Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (3)

No 350. Græsted og Maarum,

Holbo Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/201; L. P. B. 326; K. M. 50; Lkm. 1/158; M. 53; Kbg. 1754.
———————————

1. (1572. 84). Jørgen Frandsen; Pr. (08); ~ Anne Frandsdtr. fra Helsingør; see F. Jørgensen i Ondløse-S.; [† c. 1609; hans Navn fantes paa en ældre Altertavle fra 1572 og findes endnu paa en Kirkeklokke fra 1599].

KS 2:4 (1867-68), s. 404; 2:5 (1869-71), s. 147 (note 10); DanKir bd. 2, s. 1181, 1191-92 (se nedenfor).

2. c. 1609. Peder Nielsen; [levede endnu 1647, da han gav Beretning om en saakaldet Blodregn(1) i Sognet; vist Lgst. m. Bogstaverne P N L og A N].

KS 2:5 (1869-71), s. 147-48; DanKir bd. 2, s. 1193-94 (se nedenfor).

3. 1634** [2 r. Cap. Helsingør Olai K., o. 29/6 25] Erik Hansen; vist St. Malmø 21; Pr.; 1 ~ Anne Clausdtr. af Torup; 2 S.; 2 ~ Birgitte Olufsdtr., † før 45; (mindst) 1 D.; [† c. 1658; W. 1/505; N. 222].

KUM I, s. 53 (»Ericus Iohannis Helsingorensis«); HEB s. 78; NB! må ikke forveksles med sin navnebroder i Bregninge-B., som blev magister 1617; PT 8:6 (1927), s. 188; Kopskatten 1645, opsl. 36.

4. 30/10 1653** [p. Cap.*, o. 7/8] Oluf Lauritsen Holbech; St. Kjøge 43; ~ Maren Pedersdtr. Hoff af Blidstrup; [† c. 1671].

KUM I, s. 179 (»Olaus Lavrentii Holbeccensis«).

5. 2/10 1671. Jens Jacobsen Wind; [1678 Asminderød-G.; see der].

6. 27/3 1686 [Dalkøbing og Gislev i Skaane, o. 22/9 71] Christen Sørensen Giessing (Giesse); St. Christiania 60; 1 ~ Malmø 5/12 71 Sidsel Jørgensdtr.; F. vist J. Andersen, Bgr. i Lund; 2 ~ Cecilie Frederiksdtr. fra Dalkøbing Pgd. i Skaane; 3 ~ Nille . . . ; 2 ~ Etm.?; [† c. 1698; forlod Skaane under Krigene paa 1670-tallet].

KUM I, s. 295 (»Christianus Severini Giesing«); Caw. II, s. 186-187; FWDP nr. 350.06.

7. 12/3 1698 [p. Cap.* 3/6 94 el. 96] Christopher Lucassen Friis; St. Od. 84; Hør. Fdbg. 90; ~ F. E? Nille Elsebet . . . ; [† 1716].

KUM II, s. 130 (»Christophorus Lucæ Frisius«); FWDP nr. 350.07.

8. 3/8 1716 [Fp. i 7 Aar] Mag. Niels Nielsen Olivarius af Ørslev-B., f. 4/8 84; St. Sorø 02, Bacc. 03; C. 24/11 07, h.; ~ 16 Dorothea Bøgvad, f. c. 89, b. 20/2 56; F. Johannes B., Vinhandler i Kbh.; M. Abelone Mortensdtr. (Halvsstr. t. Johanne T. F. ~ C. H. Schurmann t. Kbh. Holmens K.); 5 S., 4 D.; see P. A. Kjærulf i S. Bjergby-S.; J. H. N. Schiwe her; [† 1728; Eptph.].

KUM II, s. 277, 283 (»Nicolaus Olivarius«, 16 år gl.); SB, s. 225-226; E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 286; DanKir bd. 2, s. 1192 (se nedenfor).

9. 16/8 1728 [r. Cap. Frederiksborg-H.-H. 14/8 16] Niels Pedersen Schiwe, f. Skive 8/4 79; F. P. Jensen, Skomgr.; M. Apollone Nielsdtr.; St. Vibg. 03; Huslærer i Sunds Pg. 06; C. 23/1 10, h.; Pr.; ~ Hillerød 4/2 16 Karen Jensdtr. How af Lynge-U.; see Etm.; H. J. Bang, Hofpræst; [† 16/12 1763; W. 3/984].

