Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 506. Husby (Huusby) og Nissum (Sønder-),

Ulvborg Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

H. 10/73; K.; R. M.; M. S. III.; Lkm. 6/490; S. i K.; L. S. v. W.; Kbg. 1684.
Anm. I Fjand har ligget en Kirke.
———————————

1. 15. .  Niels Lydersen.

2. 1532. Christen Krabbe el. Krab; havde maaskee været i Ferring.

3. (1562).  Peder Ibsen (el. Jensen); Pr. (62); [† 1569; Eptph.].

KS 6:2 (1936-38), s. 477.

4. 1569. Mikkel Pedersen; see Etm.

5. (1579. 94.) F. S.? Clemens Mikkelsen; St. i Kbh. (59); Pr. (08. 10); tog Skade ved Sandflugt og fik derfor, 27/2 1579, tillagt 14 Tdr. Korn af Kongetienden. Lod Altertavlen i H. bekoste 1594; [var her endnu 1617].

F-P s. 37 (»Clemens Michaelis«); KS 3:2 (1877-80), s. 212; 5:2 (1903-05), s. 560; Viborg Landstings Dombog C, 25/10 1617 (f. 400).

6. 16 . . [Cap.*, o. 25/10 09]. Hans Nielsen Wilslev af Vilslev; St. Ribe 06; [† 1/2 1614; Eptph.].

F-P s. 221 (»Johannes Nicolai Vilslev«); Hegelund I s. 531; II s. 286.

7. 1614. Jacob Nielsen (Stabye), vistnok af Staby; St. i Kbh. (02); see 2 Etm.; [† 1641].

F-P s. 186 (»Jacobus Nicolai Staby«); KS 2:6 (1872-73), s. 544.

8. 1641 [p. Cap. * 39] Laurits Madsen Lime, f. Ribe c. 10; F. M. Nielsen L., Kbmd. i Ribe; M. Karen Olufsdtr. (Sstr. t. Jens O. Riber i Lunde); maaskee St. 31; ~ F. D. Margrethe Jacobsdtr.; 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 4/12 1647; Eptph.].

KUM I, s. 105 (»Laurentius Matthiæ Arrhensis«); PT 1990, s. 15, 16.

9. o. 19/1 1648 [Hør. Ribe c. 41] Peder Christensen Møeborg, vistnok af Møborg-N.; St. Roesk. 37; ~ F. E., † 81; [† 1674; Eptph.].

KUM I, s. 138 (»Petrus Christierni Møborg Cimber«).

10. 1674, E. f. B. 13/4, Christopher Christophersen Wegner; St. Hors. 65; [† 1684].

KUM I, s. 329 (»Christophorus Wegner«).

11. i. dom. exaudi 1684 [Tisted-B. 5/3 79] Jacob Andersen Riber, f. Ribe 4/3 el. 5/3 44; F. A. Jacobsen, Byfgd.; M. Johanne Madsdtr. Roed; St. Ribe 64; C. 19/5 66, l.; Hør. Vibg. 74; ~ Margrethe Danielsdtr. Køler af Aunslev-B., E. e. A. C. Nyborg i Dalby, f. 1/8 38, † 4/1 06; u. B.; [† 8/9 1707; en opbyggelig Præd.].

KUM I, s. 318 (»Iacobus Andreæ Ripensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Ulfborg hrd. nr. 24; PT 1995, s. 51-52 og 66.

12. 10/6 1704**. Christen Sørensen Aagaard af Romø, f. 82; St. Ribe 98; Pr. 26; ~ 3/9 04 Formandens Pleiedtr. Birgitte Hansdtr. Lindegaard, f. Fyen 71, † Ringkjøb. 49; F. H. Thorsen (Toerdsen); M. Anna Danielsdtr. Køler af Aunslev-B.; 2 S., 6 D.; see A. J. Henckel i Nøvling-S.; J. L. P. Sparre i Ølstrup-H.; C. F. M. Heide i Sneibjerg-T.; [† 29/7 1740; dygtig, stærk som en Eg; nød alm. Agtelse for Flid og Nidkjærhed i sit Kald].

KUM II, s. 240 (»Christianus Severini Aagaardus«, 15 år gl.); Achelis I, nr. 4105; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Ulfborg hrd. nr. 24.

