren Sørensen Mariager; see S. Sørensen i Ølby-F.; [var her endnu 1619]

Hegelund I s. 403, II s. 233; KS 5:2 (1903-05), s. 558 og 2:6 (1872-73), s. 545.

4. 16 . . Simon Pedersen Lemvig; St. Ribe 03.

F-P s. 201 (»Simon Petri«).

5. 16 . . [vist Skp., o. 1/4 40] Laurits Hansen Riber, f. c. 03; St. Ribe 24.

KUM I, s. 64 (»Lavrent. Ioannis f. Rip.«); KS 2:1 (1857-59), s. 503, 37 år gl.; HDL-C4, s. 425.

6. 16 . . Bertel Jensen Colding; maaskee St. Ribe 47.

KUM I, s. 207 (»Bartholdus Iohannis«).

7. c. 1649. Christen Pedersen Borberg; vist St. Vibg. 32; [fmtl. † c. 1666].

KUM I, s. 110 (»Christianus Petri Borbergensis«); Sixhøj nr. 19.

8. o. 4/7 1666 [Rtr. Lemvig] Niels Hansen Stauning af Stavning; St. Ribe 60; ~ Kirsten Jensdtr. af Haderup; 1 S., 3 D.; see Etm.; [† c. 1696].

KUM I, s. 281 (»Nicolaus Iohannis Stauning«); E. Brejls skifteuddr.: Ringkøbing købst. nr. 179, Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Hjerm hrd. nr. 16; PT 1985, s. 211; E. Brejl: Stavning præster (hans hustru).

9. 15/2 1696, o. 3/4, Claus Madsen Bang, f. Od. 10/10 58; F. Mag. M. Clausen B., Rtr. ss., siden Prof. ved Gymnasiet ss.; M. Anna Johansdtr. Pouch; St. Middelfart 81; Huslærer hos Jens Bircherod, Regenspr. i Kbh. (siden Biskop i Aalbg.) 2/11 88; ~ F. D. Kirsten Nielsdtr. Gjørding, † Ulvborg •/4 38; [† 1704].

KUM II, s. 110 (»Clavdius Matthiæ Bangius«); PT 1:4 (1883), s. 291 (Bircherods Dagbøger).

10. 31/5 1704. Søren Pedersen Stauning* af Stavning; St. Kold. 93; ~ Lemvig 29/10 97 Anna Margrethe Knudsdtr. Lang, d. 11/11 79, Skifte 12/8 18; F. Proc. i Lemvig; 5 S., 2 D.; see J. G. v. Cappelen i Møborg-N.; [† 1754].

KUM II, s. 197 (»Severinus Petri Stauningius«); E. Brejl: Stavning præster.

11. 1/11 1754, o. 13/2 55, Jens Jensen Bering; [12/6 1761 Mariæ-Magdalene-S.; see Skjern].

12. 24/7 1761, o. 21/10, Hans Lauritsen Grønlund, f. Hammershøi 19/1 32; F. L. Pedersen G., Kromd.; M. Maren Nielsdtr.; St. Vibg. 52; C. •/6 55, h.; ~ 5/11 62 Else Johanne Hansdtr. Gjesten af Sevel, f. 38, † 12/3 06; u. B.; [† 2/1 1776].

KUM III, s. 123 (»Ioannes Grønlund«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1177.

13. 22/2 1776, o. 27/3 [Degn i Ulvborg-R. 63] Jens Steendorph, f. St. Jørgensbjerg v. Roesk. 35; F. Damianus Vilhelm Antoniussen S., Herredsfoged; M. Anna Bothilde Jensdtr.; St. Roesk. 50; C. 15/10 53, n.; 1 ~ Augusta Marie Skov, f. 40, † 11/4 98; 2 S., 5 D.; 2 ~ 12/10 98 Birgitte Aspern, f. Nørrevosborg 58, † 4/10 01; u. B.; [† 16/5 1802].

Nygaards sedler: Vielse, død.

14. 26/3 1802, o. •/4, Severin Rohde Weile; [9/4 1817 Græsted-M.; see der].

15. 1/8 1817 [Venø 11/1 11] Peter Christian Maaberg, f. Maaberg 61; F. Christen Sønderskov, Handelsmd. el. Skræder; St. pr. 92; C. 28/7 00, n.; p. Cap. Hellested 26/10 04, o. 2/11; ~ Anna Marie Søe, † Christiansfeldt 48; F. Iver Hansen, Gdeier i Bur; u. B.; [† 5/12 1824].

16. 12/1 1825 [Torsted-H. 21/7 19] Mathias Peter Otto Rønsholt; [28/10 1835 Vridsted-F.; see der].

17. 9/2 1836, o. 13/4, Peter Sveistrup; [19/9 1841 Rind-H.; see Høien-J.].

18. 18/11 1841 [p. Cap. Beftoft-T. 11/4 32, o. 19/6; Skjærbæk 13/4 39] Jes Lauritsen Corydon, f. Gammelhaderslev 21/1 96; F. Laurits Jessen, Gdmd.; M. Mette Cathr. Hansen; St. i Kiel 22; C. Gottorp 26 (III); ~ 28/4 43 Mette Marie Larsen, f. 18/8 19; F. Pet. L., Møller i Naur; M. Johanne Christensen; u. B.; [# 28/9 1872, † 24/4 74].

19. 19/12 1873 [Cap. p. p. Harlev-F. 7/12 66, o. 28/12; Kjettinge-B. 12/11 70] Daniel Maximilian Lundsteen af Aal, f. Vorgod 2/6 38; St. Ribe 57; C. 22/1 64, h2.; ~ 30/8 72 Laura Petra Winsløv af Harlev-F., f. Ø. Lars 15/7 35.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.