KUM II, s. 287 (»Nicolaus Petræus«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 755; Kbg. Hillerød (1697-1766), opsl. 43 (vielse).

10. 11/11 1746** [p. Cap.* 31/8 42, o. 31/10] F. S. Jens How Nielsen Schiwe, f. Hillerød 22/12 16; St. Fdbg. 33, Bacc. 35; C. 14/12 41, h.; ~ Anna Finchenhagen Nielsdtr. Olivarius, en Datter af Nr. 8, f. her, † 95; 7 S.; see Etm.; [# 1793; † 21/4 1800].

KUM II, s. 546, 558 (»Ianus How Schive«, 18 år gl.).

11. 4/12 1782** [Skp. t. Trankebar 2/12 78, o. 23/12] F. S. Peter Schiwe, f. 21/3 50; St. pr. Fdbg. 65; C. 30/4 77, h.; 1 ~ Dorothea Marie Olivarius, f. 9/7 51, † 3/9 91; F. Johannes O. herfra, Chinacpt.; M. Judithe Bentzon el. Bentzien el. Seiholtz; 1 S.; 2 ~ 3/9 93 Anna Marie Jørgensen, † 8/3 35; 1 S.; [# 11/12 1816; † som Eier af Flynderupgaard 19/1 28].

12. 9/4 1817 [N. Gjørding-V.-B. 26/3 02, o. •/4] Severin Rohde Weile, f. Kbh. 28/8 67; F. Laurits W., Fattigforst.; M. Anna Rohde; St. pr. 85; C. 11/7 93, h.; ~ 5/5 02 Karen Both, f. 7/7 72, † Esbønderup 23/12 52; F. Skomager i Kbh.; u. B.; [† 19/11 1848; havde ikke Capellan; Lgst.].

DanKir bd. 2, s. 1194 (se nedenfor).

13. 8/2 1849 [Gangsted-S. 24/9 39] Svend Vilhelm Saxtorph af Magleby p. Langeland, f. S. Høirup 26/10 98; St. Od. 17; C. 14/1 23, l.; Lomborg-R. 18/8 24, o. 24/11; Fjaltring-T. 18/7 28; ~ 28/4 25 Petrine Jensine Altewelt, f. Kbh. 12/12 97; F. Peter A., Mynsterskriver ved det ostindiske Compagni; M. Beate Sophie Thetz; 4 S., 2 D.; see V. A. V. Driebein i Bjørnsholm-M.; [# 8/6 1859; † 8/5 61].

14. 14/8 1859 [Jyderup-H. 6/6 29] Jens Assenius Bache, f. Hors. 14/1 04; F. Christian B., Kbmd. el. Skibscpt.; M. Anna Marg. Assenius af Endelave; St. Hors. 23; C. 21/7 27, l.; 1 ~ 7/3 30 Ane Mette Hjorth, f. 23/4 11, † 17/3 38; F. Jens Jac. H., Forp. p. Adelersborg; 3 S.; 2 ~ 21/12 38 Christiane Petræa Gøtzsche af Jyderup-H., f. 26/4 04, † Frederiksberg 5/2 90; 3 S., 3 D.; see Otto Fred. B., cand. th. 68/2; [# 30/7 1867].

15. 29/11 1867 [Staby-M. 1/7 57, o. •/8] Rasmus Winther Assens af N. Aaby-I., f. Ørslevkloster (Heilskov) 9/7 21; St. Od. 39; C. 7/7 43, l.; c. Adj. Sorø 47; Adj. ss. 48; ~ 12/8 48 Maria Krag af Gjelsted-R., f. 28/4 20; (68) 2 D.; [† ].

———————————

Noter:

(1) Blodregn er regn, der indeholder fint rødt støv fra Sahara. Kraftige vinde kan løfte store mængder af fint støv op fra Saharas ørkner, dette fine støv kan nå store højder og transporteres flere tusinde kilometer. Når støvet fanges af regn og falder til jorden falder det som "blodregn". Når vandet fordamper, efterlades der et tyndt lag rødt støv på overflader.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2 Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1967. Græsted Kirke, s. 1172-1196, Mårum Kirke, s. 1197-1212.