13. 16/9 1740 [Hove 6/5 40, o. 12/5 s. A.] Mag. Claus Svendsen Schougaard, f. Ørsted i Sjælld. 27/2 09; F. S. S., Degn; M. Maren Jespersdtr.; St. Roesk. 28, Bacc. 29; C. 27/9 31, l.; Mag. Kbh. 30/7 38; Rtr. Lemvig 37; ~ Fred. 17/8 41 Christiane Christensdtr. Borch af Fred. Trin. K.-V., † 24/3 86; 2 S., 1 D.; see Etm.; [† 2/8 1785].

KUM II, s. 498 (»Claudius Schovgaard«, 19 år gl.), 512, 589.

14. 16/9 1768**, o. 2/11, F. S. Christen Borch Clausen Schougaard, f. 20/8 42; St. Vibg. 61; C. 22/9 63, h.; 1 ~ Holstebro 10/12 72 Anna Margrethe Nielsdtr. Nyboe, f. 41, † 26/3 76; (Sstr. t. Niels C. N. N. i Vridsted-F. og t. Poul F. N. N. i Tisted-B.); F. N. Nielsen N., Kbmd.; M. Maren Juul; 1 D.; 2 ~ 22/7 77 Johanne Cecilie Johansdtr. v. Cappelen af Møborg-N., f. Møborg 18/8 52; 2 ~ S. Rømer i Fjaltring-T.; [† 21/2 1790].

Sixhøj nr. 1282; Nygaards sedler: 1. vielse; PT 1983, s. 132.

15. 23/4 1790, o. 29/6, Christian Siersted, f. p. Skovgaarde i F. 6/5 60, d. Søby 9/5; F. Niels Sørensen S., Toldinsp. i Faabg.; M. Anna Elisabeth Wedege af Glenstrup; St. Od. 77; C. 13/4 85, n.; Informator i Faareveile; ~ Vedtofte 6/8 90 Carolina Christiana Adolphina Bagger, f. Gamtofte 10/02 71, † 30/1 24; F. Kmrd. Hans B. t. Brahesholm; M. Eleonore Hedvig Rømer, 8 B., hvoraf 2 S.; 5 D.; [† 18/5 1813].

PT 1983, s. 125, 129 (han var ikke broder til Charlotte A. Siersted ~ S. Rømer i Fjaltring-T.); Kbg. Gamtofte (1705-1813) opsl. 71 (hustrus dåb).

16. 12/11 1813 [Vandborg 18/6 02, o. 11/8] Knud Bisted af Greis-S., f. Vorbasse 31/3 66; St. 87; C. 23/1 00, l.; 1 ~ Greis 19/11 02 Magdalene Stephensen, d. Veile 27/9 69, † 10/8 06; F. Hosp.-Forst.; M. Cathrine Marie Wulff; 1 S.; 2 ~ 10 Mette Cathrine Storm, f. N. Lyndelse 84, † Vedersø 22/10 56; F. P. K. S., Landmaaler; 1 D; see Hans P. B. i Gjerlev-D.; [† 26/8 1843; brav og kundskabsrig; B. D. G. 1/163].

Nygaards sedler: Vielse 1, børn i Vandborg; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Vandfuld hrd. nr. 76.

17. 12/11 1843 [Skagen 28/2 33] Ludvig Feilberg; [8/10 1850 Kverndrup; see der].

18. 10/12 1850 [S. Felding-A. 23/4 42] Christen Christensen Østergaard, f. Østergd., Hee S., 14/7 04; F. C. Iversen Gdmd.; M. Ane Cathr. Christensdtr.; St. pr. 28; C. 30/10 32, n.; Miss. v. Upernavik 13/4 33, o. 24/4; # 27/11 40; (7/10 – 27/11 64 Understed-K.); 1 ~ 30/3 33 Lovise Nicoline Hedevig Garnæs af Kold., f. Ousdal, Aggersh. St., 30/3 02, † Upernavik 30/10 37; 2 S., 2 D.; 2 ~ S. Felding 13/3 44 F. Sstr. Juliane Eleonore Garnæs, f. 28/6 11; u. B.; [# 10/9 1877; boer her; † 21/3 1883; E. 3/700 og S. 2/753].

19. 3/12 (1/12) 1877 [Cap. p. p. her 30/10 71, o. 8/12] Jacob Søren Hansen, f. Kbh. 12/2 45; F. Jac. J. forhen Gjæstgiver; M. Cec. Hel. Mollerup; St. v. W. 63; C. 18/1 69, h1.; ~ 19/5 74 Vita Louise Garnæs, f. Slaglille 14/8 48; F. Fred. Christ. G., Parcellist; M. Johanne Adolph. Christ. Plesner af Ledøie-S.; (77) 1 S.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.