Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 337. Greis og Sindbjerg,

Nørvang Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

K. 2/98; L. P. B. 135; M. S. III.; Lkm. 6/243; L. S. v. W.; Kbg. 1689.
———————————

1a. (1554. 58). Hans Lancken; »Hr. Hans Lancken, Sognepræst i Grees Sogn«, fik 30/7 1554: »Brev ad gratiam paa Kongens Part af Tienden af samme Sogn«; [var her endnu 15/12 1558, da et Vikarie til Ribe Dk., som han havde i Værge, efter hans Død skulle tilfalde Kolding Hospital«].

KB bd. 1 (1551-1555) s. 322; KB bd. 2 (1556-60) s. 235.

1b. 15 . . Jens Grøn; see Knud Christensen her; skal have bygget Sacristiet ved Greis K.

1 (c). (1583). Laurits Jørgensen; [† 9/4 1590; ‘hr. Laurits’ fik 83 et beløb til ‘den lille kalk og disk’ i Sindbjerg K.; hans Navn paa Kirkeklokken i Sindbjerg K. 84].

KS 3:2 (1877-80), s. 212; Hegelund I s. 208; II s. 133; DanKir bd. 17, s. 2163, 2171 (se nedenfor).

2. 15 . . Knud Christensen; ~ Maren Jensdtr. Grøn, Dtr. af Nr. 1; [† 16. . ; Lgst. uden Aarstal].

DanKir bd. 17, s. 2112 (se nedenfor).

2b. (1608. 10) Niels Terkildsen.

KS 5:2 (1903-05), s. 559, samt note 36.

2c. (1619). Niels Nielsen; maaskee St. Vibg. 12; [levede endnu 1638; see N. khist. S. 6/549].

KUM I, s. 6 (»Nicolaus Nicolai Viburgensis«); Sixhøj nr. 36; KS 2:6 (1872-73), s. 549.

3. c. 1639-40. Jens Gregersen af Vandborg; St. Vibg. 35; see 2 Etm.; [fmtl. † c. 1671].

KUM I, s. 125 (»Ianus Gregorius«); Sixhøj nr. 36; Ribe-LM 1635-1664, opsl. 40 (kaldsbrev til Ikast).

4. 17/5 1671**, o. 17/4 72, F. S. Bertel Jensen Greis; St. Ribe 67; ~ (87) Maren Baggesdtr., f. Ribe, levede som Enke i Ribe 22; F. B. Iversen (Hemmet) af V. Vedsted; M. Kirsten Tønnesdtr.; (see L. L. Stub i Høiby); [† 1688; W. 1/368 og 3/262].

KUM I, s. 342 (»Bartholus Ioannis Gressæus«); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 531, 190; Nygaards sedler; Kapellan; u. B. 1687, søn; PT 1997, s. 4-5, 8-9.

5. 3/3 1688. Jørgen Pedersen Stauning af Stavning; St. Kbh. 86; ~ F. Sstr. Else Jensdtr. Greis; 4 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; (see J. G. v. Cappelen og P. J. Borgen i Møborg-N.; J. J. Elert og M. M. Alsing i Lomborg-R.; C. N. Stauning i Viby-T.); [b. 7/2 1700].

KUM II, s. 145 (»Georgius Petri Stauningius«); E. Brejl: Stavning præster; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Nørvang hrd. nr. 2; Ringkøbing amt, Skodborg hrd. nr. 48; Nygaards sedler: Børn, børn 2.

6. 7/7 1700. Laurits Hansen Billeschou; (Bdr. t. Peder H. B. i Engom og fmtl. t. Jørgen H. B. i Aasum); F. H. Lauritsen p. Billeskov, Kerte S.; M. Anne Pedersdtr.; St. Od. 83; ~ 17/8 01 F. E., † 8/1 17; 1 S., 4 D.; see Etm.; R. R. Flensborg i Vrou-R.; [b. 31/7 1727].

KUM II, s. 122 (»Laurentius Iohannis Billescow«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Nørvang hrd. nr. 2 og 8; Nygaards sedler: Børn, hans forældre, hustrus begr..

7. 25/8 1727. Jens Laurits Nielsen Ussing; f. 13/3 05; (Bdr. t. Jens N. U. i Høist og t. Bagge N. U. i L. Lyngby-Ø. og Halvbdr. t. Clemens N. U. i Løsning-K. og ); F. N. Jensen, Stiftsskriver og Eier af Ussinggd. og Merringgd., Korning S.; M. Anne Jensdtr. Bagge; St. pr. 20, Bacc. 22; 1 ~ 30/6 28 F. D. Karen Lauritsdtr. Billeschou, d. 17/11 02, b. 7/12 42; 5 S., 3 D.; 2 ~ . . . ; 1 S.; [† 21/12 1769; siges formedelst uforsvarligt og ufornuftigt Forhold imod sin Øvrighed og Menighed removeret 24/8 42; men det maa forstaaes saaledes, at han fik Tilhold om, at tage Capellan].

