Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 224. Endelave,

Nim Herred, Skanderborg Amt, Aarhuus Stift.

L. S. 1/29; K.; L. P. B. 230; P. 82; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 6/152; Kbg. 1666.
———————————

1. 15 . . Jørgen Pedersen.

2. (1584). Ole Pedersen.

KS 3:2 (1877-80), s. 206.

3. 1608. Lauge Madsen Hjort, f. Horsens, St. i Kbh. (06); Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1608; [fmtl. † c. 1629].

F-P s. 219 (»Lago Matthiæ Horsnensis«); KS 5:2 (1903-05), s. 552; 3:2 (1877-80), s. 757; 3:2 (1877-80), s. 748 (»Lago Matthiæ Hiort Horsnensis«).

4. 1629 [Hør. Veile (24)] Jørgen Iversen Leirskov, vistnok f. Leirskov; St. Veile 24; 1 ~ . . . . 2 ~ Maren Justsdtr. af Gylling; 2 ~ Etm.; see N. H. Bryde i Koldby; S. J. Endelave, r. Cap. Boddum-Y-H.; S. Jørgensen, r. Cap. t. Nestved St. Peters K.; [† 1654; Lgst.].

KUM I, s. 64 (»Georgius Ivarus Lejerschovius, collega scholæ Vellejensis«); P-Aarh. f. 36a, opsl. 38; se Wibergs kommentar under Alrø; DanKir bd. 16, s. 5327 (se nedenfor).

5. k. 2/4 1654, o. 22/4, Peder Olsen Kollerup af Kollerup-S.; St. Kbh. 45; ~ F. E.; 3 ~ Etm.; [† 1666].

KUM I, s. 190 (»Petrus Olai Alburgensis«); P-Aarh. f. 15b, opsl. 18.

6. 12/5 1666, o. 29/6, Christen Jensen Bruun, f. c. 42; F. J. B., Tolder p. Samsø; maaskee St. Aarh. 57; ~ Kolby p. Samsø 27/10 67 F. E., levede endnu 11/12 98; 2 S.; [† 24/12 1689].

KUM I, s. 273 (»Christiernus Ioan. Vibye«); P-Aarh. f. 48b, opsl. 52; Danske Kancelli: Kaldsbrev, selv om han ej var fyldt 25 år; Kbg. Endelave (1666-1707), f. 45b opsl. 47 (død), f. 53a opsl. 54 (enken), f. 61a opsl. 62 (enken), f. 64b opsl. 66 (enken); Nygaards sedler: Bevilling til ordination, vielse, børn.

7. 7/1 1690, o. 4/4, Laurits Nielsen Judichær; [5/6 1699 Hammer-L.; see der].

8. 23/6 1699, o. 25/8, Erik Jensen Bay af Vær-N., f. 69; ~ Nebel 24/5 00 Anna Margrete Burs, f. •/12 69, † 22/4 32; 3 S., 3 D.; see Etm.; [† •/10 1736].

9. 3/8 1736, o. 9/10, Holger Jensen Assenius af Assens-Kl., f. 08; ~ 19/10 36 F. D. Ane Marie Eriksdtr. Bay, f. 25/4 10, † 17/10 95; 2 S., 2 D.; see Etm.; [† 16/6 1783].

10. 3/10 1766**. F. S. Jens Holgersen Assenius*, f. 11/11 38; St. Hors. 54; ~ 23/10 69 Else Stauning, f. Horsens 15/9 33, † 6/1 88; F. Kbmd. i Hors.; 4 D.; (see E. A. Bache her; J. A. Bache i Græsted-M.); [# 20/12 1815; † 26/5 27; Lgst.].

DanKir bd. 16, s. 5328 (se nedenfor).

11. 21/2 1816 [r. Cap. Kattrup-Ø.-T. 26/1 11] Frederik Ludvig Christian Munk; [14/11 1828 Hesselager; see Raklev].

12. 28/1 1829, o. 1/5, Mathias Lindhard; [26/8 1841 Hinge-V.; see Astrup-T.-H.].

13. 1/12 1841, o. 15/12, Jørgen Christian Ludvig Camradt; [1/11 1852 Herringe-G.; see der].

14. 7/1 1853 [p. Cap. Hjembæk-S. 18/7 44, o. 2/8] Erik Assenius Bache, f. Hors. 14; F. Christ. B., Kbmd.; M. Anna Marg. Assenius af Endelave; St. Hors. 33; C. 23/1 40, h.; ~ 14/3 53 Christine Sophie Ferdinandine Emilie Gøtzsche af Finderup, f. Kiel 11/9 17, levede 78 i St. Jørgensbjerg v. Roesk.; u. B.; [† 28/1 1867; Monument paa Kgd.].

DanKir bd. 16, s. 5330 (se nedenfor).

15. 27/4 1867 [p. Cap. Nylarsker-M. 29/1 46, o. 8/4 – 21/2 55; siden Gdeier p. Bornholm] Andreas Bjørn Grønbech af Nylarsker-M., f. Rø 20/5 15; St. pr. 35; C. 2/5 45, n.; ~ •/7 53 Louise Margrethe Mathat, f. Rand. 28/1 20; F. Charl. Louis Franciscus M., Handskemager; M. Charl. Lovise Klæstrup; 2 S.; [# 18/5 1877].

16. 1/10 1877 [Cap. p. p. Magleby i S. 1/10 76, o. 4/10] Alfred Georg Elmquist af Virring-E., f. Aarh. 3/9 50; St. Aarh. 69; C. 28/6 75, l.; ~ Aarh. Dk. 8/5 77 Laura Alfriede Walther, f. Kbh. 13/4 50; F. Prof. Vilh. Theod. W., kgl. Bygningsinsp.; M. Vilh. Kirstine Dorthea Tydsk; [28/2 1882 Aale-T.].

Elvius s. 27.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1996-2002. Endelave Kirke, s. 5299-5336.