KUM II, s. 430, 442 (Ianus Laur. Ussing Nic. f.«, 16 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 1276, 679, 671, 1526; Havreballegård og Stjernholm amter nr. 11; VejAar 1937, s. 182-211 (se nedenfor); Nygaards sedler: Kaldsbrev, børn.

7b. 1/12 1742, o. 8/2 43, Mathias Pedersen Wind, virkede her interimt som Cap. efter Ussings Afsættelse; [29/4 1746 Brøns, see der].

VejAar 1937, s. 203-205 (se nedenfor).

8. 23/2 1770 [p. Cap.* 10/6 46, o. 21/10; Cap.** 2/7 51] Mag. Peder Laugesen Borch af S. og N. Bork, f. 8/1 21; St. pr. 39; C. 14/2 43, l.; Mag. 55; ~ 6/7 56 Anna Christine Aagaard, f. 34, b. 22/7 76; 5 S., 2 D.; [b. 23/5 1777; byggede det nuværende Stuehuus; ejede Voerladegaard Kirke fra 1768, som han i 76 skødede til Sognets Beboere].

KUM II, s. 603 (»Petrus Lagonis Borrichius«, 17 år gl.); DanKir bd. 16, s. 3847 (Voerladegård kirke).

9. 16/7 1777 [Vorbasse-G. 7/9 64] Niels Cortsen (Sørensen) Bisted af Levring-H., f. 31; St. pr. Vibg. 51; C. 9/12 56, n.; ~ Anna Knudsdtr. Storm af Egtved-Ø., f. c. 46, b. 9/10 99; 2 S., 2 D.; see Knud B. i Husby-N.; (Vilhelm J. S. B. i Tødse-E.); [† 6/10 1810; „Havde en Dag (i Vorbasse) en gammel Haandværker fra Rankenbjerg. B. sagde til denne, at han som en gammel Mand vist havde kjendt mange Præster. „Nei, han havde kun kjendt tre Præster“. Hvem det da var. „Hr. Bisted i Vorbasse, Hr. Ancher i Ringgive og Hr. Haunstrup i Nørup“. „Hvorledes det kunde være?“ „Jo, de andre vare Procuratorer, Landmaalere o.s.v.“].

KUM III, s. 114 (»Nicolaus Curtius Bisted«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Lysgård hrd. nr. 47 (han er kaldet efter sin farfader med alle tre navne).

10. 10/5 1811 [Cat. i Guinea 12/10 04–09 ] Hans Christian Monrad; [26/2 1823 Mern; see der].

11. 24/9 1823 [Liørslev-Ø. 11/5 04] Ole Olsen*, f. Fred. 19/12 65; (Bdr. t. Maren O. ~ A. Søeborg i Byrum-V.-H.); F. Hans O., Avlsbruger; M. Mette Jørgensdtr. (Sstr. t. Kirsten J. ~ C. J. Bang i Pjedsted-G.); St. Fred. 86; C. 28/4 91, n.; Hør. Fred. 91; ~ 18/7 04 Vibeke Cathrine Jaunsen, f. Bergen 25/3 79, † Greis 12/1 66; F. Andreas Severin J., Toldkass.; M. Frederikke Cathrine Møller; 4 S., 3 D.; [† 14/1 1856].

Osv. I. Melbye: Tollere gjennom 300 år 1563-1886, Oslo 1975; Digitalarkivet: Døpte i Bergen; E. Brejls skifteuddr.: Fredericia byfoged nr. 1743; Gejstl. sk. i Vejle amt, Elbo hrd. nr. 96.

12. 21/3 1857 [Harridslev-S.-R. 9/5 46] Jens Frederik Winstrup, f. Aarh. 2/1 05; F. Jens W., Amtsstuefuldmægtig, siden Amtsforv. i Assens; M. Maren Haasum Berg af Virring-E.; St. Fred. 24; C. 12/1 30, l.; Jelstrup-L. 4/6 34, o. 23/7; ~ 16/9 34 Charlotte Amalie Fosie Berg af V. Aaby-Aa., f. 1/8 11, † 26/9 64; 3 S., 3 D.; [# 30/11 1876; E. 3/568].

13. 22/2 1877. Peter Høeg; see S. Gjørding-V.

———————————

Afskrift ved Villy M. Sorensen, München.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 17 Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2014. Grejs Kirke, s. 2087-2116, Sindbjerg Kirke, s. 2117-2186 (udg. 2015).
Kristensen, Sigurd: En Præsteskæbne. Vejle Amts Aarbog 1937, s. 182-211. (Om nr. 7, Jens Ussing, der 1741-42 benægter forskellige folk altergang, til sidst fælder kongen dom - Ussing skal antage en kapellan, der alene forestår alle kirkelige handlinger.)